Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Dreptul Uniunii se opune ca un ordin profesional sa impuna membrilor sai un sistem de formare obligatorie

Dreptul Uniunii se opune ca un ordin profesional sa impuna membrilor sai un sistem de formare obligatorie

  Publicat: 28 Feb 2013       2417 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Dreptul Uniunii se opune ca un ordin profesional sa impuna membrilor sai un sistem de formare obligatorie care elimina partial concurenta si care stabileste conditii discriminatorii in detrimentul concurentilor sai

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistem de distributie selectiva inseamna un sistem de distributie
(Swap order) Ordin in care clientul specifica faptul ca trebuie executate doua tranzactii in cazul in care poate fi obtinuta o anumita diferenta de pret.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Perioada de timp exprimata de regula in zile, sau in ani, in care un deponent isi constituie un depozit banesc la o banca,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Sunt operatorii din sectorul agroalimentar care pot dona alimente aflate aproape de expirarea datei-limita de consum din cadrul fiecarei etape a lantului de aprovizionare cu alimente, mai exact:
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care impiedica infaptuirea justitiei,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Coordonarea intre intreprinderi care, fara a ajunge la incheierea de intelegeri formale, au adoptat, in mod constient, o cooperare practica, pentru evitarea riscurilor concurentei.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.

Faptul ca un ordin profesional are obligatia legala de a institui un sistem de formare obligatorie nu exclude normele adoptate de acest ordin din domeniul de aplicare al dreptului Uniunii

Ordinul expertilor contabili (Ordem dos TA©cnicos Oficiais de Contas, OTOC) este un ordin profesional portughez, de natura asociativa, la care expertii contabili se afiliaza in mod obligatoriu. OTOC are obligatia de a reprezenta interesele profesionale ale membrilor sai si de a supraveghea toate aspectele legate de exercitarea functiilor lor.

In Portugalia, in temeiul unui regulament adoptat de OTOC, expertii contabili trebuie sa obtina pe parcursul ultimilor doi ani o medie anuala de 35 de credite de formare asigurata sau omologata de OTOC. Regulamentul privind obtinerea de credite pentru formare, adoptat de asemenea de OTOC, prevede in acest sens doua tipuri de formare . Pe de o parte, este vorba despre formarea institutionala (avand o durata maxima de 16 ore) al carei obiectiv este de a sensibiliza specialistii cu privire la initiativele si la modificarile legislative, precum si cu privire la problemele de natura etica si deontologica. Aceasta formare poate fi asigurata numai de OTOC. Fiecare expert contabil trebuie sa obtina 12 credite de formare institutionala pe an. Pe de alta parte, este vorba despre formarea profesionala (avand o durata minima mai mare de 16 ore), care cuprinde sesiuni de studiu a unor teme specifice profesiei. Aceasta formare poate fi asigurata de OTOC, dar si de organizatiile inregistrate la OTOC. Decizia de admitere sau de respingere a inregistrarii unei organizatii de formare, precum si de a omologa sau de a nu omologa actiunile de formare propuse de aceste organizatii este de competenta OTOC, in urma platii unei taxe.

Prin decizia din 7 mai 2010, Autoritatea in domeniul concurentei din Portugalia a declarat ca regulamentul privind obtinerea de credite pentru formare a cauzat o denaturare a concurentei pe piata formarii obligatorii a expertilor contabili pe intreg teritoriul national, prin incalcarea dreptului Uniunii. Prin urmare, OTOC i s-a aplicat o amenda. Astfel, aceasta piata ar fi fost segmentata in mod artificial prin rezervarea unei treimi din aceasta pentru OTOC (12 credite dintr-un total de 35) si prin impunerea unor conditii discriminatorii pe cealalta parte a acestei piete, in detrimentul concurentilor ordinului respectiv.

OTOC a solicitat anularea acestei decizii in fata instantelor portugheze. In acest context, Tribunal da RelaA§ao de Lisboa (Curtea de Apel din Lisabona), sesizata in apel cu solutionarea litigiului, a adresat Curtii de Justitie intrebari cu privire la aplicarea dreptului Uniunii in domeniul concurentei in cazul unor ordine profesionale.

