Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Noul Cod Civil » Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta (Art. 935 - 940 - Noul Cod Civil)

Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta (Art. 935 - 940 - Noul Cod Civil)

  Publicat: 27 Jun 2011       9952 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Noul Cod Civil  


Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Cartea a III-a. Despre bunuri

Titlul VIII. Posesia

Capitolul III. Efectele posesiei

Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta

Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Persoana autorizata sa difuzeze sterile sau documentele oficiale ale guvernului ori ale unor organe sau organizatii.

      Art. 935. Prezumtia de titlu de proprietate . Oricine se afla la un moment dat in posesia unui bun mobil este prezumat ca are un titlu de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunului.
      Art. 936. Opozabilitatea fata de terti. Cu exceptia cazurilor prevaAzute de lege, posesia de buna-credinta a bunului mobil asigura opozaAbilitatea fata de terti a actelor juridice constitutive sau translative de drepturi reale.
      Art. 937. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta. (1) Persoana care, cu buna-credinta, incheie cu un neproprietar un act translativ de proprietate cu titlu oneros avand ca obiect un bun mobil devine proprietarul acelui bun din momentul luarii sale in posesie efectiva.
(2) Cu toate acestea, bunul pierdut sau furat poate fi revendicat de la posesorul de buna-credinta, daca actiunea este intentata, sub sanctiunea decaderii, in termen de 3 ani de la data la care proprietarul a pierdut stapanirea materiala a bunului.
(3) Daca bunul pierdut sau furat a fost cumparat dintr-un loc ori de la o persoana care vinde in mod obisnuit bunuri de acelasi fel ori daca a fost adjudecat la o licitatie publica, iar actiunea in revendicare a fost introdusa inauntrul termenului de 3 ani, posesorul de buna-credinta poate retine bunul pana la indemnizarea sa integrala pentru pretul platit vanzatorului.
(4) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica bunurilor mobile care sunt accesorii unui imobil.
(5) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in legatura cu dobandirea dreptului de uzufruct si a dreptului de uz asupra unui bun mobil.
      Art. 938. Buna-credinta. (1) Este de buna-credinta posesorul care nu cunostea si nici nu trebuia, dupa imprejurari, sa cunoasca lipsa calitatii de proprietar a instrainatorului.
(2) Buna-credinta trebuie sa existe la data intrarii in posesia efectiva a bunului.
      Art. 939. Dobandirea bunului mobil in temeiul uzucapiunii. Acela care poseda bunul altuia timp de 10 ani, in alte conditii decat cele prevazute in prezenta sectiune, poate dobandi dreptul de proprieAtate, in temeiul uzucapiunii. Dispozitiile art. 932 alin. (2), art. 933 si 934 se aplica in mod corespunzator.
      Art. 940. Posesia titlurilor la purtator . Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica si titlurilor la purtator, in masura in care prin legi speciale nu se dispune altfel.


Note si Comentarii!


Articol actualizat prin Legea 71/2011

Citeşte mai multe despre:    Posesorul de buna-credinta    Posesorul de rea-credinta    Buna-credinta    Posesia    Efectele posesiei    Prezumtia de titlu de proprietate    Opozabilitate    Proprietate mobiliara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Apararea dreptului de proprietate privata (Art. 563 - 566 - Noul Coc Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta (Art. 948 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restituirea prestatiilor (Art. 1.635 - Art. 1.649 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de retentie (Art. 2.495 - 2.499 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Ajutor public judiciar. Admiterea in parte a pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 692 din 24 martie 2016