Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?

  Publicat: 09 Jul 2018       6257 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


inseamna persoana fizica sau juridica
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Operatorul sau persoana imputernicita de operator poate introduce contestatie la sectia de contencios administrativ a tribunalului competent, in termen de 15 zile de la inmanare, respectiv de la comunicare .

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

Legea 554/2004 a contenciosului administrativ: Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau (unde are sediul operator sau persoana imputernicita de operator) sau celei de la domiciliul paratului (unde are sediul ANSPDCP, respectiv Tribunalul Bucuresti). Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului, nu se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale.


Hotararea prin care s-a solutionat contestatia poate fi atacata numai cu apel.


Apelul se judeca de curtea de apel competenta .


In toate cazurile, instantele competente sunt cele din Romania.


Daca procesul-verbal/decizia nu sunt contestate in termen de 15 zile de la inmanare, respectiv de la comunicare, documentul va constitui titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. In cazul in care se contesta, suspendarea executarii va opera doar asupra amenzii, nu si a altor sanctiuni de corectie suplimentare.


MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Decizia ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere) trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente:  • datele de identificare ale Autoritatii nationale de supraveghere si numele reprezentantului legal al acesteia,

  • datele de identificare ale operatorului/persoanei imputernicite de operator, codul numeric personal, dupa caz,

  • descrierea faptelor si a imprejurarilor care pot fi avute in vedere la individualizarea masurii,

  • indicarea temeiului legal potrivit caruia se stabileste si se sanctioneaza fapta,

  • masurile corective aplicate,

  • termenul si modalitatea de plata a amenzii, dupa caz,

  • termenul de exercitare a caii de atac si

  • instanta de judecata competenta .

Citeşte mai multe despre:    GDPR    Protectia Datelor cu caracter personal    RGPD

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019