Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Statele membre UE nu pot rezerva propriilor cetateni accesul la profesia de notar

Statele membre UE nu pot rezerva propriilor cetateni accesul la profesia de notar

  Publicat: 24 May 2011       5835 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Chiar daca activitatile notariale, astfel cum sunt definite in prezent in statele membre in cauza, urmaresc obiective de interes general, acestea nu sunt asociate exercitarii autoritatii publice in sensul Tratatului CE

Mijloc de proba, prevazut in cap. II, t. III, C. proc.pen., partea generala.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Puterile publice existente in stat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Comisia a formulat actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor impotriva a sase state membre (Belgia, Germania, Grecia, Franta, Luxemburg si Austria) intrucat acestea rezerva propriilor resortisanti accesul la profesia de notar, ceea ce constituie, in opinia sa, o discriminare pe motiv de cetatenie interzisa de Tratatul CE.


Comisia imputa de asemenea Portugaliei, precum si statelor mentionate anterior, cu exceptia Frantei, neaplicarea in cazul notarilor a Directivei privind recunoasterea calificarilor profesionale1.


Miza principala a acestor cauze rezida in stabilirea faptului daca activitatile care tin de profesia de notar sunt sau nu sunt asociate exercitarii autoritatii publice in sensul Tratatului CE. Astfel, acesta prevede ca activitatile asociate, chiar ocazional, la exercitarea autoritatii publice sunt scutite de aplicarea dispozitiilor privind libertatea de stabilire2.


Or, statele membre vizate in aceste cauze, recunoscand totodata ca pe teritoriul lor notarul isi furnizeaza serviciile in general in cadrul unei profesii liberale, sustin ca acesta este un titular al unei functii publice care participa la exercitarea autoritatii publice a carui activitate este exclusa de la normele privind libertatea de stabilire.


In prima parte a hotararilor pronuntate Curtea de Justitie precizeaza ca actiunile Comisiei privesc numai conditia de cetatenie impusa de reglementarile nationale in cauza pentru accesul la profesia de notar, fara a se referi la organizarea ca atare a notariatului. Pentru a aprecia daca activitatile notarilor sunt asociate exercitarii autoritatii publice in sensul Tratatului CE, Curtea analizeaza in continuare competentele notarilor in statele membre in cauza si aminteste, in primul rand, ca numai activitatile care constituie o participare directa si specifica la exercitarea autoritatii publice pot fi excluse de la aplicarea principiului libertatii de stabilire. In aceasta privinta, Curtea observa ca notarul, in calitate de titular al unei functii publice, are ca functie principala autentificarea actelor juridice.


Prin aceasta interventie - obligatorie sau facultativa in functie de natura actului - notarul constata indeplinirea tuturor conditiilor impuse de lege pentru realizarea actului, precum si capacitatea de folosinta si de exercitiu a partilor. In plus, actul autentic are forta probanta superioara, precum si forta executorie. Cu toate acestea, Curtea subliniaza ca fac obiectul unei autentificari actele sau conventiile la care partile au subscris in mod liber . Astfel, acestea decid ele insele, in limitele stabilite de lege, continutul drepturilor si obligatiilor lor si aleg in mod liber clauzele carora vor sa se supuna atunci cand prezinta la notar spre autentificare un act sau o conventie . Interventia notarului presupune astfel existenta prealabila a unui consimtamant sau a unui acord de vointa al partilor. In plus, notarul nu poate modifica in mod unilateral conventia pe care trebuie sa o autentifice fara a lua in prealabil consimtamantul partilor.


Activitatea de autentificare incredintata notarilor nu presupune, asadar, o participare directa si specifica la exercitarea autoritatii publice. Faptul ca anumite acte sau anumite conventii trebuie, sub sanctiunea nulitatii, sa faca in mod obligatoriu obiectul unei autentificari nu repune in discutie aceasta concluzie intrucat validitatea diverselor acte este frecvent supusa unor cerinte de forma sau unor proceduri obligatorii de validare. De asemenea, faptul ca activitatea notarilor urmareste un obiectiv de interes general care consta in garantarea legalitatii si a securitatii juridice a actelor incheiate intre particulari, nu este suficient in sine pentru ca aceasta activitate sa fie considerata asociata in mod direct si specific exercitarii autoritatii publice. Astfel, activitatile exercitate in cadrul diverselor profesiuni reglementate implica adesea obligatia persoanelor care le exercita de a urmari un asemenea obiectiv, fara insa ca aceste activitati sa tina de exercitarea autoritatii publice.

In ceea ce priveste in special forta probanta a actelor notariale, Curtea constata ca aceasta rezulta din regimul probelor din statele membre si, asadar, nu are efecte directe asupra calificarii activitatii notariale care presupune intocmirea acestor acte . In ceea ce priveste forta executorie a acestor acte, Curtea observa ca aceasta se intemeiaza pe vointa partilor care se prezinta in fata notarului tocmai pentru a incheia un astfel de act si pentru a-i conferi forta mentionata, dupa ce notarul va fi verificat conformitatea sa cu legea .

In afara acestei activitati de autentificare a actelor, Curtea examineaza celelalte activitati incredintate notarilor in statele membre in cauza - precum participarea la sechestrul imobiliar sau interventia in materie de drept succesoral - si considera ca, de asemenea, acestea nu implica exercitarea autoritatii publice. Astfel, majoritatea acestor activitati sunt exercitate sub supravegherea unei instante sau conform vointei clientilor.

In continuare, Curtea arata ca in limitele competentelor lor teritoriale respective, notarii isi exercita profesia in conditii de concurenta, ceea ce nu este caracteristic exercitarii autoritatii publice. De asemenea, acestia raspund direct si personal, fata de clientii lor, pentru prejudiciile rezultate din orice greseala savarsita in exercitarea activitatii lor, spre deosebire de autoritatile publice pentru greselile carora raspunderea este asumata de stat .

In aceste conditii, Curtea apreciaza ca activitatile notariale, astfel cum sunt definite in prezent in statele membre in cauza, nu sunt asociate exercitarii autoritatii publice in sensul articolului 45 din Tratatul CE. Prin urmare, conditia de cetatenie impusa de reglementarea acestor state pentru accesul la profesia de notar constituie o discriminare pe motiv de cetatenie interzisa de Tratatul CE.

In sfarsit, in a doua parte a hotararilor, Curtea constata ca, tinand seama de imprejurarile speciale care au insotit procesul legislativ, exista o situatie de incertitudine in cadrul Uniunii cu privire la existenta unei obligatii suficient de clare3 pentru statele membre de a transpune in ceea ce priveste profesia de notar Directiva privind recunoasterea calificarilor profesionale. Pe acest temei, Curtea respinge capetele de cerere privind constatarea neindeplinirii de catre statele membre a obligatiilor care le revin in temeiul acestei directive.1 Directiva 89/48/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoastere a diplomelor de invatamant superior acordate pentru formarea profesionala cu durata minima de trei ani (JO 1989, L 19, p. 16, Editie speciala, 05/vol. 2, p. 76), astfel cum a fost modificata prin Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 6, p. 60) si/sau Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale (JO L 255, p. 22, Editie speciala, 05/vol. 8, p. 3),


2 Articolul 45 din Tratatul CE (in prezent articolul 51 din Tratatul FUE).


3 La expirarea termenului acordat in avizele motivate adresate de Comisie statelor membre in cauza prin care le invita sa se conformeze directivei. fost comunicate Comisiei masurile de transpunere a unei directive, Curtea poate aplica sanctiuni, la propunerea Comisiei, de la stadiul primei hotarari.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Notar    Notari publici

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020