Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Procedura de filtrare a recursurilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procedura de filtrare a recursurilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie

  Publicat: 30 May 2013       7955 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Noul Cod de procedura civila introduce, prin art. 493, o procedura ce are ca scop degravarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in ceea ce priveste judecarea recursurilor.

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Prevazut in cap. I, t. II, C. proc.en., partea speciala, colectiv de judecatori constituit pentru solutionarea cauzelor care i s-au repartizat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

Astfel, prin procedura de filtrare a recursurilor se are in vedere instituirea unui verificari prealabile a dosarului.
Potrivit dispozitiilor art. 471, presedintele instantei care a pronuntat hotararea care se ataca pregateste dosarul ce urmeaza a fi trimis instantei competente sa judece in calea de atac. In acest sens, dupa primirea cererii de recurs si a motivelor acesteia, va proceda la comunicarea lor intimatului, punandu-i in vedere sa depuna intampinare in cel mult 30 de zile de la comunicare . Dupa depunerea intampinarii, aceasta ii va fi comunicata recurentului, care are obligatia sa depuna raspuns la intampinare in cel mult 10 zile de la comunicarea intampinarii.
La implinirea termenului de recurs pentru toate partile si dupa expirarea termenelor amintite mai sus, presedintele sau persoana desemnata de acesta va proceda la inaintarea dosarului, impreuna cu cererea de recurs, intampinarea, raspunsul la intampinare si dovezile de comunicare a acestor acte catre instanta de recurs.
Dupa primirea dosarului de la instanta a carei hotarare se ataca, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele de sectie ori, dupa caz, persoana desemnata de acestia, prin rezolutie, va lua masurile necesare stabilirii aleatorii a unui complet format din 3 judecatori, care sa decida cu privire la admisibilitatea in principiu a recursului.
Se va avea in vedere repartizarea la acelasi complet de judecata a recursurilor principale, incidente si provocate declarate impotriva aceleiasi hotarari, avand prioritate completul cel dintai investit.
In cel mult 30 de zile de la repartizarea dosarului, presedintele completului sau un alt membru al completului desemnat de acesta, ori magistratul-asistent, va proceda la realizarea unui raport asupra admisibilitatii in principiu a recursului.
Date fiind prevederile din materia incompatibilitatilor, pentru a inlatura orice controversa, Codul de procedura prevede expres: ``Raportorul nu devine incompatibil``.
In cuprinsul raportului se vor avea in vedere indeplinirea conditiilor de forma a caror nerespectare atrage nulitatea, precum si incadrarea motivelor de nelegalitate in cele prevazute expres de art. 488 C. proc. civ. ori de art. 489 C. proc. civ. (motive de casare de ordine publica, ce pot fi invocate din oficiu de instanta de judecata). De asemenea, se va verifica daca recursul este vadit nefondat.
In cadrul acestei analize preliminare, daca este cazul, raportorul va indica jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Totodata, va indica si pozitia doctrinei in problemele de drept ce vizeaza dezlegarea data prin hotararea atacata.
Raportul astfel intocmit este analizat de complet si ulterior comunicat partilor, care pot formula un punct de vedere scris asupra acestuia in termen de 10 zile . Pentru a putea trece la examinarea recursului este necesar sa treaca un termen de 30 de zile de la comunicare, a carei dovada este obligatorie.
Aliniatele 5 si 6 ale art. 493 C. proc. civ. au in vedere doua modalitati de solutionare a recursului, cu unanimitate :
Potrivit alin. 5, daca membrii completului stabilesc, cu unanimitate, ca recursul este vadit nefondat, ca nu indeplineste cerintele de forma prevazute de lege, ori ca motivele invocate nu se incadreaza in cele prevazute expres de art. 488, vor proceda la respingerea cererii de recurs printr-o decizie motivata, a carei pronuntare se face fara citarea partilor.
Decizia astfel pronuntata se comunica partilor si nu este supusa niciunei cai de atac.
Alin. 6 are in vedere situatia in care toti membrii completului sunt de acord asupra admisibilitatii cererii de recurs, iar problema de drept invocata nu este controversata si nu face obiectul unei jurisprudente constante a Instantei Supreme.
In acest caz, tinand cont de punctele de vedere ale partilor formulate in scris in termen de 10 zile de la comunicarea raportului, completul se poate pronunta asupra fondului recursului, fara citarea partilor.
Decizia pronuntata in acest caz este definitiva si se comunica partilor.
Daca nu este posibila solutionarea recursului in cele doua modalitati, completul ca pronunta o incheiere de admitere in principiu a recursului, fara citarea partilor si va fixa termenul de judecata pe fond, cu citarea partilor. In urma judecarii cauzei, Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta una dintre solutiile prevazute de art. 497 C. proc. civ.


Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura
Citeşte mai multe despre:    Noul Cod de procedura civila    Recurs    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Filtrare    Raport    IncheiereComentează: Procedura de filtrare a recursurilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie
Alte Titluri

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive atunci cand exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cauza decizie C.C.R.
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 4/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unei parti din art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Nu este interzisa conferirea de atributii suplimentare cu ocazia delegarii, atata timp cat noile atributii sunt in concordanta cu competentele salariatului si nu aduc o modificare semnificativa a atributiilor sale obisnuite
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 135/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Cum initiativa negocierii colective apartine patronului, apelanta nu poate invoca propria ei turpitudine pentru vidul de reglementare conventionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 228/2017, in sedinta publica din 13 martie 2018

Dreptul de a pretinde premiul anual sub forma unui salariu scadent in prima luna a anului urmator s-a stins prin abrogarea Legii-cadru nr. 330/2009, fiind inlocuit de plata prin executare succesiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 116/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 2090/2017, in sedinta publica din 31 martie 2017