Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Dreptul Uniunii se opune reglementarii spaniole privind modalitatile de calcul al pensiei pentru limita de varsta

Dreptul Uniunii se opune reglementarii spaniole privind modalitatile de calcul al pensiei pentru limita de varsta

  Publicat: 21 Feb 2013       2218 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Dreptul Uniunii se opune reglementarii spaniole privind modalitatile de calcul al pensiei pentru limita de varsta in masura in care acestea nu tin seama suficient de imprejurarea ca persoana interesata a lucrat si intr-un alt stat membru decat Spania

Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.

Legislatia spaniola acorda dreptul la pensie pentru limita de varsta de tip contributiv cu conditia, printre altele, de a fi realizat o perioada minima de contributie de 15 ani. ``Cuantumul de baza`` al acestei prestatii se calculeaza adunand bazele de contributie ale lucratorului in cei 15 ani imediat precedenti ultimei contributii platite in Spania si impartind aceasta suma la 210. Acest divizor 210 ar corespunde totalului de douasprezece contributii ordinare si doua contributii extraordinare pe an, platite intr-o perioada de 15 ani.

Doamna Salgado Gonzalez a contribuit in Spania la Regimul special pentru lucratorii care desfasoara activitati independente de la 1 februarie 1989 pana la 31 martie 1999 si in Portugalia de la 1 martie 2000 pana la 31 decembrie 2005. Ea a solicitat o pensie pentru limita de varsta in Spania care i-a fost acordata de Institutul National pentru Securitate Sociala (INSS), cu efect de la 1 ianuarie 2006 cu un cuantum de baza de 336,86 euro pe luna.

Pentru a verifica daca doamna Salgado Gonzalez a contribuit in perioada minima de 15 ani, INSS a tinut seama, in conformitate cu dreptul Uniunii, atat de perioadele realizate in Spania, cat si de cele realizate in Portugalia. Cu toate acestea, pentru a calcula cuantumul de baza, INSS a adunat bazele de contributii spaniole de la 1 aprilie 1984 la 31 martie 1999 - si anume cei 15 ani precedenti ultimei contributii platite de doamna Salgado Gonzalez in Spania - si le-a impartit la 210. Insa, dat fiind ca a inceput sa contribuie la securitatea sociala spaniola abia la 1 februarie 1989, contributiile cuprinse intre 1 aprilie 1984 si 31 ianuarie 1989 au fost contabilizate drept nule.

Considerand ca in calculul prestatiei pentru limita de varsta trebuie incluse si contributiile pe care le-a platit in Portugalia, doamna Salgado Gonzalez a solicitat ca acest cuantum sa fie revizuit si stabilit la 864,14 euro pe luna. Intrucat INSS i-a respins cererea, doamna Salgado Gonzalez a sesizat instanta spaniola.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) sesizat cu aceasta cauza arata ca nu are nicio indoiala cu privire la imposibilitatea de a include contributiile platite in Portugalia in calculul pensiei pentru limita de varsta care trebuie platita de Spania, dar solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca reglementarea spaniola, care nu permite sa se adapteze nici perioada de contributie, nici divizorul utilizat pentru a tine seama de faptul ca lucratorul si-a exercitat dreptul de libera circulatie, este conforma cu dreptul Uniunii1. Astfel, aceasta instanta apreciaza ca reglementarea spaniola instituie o inegalitate de tratament intre lucratorii sedentari si migranti. Pe de o parte, la un efort de contributie echivalent, lucratorul migrant in Uniune ar obtine un cuantum de baza mai mic decat lucratorul sedentar care a contribuit numai in Spania. Pe de alta parte, cu cat un lucrator contribuie mai mult in alt stat membru decat Spania, cu atat dispune de mai putin timp in cadrul parcursului sau profesional pentru a plati contributiile sale spaniole - singurele care pot fi luate in considerare pentru calculul pensiei. Curtea aminteste, in prealabil, ca dreptul Uniunii nu organizeaza un regim comun de securitate sociala, ci permite mentinerea unor regimuri nationale distincte si are drept unic obiectiv sa asigure o coordonare intre acestea din urma. Astfel, statele membre pastreaza competenta de a-si organiza sistemele de securitate sociala . In exercitarea acestei competente, statele membre trebuie sa respecte insa dreptul Uniunii si in special libertatea, recunoscuta oricarui cetatean al Uniunii, de circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre. Prin urmare, lucratorii migranti nu trebuie sa suporte o diminuare a cuantumului prestatiilor lor de securitate sociala ca urmare a faptului ca si-au exercitat dreptul de libera circulatie .

In continuare, Curtea aminteste ca, in cazul in care legislatia unui stat membru prevede ca prestatiile sunt calculate pe baza contributiilor medii - ca in cazul Spaniei - dreptul Uniunii prevede ca baza contributiilor medii se calculeaza prin referire doar la contributiile efectiv platite. Cu toate acestea, in cadrul calculului cuantumului de baza al prestatiei doamnei Salgado Gonzalez, rezulta ca INSS a tinut seama nu numai de contributiile efectiv platite in Spania, ci si de o perioada fictiva de contributie cuprinsa intre 1 aprilie 1984 si 30 ianuarie 1989 in scopul de a cuprinde cei 15 ani care preceda ultima sa contributie spaniola. Intrucat aceste perioade au fost in mod necesar contabilizate drept nule, luarea lor in considerare a avut ca rezultat o reducere a bazei de contributie medie. Or, trebuie sa se constate ca o astfel de reducere nu ar fi avut loc daca doamna Salgado Gonzalez ar fi contribuit numai in Spania, fara sa isi exercite dreptul de libera circulatie, un astfel de rezultat fiind contrar dreptului Uniunii.


Curtea adauga ca situatia ar fi fost diferita daca legislatia spaniola ar fi prevazut mecanisme care sa permita adaptarea calculului cuantumul de baza al pensiei pentru limita de varsta tinand seama de exercitarea de catre lucrator a dreptului sau de libera circulatie . In speta, divizorul ar putea fi ajustat pentru a reflecta numarul contributiilor ordinare si extraordinare efectiv platite de asigurat. In consecinta, Curtea raspunde ca dreptul Uniunii se opune unei reglementari nationale in temeiul careia cuantumul de baza al pensiei pentru limita de varsta a lucratorului care desfasoara o activitate independenta, migrant sau nonmigrant, este calculat in mod invariabil pornind de la bazele de contributie ale acestui lucrator pe o perioada de referinta fixa care preceda plata ultimei sale contributii in acest stat, carora li se aplica un divizor fix, nici aceasta perioada, nici acest divizor neputand fi adaptate pentru a tine seama de faptul ca lucratorul in cauza si-a exercitat dreptul de libera circulatie .

Hotararea in cauza C-282/11 Salgado Gonzalez/INSS, TGSS


1 In special cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii (JO L 149, p. 2, Editie speciala, 05/vol. 1, p. 26), in versiunea modificata si actualizata prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 4, p. 35), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 629/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2006 (JO L 114, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 8, p. 227), si cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (JO L 166, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 82), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 (JO L 284, p. 43).

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Pensie    Pensie pentru limita de varsta    Spania

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Transferul drepturilor la pensie in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei