Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Luarea in considerare a criteriului sexului persoanei asigurate ca factor de risc in contractele de asigurare constituie o discriminare

Luarea in considerare a criteriului sexului persoanei asigurate ca factor de risc in contractele de asigurare constituie o discriminare

  Publicat: 01 Mar 2011       3655 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Norma privind primele si prestatiile unisex se aplica incepand cu 21 decembrie 2012
Directiva 2004/113/CE interzice orice discriminare pe criterii de sex in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii .

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Astfel, directiva interzice, in principiu, luarea in considerare a criteriului sexului la calcularea
primelor si a prestatiilor de asigurare din contractele de asigurare incheiate dupa 21 decembrie
2007. Cu toate acestea, directiva prevede o exceptie potrivit careia statele membre pot autoriza,
incepand cu aceasta data, derogari de la norma privind primele si prestatiile unisex, cu conditia sa
poata garanta ca datele actuariale si statistice subiacente pe care se bazeaza calculele sunt
fiabile, actualizate periodic si puse la dispozitia publicului. Derogarile sunt autorizate numai atunci
cand legislatia nationala nu a pus inca in aplicare norma privind primele si prestatiile unisex. Dupa
cinci ani de la expirarea termenului de transpunere a directivei, si anume la 21 decembrie 2012,
statele membre trebuie sa reexamineze justificarea acestor derogari, tinand seama de datele
actuariale si statistice cele mai recente, precum si de raportul prezentat de Comisie dupa trei ani
de la data transpunerii directivei.
Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL si doi particulari au sesizat Curtea
Constitutionala belgiana cu o actiune in anularea legii belgiene de transpunere a directivei. In
cadrul acestei actiuni instanta belgiana a solicitat Curtii de Justitie sa aprecieze validitatea
derogarii enuntate in directiva in raport cu normele de drept superior, mai exact principiul egalitatii
intre femei si barbati consacrat de dreptul Uniunii.
In hotararea pronuntata azi, Curtea subliniaza mai intai ca, potrivit articolului 8 TFUE, in toate
actiunile sale, Uniunea urmareste sa elimine inegalitatile si sa promoveze egalitatea intre barbati si
femei. In realizarea progresiva a acestei egalitati, revine legiuitorului Uniunii sarcina de a stabili
momentul interventiei sale tinand seama de evolutia conditiilor economice si sociale din Uniune. In
continuare, Curtea precizeaza ca tocmai in acest sens a prevazut legiuitorul Uniunii in directiva ca
diferentele in materie de prime si prestatii rezultate din utilizarea sexului ca factor in
calculul acestora trebuiau sa fie suprimate pana cel tarziu la 21 decembrie 2007. Cu toate
acestea, intrucat la momentul adoptarii acestei directive utilizarea factorilor actuariali in ceea ce
priveste sexul era foarte raspandita in furnizarea serviciilor de asigurare, legiuitorul putea sa puna
in aplicare in mod legitim norma privind primele si prestatiile unisex, in mod gradat si cu perioade
de tranzitie adecvate.
In aceasta privinta, Curtea aminteste ca directiva deroga de la norma generala a primelor si
prestatiilor unisex, instituita prin aceeasi directiva, acordand statelor membre posibilitatea de a
decide pana la 21 decembrie 2007 sa autorizeze diferente proportionale pentru cei asigurati in
cazul in care sexul reprezinta un factor determinant in evaluarea riscurilor, pe baza datelor
actuariale si a statisticilor pertinente si precise.

Aceasta posibilitate va fi reexaminata dupa cinci ani de la data de 21 decembrie 2007, tinand
seama de un raport al Comisiei, insa, in lipsa din cadrul directivei a unei dispozitii cu privire la
durata aplicarii acestor diferente, statele membre care au utilizat posibilitatea mentionata
sunt autorizate sa permita asiguratorilor sa aplice acest tratament inegal pe o perioada
nelimitata.
Potrivit Curtii, in aceste imprejurari exista un risc ca derogarea de la egalitatea de tratament
intre barbati si femei prevazuta de directiva sa fie permisa de dreptul Uniunii pe o perioada
nelimitata. Prin urmare, o dispozitie care permite statelor membre in cauza sa mentina, nelimitat
in timp, o derogare de la norma primelor si prestatiilor unisex este contrara realizarii obiectivului
egalitatii de tratament intre femei si barbati si trebuie considerata nevalida la expirarea unei
perioade de tranzitie corespunzatoare.
Prin urmare, Curtea declara ca, incepand cu 21 decembrie 2012, in sectorul serviciilor de
asigurari derogarea de la norma generala a primelor si prestatiilor unisex este nevalida.MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care
sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui
act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Instanta nationala are obligatia de a solutiona cauza
conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale
care sunt sesizate cu o problema similara.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Discriminare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Interdictia de a purta orice forma vizibila de exprimare a convingerilor politice, filozofice sau religioase la locul de munca poate fi justificata de nevoia angajatorului de a se prezenta in mod neutru fata de clienti sau pentru a preveni conflicte sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

CEDO: Cegolea impotriva Romaniei. Discriminare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Cinta impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului