Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Penal » Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat

  Publicat: 15 Dec 2019       2314 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Penal  


Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele In Hotararea Parquet general du Grand-Duche de Luxembourg si Openbaar Ministerie (Procurorii din Lyon si din Tours) (C-566/19 PPU si C-626/19 PPU), in Hotararea Openbaar Ministerie (Parchetul din Suedia) (C-625/19 PPU) si in Hotararea Openbaar Ministerie (Procurorul regelui din Bruxelles) (C-627/19 PPU), pronuntate la 12 decembrie 2019 in procedura preliminara de urgenta, Curtea a completat jurisprudenta sa recenta 1 referitoare la Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare2 , facand precizari in legatura cu cerinta privind independenta „autoritatii judiciare emitente” a unui mandat european de arestare si cu cerinta protectiei jurisdictionale efective care trebuie garantata persoanelor pe numele carora a fost emis un astfel de mandat de arestare .carora a fost emis un astfel de mandat

Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.
Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

In cauzele principale, mandatele europene de arestare au fost emise de parchetele francez (cauzele C-566/19 PPU si C-626/19 PPU), suedez (cauza C-625/19 PPU) si belgian (cauza C627/19 PPU), in primele trei cauze, pentru efectuarea urmariri penale, iar in ultima cauza, in vederea executarii unei pedepse. Problema care se punea era executarea mandatelor care depindea, printre altele, de calitatea de ``autoritate judiciara emitenta`` a parchetelor mentionate. Intr-o prima etapa, Curtea a analizat daca statutul parchetului francez conferea acestuia o garantie de independenta suficienta pentru a emite mandate europene de arestare si a stabilit ca aceasta era situatia. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, Curtea a amintit mai intai ca notiunea de ``autoritate judiciara emitenta`` poate cuprinde autoritatile unui stat membru care, fara a fi judecatori sau instante judecatoresti, participa la administrarea justitiei penale si actioneaza in mod independent.


Aceasta ultima conditie presupune existenta unor norme statutare si organizatorice adecvate pentru a garanta ca autoritatile in discutie nu sunt supuse, la emiterea unui mandat european de arestare, vreunui risc de a primi ordine sau instructiuni individuale din partea puterii executive. In ceea ce priveste magistratii din cadrul parchetului francez, elementele prezentate sunt, in opinia Curtii, suficiente pentru a demonstra ca acestia dispun de puterea de a aprecia in mod independent, in special in raport cu puterea executiva, necesitatea de a emite un mandat european de arestare si caracterul sau proportional si ca aceasta putere este exercitata de acestia in mod obiectiv, luand in considerare toate elementele incriminatoare si dezincriminatoare. Independenta lor nu este repusa in discutie prin faptul ca exercita actiunea penala, nici prin faptul ca ministrul justitiei le poate adresa instructiuni generale de politica penala, nici prin faptul ca se afla sub indrumarea si controlul superiorilor lor ierarhici, ei insisi membri ai parchetului, si ca deci sunt tinuti sa se conformeze instructiunilor date de acestia din urma.


In a doua etapa, Curtea a precizat cerinta impusa prin jurisprudenta sa recenta, potrivit careia decizia de a emite un mandat european de arestare trebuie sa poata face obiectul unei cai de atac in justitie ce respecta exigentele unei protectii jurisdictionale efective, atunci cand decizia este adoptata de o autoritate care participa la administrarea justitiei, dar nu este o instanta judecatoreasca.


In primul rand, Curtea a subliniat ca existenta unei astfel de cai de atac nu constituie o conditie pentru ca autoritatea sa fie considerata autoritate judiciara emitenta.


In al doilea rand, Curtea a indicat ca statele membre trebuie sa se asigure ca ordinile lor juridice garanteaza efectiv nivelul de protectie jurisdictionala cerut, prin intermediul unor norme de procedura pe care le instituie si care pot sa difere de la un sistem la altul. Or, instituirea unei cai de atac distincte impotriva deciziei de a emite un mandat european de arestate constituie doar una dintre posibilitati.


