Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie

  Publicat: 04 Jul 2013       3202 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cu titlu general, art. 94 alin. 3 C. proc. civ. stabileste competenta judecatoriei de a solutiona caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice locale cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate, “in cazurile prevazute de lege”.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Actiuni omenesti savarsite fara intentia de a da nastere la raporturi juridice de obligatii, care totusi produc asemenea efecte in temeiul sau puterea legii,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.

In ceea ce priveste aceste cazuri, mentionam urmatoarele situatii in care compententa apartine judecatoriei:
- In materie contraventionala: plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a contraventiei, care se poate depune in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia (potrivit O.G. 2/2001); plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in conditiile Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata; plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor, care se poate depune in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta, in conditiile O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata


- In ceea ce priveste fondul funciar: plangerile impotriva hotararilor comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale. Acestea se pot formula la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare (potrivit Legii nr. 18/1991 a fondului funciar)


- In materie de carte funciara: plangerea impotriva incheierii registratorului-sef emisa in urma formularii unei cereri de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sau radiere a unui act sau fapt juridic . Aceasta plangere se poate face in termen de 15 zile de la comunicarea incheierii registratorului-sef. Ea se poate depune fie impreuna cu cererea de reexaminare la biroul teritorial, acesta fiind obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare, fie se depune direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara. (potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare)


- Plangerea impotriva incheierii de respingere a cererii de incheiere a unui act notarial, care se depune in termen de 10 zile de la data la care partea a luat cunostinta despre aceasta, la judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul biroul notarial care a refuzat indeplinirea actului, (conform Legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale)


- In cazul conflictelor de competenta intre notarii publici, decizia Colegiului director al Camerei (pentru conflictele intre notarii publici din circumscriptia aceleiasi curti de apel) sau, dupa caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii (pentru conflictele de competenta dintre notarii publici din circumscriptia unor curti de apel diferite) poate fi contestata, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea notarul public cel din urma sesizat. (Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale)


- Contestatia impotriva dispozitiei primarului prin care s-a solutionat o cerere de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila (Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila)


- Plangerea impotriva refuzului ofiterului de stare civila de a intocmi un act sau de a inscrie o mentiune ce intra in atributiile sale este de competenta judecatoriei in raza careia domiciliaza persoana nemultumita (Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila)


- Plangerea impotriva hotararii comisiei judetene, care se poate depune la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.


- Cererile de anulare a hotararilor adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, care pot fi depuse de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, la judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. (O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii)


- Plangerea impotriva hotararii de respingere a cererii de azil, care se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea, potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Solutiile pronuntate de judecatorie in materiile enumerate mai sus au caracter definitiv si executoriu.


Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura
Citeşte mai multe despre:    Codul de procedura civila    Judecatorie    Competenta    Contestatie    Plangere    Cale de atac    O.G. 2/2001    Legea 61/1991    O.U.G. 195/2002    Legea 18/1991    Legea 7/1996    Legea 36/1995    Legea 119/1996    Legea 1/2000    O.G. 26/2000    Legea 122/2006Comentează: Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Alte Titluri

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului – masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Refuzul de a amana judecata pentru lipsa de aparare: intre garantie si restrangere a dreptului de aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata – problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul dispozitiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie