Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Constitutional » Retinerea certificatului de inmatriculare al unui vehicul fara ITP valabil – o incalcare a dreptului la proprietate privata?

Retinerea certificatului de inmatriculare al unui vehicul fara ITP valabil – o incalcare a dreptului la proprietate privata?

  Publicat: 27 Apr 2019       4121 citiri       Sursa: Irina Maria Diculescu        Secţiunea: Drept Constitutional  


1.Notiuni introductive

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.


Dreptul la proprietate privata, precum si libertatea economica sunt drepturi fundamentale protejate atat la nivel national cat si la nivel international.


Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la proprietate privata in articolul 44, astfel: ``(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.


(2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.``


Primul Protocol Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului reglementeaza, de asemenea, protectia proprietatii private: ``Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.``


Cu toate acestea, desi un drept fundamental, proprietatea privata poate comporta limitari. Constitutia Romaniei prevede, printre altele, ca ``Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.``. De asemenea, ``Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.``


Si pe plan international este recunoscut dreptul statelor de a aplica astfel de limitari, chiar in continuarea textului legal citat anterior din continutul Primului Protocol Aditional la CEDO, fiind statuat ca ``Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.``


De altfel, despre acest text, in doctrina s-a afirmat ca ``art. 1 al Primului protocol aditional a fost redactat in asa fel incat sa rezulte limitari minime ale puterii discretionare a statelor in domeniul reglementarii recunoasterii si apararii dreptului de proprietate intr-un cadru international.``1


In practica, aceste limitari iau cele mai variate forme, astfel incat o enumerare exhaustiva a limitarilor legale posibile in cadrul unui singur text de lege, ar fi imposibila. Prin urmare, astfel de situatii de exceptie sunt reglementate prin legi speciale, facand aplicabilitatea normelor prezentate anterior in diverse domenii ale dreptului. Cu toate acestea, nu orice reglementare care poate fi perceputa ca o atingere a dreptului la proprietate privata de catre proprietar constituie o incalcare, sau macar o veritabila limitare a acestui drept .


S-a pus, recent, problema, daca un astfel de exemplu de limitare legala a dreptului de proprietate este reglementat si de art. 112 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - Codul Rutier. Acest articol enumera o serie de situatii in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare al unui vehicul ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera. Prima dintre aceste situatii este aceea a vehiculului care nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila.


Aceasta situatie a reprezentat contextul faptic al unei sesizari a Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea articolului in discutie.


2.Exceptia de neconstitutionalitate


2.1Obiectul exceptiei


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 112 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care, la data savarsirii contraventiei, 12 august 2016, aveau urmatorul cuprins: " (1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri: a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila;".


2.2Pozitia autorului exceptiei


In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca prin textul de lege criticat, ce permite retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare ori a dovezii inlocuitoare a acestuia, se aduce atingere dreptului de proprietate privata si libertatii economice, deoarece, spre exemplu, proprietarul nu mai poate vinde autoturismul, in lipsa certificatului de inmatriculare. Certificatul de inmatriculare ar trebui retinut numai daca se constata neconformitati tehnice, iar nu pentru expirarea inspectiei tehnice periodice, atunci cand autovehiculul este in stare optima de functionare.


Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca textul de lege criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata si ale art. 45 privind libertatea economica.


2.3Pozitia instantei si autoritatilor publice sesizate conform legii


Instanta sesizata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, facand referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 433 din 8 iulie 2014.


Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, facand referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.


Avocatul Poporului considera ca textele de lege criticate sunt constitutionale, facand referire la punctul sau de vedere retinut in Decizia Curtii Constitutionale nr. 433 din 8 iulie 2014.


2.4Pozitia Curtii Constitutionale


Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca s-a mai pronuntat asupra unor critici similare celor din prezenta cauza prin Decizia nr. 433 din 8 iulie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 14 august 2014. Cu acel prilej, Curtea a constatat ca, potrivit dispozitiilor legale contestate, politistul rutier poate retine certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia, daca vehiculul aflat in trafic nu are inspectia tehnica periodica valabila, sens in care, potrivit alin. (2) al art. 112 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, conducatorul auto va primi o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile .


Curtea a retinut ca o astfel de masura nu este de natura a afecta dreptul de proprietate, deoarece reprezinta consecinta unei conduite culpabile a contravenientului, si nu are semnificatia infrangerii dreptului, intrucat, potrivit art. 112 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 coroborat cu art. 202 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, dupa indeplinirea obligatiei corelative de intrare in legalitate, certificatul in cauza se restituie proprietarului, la prezentarea de catre acesta a dovezii de incetare a motivelor pentru care s-a dispus masura tehnico-administrativa.


In plus, Curtea a observat ca o astfel de masura are ca scop, asemenea sanctiunilor contraventionale complementare, inlaturarea unei stari de pericol create ca urmare a conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul ce nu are inspectia tehnica periodica valabila. Asa fiind, Curtea a statuat ca masura retinerii certificatului de inmatriculare/inregistrare are caracter temporar si reprezinta numai o limitare a folosintei acestuia pe perioada in care punerea in circulatie a vehiculului ar constitui un pericol pentru siguranta celor care participa la trafic.


Neintervenind elemente noi, de natura a justifica reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele acestei decizii isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.


Distinct de cele aratate, Curtea observa, cu acest prilej, ca atat regimul documentelor de inmatriculare pentru vehicule, cat si cel al inspectiei tehnice periodice sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene prin Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, modificata prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 si prin Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspectia tehnica periodica a autovehiculelor si a remorcilor acestora si de abrogare a Directivei 2009/40/CE. Potrivit considerentului 3 din Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European si a Consiliului, este necesara "prevederea unei proceduri de inmatriculare a vehiculelor care sa permita suspendarea autorizarii de a folosi in trafic un vehicul, in cazul in care o asemenea utilizare reprezinta un risc imediat pentru siguranta rutiera", iar "controalele tehnice in trafic ale vehiculelor utilitare ar trebui doar sa completeze inspectiile tehnice periodice".


In ceea ce priveste art. 45 din Constitutie, Curtea observa ca libertatea economica implica dreptul de a incepe o activitate economica si ca acesta se exercita, potrivit textului constitutional, in conditiile legii. In masura in care retinerea certificatului de inmatriculare pentru neefectuarea inspectiei tehnice periodice ar limita libertatea economica a persoanei, aceasta limitare s-ar datora necesitatii de a proteja un interes public, si anume asigurarea sigurantei circulatiei pe drumurile publice.


2.5Solutia Curtii


Fiind avute in vedere considerentele expuse anterior, Curtea a respins, ca neintemeiata, prin Decizia nr. 711/2018, exceptia de neconstitutionalitate ridicata si a constatat ca dispozitiile art. 112 alin. (1) lit. a) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.


3.Concluzii


Concluzionand, constatam ca nu orice norma ce conduce la o eventuala incomodare a titularului dreptului de proprietate privata poate constitui o veritabila limitare a acestui drept, cu atat mai mult in situatia in care inconvenientul apare ca o consecinta directa a unei atitudini culpabile a titularului dreptului si a unei incalcari a normelor legale.


In situatia particulara expusa anterior este de retinut faptul ca masura retinerii certificatului de inmatriculare al unui vehicul fara ITP valabil nu este de natura a afecta dreptul de proprietate, deoarece reprezinta consecinta unei conduite culpabile a contravenientului, si nu are semnificatia infrangerii dreptului, intrucat dupa indeplinirea obligatiei corelative de intrare in legalitate, certificatul in cauza se restituie proprietarului. Mai mult decat atat, libertatea economica implica dreptul de a incepe o activitate economica si ca acesta se exercita, potrivit textului constitutional, in conditiile legii, iar daca s-ar admite ca o astfel de masura ar limita libertatea economica a persoanei, aceasta limitare s-ar datora necesitatii de a proteja un interes public, si anume asigurarea sigurantei circulatiei pe drumurile publice.


Autor:Diculescu Irina-Maria,InternMCP Cabinet avocati, specializati in relatii de munca, comerciale si protectia datelor cu caracter personalBibliografie:


I.Tratate, monografii:


1.C. Birsan, Conventia europeana a drepturilor omului Comentariu pe articole Voi. I. Drepturi si libertati, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005.


II.Legislatie:


1.Constitutia Romaniei


2.Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - Codul Rutier


III.Jurisprudenta:


1.Decizia CCR nr. 711/2018
[1]C. Birsan, Conventia europeana a drepturilor omului Comentariu pe articole Voi. I. Drepturi si libertati, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005.
Citeşte mai multe despre:    CCR    Exceptie de neconstitutionalitate    Codul Rutier    OUG 195/2002    ITP    Retinerea certificatului de inmatriculare    Proprietate privata    Libertate economica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019