Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Procedura de filtrare a recursurilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procedura de filtrare a recursurilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie

  Publicat: 30 May 2013       8773 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Noul Cod de procedura civila introduce, prin art. 493, o procedura ce are ca scop degravarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in ceea ce priveste judecarea recursurilor.

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Prevazut in cap. I, t. II, C. proc.en., partea speciala, colectiv de judecatori constituit pentru solutionarea cauzelor care i s-au repartizat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

Astfel, prin procedura de filtrare a recursurilor se are in vedere instituirea unui verificari prealabile a dosarului.
Potrivit dispozitiilor art. 471, presedintele instantei care a pronuntat hotararea care se ataca pregateste dosarul ce urmeaza a fi trimis instantei competente sa judece in calea de atac. In acest sens, dupa primirea cererii de recurs si a motivelor acesteia, va proceda la comunicarea lor intimatului, punandu-i in vedere sa depuna intampinare in cel mult 30 de zile de la comunicare . Dupa depunerea intampinarii, aceasta ii va fi comunicata recurentului, care are obligatia sa depuna raspuns la intampinare in cel mult 10 zile de la comunicarea intampinarii.
La implinirea termenului de recurs pentru toate partile si dupa expirarea termenelor amintite mai sus, presedintele sau persoana desemnata de acesta va proceda la inaintarea dosarului, impreuna cu cererea de recurs, intampinarea, raspunsul la intampinare si dovezile de comunicare a acestor acte catre instanta de recurs.
Dupa primirea dosarului de la instanta a carei hotarare se ataca, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele de sectie ori, dupa caz, persoana desemnata de acestia, prin rezolutie, va lua masurile necesare stabilirii aleatorii a unui complet format din 3 judecatori, care sa decida cu privire la admisibilitatea in principiu a recursului.
Se va avea in vedere repartizarea la acelasi complet de judecata a recursurilor principale, incidente si provocate declarate impotriva aceleiasi hotarari, avand prioritate completul cel dintai investit.
In cel mult 30 de zile de la repartizarea dosarului, presedintele completului sau un alt membru al completului desemnat de acesta, ori magistratul-asistent, va proceda la realizarea unui raport asupra admisibilitatii in principiu a recursului.
Date fiind prevederile din materia incompatibilitatilor, pentru a inlatura orice controversa, Codul de procedura prevede expres: ``Raportorul nu devine incompatibil``.
In cuprinsul raportului se vor avea in vedere indeplinirea conditiilor de forma a caror nerespectare atrage nulitatea, precum si incadrarea motivelor de nelegalitate in cele prevazute expres de art. 488 C. proc. civ. ori de art. 489 C. proc. civ. (motive de casare de ordine publica, ce pot fi invocate din oficiu de instanta de judecata). De asemenea, se va verifica daca recursul este vadit nefondat.
In cadrul acestei analize preliminare, daca este cazul, raportorul va indica jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Totodata, va indica si pozitia doctrinei in problemele de drept ce vizeaza dezlegarea data prin hotararea atacata.
Raportul astfel intocmit este analizat de complet si ulterior comunicat partilor, care pot formula un punct de vedere scris asupra acestuia in termen de 10 zile . Pentru a putea trece la examinarea recursului este necesar sa treaca un termen de 30 de zile de la comunicare, a carei dovada este obligatorie.
Aliniatele 5 si 6 ale art. 493 C. proc. civ. au in vedere doua modalitati de solutionare a recursului, cu unanimitate :
Potrivit alin. 5, daca membrii completului stabilesc, cu unanimitate, ca recursul este vadit nefondat, ca nu indeplineste cerintele de forma prevazute de lege, ori ca motivele invocate nu se incadreaza in cele prevazute expres de art. 488, vor proceda la respingerea cererii de recurs printr-o decizie motivata, a carei pronuntare se face fara citarea partilor.
Decizia astfel pronuntata se comunica partilor si nu este supusa niciunei cai de atac.
Alin. 6 are in vedere situatia in care toti membrii completului sunt de acord asupra admisibilitatii cererii de recurs, iar problema de drept invocata nu este controversata si nu face obiectul unei jurisprudente constante a Instantei Supreme.
In acest caz, tinand cont de punctele de vedere ale partilor formulate in scris in termen de 10 zile de la comunicarea raportului, completul se poate pronunta asupra fondului recursului, fara citarea partilor.
Decizia pronuntata in acest caz este definitiva si se comunica partilor.
Daca nu este posibila solutionarea recursului in cele doua modalitati, completul ca pronunta o incheiere de admitere in principiu a recursului, fara citarea partilor si va fixa termenul de judecata pe fond, cu citarea partilor. In urma judecarii cauzei, Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta una dintre solutiile prevazute de art. 497 C. proc. civ.


Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura

Citeşte mai multe despre:    Noul Cod de procedura civila    Recurs    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Filtrare    Raport    Incheiere

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

In aceasta perioada inregistrati o crestere a solicitarilor pentru consiliere cu privire la modul de incetare a contractelor de munca pe perioada starii de urgenta?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta aplicat si coerent argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