In hotararea pronuntata astazi, Curtea de Justitie declara, in primul rand, ca un regulament adoptat de un ordin profesional precum OTOC trebuie considerat o decizie adoptata de o asociere de intreprinderi, in sensul dreptului Uniunii in materia concurentei1. Pe de alta parte, imprejurarea ca un ordin profesional precum OTOC are obligatia legala de a institui un sistem de formare obligatorie destinat membrilor sai nu poate sa excluda din domeniul de aplicare al dreptului european al concurentei normele adoptate de acest ordin, in masura in care acestea ii sunt imputabile in exclusivitate. In plus, imprejurarea ca normele respective nu au o influenta directa asupra activitatii economice a ordinului profesional mentionat nu aduce atingere aplicarii dreptului Uniunii in materia concurentei intrucat incalcarea reprosata aceluiasi ordin profesional priveste o piata pe care el insusi desfasoara o activitate economica.

In al doilea rand, Curtea declara ca un regulament adoptat de un ordin profesional care instituie un sistem de formare obligatorie a expertilor contabili pentru a garanta calitatea serviciilor oferite de acestia constituie o restrangere a concurentei interzisa de dreptul Uniunii in masura in care, aspect care trebuie verificat de instanta de trimitere, acesta elimina concurenta pe o parte semnificativa din piata relevanta in beneficiul acestui ordin profesional si impune, pe cealalta parte a pietei mentionate, conditii discriminatorii in detrimentul concurentilor ordinului respectiv.

Astfel, pentru a analiza efectele regulamentului asupra concurentei, instanta portugheza va trebui sa analizeze mai intai structura pietei pentru a decide daca este justificata distinctia operata intre cele doua tipuri de formare in functie de obiectul si de durata lor si de organismele autorizate sa le asigure. Cu privire la obiectul lor, unele elemente pot demonstra ca aceste doua tipuri de formare ar putea fi considerate, cel putin in parte, inteschimbabile (de exemplu, nu este exclus ca evolutiile legislative sa poata face obiectul nu numai al unei formari institutionale, ci si al unei formari profesionale). Cu privire la organismele autorizate sa asigure aceste doua tipuri de formare, Curtea observa ca regulamentul in discutie rezerva OTOC o parte care nu este neglijabila din piata formarii obligatorii a expertilor contabili. Cu privire la durata lor, instanta va trebui sa verifice daca alte organisme care doresc sa propuna programe de formare de scurta durata sunt impiedicate sa actioneze in acest sens, imprejurare care ar afecta functionarea normala a cererii si ofertei. Instanta va trebui de asemenea sa verifice daca imprejurarea ca expertii contabili trebuie sa obtina in mod obligatoriu un minim de 12 credite pentru formare institutionala pe an - desi , in ceea ce priveste formarea profesionala nu este prevazuta nicio cerinta analoga - poate sa aduca un avantaj concurential actiunilor de formare asigurate de OTOC.

Instanta portugheza va trebui in continuare sa verifice conditiile de acces pe piata al altor organizatii decat OTOC pentru a stabili daca este asigurata egalitatea de sanse intre diferiti operatori economici . In acest sens, Curtea arata ca formarea profesionala asigurata de OTOC nu este supusa unei proceduri de omologare, spre deosebire de organismele de formare in privinta carora, pe de alta parte, conditiile care trebuie indeplinite sunt formulate de regulament in mod neclar. Astfel, OTOC si-a atribuit competenta de a se pronunta in mod unilateral cu privire la cererile de inregistrare sau de omologare, fara ca pentru aceasta competenta sa fie prevazute limite, obligatii si un control, ceea ce l-ar putea determina sa denatureze concurenta prin favorizarea propriilor actiuni de formare . De asemenea, Curtea subliniaza ca procedura de omologare a actiunilor de formare, astfel cum este organizata de OTOC, poate limita oferta propusa de alte organisme de formare, intrucat impune ca cererea de omologare sa fie depusa cu cel putin trei luni inainte de inceperea formarii, ceea ce, in fapt, le impiedica posibilitatea sa ofere intr-un timp scurt actiuni de formare de actualitate.

In sfarsit, Curtea observa, pe de o parte, ca asemenea restrictii par sa depaseasca ceea ce este necesar pentru a asigura calitatea serviciilor oferite de expertii contabili si, pe de alta parte, ca acestea nu se incadreaza in domeniul exceptiilor prevazute de tratat.


Hotararea in cauza C-1/12 Ordem dos TA©cnicos Oficiais de Contas

1 Articolul 101 alineatul (1) interzice orice acorduri intre intreprinderi, orice decizii ale asocierilor de intreprinderi si orice practici concertate care pot afecta comerul dintre statele membre si care au ca obiect sau efect impiedicarea, restrangerea sau denaturarea concurentei in cadrul pietei interne.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Formare profesionala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocati

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina DeaconuJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020