Anexele legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice    Tabelul nr. 1 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice

   

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Stagiul de cotizare realizat │Reducerea vârstei standard de pensionare cu:│
│    în condiţii deosebite    ├──────────────────────┬─────────────────────┤
│       (ani împliniţi)       │         Ani          │        Luni         │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              6              │          1           │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              8              │          1           │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             10              │          2           │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             12              │          2           │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             14              │          3           │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             16              │          3           │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             18              │          4           │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             20              │          4           │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             22              │          5           │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             24              │          5           │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             26              │          6           │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             28              │          6           │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             30              │          7           │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             32              │          7           │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             35              │          8           │          -          │
└─────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘
 

Tabelul nr. 2 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice

   

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Stagiul de cotizare realizat │Reducerea vârstei standard de pensionare cu:│
│    în condiţii speciale     ├──────────────────────┬─────────────────────┤
│       (ani împliniţi)       │         Ani          │        Luni         │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              2              │           1          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              3              │           1          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              4              │           2          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              5              │           2          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              6              │           3          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              7              │           3          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              8              │           4          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│              9              │           4          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             10              │           5          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             11              │           5          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             12              │           6          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             13              │           6          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             14              │           7          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             15              │           7          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             16              │           8          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             17              │           8          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             18              │           9          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             19              │           9          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             20              │          10          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             21              │          10          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             22              │          11          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             23              │          11          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             24              │          12          │          -          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│             25              │          12          │          6          │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│     26 de ani şi peste      │          13          │          -          │
└─────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘
 

 

Tabelul nr. 3 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice

   

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│  Vârsta persoanei la data emiterii deciziei  │  Stagiul de cotizare necesar  │
│     medicale asupra capacităţii de muncă     │             (ani)             │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                până la 20 ani                │               1               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│               de la 20-23 ani                │               2               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  23-25 ani                   │               3               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  25-29 ani                   │               6               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  29-33 ani                   │               9               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  33-37 ani                   │              11               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  37-41 ani                   │              14               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  41-45 ani                   │              17               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  45-49 ani                   │              20               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  49-53 ani                   │              23               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  53-57 ani                   │              25               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                  57-60 ani                   │              26               │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│               Peste 60 de ani                │              27               │
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
 

 

 

   ANEXA Nr. 1 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice    LISTA
cuprinzând personalul navigant din aviaţia civilă ale cărui locuri de
muncă se încadrează în condiţii speciale   1. Personal navigant pe:

   a) avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport;

   b) avioane clasice de transport public;

   c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;

   d) elicoptere şi avioane utilitare;

   e) aeronave prototipuri la încercare în zbor.

   2. Echipaje de recepţie în zbor a aeronavelor, instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi, pe:

   a) avioane clasice;

   b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

   3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie

   4. Personal navigant de control în zbor

   5. Personal tehnic care execută recepţia şi controlul tehnic în zbor al aeronavelor

   6. Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor

   7. Personal de paraşutism profesionist care:

   a) execută salturi din aeronavă în procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale;

   b) execută salturi pentru recepţia paraşutelor;

   c) execută salturi din turnul de paraşutism;

   d) desfăşoară activitatea de instructor de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta.

   8. Însoţitori de bord   ANEXA Nr. 2 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice    LISTA
cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale,
în care se desfăşoară următoarele activităţi   1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:

   a) manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;

   b) manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

   c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;

   d) fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;

   e) asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

   f) asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, de produse pirotehnice, de materii explozive şi mine;

   g) operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;

   h) delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

   2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare

   3. Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii

   4. Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m

   5. Activităţile desfăşurate în subteran în cadrul metroului pentru:

   a) mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

   b) mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

   c) mecanic instructor.

   6. Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, care se desfăşoară 100% în subteran

   7. Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor

   8. Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri şi de docheri-mecanizatori

   9. Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP

   10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandri şi chesonieri

   11. Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine

   12. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori

   13. Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sondă; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile

   14. Reparaţii şi întreţinere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t

   15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operaţii executate complet nemecanizat la ţeavă, preluând priza din cuptorul de topire - şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă

   16. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;

   b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;

   c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.

   17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă

   18. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

   a) cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarelor de gaze - platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs, scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;

   b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;

   c) arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

   d) operaţia de gudronare a lingotierelor.

   19. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudură:

   a) măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

   b) calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;

   c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;

   d) coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;

   e) recuperarea produselor cărbunoase;

   f) prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

   20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare

   21. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:

   a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate - retur, expediţia aglomeratului;

   b) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se execută sub silozuri;

   c) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

   d) prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;

   e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.

   22. Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:

   a) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se execută sub silozuri;

   b) instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.

   23. Activitatea desfăşurată de personalul din oţelarii:

   a) încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 t pe şarjă;

   b) turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;

   c) pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;

   d) cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.

   24. Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare

   25. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

   a) încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;

   b) încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;

   c) încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatra înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;

   d) încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

   e) extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie;

   f) extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare;

   g) striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi a ţaglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.

   26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă

   27. Activităţile efectuate de zidari-şamotori:

   a) zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

   b) executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă.

   28. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:

   a) uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;

   b) distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargentifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentifere;

   c) electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

   d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

   e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;

   f) afinarea aurului şi a argintului;

   g) fabricarea pulberii de aluminiu;

   h) fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.

   29. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:

   a) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

   b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în procesul de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

   c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

   d) metalurgia zincului;

   e) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

   30. Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:

   a) metalizarea cu nichel-carbonil;

   b) instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

   c) operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

   d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;

   e) instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;

   f) operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

   g) acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 m2/oră.

   31. a) Fabricarea abrazivelor din cuarţ - toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;

   b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.

   32. Activitatea de perforare, forare, împuşcare şi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 şi autobasculante mai mari de 25 t

   33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate

   34. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum

   35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice

   36. Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat

   37. Fabricarea acrilonitrilului şi a derivaţilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului

   38. Curăţarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice

   39. Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon

   40. Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum - fabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor asfaltice

   41. Fabricarea fenolului

   42. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilenă

   43. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului

   44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi a policlorurii de vinil

   45. Activitatea de fabricare a pesticidelor

   46. Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa şi betanaftilimină

   47. Fabricarea şi ambalarea benzidinei

   48. Fabricarea hidrobenzenului

   49. Dozarea manuală a antioxidanţilor, a acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare

   50. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii

   51. Fabricarea ferodourilor - toate operaţiile; fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operaţiile   ANEXA Nr. 3 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice    UNITĂŢILE
care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor
de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile
de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu
modificările şi completările ulterioare

   

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │                                             │            │Nr. registrul│               │        Poziţia         │
│crt.│           Societatea/Localitatea            │Codul fiscal│ comerţului  │ Aviz nr./dată │  din lista locurilor   │
│    │                                             │            │             │               │        de muncă        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  1.│Societatea Comercială Semifabricate -        │R14787559   │J08/982/2002 │1/25.05.2004   │24, 26                  │
│    │S.A., localitatea Braşov                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  2.│Societatea Naţională a Petrolului            │1908756     │J13/2810/1997│2/12.11.2004   │8, 9, 11                │
│    │Petrom - S.A., localitatea Bucureşti -       │            │             │               │                        │
│    │sucursala Petromar Constanţa,                │            │             │               │                        │
│    │localitatea Constanţa                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  3.│Societatea Naţională a Petrolului            │10122420    │J03/11/1998  │28/15.02.2005  │7, 36, 37, 39, 40, 42   │
│    │Petrom - S.A., localitatea Bucureşti -       │            │             │               │                        │
│    │sucursala Arpechim, localitatea Piteşti      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  4.│Societatea Naţională a Petrolului            │10072411    │J15/426/1999 │33/3.05.2005   │13                      │
│    │Petrom - S.A., localitatea Bucureşti -       │            │             │               │                        │
│    │sucursala Petrom Târgovişte,                 │            │             │               │                        │
│    │localitatea Târgovişte                       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  5.│Societatea Naţională a Petrolului            │3746480     │J34/522/1997 │39/6.05.2005,  │13                      │
│    │Petrom - S.A., localitatea Bucureşti -       │            │             │40/6.05.2005,  │                        │
│    │sucursala Petrom Videle, localitatea         │            │             │66/8.07.2005,  │                        │
│    │Videle                                       │            │             │67/8.07.2005,  │                        │
│    │                                             │            │             │68/8.07.2005   │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  6.│Societatea Naţională a Petrolului            │9691198     │J04/52/1998  │47/1.07.2005   │13                      │
│    │Petrom - S.A., localitatea Bucureşti -       │            │             │               │                        │
│    │sucursala Petrom Moineşti, localitatea       │            │             │               │                        │
│    │Moineşti                                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  7.│Societatea Naţională a Petrolului            │10143369    │J35/33/1998  │50/1.07.2005   │13                      │
│    │Petrom - S.A., localitatea Bucureşti -       │            │             │               │                        │
│    │sucursala Petrom Timişoara, localitatea      │            │             │               │                        │
│    │Timişoara                                    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  8.│Societatea Naţională a Petrolului            │96912001    │J04/51/1998  │54/4.07.2005   │13                      │
│    │Petrom - S.A., localitatea Bucureşti -       │            │             │               │                        │
│    │sucursala Petrorep Moineşti, localitatea     │            │             │               │                        │
│    │Moineşti                                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│  9.│Societatea Naţională a Petrolului            │10241960    │J05/123/1998 │72/14.07.2005  │13                      │
│    │Petrom - S.A., localitatea Bucureşti -       │            │             │               │                        │
│    │sucursala Petrom Suplacu, localitatea        │            │             │               │                        │
│    │Suplacu de Barcău                            │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 10.│Societatea Comercială Romplumb -             │R2206334    │J24/54/1991  │3/12.11.2004   │21, 29                  │
│    │S.A., localitatea Baia Mare                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 11.│Societatea Comercială Star Glass -           │R2162017    │J18/49/1991  │4/12.11.2004   │15, 16, 27              │
│    │S.A., localitatea Târgu Jiu                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 12.│Societatea Comercială RIG Service -          │R14320668   │J13/2053/2001│5/12.11.2004   │11                      │
│    │S.A., localitatea Constanţa                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 13.│Societatea Comercială Grup Servicii          │R16020764   │J13/6322/2004│6/12.11.2004   │11                      │
│    │Petroliere - S.A., localitatea Constanţa     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 14.│Societatea Comercială Grup Petrol            │R7471838    │J13/1755/1995│7/12.11.2004   │11                      │
│    │Marin - S.A., localitatea Constanţa          │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 15.│Societatea Comercială Ampelum -              │R1772840    │J01/27/1991  │9/3.12.2004    │7, 21, 26               │
│    │S.A., localitatea Zlatna                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 16.│Societatea Comercială Acumulatorul -         │R478901     │J23/177/2002 │10/30.11.2004  │29                      │
│    │S.A., comuna Pantelimon                      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 17.│Societatea Naţională de Transport            │R11054545   │J40/9764/1998│11/30.11.2004  │7                       │
│    │Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" -     │            │             │               │                        │
│    │S.A., localitatea Bucureşti                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 18.│Societatea Naţională de Transport            │R11054537   │J40/9775/1998│12/30.11.2004  │7                       │
│    │Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" -           │            │             │               │                        │
│    │S.A., localitatea Bucureşti                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 19.│Societatea Comercială Aversa - S.A.,         │R850        │J40/924/1991 │13/3.12.2004   │24, 26                  │
│    │localitatea Bucureşti                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 20.│Societatea Comercială Ario - S.A.,           │R2736489    │J06/38/1991  │14/22.12.2004  │24                      │
│    │localitatea Bistriţa                         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 21.│Societatea Comercială Saturn - S.A.,         │R175057     │J01/186/1991 │15/22.12.2004  │24                      │
│    │localitatea Alba Iulia                       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 22.│Regia Autonomă pentru Activităţi             │11057002    │J03/515/1998 │16/22.12.2004  │2                       │
│    │Nucleare - R.A.A.N. - S.A.,                  │            │             │               │                        │
│    │localitatea Drobeta-Turnu Severin -          │            │             │               │                        │
│    │sucursala Cercetări Nucleare Piteşti,        │            │             │               │                        │
│    │localitatea Piteşti - Mioveni                │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 23.│Regia Autonomă pentru Activităţi             │12611350    │J25/300/1998 │55/4.07.2005   │36                      │
│    │Nucleare - R.A.A.N. - S.A.,                  │            │             │               │                        │
│    │localitatea Drobeta-Turnu Severin -          │            │             │               │                        │
│    │sucursala ROMAG - PROD.,                     │            │             │               │                        │
│    │localitatea Drobeta-Turnu Severin            │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 24.│Regia Autonomă pentru Activităţi             │R10882752   │J25/282/1998 │172/22.09.2005 │2                       │
│    │Nucleare - R.A.A.N. - S.A.,                  │            │             │               │                        │
│    │localitatea Drobeta-Turnu Severin            │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 25.│Societatea Comercială Mittal Steel           │R2126855    │J20/41/1991  │18/22.12.2004  │7, 23, 25               │
│    │Hunedoara - S.A., localitatea Hunedoara      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 26.│Institutul Naţional de Cercetare-            │332134      │J23/1945/2002│22/15.02.2005  │2                       │
│    │Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie        │            │             │               │                        │
│    │Nucleară "Horia Hulubei", comuna Măgurele    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 27.│Compania Naţională a Cuprului, Aurului       │R11669346   │J20/334/1999 │24/15.02.2005  │20                      │
│    │şi Fierului Minvest - S.A., localitatea      │            │             │58/6.07.2005   │                        │
│    │Deva - filiala Devamin                       │            │             │               │                        │
│    │Exploatarea Minieră, localitatea Deva        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 28.│Compania Naţională a Cuprului, Aurului       │R14990030   │J20/843/2002 │25/15.02.2005  │20                      │
│    │şi Fierului Minvest - S.A., localitatea      │            │             │               │                        │
│    │Deva - filiala Poiana Ruscă                  │            │             │               │                        │
│    │Teliuc, localitatea Teliucu Inferior         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 29.│Compania Naţională a Cuprului, Aurului       │R4330648    │J01/468/2001 │27/15.02.2005  │20, 28 (b, e), 32       │
│    │şi Fierului Minvest - S.A., localitatea      │            │             │               │                        │
│    │Deva - filiala Roşiamin, localitatea         │            │             │               │                        │
│    │Roşia Montană                                │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 30.│Compania Naţională a Cuprului, Aurului       │14271549    │J20/763/2001 │31/15.02.2005  │20                      │
│    │şi Fierului Minvest - S.A., localitatea      │            │             │               │                        │
│    │Deva - filiala Certej, localitatea Certeju   │            │             │               │                        │
│    │de Sus                                       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 31.│Compania Naţională a Cuprului, Aurului       │R14271514   │J20/765/2001 │74/14.07.2005  │20, 26, 29              │
│    │şi Fierului Minvest - S.A., localitatea      │            │             │               │                        │
│    │Deva - filiala Bradmin - S.A.,               │            │             │               │                        │
│    │localitatea Brad                             │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 32.│Societatea Comercială Rempes -               │2119262     │J20/2070/1992│26/15.02.2005  │24                      │
│    │S.A., localitatea Deva                       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 33.│Societatea Comercială Glassrom -             │R2810240    │J10/2713/1992│29/15.02.2005  │15                      │
│    │S.A., comuna Berca                           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 34.│Societatea Comercială Roşia Montană          │9762620     │J01/443/1999 │30/15.02.2005  │21 (c), 29 (a)          │
│    │Gold Corporation - S.A., localitatea         │            │             │               │                        │
│    │Roşia Montană                                │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 35.│Societatea Comercială Rulmenţi -             │2808089     │J37/8/1991   │32/3.05.2005   │7, 24, 26, 27           │
│    │S.A., localitatea Bârlad                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 36.│Societatea Comercială Industria Sârmei -     │199710      │J12/67/1991  │34/4.05.2005   │19 (a, d, f), 23 (a, b),│
│    │S.A., localitatea Câmpia Turzii              │            │             │               │24, 25 (a, b, e, f, g), │
│    │                                             │            │             │               │26                      │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 37.│Societatea Naţională a Sării - S.A.,         │R2536030    │J38/204/1998 │23/R/29.04.2005│20                      │
│    │localitatea Bucureşti                        │            │             │               │                        │
│    │Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea,          │            │             │               │                        │
│    │localitatea Râmnicu Vâlcea                   │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 38.│Societatea Comercială Moldomin -             │11932018    │J11/233/1999 │37/5.05.2005   │32                      │
│    │S.A., localitatea Moldova Nouă               │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 39.│Societatea Comercială Armătura -             │R199001     │J12/13/1991  │38/5.05.2005   │24                      │
│    │S.A., localitatea Cluj-Napoca                │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 40.│Societatea Comercială Hidroconstrucţia -     │1556820     │J40/1726/1991│42/6.05.2005   │1 (a), 3                │
│    │S.A., localitatea Bucureşti                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 41.│Societatea Comercială Uzina de Utilaj        │R2944625    │J24/1762/1992│43/10.05.2005  │22                      │
│    │Minier şi Reparaţii - S.A. - UUMR,           │            │             │               │                        │
│    │localitatea Baia Sprie                       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 42.│Societatea Comercială Cozmircom -            │R2951916    │J24/2013/1992│44/10.05.2005  │24, 26                  │
│    │S.A., localitatea Baia Mare                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 43.│Compania Naţională Romarm - S.A.,            │14373832    │J18/330/2001 │45/10.05.2005  │1 (c, d, g, h), 7, 26,  │
│    │localitatea Bucureşti - filiala              │            │             │               │29 (b), 33              │
│    │Societatea Comercială Uzina Mecanică         │            │             │               │                        │
│    │Sadu - S.A., localitatea Bumbeşti-Jiu        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 44.│Compania Naţională Romarm - S.A.,            │R13741804   │J29/162/2001 │101/26.07.2005 │1 (c, d, e, f, g, h), 7,│
│    │localitatea Bucureşti - filiala              │            │             │               │24, 26                  │
│    │Societatea Comercială Uzina Mecanică         │            │             │               │                        │
│    │Plopeni - S.A., localitatea Plopeni          │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 45.│Compania Naţională Romarm - S.A.,            │R13652413   │J08/49/2001  │131/15.09.2005 │1 (c, d, e, f, g, h), 7,│
│    │localitatea Bucureşti - filiala              │            │             │               │26, 27 (a), 29 (b),     │
│    │Societatea Comercială Tohan - S.A.,          │            │             │               │30 (b), 33              │
│    │localitatea Zărneşti                         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 46.│Compania Naţională Romarm - S.A.,            │R13945863   │J08/596/2001 │173/22.09.2005 │1 (d, e, f), 33         │
│    │localitatea Bucureşti - filiala              │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Carfil - S.A.,         │            │             │               │                        │
│    │localitatea Braşov                           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 47.│Societatea Comercială Oltchim - S.A.,        │R1475261    │J38/219/1991 │46/1.07.2005   │2, 7, 24, 26, 39, 42,   │
│    │localitatea Râmnicu Vâlcea                   │            │             │               │43, 44, 45              │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 48.│Societatea Comercială Cuprom - S.A.,         │15763027    │J24/1088/2003│48/1.07.2005   │21, 26, 28, 29          │
│    │localitatea Bucureşti - sucursala Baia       │            │             │48B/8.09.2005  │                        │
│    │Mare, localitatea Baia Mare                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 49.│Societatea Comercială Stipo - S.A.,          │R622127     │J07/1995/1991│49/1.07.2005   │15,16 (a, b), 27, 33    │
│    │localitatea Dorohoi                          │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 50.│Societatea Comercială Combinatul             │R1064207    │J11/59/1991  │51/1.07.2005   │1 (a), 7, 23, 25, 26, 27│
│    │Siderurgic Reşiţa - S.A., localitatea        │            │             │               │                        │
│    │Reşiţa                                       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 51.│Societatea Comercială Stimas - S.A.,         │717928      │J33/5/1991   │52/4.07.2005   │15, 16                  │
│    │localitatea Suceava                          │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 52.│Societatea Comercială Beta - S.A.,           │1154660     │J10/9/1991   │53/4.07.2005   │2, 26, 33               │
│    │localitatea Buzău                            │            │             │140/20.09.2005 │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 53.│Societatea Comercială Mecanica               │R9813287    │J03/714/1997 │56/6.07.2005   │24, 26                  │
│    │Dacia - S.A., localitatea Mioveni            │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 54.│Societatea Comercială Centrala               │R14593668   │J02/336/2002 │59/6.07.2005   │7                       │
│    │Electrică de Termoficare Arad - S.A.,        │            │             │               │                        │
│    │localitatea Arad                             │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 55.│Societatea Comercială Petromservice -        │14716450    │J03/449/2002 │61/7.07.2005   │13                      │
│    │S.A., localitatea Bucureşti - sucursala      │            │             │               │                        │
│    │Piteşti, localitatea Piteşti                 │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 56.│Societatea Comercială Petromservice -        │R14794386   │J16/685/2002 │65/8.07.2005   │13                      │
│    │S.A., localitatea Bucureşti - sucursala      │            │             │               │                        │
│    │Craiova, localitatea Işalniţa                │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 57.│Societatea Comercială Petromservice -        │14743030    │J40/694/2002 │71/11.07.2005  │13                      │
│    │S.A., localitatea Bucureşti - sucursala      │            │             │               │                        │
│    │Petromservice Vest, localitatea Arad         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 58.│Societatea Comercială Petromservice -        │146933608   │J29/642/2002 │77/15.07.2005  │13                      │
│    │S.A. - sucursala Ploieşti, localitatea       │            │             │               │                        │
│    │Ploieşti                                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 59.│Societatea Comercială Mecanex -              │R613803     │J07/199/1991 │62/7.07.2005   │24                      │
│    │S.A., localitatea Botoşani                   │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 60.│Societatea Comercială Promex - S.A.,         │R2265683    │J09/112/1991 │63/7.07.2005   │7, 24, 26, 33           │
│    │localitatea Brăila                           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 61.│Societatea Comercială de Transport cu        │R13863739   │J40/6880/1999│64/7.07.2005   │5, 6                    │
│    │Metroul METROREX - S.A.,                     │            │             │225/8.09.2005  │                        │
│    │localitatea Bucureşti                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 62.│Societatea Comercială Upetrom 1 Mai -        │1350365     │J29/1/1991   │69/8.07.2005   │24, 26, 27, 33          │
│    │S.A., localitatea Ploieşti                   │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 63.│Societatea Comercială IUS - S.A.,            │R1109309    │J08/30/1991  │70/11.07.2005  │26                      │
│    │localitatea Braşov                           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 64.│Societatea Comercială Foraj Sonde            │R167778     │J03/2714/1992│73/14.07.2005  │13                      │
│    │Bascov - S.A., localitatea Bascov            │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 65.│Societatea Comercială de Reparaţii şi        │15376918    │J16/578/2003 │75/14.07.2005  │7, 27                   │
│    │Servicii Termoserv Craiova - S.A.,           │            │             │               │                        │
│    │localitatea Işalniţa                         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 66.│Hidroelectrica - S.A., localitatea           │14936693    │J25/250/2002 │76/14.07.2005  │10                      │
│    │Bucureşti - filiala Societatea               │            │             │               │                        │
│    │Comercială Hidroserv Porţile de Fier -       │            │             │               │                        │
│    │S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 67.│Societatea Comercială Cupru Min -            │11551757    │J01/64/1999  │78/15.07.2005  │3, 14, 20, 26, 32       │
│    │S.A., localitatea Abrud                      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 68.│Societatea Comercială Hitrom - S.A.,         │R2431476    │J37/174/2002 │80/15.07.2005  │7                       │
│    │localitatea Vaslui                           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 69.│Societatea Comercială Tractorul U.T.B. -     │R1109465    │J08/16/1991  │81/18.07.2005  │23, 24, 26              │
│    │S.A., localitatea Braşov                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 70.│Societatea Comercială Foraj Sonde            │R2618033    │J38/1296/1992│83/18.07.2005  │13                      │
│    │Râmnicu Vâlcea - S.A., localitatea           │            │             │               │                        │
│    │Râmnicu Vâlcea                               │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 71.│Societatea Comercială UMB - S.A.,            │R16970624   │J04/2137/2004│84/18.07.2005  │24                      │
│    │localitatea Bacău                            │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 72.│Societatea Comercială Metabet CF -           │128507      │J03/150/1991 │85/19.07.2005  │7, 23, 24, 33           │
│    │S.A., localitatea Piteşti                    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 73.│Societatea Comercială Materiale de           │R1170151    │J10/298/1991 │86/19.07.2005  │51                      │
│    │Fricţiune şi Garnituri de Etanşare -         │            │             │               │                        │
│    │FERMIT - S.A., localitatea Râmnicu Sărat     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 74.│Organizaţia Patronală Operatorul             │1870767     │J13/643/1991 │87/22.07.2005  │1 (a, b), 7, 8          │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Socep S.A.,            │            │             │               │                        │
│    │localitatea Constanţa                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 75.│Organizaţia Patronală Operatorul             │1890411     │J13/516/1991 │88/22.07.2005  │1 (a,b), 8              │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Decirom S.A.,          │            │             │               │                        │
│    │localitatea Constanţa                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 76.│Organizaţia Patronală Operatorul             │R1910160    │J13/619/1991 │89/22.07.2005  │1 (a, b), 7, 8          │
│    │Portuar localitatea Constanţa -              │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Chimpex -              │            │             │               │                        │
│    │S.A., localitatea Constanţa                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 77.│Organizaţia Patronală Operatorul             │1887971     │J13/624/1991 │90/22.07.2005  │1 (a, b), 8             │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Frial - S.A.,          │            │             │               │                        │
│    │localitatea Constanţa                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 78.│Organizaţia Patronală Operatorul             │R1878000    │J13/703/1991 │91/22.07.2005  │1 (a, b), 8             │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Casa de                │            │             │               │                        │
│    │Expediţii PHOENIX - S.A., localitatea        │            │             │               │                        │
│    │Constanţa                                    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 79.│Organizaţia Patronală Operatorul             │R4272644    │J13/5956/1992│92/22.07.2005  │1 (a, b), 8             │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Rotrac - S.A.,         │            │             │               │                        │
│    │localitatea Constanţa                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 80.│Organizaţia Patronală Operatorul             │R1910217    │J13/566/1991 │93/22.07.2005  │1 (a, b), 7, 8, 9       │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Minmetal -             │            │             │               │                        │
│    │S.A., localitatea Constanţa                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 81.│Organizaţia Patronală Operatorul             │R1888500    │J13/604/1991 │94/22.07.2005  │1 (a, b), 8             │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Umex - S.A.,           │            │             │               │                        │
│    │localitatea Constanţa                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 82.│Organizaţia Patronală Operatorul             │R400805     │J13/1549/1996│95/22.07.2005  │1 (a, b), 7, 8, 9       │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Romtrans               │            │             │               │                        │
│    │Agenţia Mol 1 - S.A., localitatea Constanţa  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 83.│Organizaţia Patronală Operatorul             │2410163     │J13/512/1991 │96/25.07.2005  │7                       │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │226/08.09.2005 │                        │
│    │Societatea Comercială Oil Terminal -         │            │             │               │                        │
│    │S.A., localitatea Constanţa                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 84.│Organizaţia Patronală Operatorul             │R16041031   │J13/5029/2004│97/25.07.2005  │1 (a, b), 8             │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Sticerom Group         │            │             │               │                        │
│    │Exim - S.R.L., localitatea Constanţa         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 85.│Organizaţia Patronală Operatorul             │R1874343    │J13/620/1991 │98/25.07.2005  │9                       │
│    │Portuar, localitatea Constanţa -             │            │             │               │                        │
│    │Societatea Comercială Compania de            │            │             │               │                        │
│    │Remorcare Maritimă Coremar - S.A.,           │            │             │               │                        │
│    │localitatea Constanţa                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 86.│Societatea Comercială Dafora - S.A.,         │R15513764   │J32/768/2003 │99/25.07.2005  │13                      │
│    │localitatea Mediaş sucursala Foraj,          │            │             │               │                        │
│    │localitatea Mediaş                           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 87.│Societatea Comercială Atlas - G.I.P. -       │1360687     │J29/79/2001  │100/25.07.2005 │1 (a, c), 2             │
│    │S.A., localitatea Ploieşti                   │            │             │147/21.09.2005 │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 88.│Societatea Comercială Lugomet -              │R1846726    │J35/258/1991 │102/26.07.2005 │24, 26, 27              │
│    │S.A., localitatea Lugoj                      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 89.│Societatea Comercială Stisom - S.A.,         │6433995     │J30/663/1991 │104/8.09.2005  │15                      │
│    │localitatea Poiana Codrului                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 90.│Societatea Comercială Remarul 16             │201373      │J12/1591/1992│105/8.09.2005  │7, 24, 26, 30 (a)       │
│    │Februarie - S.A., localitatea Cluj-Napoca    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 91.│Societatea Comercială Rompetrol              │R1860712    │J13/534/1991 │106/8.09.2005  │18 (b), 36, 39          │
│    │Rafinare - S.A., localitatea Constanţa       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 92.│Societatea Comercială Somvetra -             │R202174     │J12/48/1991  │107/8.09.2005  │15, 16, 27, 33          │
│    │S.A., localitatea Gherla                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 93.│Societatea Comercială Celhart Donaris -      │R2253999    │J09/6/1990   │108/9.09.2005  │7                       │
│    │S.A., localitatea Brăila                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 94.│Societatea Comercială Sticla Turda -         │R202190     │J12/3/1991   │109/9.09.2005  │15, 16 (a, b), 33       │
│    │S.A., localitatea Turda                      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 95.│Societatea Comercială Turnătoria             │2886044     │J12/3977/1992│110/9.09.2005  │24, 33                  │
│    │Metalul - S.R.L., localitatea Cluj-Napoca    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 96.│Societatea Comercială Vitrometan -           │R803786     │J32/8/1991   │111/9.09.2005  │15, 16 (a, b), 27       │
│    │S.A., localitatea Mediaş                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 97.│Societatea Comercială Cristiro - S.A.,       │R567480     │J06/30/1991  │112/9.09.2005  │15, 16 (b, c), 27, 33   │
│    │localitatea Bistriţa                         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 98.│Societatea Comercială Agroexport -           │1592415     │J13/1164/2001│113/9.09.2005  │1 (a, b), 8             │
│    │S.A., localitatea Constanţa                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│ 99.│Agenţia Română de Salvare a Vieţii           │16330145    │-            │114/9.09.2005  │9                       │
│    │Omeneşti pe Mare, localitatea Constanţa      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│100.│Societatea Naţională de Gaze Naturale        │15750450    │J32/1190/2003│115/12.09.2005 │13                      │
│    │ROMGAZ - S.A. - Sucursala de                 │            │             │               │                        │
│    │Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii  │            │             │               │                        │
│    │Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.),          │            │             │               │                        │
│    │localitatea Mediaş                           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│101.│Societatea Comercială Foraj Sonde -          │R4727746    │J26/349/1995 │116/12.09.2005 │13                      │
│    │S.A., localitatea Târgu Mureş                │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│102.│Societatea Comercială Mittal Steel           │1639739     │J17/21/1991  │117/12.09.2005 │1 (b), 7, 10, 18 (a, b),│
│    │Galaţi - S.A., localitatea Galaţi            │            │`            │               │19 (c), 21 (a), 22, 23, │
│    │                                             │            │             │               │24, 25 (a), 26, 27, 30  │
│    │                                             │            │             │               │(c, d), 39              │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│103.│Societatea Comercială Nitroexplosives -      │16283540    │J08/675/2004 │118/12.09.2005 │1 (c)                   │
│    │S.A., localitatea Făgăraş                    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│104.│Societatea Comercială Alro - S.A.,           │1515374     │J28/8/1991   │119/13.09.2005 │28 (d)                  │
│    │localitatea Slatina                          │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│105.│Societatea Comercială Grandemar -            │200947      │J12/365/1991 │120/13.09.2005 │32                      │
│    │S.A., localitatea Cluj-Napoca                │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│106.│Societatea Comercială FOSERCO -              │R969453     │J04/563/1991 │121/13.09.2005 │13                      │
│    │S.A., localitatea Târgu Ocna                 │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│107.│Societatea Comercială Aquafor                │R12979930   │J04/233/2000 │122/13.09.2005 │13                      │
│    │International - S.R.L., localitatea          │            │             │               │                        │
│    │Târgu Ocna                                   │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│108.│Societatea Comercială Mittal Steel           │2057240     │J27/88/1991  │123/13.09.2005 │7, 24, 25 (a), 26, 27   │
│    │Roman - S.A., localitatea Roman              │            │             │               │(a), 30 (c)             │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│109.│Societatea Comercială Fabrica de             │R2460706    │J32/69/1991  │124/14.09.2005 │15                      │
│    │Sticlă Avrig - S.A., localitatea Avrig       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│110.│Societatea Comercială Rominserv -            │14208851    │J40/8331/2001│125/4.09.2005  │2, 24, 26               │
│    │S.A., localitatea Bucureşti - punct de       │            │             │158/21.09.2005 │                        │
│    │lucru Societatea Comercială Rominserv        │            │             │               │                        │
│    │Valves Iaifo - S.A., localitatea Zalău       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│111.│Societatea Comercială Sometra -              │813526      │J32/124/1991 │126/14.09.2005 │7, 21, 22, 23, 26, 28,  │
│    │S.A., localitatea Copşa Mică                 │            │             │               │29, 36, 38              │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│112.│Societatea Comercială Întreţinere şi         │R14300920   │J40/9679/2001│127/14.09.2005 │7                       │
│    │Reparaţii Locomotive şi Utilaje - CFR        │            │             │               │                        │
│    │IRLU - S.A., localitatea Bucureşti           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│113.│Societatea Comercială Severnav -             │R1606030    │J25/03/1990  │129/14.09.2005 │33                      │
│    │S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│114.│Societatea Comercială Hidrojet - S.A.,       │R1318860    │J29/17/1991  │130/14.09.2005 │24, 26, 27              │
│    │localitatea Breaza                           │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│115.│Societatea Comercială Stirom - S.A.,         │335588      │J40/10/1990  │132/15.09.2005 │16 (a, c), 30 (a)       │
│    │localitatea Bucureşti                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│116.│Societatea Comercială Foraj Sonde -          │3730778     │J16/2746/1992│133/15.09.2005 │13                      │
│    │S.A., localitatea Craiova                    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│117.│Societatea Comercială Laminorul -            │2266948     │J09/42/1991  │134/15.09.2005 │7, 25 (a), 26           │
│    │S.A., localitatea Brăila                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│118.│Societatea Comercială Mechel                 │R913720     │J15/284/1991 │135/16.09.2005 │1 (a), 7, 19 (f), 23 (a,│
│    │Târgovişte - S.A., localitatea               │            │             │               │b, c), 24, 25 (a, b, c, │
│    │Târgovişte                                   │            │             │               │e, f, g), 26, 27        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│119.│Societatea Comercială Silcotub - S.A.,       │R676666     │J31/8/1991   │136/16.09.2005 │25 (a)                  │
│    │localitatea Zalău                            │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│120.│Institutul de Sănătate Publică,              │4340692     │-            │138/20.09.2005 │2                       │
│    │localitatea Bucureşti                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│121.│Spitalul Universitar Căi Ferate,             │4332169     │-            │139/21.09.2005 │2                       │
│    │localitatea Craiova                          │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│122.│Societatea Comercială Nuclear &              │R481419     │J23/1216/2002│141/20.09.2005 │2                       │
│    │Vacuum - S.A., localitatea Măgurele          │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│123.│Trustul de Montaj Utilaj Chimic              │390841      │J40/7572/2002│142/20.09.2005 │2                       │
│    │Bucureşti - sucursala Bucureşti-Sud,         │            │             │               │                        │
│    │localitatea Bucureşti                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│124.│Societatea Comercială Rompetrol              │R1860712    │J13/534/1991 │145/20.09.2005 │2                       │
│    │Rafinare - S.A., localitatea Constanţa       │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│125.│Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii      │4548538     │-            │146/21.09.2005 │2                       │
│    │Louis Turcanu, localitatea Timişoara         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│126.│Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă,        │4483447     │-            │148/21.09.2005 │2                       │
│    │localitatea Timişoara                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│127.│Societatea Naţională Nuclearelectrica -      │R10874881   │J40/7403/1998│149/21.09.2005 │2                       │
│    │S.A., localitatea Bucureşti                  │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│128.│Spitalul Clinic de Urgenţă Sf.               │420388      │-            │150/21.09.2005 │2                       │
│    │Pantelimon, localitatea Bucureşti            │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│129.│Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele,      │4283538     │-            │151/21.09.2005 │2                       │
│    │localitatea Bucureşti                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│130.│Spitalul Orăşenesc, localitatea              │4448199     │-            │152/21.09.2005 │2                       │
│    │Bumbeşti-Jiu                                 │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│131.│Centrul de Cardiologie, localitatea Iaşi     │8615184     │-            │153/21.09.2005 │2                       │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│132.│Societatea Comercială Vilmar - S.A.,         │2989503     │J38/1525/1991│156/21.09.2005 │2, 25 (a), 26, 33       │
│    │localitatea Râmnicu Vâlcea                   │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│133.│Spitalul Clinic Judeţean, localitatea        │4240898     │-            │157/21.09.2005 │2                       │
│    │Sibiu                                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│134.│Societatea Comercială Rafiserv               │15227355    │J03/211/2003 │159/21.09.2005 │2                       │
│    │Arpechim - S.A., localitatea Piteşti         │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│135.│Spitalul Universitar CFR Witing,             │4267257     │-            │161/22.09.2005 │2                       │
│    │localitatea Bucureşti                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│136.│Societatea Comercială Menarom -              │R1627165    │J17/172/1991 │162/22.09.2005 │2                       │
│    │S.A., localitatea Galaţi                     │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│137.│Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.      │3126853     │-            │164/22.09.2005 │2                       │
│    │Apostol Andrei, localitatea Galaţi           │            │             │165/22.09.2005 │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│138.│Regia Autonomă de Transport                  │1589886     │J40/46/1991  │167/22.09.2005 │2, 24, 30 (a), 33       │
│    │Bucureşti - R.A., localitatea Bucureşti      │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│139.│Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,         │4301103     │J70/380/1992 │168/22.09.2005 │2                       │
│    │localitatea Constanţa                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│140.│Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru     │4203709     │-            │169/22.09.2005 │2                       │
│    │Trestioreanu, localitatea Bucureşti          │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│141.│Societatea Comercială Fortus - S.A.,         │R1958479    │J22/683/1991 │170/22.09.2005 │2                       │
│    │localitatea Iaşi                             │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│142.│Spitalul Clinic Colţea, localitatea          │4192960     │-            │171/22.09.2005 │2                       │
│    │Bucureşti                                    │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│143.│Spitalul Municipal, localitatea Roman        │2613940     │-            │175/22.09.2005 │2                       │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│144.│Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola,        │4541165     │-            │176/22.09.2005 │2                       │
│    │localitatea Iaşi                             │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│145.│Societatea Comercială Foraj Sonde            │1727229     │J02/124/1993 │177/22.09.2005 │13                      │
│    │Zădăreni - S.A., localitatea Zădăreni        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│146.│Spitalul Clinic de Pediatrie, localitatea    │11411672    │-            │179/22.09.2005 │2                       │
│    │Sibiu                                        │            │             │               │                        │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
│147.│Institutul de Boli Cardiovasculare Prof.     │4203628     │-            │181/22.09.2005 │2                       │
│    │Dr. C.C. Iliescu, localitatea Bucureşti      │            │             │               │                        │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────────────┘
 

 

   ANEXA Nr. 4 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice    LISTA
cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri
de muncă se încadrează în condiţii speciale   1. Balerin

   2. Dansator

   3. Acrobat

   4. Jongler

   5. Clovn

   6. Călăreţ de circ

   7. Dresor de animale sălbatice

   8. Solist vocal de operă şi de operetă

   9. Instrumentist la instrumente de suflat

   10. Cascador   ANEXA Nr. 5 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice

    VÂRSTE STANDARD
de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare    Femei

   

┌─────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│                     │                            │Vârsta asiguratului │Stagiul complet│Stagiul minim│
│Luna şi anul naşterii│  Luna şi anul pensionării  │la ieşirea la pensie│  de cotizare  │ de cotizare │
│                     │                            │     (ani/luni)     │  (ani/luni)   │ (ani/luni)  │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1944         │Aprilie 2001                │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1944             │Mai 2001                    │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1944           │Iunie 2001                  │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1944           │Iulie 2001                  │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1944          │August 2001                 │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1944      │Septembrie 2001             │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1944       │Octombrie 2001              │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1944       │Noiembrie 2001              │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1944       │Decembrie 2001              │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1945        │Ianuarie 2002               │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1945       │Februarie 2002              │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1945          │Martie 2002                 │        57/0        │      25/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1945         │Mai 2002                    │        57/1        │      25/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1945             │Iunie 2002                  │        57/1        │      25/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1945           │Iulie 2002                  │        57/1        │      25/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1945           │August 2002                 │        57/1        │      25/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1945          │Septembrie 2002             │        57/1        │      25/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1945      │Noiembrie 2002              │        57/2        │      25/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1945       │Decembrie 2002              │        57/2        │      25/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1945       │Ianuarie 2003               │        57/2        │      25/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1945       │Februarie 2003              │        57/2        │      25/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1946        │Martie 2003                 │        57/2        │      25/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1946       │Mai 2003                    │        57/3        │      25/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1946          │Iunie 2003                  │        57/3        │      25/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1946         │Iulie 2003                  │        57/3        │      25/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1946             │August 2003                 │        57/3        │      25/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1946           │Septembrie 2003             │        57/3        │      25/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1946           │Noiembrie 2003              │        57/4        │      25/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1946          │Decembrie 2003              │        57/4        │      25/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1946      │Ianuarie 2004               │        57/4        │      25/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1946       │Februarie 2004              │        57/4        │      25/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1946       │Martie 2004                 │        57/4        │      25/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1946       │Mai 2004                    │        57/5        │      25/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1947        │Iunie 2004                  │        57/5        │      25/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1947       │Iulie 2004                  │        57/5        │      25/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1947          │August 2004                 │        57/5        │      25/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1947         │Septembrie 2004             │        57/5        │      25/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1947             │Noiembrie 2004              │        57/6        │      25/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1947           │Decembrie 2004              │        57/6        │      25/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1947           │Ianuarie 2005               │        57/6        │      25/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1947          │Februarie 2005              │        57/6        │      25/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1947      │Martie 2005                 │        57/6        │      25/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1947       │Mai 2005                    │        57/7        │      25/7     │     10/7    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1947       │Iunie 2005                  │        57/7        │      25/7     │     10/7    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1947       │Iulie 2005                  │        57/7        │      25/7     │     10/7    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1948        │Septembrie 2005             │        57/8        │      25/8     │     10/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1948       │Octombrie 2005              │        57/8        │      25/8     │     10/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1948          │Noiembrie 2005              │        57/8        │      25/8     │     10/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1948         │Ianuarie 2006               │        57/9        │      25/9     │     10/9    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1948             │Februarie 2006              │        57/9        │      25/9     │     10/9    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1948           │Martie 2006                 │        57/9        │      25/9     │     10/9    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1948           │Mai 2006                    │       57/10        │     25/10     │    10/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1948          │Iunie 2006                  │       57/10        │     25/10     │    10/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1948      │Iulie 2006                  │       57/10        │     25/10     │    10/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1948       │Septembrie 2006             │       57/11        │     25/11     │    10/11    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1948       │Octombrie 2006              │       57/11        │     25/11     │    10/11    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1948       │Noiembrie 2006              │       57/11        │     25/11     │    10/11    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1949        │Ianuarie 2007               │        58/0        │      26/0     │     11/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1949       │Februarie 2007              │        58/0        │      26/0     │     11/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1949          │Martie 2007                 │        58/0        │      26/0     │     11/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1949         │Mai 2007                    │        58/1        │      26/2     │     11/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1949             │Iunie 2007                  │        58/1        │      26/2     │     11/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1949           │Iulie 2007                  │        58/1        │      26/2     │     11/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1949           │Septembrie 2007             │        58/2        │      26/4     │     11/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1949          │Octombrie 2007              │        58/2        │      26/4     │     11/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1949      │Noiembrie 2007              │        58/2        │      26/4     │     11/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1949       │Ianuarie 2008               │        58/3        │      26/6     │     11/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1949       │Februarie 2008              │        58/3        │      26/6     │     11/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1949       │Martie 2008                 │        58/3        │      26/6     │     11/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1950        │Mai 2008                    │        58/4        │      26/8     │     11/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1950       │Iunie 2008                  │        58/4        │      26/8     │     11/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1950          │Iulie 2008                  │        58/4        │      26/8     │     11/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1950         │Septembrie 2008             │        58/5        │     26/10     │    11/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1950             │Octombrie 2008              │        58/5        │     26/10     │    11/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1950           │Noiembrie 2008              │        58/5        │     26/10     │    11/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1950           │Ianuarie 2009               │        58/6        │      27/0     │     12/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1950          │Februarie 2009              │        58/6        │      27/0     │     12/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1950      │Martie 2009                 │        58/6        │      27/0     │     12/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1950       │Mai 2009                    │        58/7        │      27/2     │     12/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1950       │Iunie 2009                  │        58/7        │      27/2     │     12/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1950       │Iulie 2009                  │        58/7        │      27/2     │     12/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1951        │Septembrie 2009             │        58/8        │      27/4     │     12/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1951       │Octombrie 2009              │        58/8        │      27/4     │     12/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1951          │Noiembrie 2009              │        58/8        │      27/4     │     12/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1951         │Ianuarie 2010               │        58/9        │      27/6     │     12/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1951             │Februarie 2010              │        58/9        │      27/6     │     12/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1951           │Martie 2010                 │        58/9        │      27/6     │     12/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1951           │Mai 2010                    │       58/10        │      27/8     │     12/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1951          │Iunie 2010                  │       58/10        │      27/8     │     12/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1951      │Iulie 2010                  │       58/10        │      27/8     │     12/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1951       │Septembrie 2010             │       58/11        │     27/10     │    12/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1951       │Octombrie 2010              │       58/11        │     27/10     │    12/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1951       │Noiembrie 2010              │       58/11        │     27/10     │    12/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1952        │Ianuarie 2011               │        59/0        │      28/0     │     13/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1952       │Februarie 2011              │        59/0        │      28/0     │     13/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1952          │Martie 2011                 │        59/0        │      28/0     │     13/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1952         │Mai 2011                    │        59/1        │      28/2     │     13/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1952             │Iunie 2011                  │        59/1        │      28/2     │     13/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1952           │Iulie 2011                  │        59/1        │      28/2     │     13/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1952           │Septembrie 2011             │        59/2        │      28/4     │     13/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1952          │Octombrie 2011              │        59/2        │      28/4     │     13/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1952      │Noiembrie 2011              │        59/2        │      28/4     │     13/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1952       │Ianuarie 2012               │        59/3        │      28/6     │     13/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1952       │Februarie 2012              │        59/3        │      28/6     │     13/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1952       │Martie 2012                 │        59/3        │      28/6     │     13/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1953        │Mai 2012                    │        59/4        │      28/8     │     13/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1953       │Iunie 2012                  │        59/4        │      28/8     │     13/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1953          │Iulie 2012                  │        59/4        │      28/8     │     13/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1953         │Septembrie 2012             │        59/5        │     28/10     │    13/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1953             │Octombrie 2012              │        59/5        │     28/10     │    13/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1953           │Noiembrie 2012              │        59/5        │     28/10     │    13/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1953           │Ianuarie 2013               │        59/6        │      29/0     │     14/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1953          │Februarie 2013              │        59/6        │      29/0     │     14/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1953      │Martie 2013                 │        59/6        │      29/0     │     14/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1953       │Mai 2013                    │        59/7        │      29/2     │     14/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1953       │Iunie 2013                  │        59/7        │      29/2     │     14/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1953       │Iulie 2013                  │        59/7        │      29/2     │     14/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1954        │Septembrie 2013             │        59/8        │      29/4     │     14/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1954       │Octombrie 2013              │        59/8        │      29/4     │     14/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1954          │Noiembrie 2013              │        59/8        │      29/4     │     14/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1954         │Ianuarie 2014               │        59/9        │      29/6     │     14/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1954             │Februarie 2014              │        59/9        │      29/6     │     14/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1954           │Martie 2014                 │        59/9        │      29/6     │     14/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1954           │Mai 2014                    │       59/10        │      29/8     │     14/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1954          │Iunie 2014                  │       59/10        │      29/8     │     14/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1954      │Iulie 2014                  │       59/10        │      29/8     │     14/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1954       │Septembrie 2014             │       59/11        │     29/10     │    14/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1954       │Octombrie 2014              │       59/11        │     29/10     │    14/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1954       │Noiembrie 2014              │       59/11        │     29/10     │    14/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1955        │Ianuarie 2015               │        60/0        │      30/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1955       │Februarie 2015              │        60/0        │      30/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1955          │Martie 2015                 │        60/0        │      30/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1955         │Mai 2015                    │        60/1        │      30/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1955             │Iunie 2015                  │        60/1        │      30/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1955           │Iulie 2015                  │        60/1        │      30/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1955           │Septembrie 2015             │        60/2        │      30/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1955          │Octombrie 2015              │        60/2        │      30/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1955      │Noiembrie 2015              │        60/2        │      30/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1955       │Ianuarie 2016               │        60/3        │      30/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1955       │Februarie 2016              │        60/3        │      30/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1955       │Martie 2016                 │        60/3        │      30/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1956        │Mai 2016                    │        60/4        │      30/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1956       │Iunie 2016                  │        60/4        │      30/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1956          │Iulie 2016                  │        60/4        │      30/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1956         │Septembrie 2016             │        60/5        │      30/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1956             │Octombrie 2016              │        60/5        │      30/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1956           │Noiembrie 2016              │        60/5        │      30/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1956           │Ianuarie 2017               │        60/6        │      30/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1956          │Februarie 2017              │        60/6        │      30/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1956      │Martie 2017                 │        60/6        │      30/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1956       │Mai 2017                    │        60/7        │      30/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1956       │Iunie 2017                  │        60/7        │      30/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1956       │Iulie 2017                  │        60/7        │      30/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1957        │Septembrie 2017             │        60/8        │      30/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1957       │Octombrie 2017              │        60/8        │      30/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1957          │Noiembrie 2017              │        60/8        │      30/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1957         │Ianuarie 2018               │        60/9        │      30/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1957             │Februarie 2018              │        60/9        │      30/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1957           │Martie 2018                 │        60/9        │      30/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1957           │Mai 2018                    │       60/10        │     30/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1957          │Iunie 2018                  │       60/10        │     30/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1957      │Iulie 2018                  │       60/10        │     30/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1957       │Septembrie 2018             │       60/11        │     30/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1957       │Octombrie 2018              │       60/11        │     30/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1957       │Noiembrie 2018              │       60/11        │     30/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1958        │Ianuarie 2019               │        61/0        │      31/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1958       │Februarie 2019              │        61/0        │      31/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1958          │Martie 2019                 │        61/0        │      31/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1958         │Mai 2019                    │        61/1        │      31/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1958             │Iunie 2019                  │        61/1        │      31/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1958           │Iulie 2019                  │        61/1        │      31/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1958           │Septembrie 2019             │        61/2        │      31/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1958          │Octombrie 2019              │        61/2        │      31/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1958      │Noiembrie 2019              │        61/2        │      31/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1958       │Ianuarie 2020               │        61/3        │      31/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1958       │Februarie 2020              │        61/3        │      31/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1958       │Martie 2020                 │        61/3        │      31/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1959        │Mai 2020                    │        61/4        │      31/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1959       │Iunie 2020                  │        61/4        │      31/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1959          │Iulie 2020                  │        61/4        │      31/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1959         │Septembrie 2020             │        61/5        │      31/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1959             │Octombrie 2020              │        61/5        │      31/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1959           │Noiembrie 2020              │        61/5        │      31/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1959           │Ianuarie 2021               │        61/6        │      31/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1959          │Februarie 2021              │        61/6        │      31/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1959      │Martie 2021                 │        61/6        │      31/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1959       │Mai 2021                    │        61/7        │      31/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1959       │Iunie 2021                  │        61/7        │      31/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1959       │Iulie 2021                  │        61/7        │      31/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1960        │Septembrie 2021             │        61/8        │      31/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1960       │Octombrie 2021              │        61/8        │      31/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1960          │Noiembrie 2021              │        61/8        │      31/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1960         │Ianuarie 2022               │        61/9        │      31/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1960             │Februarie 2022              │        61/9        │      31/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1960           │Martie 2022                 │        61/9        │      31/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1960           │Mai 2022                    │       61/10        │     31/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1960          │Iunie 2022                  │       61/10        │     31/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1960      │Iulie 2022                  │       61/10        │     31/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1960       │Septembrie 2022             │       61/11        │     31/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1960       │Octombrie 2022              │       61/11        │     31/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1960       │Noiembrie 2022              │       61/11        │     31/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1961        │Ianuarie 2023               │        62/0        │      32/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1961       │Februarie 2023              │        62/0        │      32/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1961          │Martie 2023                 │        62/0        │      32/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1961         │Aprilie 2023                │        62/0        │      32/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1961             │Mai 2023                    │        62/0        │      32/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1961           │Iulie 2023                  │        62/1        │      32/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1961           │August 2023                 │        62/1        │      32/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1961          │Septembrie 2023             │        62/1        │      32/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1961      │Octombrie 2023              │        62/1        │      32/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1961       │Noiembrie 2023              │        62/1        │      32/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1961       │Ianuarie 2024               │        62/2        │      32/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1961       │Februarie 2024              │        62/2        │      32/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1962        │Martie 2024                 │        62/2        │      32/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1962       │Aprilie 2024                │        62/2        │      32/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1962          │Mai 2024                    │        62/2        │      32/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1962         │Iulie 2024                  │        62/3        │      32/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1962             │August 2024                 │        62/3        │      32/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1962           │Septembrie 2024             │        62/3        │      32/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1962           │Octombrie 2024              │        62/3        │      32/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1962          │Noiembrie 2024              │        62/3        │      32/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1962      │Ianuarie 2025               │        62/4        │     32/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1962       │Februarie 2025              │        62/4        │     32/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1962       │Martie 2025                 │        62/4        │     32/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1962       │Aprilie 2025                │        62/4        │     32/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1963        │Mai 2025                    │        62/4        │      33/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1963       │Iulie 2025                  │        62/5        │      33/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1963          │August 2025                 │        62/5        │      33/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1963         │Septembrie 2025             │        62/5        │      33/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1963             │Octombrie 2025              │        62/5        │      33/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1963           │Noiembrie 2025              │        62/5        │      33/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1963           │Ianuarie 2026               │        62/6        │      33/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1963          │Februarie 2026              │        62/6        │      33/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1963      │Martie 2026                 │        62/6        │      33/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1963       │Aprilie 2026                │        62/6        │      33/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1963       │Mai 2026                    │        62/6        │      33/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1963       │Iulie 2026                  │        62/7        │      33/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1964        │August 2026                 │        62/7        │      33/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1964       │Septembrie 2026             │        62/7        │      33/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1964          │Octombrie 2026              │        62/7        │      33/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1964         │Noiembrie 2026              │        62/7        │      33/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1964             │Ianuarie 2027               │        62/8        │      33/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1964           │Februarie 2027              │        62/8        │      33/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1964           │Martie 2027                 │        62/8        │      33/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1964          │Aprilie 2027                │        62/8        │      33/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1964      │Mai 2027                    │        62/8        │     33/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1964       │Iulie 2027                  │        62/9        │     33/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1964       │August 2027                 │        62/9        │     33/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1964       │Septembrie 2027             │        62/9        │     33/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1965        │Octombrie 2027              │        62/9        │      34/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1965       │Noiembrie 2027              │        62/9        │      34/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1965          │Ianuarie 2028               │       62/10        │      34/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1965         │Februarie 2028              │       62/10        │      34/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1965             │Martie 2028                 │       62/10        │      34/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1965           │Aprilie 2028                │       62/10        │      34/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1965           │Mai 2028                    │       62/10        │      34/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1965          │Iunie 2028                  │       62/10        │      34/3     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1965      │Iulie 2028                  │       62/10        │      34/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1965       │August 2028                 │       62/10        │      34/4     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1965       │Septembrie 2028             │       62/10        │      34/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1965       │Octombrie 2028              │       62/10        │      34/5     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1966        │Noiembrie 2028              │       62/10        │      34/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1966       │Ianuarie 2029               │       62/11        │      34/6     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1966          │Februarie 2029              │       62/11        │      34/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1966         │Martie 2029                 │       62/11        │      34/7     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1966             │Aprilie 2029                │       62/11        │      34/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1966           │Mai 2029                    │       62/11        │      34/8     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1966           │Iunie 2029                  │       62/11        │      34/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1966          │Iulie 2029                  │       62/11        │      34/9     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1966      │August 2029                 │       62/11        │     34/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1966       │Septembrie 2029             │       62/11        │     34/10     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1966       │Octombrie 2029              │       62/11        │     34/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1966       │Noiembrie 2029              │       62/11        │     34/11     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1967        │Ianuarie 2030               │        63/0        │      35/0     │     15/0    │
└─────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────┘
 

    Bărbaţi

   

┌─────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│                     │                            │Vârsta asiguratului │Stagiul complet│Stagiul minim│
│Luna şi anul naşterii│  Luna şi anul pensionării  │la ieşirea la pensie│  de cotizare  │ de cotizare │
│                     │                            │     (ani/luni)     │  (ani/luni)   │ (ani/luni)  │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1939        │Ianuarie 2001               │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1939       │Februarie 2001              │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1939          │Martie 2001                 │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1939         │Aprilie 2001                │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1939             │Mai 2001                    │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1939           │Iunie 2001                  │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1939           │Iulie 2001                  │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1939          │August 2001                 │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1939      │Septembrie 2001             │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1939       │Octombrie 2001              │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1939       │Noiembrie 2001              │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1939       │Decembrie 2001              │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1940        │Ianuarie 2002               │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1940       │Februarie 2002              │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1940          │Martie 2002                 │        62/0        │      30/0     │     10/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1940         │Mai 2002                    │        62/1        │      30/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1940             │Iunie 2002                  │        62/1        │      30/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1940           │Iulie 2002                  │        62/1        │      30/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1940           │August 2002                 │        62/1        │      30/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1940          │Septembrie 2002             │        62/1        │      30/1     │     10/1    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1940      │Noiembrie 2002              │        62/2        │      30/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1940       │Decembrie 2002              │        62/2        │      30/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1940       │Ianuarie 2003               │        62/2        │      30/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1940       │Februarie 2003              │        62/2        │      30/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1941        │Martie 2003                 │        62/2        │      30/2     │     10/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1941       │Mai 2003                    │        62/3        │      30/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1941          │Iunie 2003                  │        62/3        │      30/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1941         │Iulie 2003                  │        62/3        │      30/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1941             │August 2003                 │        62/3        │      30/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1941           │Septembrie 2003             │        62/3        │      30/3     │     10/3    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1941           │Noiembrie 2003              │        62/4        │      30/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1941          │Decembrie 2003              │        62/4        │      30/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1941      │Ianuarie 2004               │        62/4        │      30/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1941       │Februarie 2004              │        62/4        │      30/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1941       │Martie 2004                 │        62/4        │      30/4     │     10/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1941       │Mai 2004                    │        62/5        │      30/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1942        │Iunie 2004                  │        62/5        │      30/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1942       │Iulie 2004                  │        62/5        │      30/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1942          │August 2004                 │        62/5        │      30/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1942         │Septembrie 2004             │        62/5        │      30/5     │     10/5    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1942             │Noiembrie 2004              │        62/6        │      30/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1942           │Decembrie 2004              │        62/6        │      30/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1942           │Ianuarie 2005               │        62/6        │      30/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1942          │Februarie 2005              │        62/6        │      30/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1942      │Martie 2005                 │        62/6        │      30/6     │     10/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1942       │Mai 2005                    │        62/7        │      30/7     │     10/7    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1942       │Iunie 2005                  │        62/7        │      30/7     │     10/7    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1942       │Iulie 2005                  │        62/7        │      30/7     │     10/7    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1943        │Septembrie 2005             │        62/8        │      30/8     │     10/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1943       │Octombrie 2005              │        62/8        │      30/8     │     10/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1943          │Noiembrie 2005              │        62/8        │      30/8     │     10/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1943         │Ianuarie 2006               │        62/9        │      30/9     │     10/9    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1943             │Februarie 2006              │        62/9        │      30/9     │     10/9    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1943           │Martie 2006                 │        62/9        │      30/9     │     10/9    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1943           │Mai 2006                    │       62/10        │     30/10     │    10/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1943          │Iunie 2006                  │       62/10        │     30/10     │    10/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1943      │Iulie 2006                  │       62/10        │     30/10     │    10/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1943       │Septembrie 2006             │       62/11        │     30/11     │    10/11    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1943       │Octombrie 2006              │       62/11        │     30/11     │    10/11    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1943       │Noiembrie 2006              │       62/11        │     30/11     │    10/11    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1944        │Ianuarie 2007               │        63/0        │      31/0     │     11/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1944       │Februarie 2007              │        63/0        │      31/0     │     11/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1944          │Martie 2007                 │        63/0        │      31/0     │     11/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1944         │Mai 2007                    │        63/1        │      31/2     │     11/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1944             │Iunie 2007                  │        63/1        │      31/2     │     11/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1944           │Iulie 2007                  │        63/1        │      31/2     │     11/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1944           │Septembrie 2007             │        63/2        │      31/4     │     11/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1944          │Octombrie 2007              │        63/2        │      31/4     │     11/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1944      │Noiembrie 2007              │        63/2        │      31/4     │     11/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1944       │Ianuarie 2008               │        63/3        │      31/6     │     11/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1944       │Februarie 2008              │        63/3        │      31/6     │     11/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1944       │Martie 2008                 │        63/3        │      31/6     │     11/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1945        │Mai 2008                    │        63/4        │      31/8     │     11/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1945       │Iunie 2008                  │        63/4        │      31/8     │     11/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1945          │Iulie 2008                  │        63/4        │      31/8     │     11/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1945         │Septembrie 2008             │        63/5        │     31/10     │    11/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1945             │Octombrie 2008              │        63/5        │     31/10     │    11/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1945           │Noiembrie 2008              │        63/5        │     31/10     │    11/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1945           │Ianuarie 2009               │        63/6        │      32/0     │     12/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1945          │Februarie 2009              │        63/6        │      32/0     │     12/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1945      │Martie 2009                 │        63/6        │      32/0     │     12/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1945       │Mai 2009                    │        63/7        │      32/2     │     12/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1945       │Iunie 2009                  │        63/7        │      32/2     │     12/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1945       │Iulie 2009                  │        63/7        │      32/2     │     12/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1946        │Septembrie 2009             │        63/8        │      32/4     │     12/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1946       │Octombrie 2009              │        63/8        │      32/4     │     12/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1946          │Noiembrie 2009              │        63/8        │      32/4     │     12/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1946         │Ianuarie 2010               │        63/9        │      32/6     │     12/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1946             │Februarie 2010              │        63/9        │      32/6     │     12/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1946           │Martie 2010                 │        63/9        │      32/6     │     12/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1946           │Mai 2010                    │       63/10        │      32/8     │     12/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1946          │Iunie 2010                  │       63/10        │      32/8     │     12/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1946      │Iulie 2010                  │       63/10        │      32/8     │     12/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1946       │Septembrie 2010             │       63/11        │     32/10     │    12/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1946       │Octombrie 2010              │       63/11        │     32/10     │    12/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1946       │Noiembrie 2010              │       63/11        │     32/10     │    12/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1947        │Ianuarie 2011               │        64/0        │      33/0     │     13/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1947       │Februarie 2011              │        64/0        │      33/0     │     13/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1947          │Martie 2011                 │        64/0        │      33/0     │     13/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1947         │Mai 2011                    │        64/1        │      33/2     │     13/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1947             │Iunie 2011                  │        64/1        │      33/2     │     13/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1947           │Iulie 2011                  │        64/1        │      33/2     │     13/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1947           │Septembrie 2011             │        64/2        │      33/4     │     13/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1947          │Octombrie 2011              │        64/2        │      33/4     │     13/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1947      │Noiembrie 2011              │        64/2        │      33/4     │     13/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1947       │Ianuarie 2012               │        64/3        │      33/6     │     13/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1947       │Februarie 2012              │        64/3        │      33/6     │     13/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1947       │Martie 2012                 │        64/3        │      33/6     │     13/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1948        │Mai 2012                    │        64/4        │      33/8     │     13/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1948       │Iunie 2012                  │        64/4        │      33/8     │     13/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1948          │Iulie 2012                  │        64/4        │      33/8     │     13/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1948         │Septembrie 2012             │        64/5        │     33/10     │    13/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1948             │Octombrie 2012              │        64/5        │     33/10     │    13/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1948           │Noiembrie 2012              │        64/5        │     33/10     │    13/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1948           │Ianuarie 2013               │        64/6        │      34/0     │     14/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1948          │Februarie 2013              │        64/6        │      34/0     │     14/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1948      │Martie 2013                 │        64/6        │      34/0     │     14/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1948       │Mai 2013                    │        64/7        │      34/2     │     14/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1948       │Iunie 2013                  │        64/7        │      34/2     │     14/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1948       │Iulie 2013                  │        64/7        │      34/2     │     14/2    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1949        │Septembrie 2013             │        64/8        │      34/4     │     14/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1949       │Octombrie 2013              │        64/8        │      34/4     │     14/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1949          │Noiembrie 2013              │        64/8        │      34/4     │     14/4    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1949         │Ianuarie 2014               │        64/9        │      34/6     │     14/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1949             │Februarie 2014              │        64/9        │      34/6     │     14/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1949           │Martie 2014                 │        64/9        │      34/6     │     14/6    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1949           │Mai 2014                    │       64/10        │      34/8     │     14/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1949          │Iunie 2014                  │       64/10        │      34/8     │     14/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1949      │Iulie 2014                  │       64/10        │      34/8     │     14/8    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1949       │Septembrie 2014             │       64/11        │     34/10     │    14/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1949       │Octombrie 2014              │       64/11        │     34/10     │    14/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1949       │Noiembrie 2014              │       64/11        │     34/10     │    14/10    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1950        │Ianuarie 2015               │        65/0        │      35/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1950       │Februarie 2015              │        65/0        │      35/0     │     15/0    │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1950          │Martie 2015                 │        65/0        │      35/0     │     15/0    │
└─────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────┘
 

   

ANEXA Nr. 6 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice    VÂRSTE STANDARD
de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare în
specialitate, pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi
gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul
apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale    Bărbaţi - Femei

   

┌─────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│                     │                         │Vârsta asiguratului │Stagiul complet│Stagiul minim│
│Luna şi anul naşterii│Luna şi anul pensionării │la ieşirea la pensie│  de cotizare  │ de cotizare │
│                     │                         │     (ani/luni)     │  (ani/luni)   │ (ani/luni)  │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Până în ianuarie     │Ianuarie 2011            │        55/0        │      20/0     │     15/0    │
│1956 inclusiv        │                         │                    │               │             │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1956       │Februarie 2011           │        55/0        │      20/1     │     15/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1956          │Martie 2011              │        55/0        │      20/2     │     15/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1956         │Mai 2011                 │        55/1        │      20/3     │     15/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1956             │Iunie 2011               │        55/1        │      20/3     │     15/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1956           │Iulie 2011               │        55/1        │      20/4     │     15/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1956           │Septembrie 2011          │        55/2        │      20/4     │     15/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1956          │Octombrie 2011           │        55/2        │      20/5     │     15/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1956      │Noiembrie 2011           │        55/2        │      20/5     │     15/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1956       │Ianuarie 2012            │        55/3        │      20/6     │     15/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1956       │Februarie 2012           │        55/3        │      20/7     │     15/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1956       │Martie 2012              │        55/3        │      20/8     │     15/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1957        │Mai 2012                 │        55/4        │      20/9     │     15/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1957       │Iunie 2012               │        55/4        │      20/9     │     15/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1957          │Iulie 2012               │        55/4        │     20/10     │     15/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1957         │Septembrie 2012          │        55/5        │     20/10     │     15/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1957             │Octombrie 2012           │        55/5        │     20/11     │     15/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1957           │Noiembrie 2012           │        55/5        │     20/11     │     15/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1957           │Ianuarie 2013            │        55/6        │      21/0     │     15/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1957          │Februarie 2013           │        55/6        │      21/1     │     15/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1957      │Martie 2013              │        55/6        │      21/2     │     15/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1957       │Mai 2013                 │        55/7        │      21/3     │     15/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1957       │Iunie 2013               │        55/7        │      21/3     │     15/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1957       │Iulie 2013               │        55/7        │      21/4     │     15/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1958        │Septembrie 2013          │        55/8        │      21/4     │     15/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1958       │Octombrie 2013           │        55/8        │      21/5     │     15/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1958          │Noiembrie 2013           │        55/8        │      21/5     │     15/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1958         │Ianuarie 2014            │        55/9        │      21/6     │     15/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1958             │Februarie 2014           │        55/9        │      21/7     │     15/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1958           │Martie 2014              │        55/9        │      21/8     │     15/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1958           │Mai 2014                 │       55/10        │      21/9     │    15/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1958          │Iunie 2014               │       55/10        │      21/9     │    15/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1958      │Iulie 2014               │       55/10        │     21/10     │    15/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1958       │Septembrie 2014          │       55/11        │     21/10     │    15/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1958       │Octombrie 2014           │       55/11        │     21/11     │    15/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1958       │Noiembrie 2014           │       55/11        │     21/11     │    15/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1959        │Ianuarie 2015            │        56/0        │      22/0     │     16/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1959       │Februarie 2015           │        56/0        │      22/1     │     16/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1959          │Martie 2015              │        56/0        │      22/2     │     16/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1959         │Mai 2015                 │        56/1        │      22/3     │     16/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1959             │Iunie 2015               │        56/1        │      22/3     │     16/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1959           │Iulie 2015               │        56/1        │      22/4     │     16/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1959           │Septembrie 2015          │        56/2        │      22/4     │     16/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1959          │Octombrie 2015           │        56/2        │      22/5     │     16/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1959      │Noiembrie 2015           │        56/2        │      22/5     │     16/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1959       │Ianuarie 2016            │        56/3        │      22/6     │     16/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1959       │Februarie 2016           │        56/3        │      22/7     │     16/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1959       │Martie 2016              │        56/3        │      22/8     │     16/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1960        │Mai 2016                 │        56/4        │      22/9     │     16/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1960       │Iunie 2016               │        56/4        │      22/9     │     16/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1960          │Iulie 2016               │        56/4        │     22/10     │     16/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1960         │Septembrie 2016          │        56/5        │     22/10     │     16/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1960             │Octombrie 2016           │        56/5        │     22/11     │     16/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1960           │Noiembrie 2016           │        56/5        │     22/11     │     16/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1960           │Ianuarie 2017            │        56/6        │      23/0     │     16/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1960          │Februarie 2017           │        56/6        │      23/1     │     16/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1960      │Martie 2017              │        56/6        │      23/2     │     16/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1960       │Mai 2017                 │        56/7        │      23/3     │     16/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1960       │Iunie 2017               │        56/7        │      23/3     │     16/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1960       │Iulie 2017               │        56/7        │      23/4     │     16/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1961        │Septembrie 2017          │        56/8        │      23/4     │     16/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1961       │Octombrie 2017           │        56/8        │      23/5     │     16/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1961          │Noiembrie 2017           │        56/8        │      23/5     │     16/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1961         │Ianuarie 2018            │        56/9        │      23/6     │     16/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1961             │Februarie 2018           │        56/9        │      23/7     │     16/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1961           │Martie 2018              │        56/9        │      23/8     │     16/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1961           │Mai 2018                 │       56/10        │      23/9     │    16/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1961          │Iunie 2018               │       56/10        │      23/9     │    16/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1961      │Iulie 2018               │       56/10        │     23/10     │    16/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1961       │Septembrie 2018          │       56/11        │     23/10     │    16/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1961       │Octombrie 2018           │       56/11        │     23/11     │    16/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1961       │Noiembrie 2018           │       56/11        │     23/11     │    16/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1962        │Ianuarie 2019            │        57/0        │      24/0     │     17/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1962       │Februarie 2019           │        57/0        │      24/1     │     17/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1962          │Martie 2019              │        57/0        │      24/2     │     17/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1962         │Mai 2019                 │        57/1        │      24/3     │     17/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1962             │Iunie 2019               │        57/1        │      24/3     │     17/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1962           │Iulie 2019               │        57/1        │      24/4     │     17/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1962           │Septembrie 2019          │        57/2        │      24/4     │     17/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1962          │Octombrie 2019           │        57/2        │      24/5     │     17/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1962      │Noiembrie 2019           │        57/2        │      24/5     │     17/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1962       │Ianuarie 2020            │        57/3        │      24/6     │     17/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1962       │Februarie 2020           │        57/3        │      24/7     │     17/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1962       │Martie 2020              │        57/3        │      24/8     │     17/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1963        │Mai 2020                 │        57/4        │      24/9     │     17/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1963       │Iunie 2020               │        57/4        │      24/9     │     17/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1963          │Iulie 2020               │        57/4        │     24/10     │     17/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1963         │Septembrie 2020          │        57/5        │     24/10     │     17/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1963             │Octombrie 2020           │        57/5        │     24/11     │     17/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1963           │Noiembrie 2020           │        57/5        │     24/11     │     17/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1963           │Ianuarie 2021            │        57/6        │      25/0     │     17/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1963          │Februarie 2021           │        57/6        │      25/1     │     17/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1963      │Martie 2021              │        57/6        │      25/2     │     17/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1963       │Mai 2021                 │        57/7        │      25/3     │     17/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1963       │Iunie 2021               │        57/7        │      25/3     │     17/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1963       │Iulie 2021               │        57/7        │      25/4     │     17/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1964        │Septembrie 2021          │        57/8        │      25/4     │     17/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1964       │Octombrie 2021           │        57/8        │      25/5     │     17/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1964          │Noiembrie 2021           │        57/8        │      25/5     │     17/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1964         │Ianuarie 2022            │        57/9        │      25/6     │     17/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1964             │Februarie 2022           │        57/9        │      25/7     │     17/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1964           │Martie 2022              │        57/9        │      25/8     │     17/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1964           │Mai 2022                 │       57/10        │      25/9     │    17/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1964          │Iunie 2022               │       57/10        │      25/9     │    17/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1964      │Iulie 2022               │       57/10        │     25/10     │    17/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1964       │Septembrie 2022          │       57/11        │     25/10     │    17/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1964       │Octombrie 2022           │       57/11        │     25/11     │    17/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1964       │Noiembrie 2022           │       57/11        │     25/11     │    17/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1965        │Ianuarie 2023            │        58/0        │      26/0     │     18/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1965       │Februarie 2023           │        58/0        │      26/1     │     18/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1965          │Martie 2023              │        58/0        │      26/2     │     18/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1965         │Mai 2023                 │        58/1        │      26/3     │     18/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1965             │Iunie 2023               │        58/1        │      26/3     │     18/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1965           │Iulie 2023               │        58/1        │      26/4     │     18/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1965           │Septembrie 2023          │        58/2        │      26/4     │     18/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1965          │Octombrie 2023           │        58/2        │      26/5     │     18/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1965      │Noiembrie 2023           │        58/2        │      26/5     │     18/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1965       │Ianuarie 2024            │        58/3        │      26/6     │     18/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1965       │Februarie 2024           │        58/3        │      26/7     │     18/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1965       │Martie 2024              │        58/3        │      26/8     │     18/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1966        │Mai 2024                 │        58/4        │      26/9     │     18/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1966       │Iunie 2024               │        58/4        │      26/9     │     18/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1966          │Iulie 2024               │        58/4        │     26/10     │     18/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1966         │Septembrie 2024          │        58/5        │     26/10     │     18/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1966             │Octombrie 2024           │        58/5        │     26/11     │     18/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1966           │Noiembrie 2024           │        58/5        │     26/11     │     18/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1966           │Ianuarie 2025            │        58/6        │      27/0     │     18/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1966          │Februarie 2025           │        58/6        │      27/1     │     18/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1966      │Martie 2025              │        58/6        │      27/2     │     18/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1966       │Mai 2025                 │        58/7        │      27/3     │     18/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1966       │Iunie 2025               │        58/7        │      27/3     │     18/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1966       │Iulie 2025               │        58/7        │      27/4     │     18/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1967        │Septembrie 2025          │        58/8        │      27/4     │     18/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1967       │Octombrie 2025           │        58/8        │      27/5     │     18/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1967          │Noiembrie 2025           │        58/8        │      27/5     │     18/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1967         │Ianuarie 2026            │        58/9        │      27/6     │     18/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1967             │Februarie 2026           │        58/9        │      27/7     │     18/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1967           │Martie 2026              │        58/9        │      27/8     │     18/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1967           │Mai 2026                 │       58/10        │      27/9     │    18/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1967          │Iunie 2026               │       58/10        │      27/9     │    18/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1967      │Iulie 2026               │       58/10        │     27/10     │    18/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1967       │Septembrie 2026          │       58/11        │     27/10     │    18/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1967       │Octombrie 2026           │       58/11        │     27/11     │    18/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1967       │Noiembrie 2026           │       58/11        │     27/11     │    18/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1968        │Ianuarie 2027            │        59/0        │      28/0     │     19/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1968       │Februarie 2027           │        59/0        │      28/1     │     19/0    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1968          │Aprilie 2027             │        59/1        │      28/2     │     19/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1968         │Mai 2027                 │        59/1        │      28/3     │     19/1    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1968             │Iulie 2027               │        59/2        │      28/4     │     19/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1968           │August 2027              │        59/2        │      28/5     │     19/2    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1968           │Octombrie 2027           │        59/3        │      28/6     │     19/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1968          │Noiembrie 2027           │        59/3        │      28/7     │     19/3    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1968      │Ianuarie 2028            │        59/4        │      28/8     │     19/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1968       │Februarie 2028           │        59/4        │      28/9     │     19/4    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1968       │Aprilie 2028             │        59/5        │     28/10     │     19/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1968       │Mai 2028                 │        59/5        │     28/11     │     19/5    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1969        │Iulie 2028               │        59/6        │      29/0     │     19/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Februarie 1969       │August 2028              │        59/6        │      29/1     │     19/6    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Martie 1969          │Octombrie 2028           │        59/7        │      29/2     │     19/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Aprilie 1969         │Noiembrie 2028           │        59/7        │      29/3     │     19/7    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Mai 1969             │Ianuarie 2029            │        59/8        │      29/4     │     19/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iunie 1969           │Februarie 2029           │        59/8        │      29/5     │     19/8    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iulie 1969           │Aprilie 2029             │        59/9        │      29/6     │     19/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│August 1969          │Mai 2029                 │        59/9        │      29/7     │     19/9    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Septembrie 1969      │Iulie 2029               │       59/10        │      29/8     │    19/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Octombrie 1969       │August 2029              │       59/10        │      29/9     │    19/10    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Noiembrie 1969       │Octombrie 2029           │       59/11        │     29/10     │    19/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Decembrie 1969       │Noiembrie 2029           │       59/11        │     29/11     │    19/11    │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ianuarie 1970        │Ianuarie 2030            │        60/0        │      30/0     │     20/0    │
└─────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────┘
 