Astfel, Curtea a statuat ca cerintele inerente unei protectii jurisdictionale efective de care trebuie sa beneficieze persoana vizata de mandatul european de arestare emis de o autoritate, alta decat o instanta judecatoreasca, pentru efectuarea urmaririi penale sunt intrunite din moment ce conditiile de emitere a acestui mandat si in special caracterul sau proportional fac obiectul unui control jurisdictional in statul membru emitent. In speta, sistemele francez si suedez raspund acestor exigente intrucat normele de procedura nationale permit constatarea faptului ca proportionalitatea deciziei parchetului de a emite un mandat european de arestare poate face obiectul unui control jurisdictional prealabil sau aproape concomitent cu adoptarea acestei decizii, dar si obiectul unui control jurisdictional ulterior.


In particular, o astfel de apreciere este in mod anticipat realizata mai ales de instanta judecatoreasca care pronunta decizia nationala care poate sta ulterior la baza mandatului european de arestare. In ipoteza in care mandatul european de arestare a fost emis de parchet, dar nu pentru efectuarea urmaririi penale, ci in vederea executarii unei pedepse privative de libertate aplicate printr-o hotarare de condamnare definitiva, Curtea a apreciat ca cerintele care decurg dintr-o protectie jurisdictionala efectiva nu implica nici existenta unei cai de atac distincte impotriva deciziei parchetului. Sistemul belgian, care nu prevede o astfel de cale de atac, raspunde deci la randul sau acestor exigente. In aceasta privinta, Curtea a subliniat ca, atunci cand mandatul european de arestare priveste executarea unei pedepse, controlul jurisdictional este realizat prin hotararea executorie pe care se intemeiaza acest mandat de arestare . In fapt, autoritatea judiciara de executare poate prezuma ca decizia de a emite un astfel de mandat de arestare este rezultatul unei proceduri judiciare in care persoana cautata a beneficiat de garantii in ceea ce priveste protectia drepturilor sale fundamentale. De altfel, proportionalitatea acestui mandat de arestare rezulta si din condamnarea pronuntata, intrucat decizia-cadru privind mandatul european de arestare prevede ca aceasta trebuie sa constea intr-o pedeapsa sau o masura de siguranta cu o durata de cel putin patru luni.


Hotararea in cauzele conexate C-566/19 PPU, Parquet gA©nA©ral du Grand-DuchA© de Luxembourg si C-626/19 PPU, Openbaar Ministerie, precum si Hotararea in cauzele C-625/19 PPU si C627/19 PPU, Openbaar Ministerie


1 A se vedea in special Hotararea din 27 mai 2019, OG si PI (Parchetele din LA¼beck si Zwickau) (C-508/18 si C82/19 PPU), Hotararea din 27 mai 2019, PF (Procurorul General al Lituaniei) (C-509/18) (voir CP n 68/19), precum si Hotararea din 9 octombrie 2019, NJ (Parchetul din Viena) (C-489/19 PPU).


2 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre - Declaratiile unor state membre referitoare la adoptarea deciziei-cadru (JO 2002, L 190, p. 1, Editie speciala, 19/vol. 6, p. 3).

Citeşte mai multe despre:    Mandat de arestare    Mandat de arestare european    autoritate judiciara emitenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii daca aceasta persoana a parasit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Mandatul de arestare preventiva. Art. 230 - 232 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constatarea infractiunilor de audienta. Art. 360 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura darii in urmarire. Art. 521 - 526 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incunostintarea despre arestare in vederea executarii mandatului. Art. 558 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Predarea unei persoane autoritatilor judiciare ale unui alt stat membru pentru executarea unui mandat european de arestare nu poate fi conditionata de posibilitatea unei revizuiri a hotararii de condamnare pronuntate in lipsa
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016

Amanarea predarii autoritatilor competente a persoanei solicitate in baza mandatului european de arestare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, Decizia nr. 670 din 12 mai 2015

Extradare pasiva. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 274 din 18 ianuarie 2007