Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Criza financiara a a unitatilor administrativ-teritoriale. Procedura de declarare si de incetare

Criza financiara a a unitatilor administrativ-teritoriale. Procedura de declarare si de incetare

  Publicat: 23 Jul 2013       2503 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Fiscal  


Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Potrivit OUG nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale criza financiara este starea patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale caracterizata prin existenta unor dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduce la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o anumita perioada de timp .

Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Comune, orase, municipii si judete.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.

Criza financiara este prezumata in urmatoarele situatii:

- neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile si care depasesc 15% din bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale respective, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial;

- neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul local de venituri si cheltuieli sau in bugetele institutiilor ori serviciilor publice de interes local sau judetean, dupa caz, pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei.

Procedura de declarare a situatiei de criza financiara

Situatia de criza financiara poate fi sesizata de ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale, conducatorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite si ordonatorii tertiari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conducatorii societatilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea consiliului local, de diversi creditori, de directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si de structurile teritoriale ale Curtii de Conturi . Sesizarea se face la directia generala a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si la ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale care se afla in situatia de criza financiara.

Directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti desemneaza structura organizatorica din cadrul directiei care intocmeste si gestioneaza Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale. In registru sunt inscrise toate unitatile administrativ-teritoriale aflate in situatie de criza financiara sau iesite din situatia de criza financiara. Acesta se actualizeaza permanent, ori de cate ori pentru o unitate administrativ-teritoriala este declarata situatia de criza financiara sau inceteaza starea de criza financiara.

Ordonatorul principal de credite solicita inregistrarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a crizei financiare, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia, in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza solicitarile de declarare a situatiei de criza financiara in ordinea depunerii lor de catre ordonatorii principali de credite. Acestea comunica lunar Ministerului Finantelor Publice situatiile de deschidere sau de inchidere a crizelor financiare inregistrate.

In vederea solicitarii inregistrarii hotararii autoritatii deliberative, ordonatorul principal de credite depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:

- adresa de solicitare a inregistrarii hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara;

- hotararea autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara;

- sesizarea situatiei de criza financiara de catre persoanele prevazute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- situatia privind analiza declararii situatiei de criza financiara;

- lista creditorilor fata de care exista obligatii de plata mai mari de 90 de zile .

Atentie! Ordonatorii principali de credite raspund pentru corectitudinea si realitatea datelor inscrise in documentele prezentate.

La verificarea documentelor mentionate, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au in vedere urmatoarele:

- adresa de solicitare a inregistrarii hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara sa aiba aplicata semnatura ordonatorului principal de credite si stampila unitatii administrativ-teritoriale;

- totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale sa corespunda cu totalul cheltuielilor prevazute in ultimul buget general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale, depus la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- valoarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial, sa corespunda cu totalul platilor restante mai vechi de 90 de zile declarate in ``Situatia platilor restante``. In situatia in care valoarea platilor restante mai vechi de 90 de zile este mai mare/mica decat cea raportata la finele lunii anterioare declararii situatiei de criza financiara, ordonatorii principali de credite depun o nota justificativa, prin care motiveaza diferenta, pe propria raspundere;

- valoarea platilor restante aferente drepturilor salariale corespunde cu valoarea platilor restante fata de salariati mai vechi de 90 de zile declarate in ``Situatia platilor restante``. In cazul in care valoarea platilor restante mai vechi de 90 de zile este mai mare/mica decat cea raportata la finele lunii anterioare declararii situatiei de criza financiara, ordonatorii principali de credite depun o nota justificativa, prin care motiveaza diferenta, pe propria raspundere;

- valoarea obligatiilor de plata mai vechi de 90 de zile, sa fie egala cu valoarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial;

- documentatia sa fie transmisa in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara, intrucat nerespectarea termenului constituie contraventie.

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza hotararea autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Incetarea situatiei de criza financiara

Autoritatea deliberativa declara, la cererea ordonatorului principal de credite si cu avizul consultativ al comitetului pentru situatii de criza financiara, incetarea situatiei de criza financiara, prin adoptarea unei hotarari, daca nu mai exista dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduc la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o perioada de timp de 180 de zile calendaristice si daca sunt indeplinite criteriile pentru declararea starii de insolventa, caz in care unitatea administrativ-teritoriala este supusa procedurii insolventei.

In situatia prevazuta mai sus, ordonatorul principal de credite notifica, in termen de 5 zile, directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

La solicitarea radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:

- adresa de solicitare a radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale;

- hotararea autoritatii deliberative de declarare a incetarii situatiei de criza financiara;

- situatia privind analiza incetarii situatiei de criza financiara. Aceasta se completeaza de catre ordonatorul principal de credite cu informatiile inregistrate la data incetarii situatiei de criza financiara.

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza hotararea autoritatii deliberative de incetare a situatiei de criza financiara in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice radierea unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale si comunica lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, Ministerului Finantelor Publice, Directiei generale de sinteza a politicilor bugetare, situatiile de declarare/incetare a crizei financiare.





Citeşte mai multe despre:    Insolventa    OUG 46/2013    Criza financiara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor



Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020