   

ANEXA Nr. 7 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice    SALARIUL MEDIU ANUAL

   

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     │               Salariul mediu anual (lei)               │
│        Anul         ├────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│                     │            Brut            │            Net            │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1938         │             168            │             -             │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1947         │             261            │             -             │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1948         │             293            │             -             │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1949         │             335            │             -             │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1950         │             366            │             337           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1951         │             397            │             365           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1952         │             403            │             370           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1953         │             447            │             410           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1954         │             487            │             456           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1955         │             536            │             499           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1956         │             593            │             549           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1957         │             671            │             619           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1958         │             747            │             684           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1959         │             784            │             726           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1960         │             854            │             802           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1961         │             898            │             833           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1962         │             947            │             880           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1963         │           1.005            │             932           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1964         │           1.046            │             965           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1965         │           1.115            │           1.028           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1966         │           1.179            │           1.083           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1967         │           1.210            │           1.107           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1968         │           1.248            │           1.139           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1969         │           1.297            │           1.180           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1970         │           1.434            │           1.289           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1971         │           1.471            │           1.318           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1972         │           1.498            │           1.339           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1973         │           1.563            │           1.391           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1974         │           1.663            │           1.471           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1975         │           1.813            │           1.595           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1976         │           1.964            │           1.712           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1977         │           2.102            │           1.818           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1978         │           2.344            │           2.011           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1979         │           2.457            │           2.108           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1980         │           2.602            │           2.238           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1981         │           2.721            │           2.340           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1982         │           2.936            │           2.525           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1983         │           3.024            │           2.601           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1984         │           3.224            │           2.773           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1985         │           3.285            │           2.827           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1986         │           3.317            │           2.855           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1987         │           3.337            │           2.872           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1988         │           3.422            │           2.946           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1989         │           3.538            │           3.063           │
├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        1990         │           4.010            │           3.381           │
└─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┘
 

   1991- 2010: Salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Naţional de Statistică

    Sursa: Institutul Naţional de Statistică   ANEXA Nr. 8 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice    SALARIUL MINIM PE ŢARĂ

   

┌──────────┬──────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┐
│   Anul   │Începând cu ziua, luna│Salariul minim│        Actul normativ prin        │
│          │                      │    (lei)     │         care s-a stabilit         │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1949   │                      │     166      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1950   │                      │     166      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1951   │                      │     166      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1952   │                      │     166      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1953   │                      │     166      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1954   │                      │     166      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1955   │                      │     220      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1956   │                      │     220      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1957   │                      │     220      │                                   │
│          │        1 mai         │     350      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1958   │                      │     350      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1959   │                      │     350      │                                   │
│          │       1 august       │     400      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1960   │                      │     400      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1961   │                      │     400      │                                   │
│          │     1 decembrie      │     475      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1962   │                      │     475      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1963   │                      │     475      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1964   │                      │     475      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1965   │                      │     475      │                                   │
│          │     1 septembrie     │     550      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1966   │                      │     550      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1967   │                      │     550      │                                   │
│          │       1 august       │     700      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1968   │                      │     700      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1969   │                      │     700      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1970   │                      │     700      │                                   │
│          │       1 martie       │     750      │                                   │
│          │        1 mai         │     800      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1971   │                      │     800      │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1972   │                      │     800      │                                   │
│          │     1 septembrie     │    1.000     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1973   │                      │    1.000     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1974   │                      │    1.000     │                                   │
│          │       1 august       │    1.140     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1975   │                      │    1.140     │                                   │
│          │       1 iulie        │    1.200     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1976   │                      │    1.200     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1977   │                      │    1.200     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1978   │                      │    1.200     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1979   │                      │    1.200     │                                   │
│          │       1 august       │    1.425     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1980   │                      │    1.425     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1981   │                      │    1.425     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1982   │                      │    1.425     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1983   │                      │    1.425     │                                   │
│          │     1 septembrie     │    1.500     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1984   │                      │    1.500     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1985   │                      │    1.500     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1986   │                      │    1.500     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1987   │                      │    1.500     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1988   │                      │    1.500     │                                   │
│          │       1 iulie        │    2.000     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1989   │                      │    2.000     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1990   │                      │    2.000     │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1991   │       1 martie       │    2.000     │                                   │
│          │      1 aprilie       │    3.150     │Hotărârea Guvernului nr. 133/1991  │
│          │        1 mai         │    4.675     │Hotărârea Guvernului nr. 219/1991  │
│          │     1 septembrie     │    5.975     │Hotărârea Guvernului nr. 219/1991  │
│          │     1 noiembrie      │    6.775     │Hotărârea Guvernului nr. 579/1991  │
│          │                      │    7.000     │Hotărârea Guvernului nr. 780/1991  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1992   │      1 ianuarie      │    8.500     │Hotărârea Guvernului nr. 19/1992   │
│          │       1 martie       │    9.150     │Hotărârea Guvernului nr. 149/1992  │
│          │        1 mai         │    11.200    │Hotărârea Guvernului nr. 218/1992  │
│          │     1 septembrie     │    12.920    │Hotărârea Guvernului nr. 499/1992  │
│          │     1 noiembrie      │    15.215    │Hotărârea Guvernului nr. 774/1992  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1993   │      1 ianuarie      │    16.600    │Hotărârea Guvernului nr. 94/1993   │
│          │       1 martie       │    17.600    │Hotărârea Guvernului nr. 124/1993  │
│          │        1 mai         │    30.000    │Hotărârea Guvernului nr. 208/1993  │
│          │     1 octombrie      │    40.200    │Hotărârea Guvernului nr. 586/1993  │
│          │     1 decembrie      │    45.000    │Hotărârea Guvernului nr. 683/1993  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1994   │                      │    45.000    │                                   │
│          │      15 martie       │    60.000    │Hotărârea Guvernului nr. 90/1994   │
│          │       1 iulie        │    65.000    │Hotărârea Guvernului nr. 353/1994  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1995   │                      │    65.000    │                                   │
│          │      1 aprilie       │    75.000    │Hotărârea Guvernului nr. 184/1995  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1996   │                      │    75.000    │                                   │
│          │       1 august       │    97.000    │Hotărârea Guvernului nr. 594/1996  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1997   │                      │    97.000    │                                   │
│          │     1 februarie      │   150.000    │Hotărârea Guvernului nr. 27/1997   │
│          │       1 august       │   225.000    │Hotărârea Guvernului nr. 468/1997  │
│          │     1 octombrie      │   250.000    │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1998   │      1 aprilie       │   350.000    │Hotărârea Guvernului nr. 208/1998  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   1999   │        1 mai         │   450.000    │Hotărârea Guvernului nr. 296/1999  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2000   │                      │   450.000    │                                   │
│          │     1 februarie      │   700.000    │Hotărârea Guvernului nr. 101/2000  │
│          │     1 decembrie      │  1.000.000   │Hotărârea Guvernului nr. 1.166/2000
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2001   │                      │  1.000.000   │                                   │
│          │       1 martie       │  1.400.000   │Hotărârea Guvernului nr. 231/2001  │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2002   │                      │  1.400.000   │                                   │
│          │       1 martie       │  1.750.000   │Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2001
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2003   │      1 ianuarie      │  2.500.000   │Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2002
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2004   │      1 ianuarie      │  2.800.000   │Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2003
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2005   │      1 ianuarie      │  3.100.000   │Hotărârea Guvernului nr. 2.346/2004
│          │       1 iulie        │  310 (RON)   │                                   │
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2006   │      1 ianuarie      │  330 (RON)   │Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2005
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2007   │      1 ianuarie      │  390 (RON)   │Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2006
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2008   │      1 ianuarie      │  500 (RON)   │Hotărârea Guvernului nr. 1.507/2007
│          │     1 octombrie      │  540 (RON)   │Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008
├──────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤
│   2009   │     1 ianuarie       │  600 (RON)   │Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008│
└──────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────┘
 

    NOTĂ:

    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale transmite către Casa Naţională de Pensii Publice datele pentru completarea anexei nr. 8.

    Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

 

 

Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice