Document atasat din sectiunea Legislatie Euroavocatura

   ANEXA Nr. 1


    FNGCIMM - S.A. - IFN PRIMA CASĂ


    Utilizarea plafoanelor de garantare la data de .....................
   
                                                        - euro -
┌────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea instituţiei│Nr. contracte│       │ Valoarea │   Valoarea   │   Total   │   Plafon   │
│crt.│   de credit   │ în derulare │Plafon alocat│garanţiilor│ promisiunilor de │plafon utilizat│  neutilizat  │
│  │           │       │       │ acordate │garantare acordate│        │        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1 │     2     │   3   │   4   │   5   │    6     │    7    │    8    │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  │    Banca 1    │       │       │      │         │        │        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  │           │       │       │      │         │        │        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  │    .....    │       │       │      │         │        │        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  │           │       │       │      │         │        │        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  │           │       │       │      │         │        │        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  │           │       │       │      │         │        │        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  │           │       │       │      │         │        │        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│  │  TOTAL GENERAL:  │       │       │      │         │        │        │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────────┴───────────────┴────────────────┘
 
    Mod de completare:
    Formularul se raportează lunar şi se completează cu informaţii cumulate pentru sfârşitul lunii de raportare.
    Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie finanţatoare.
    Totalul pe bănci şi totalul general se raportează în euro, ca valoare exactă.
    Echivalentul în euro al garanţiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanţiei.


   ANEXA Nr. 2


    Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. - IFN
la data de ...............
   
┌────┬────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│  │              │         │ Valoarea garantată în valuta  │Echivalent în lei│       │
│Nr. │ Denumirea instituţiei de │Valuta de contract│   de contract (valuta)    │ al garanţiilor │       │
│crt.│      credit      │  a creditelor  ├────────────────┬────────────────┤emise în luna de │ Observaţii │
│  │              │  garantate   │  în luna de  │ cumulat de la │  raportare  │       │
│  │              │         │  raportare  │începutul anului│         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ 1 │       2       │    3     │    4    │    5    │    6    │   7   │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │     Banca 1      │         │        │        │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │              │    euro    │        │        │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │              │    lei    │        │        │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │    Total banca 1    │         │    *    │    *    │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │     Banca 2      │         │        │        │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │              │    euro    │        │        │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │              │    lei    │        │        │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │    Total banca 2    │         │    *    │    *    │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │              │         │        │        │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │      ......      │         │        │        │         │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │    Total general    │    euro    │        │        │    *    │       │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│  │              │    lei    │        │        │         │       │
└────┴────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────┘
 
    Mod de completare:
    Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv, fără promisiunile de garantare.
    Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit şi pe valuta de contract a creditelor garantate.
    Echivalentul în lei al garanţiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanţiei.
    Totalul pe instituţie de credit şi totalul general se calculează în coloanele 4 şi 5 pe fiecare valută de contract şi în coloana 6 în lei.


   ANEXA Nr. 3


    Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente
împrumuturilor garantate de ........... către FNGCIMM - S.A. - IFN
la data de ..............
   
┌────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬─────┐
│  │            │     │ Rambursări de │ Rambursări de │    │ Rambursări de │ Rambursări de │   │
│  │            │Valuta de │rate de capital│rate de capital│    │rate de capital│rate de capital│   │
│Nr. │ Denumirea instituţiei │contract a│în primul an al│în al doilea an│    │în al 29-lea an│în al 30-lea an│   │
│crt.│    de credit    │creditelor│contractului de│al contractului│.......│al contractului│al contractului│Total│
│  │            │garantate │ credit (în  │ de credit (în │    │ de credit (în │ de credit (în │   │
│  │            │     │  valuta de  │  valuta de  │    │  valuta de  │  valuta de  │   │
│  │            │     │  contract)  │  contract)  │    │  contract)  │  contract)  │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│ 1 │      2      │  3   │    4    │    5    │ ... │   ...   │   ...   │ ... │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │    Banca 1     │     │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │            │  euro  │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │            │  lei  │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │            │     │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │    Banca 2     │     │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │            │  euro  │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │            │  lei  │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │            │     │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │     .....     │     │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │   Total general:   │  euro  │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │            │  lei  │        │        │    │        │        │   │
├────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│  │            │     │        │        │    │        │        │   │
└────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴─────┘
 
    Mod de completare:
    Pentru garanţiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, în valuta de contract, agregate pe instituţii de credit.


   ANEXA Nr. 4


    Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor
garantate de către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de .................
   
┌────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumirea băncii │ Valuta de contract │Rambursări de rate de capital │ Total rambursări  │
│crt.│         │a creditelor garantate│efectuate în luna de raportare│ de rate de capital │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │         │           │  în valuta de contract   │în valuta de contract│
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1 │    2    │     3      │       4        │     5     │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │   Banca 1   │           │               │           │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │         │     euro     │               │           │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │         │     lei     │               │           │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │   Banca 2   │           │               │           │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │         │     euro     │               │           │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │   .....   │     lei     │               │           │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │ Total general: │     euro     │               │           │
├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  │         │     lei     │               │           │
└────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┘
 
    Mod de completare:
    Prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital efectuate în contul garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la data garantării.
    Informaţiile referitoare la plăţile efectuate se raportează agregat pe instituţii finanţatoare, în valute de contract, atât pentru plăţile efectuate în luna de raportare, cât şi pentru plăţile cumulate de la data contractării creditelor garantate.


   ANEXA Nr. 5


    FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR
    PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII - S.A. - IFN
    Filiala/Unitatea .......................................................
    Str. ......... nr. ............ localitatea ............................
    Persoana de contact .................. tel ....................


    Înscris nr. ..... din data de .........................


    Către .................................................................*)
    Spre ştiinţă .........................................................**)


    Întrucât la scadenţa din data de ..................... domnul/doamna ....................................................***), cu domiciliul în localitatea ............................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........................, cod numeric personal ............................................, nu a achitat împrumutul acordat în cadrul programului "Prima casă" de ..................****) şi aceasta a executat garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ........... din data de ................, s-a întocmit, în temeiul art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. ....... privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", prezentul înscris prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
   
┌─────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
│         │       │Nr. contractului de garantare │       │
│Natura obligaţiei│  Scadenţa  │   a creditului bancar   │ Cuantumul  │
│  bugetare   │ obligaţiei │  pentru cumpărarea unei  │sumei datorate│
│         │bugetare*****)│locuinţe în cadrul programului│  - lei -  │
│         │       │     "Prima casă"     │       │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
└─────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┘
 
    Sumele menţionate mai sus se achită în contul .......................... .
    Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului bancar.
    În cazul neplăţii sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", constituie titlu executoriu.
    Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.


    Data emiterii:


    Director,
Nume şi prenume ..............
Semnătura ..............
L. S.
    ___________
   *) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
   **) Se vor completa numele şi prenumele debitorului şi adresa acestuia.
   ***) Numele şi prenumele debitorului.
   ****) Se completează denumirea băncii care a acordat creditul pentru cumpărarea locuinţei, în cadrul programului "Prima casă".
   *****) Se completează data plăţii garanţiei de către Fond.

 

 

 

Document atasat din sectiunea Legislatie Euroavocatura