Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Control de constitutionalitate ale CC. Decizii de admitere » Decizia nr. 109/2010, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Decizia nr. 109/2010, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

  Publicat: 22 Mar 2010       4817 citiri        Secţiunea: Control de constitutionalitate ale CC. Decizii de admitere  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Decizia nr. 109/2010, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 18/03/2010

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel


Ioan Vida - presedinte
Nicolae Cochinescu - judecator
Aspazia Cojocaru - judecator
Acsinte Gaspar - judecator
Petre Lazaroiu - judecator
Puskas Valentin Zoltan - judecator
Augustin Zegrean - judecator
Carmen-Catalina Gliga - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent-sef
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de George Dan Gogu in Dosarul nr. 166/36/2009 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal.La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.Magistratul-asistent-sef, facand referatul cauzei, arata ca partea Ministerul Justitiei a depus la dosar concluzii scrise prin care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.Cauza este in stare de judecata .Presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibila.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:Prin Incheierea din 17 martie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 166/36/2009, Curtea de Apel Constanta - Sectia comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.Exceptia a fost ridicata de George Dan Gogu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei actiuni in contencios administrativ prin care s-a solicitat anularea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008, in afara celor de la pct. 30 referitoare la asistenta judiciara, in contradictoriu cu Guvernul Romaniei.In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008, in afara celor din cap. V referitoare la asistenta judiciara, care reprezinta singura justificare a adoptarii unor modificari pe calea ordonantei de urgenta, contravin prevederilor constitutionale ale art. 32 alin. (1), art. 53, art. 73 alin. (3) lit. h), art. 61 si art. 115 alin. (4). In esenta, autorul exceptiei arata ca ordonanta a fost adoptata fara respectarea conditiilor prevazute de art. 115 alin. (4) din Constitutie, fara a exista o situatie extraordinara si fara ca urgenta sa fie motivata in cuprinsul ordonantei.Curtea de Apel Constanta - Sectia comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata. Astfel, arata ca desi art. 115 alin. (4) din Constitutie dispune ca Guvernul sa poata adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora, in preambulul ordonantei de urgenta criticate este motivata doar necesitatea adoptarii acesteia, fara a se arata situatia extraordinara ce impune urgenta recurgerii la aceasta cale de reglementare.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens, observa ca in preambulul ordonantei de urgenta se arata ca aceasta a fost adoptata avandu-se in vedere ca asigurarea asistentei prin avocat, ca forma a ajutorului public judiciar, reclama necesitatea sporirii competentei profesionale a avocatilor, imbunatatirea procedurilor de selectie la primirea in profesie si la dobandirea titlului profesional deBaroul Bucuresti" title="Cabinet de avocat, Baroul Bucuresti"> avocat definitiv si cresterea responsabilitatii acestora prin asigurarea cadrului institutional apt sa permita realizarea prestatiilor avocatiale prin implicarea directa a avocatului in finalizarea procedurilor reclamate de intocmirea unor acte .Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse de Ministerul Justitiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008.Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile acestei ordonante de urgenta contravin prevederilor constitutionale ale art. 32 alin. (1), art. 53, art. 73 alin. (3) lit. h), art. 61 si art. 115 alin. (4).Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit art. 115 alin. (4) din Constitutie, "Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora."Conform acestui text constitutional, Guvernul poate adopta o ordonanta de urgenta numai daca urmatoarele conditii sunt intrunite cumulativ: existenta unei situatii extraordinare, reglementarea acesteia sa nu poata fi amanata si urgenta sa fie motivata in cuprinsul ordonantei.Curtea observa ca elementele cuprinse in nota de fundamentare nu sunt de natura sa justifice adoptarea ordonantei de urgenta, in conditiile stabilite de art. 115 alin. (4) din Constitutie .Astfel, in raport cu obiectul criticii de neconstitutionalitate formulate, Curtea retine ca, in preambulul ordonantei de urgenta supuse controlului, caracterul de urgenta este determinat de oportunitatea, ratiunea si utilitatea reglementarii, fara a se evidentia insa existenta unei situatii extraordinare a carei reglementare nu poate fi amanata.Carentele in motivarea unei asemenea situatii impun concluzia ca adoptarea reglementarii in cauza, pe calea unei ordonante de urgenta, nu indeplineste exigentele impuse de textul constitutional mentionat.Avand in vedere argumentele expuse, Curtea retine ca nerespectarea normelor constitutionale ale art. 115 alin. (4) atrage si infrangerea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit carora: "In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie."Neconstitutionalitatea extrinseca astfel retinuta lipseste de utilitate examinarea celorlalte critici cu finalitate similara, formulate prin exceptia de neconstitutionalitate.


Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA


class="MsoNormal">In numele legii


D E C I D E:


Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de George Dan Gogu in Dosarul nr. 166/36/2009 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comerciala, maritima si fluviala, contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei deBaroul Bucuresti" title="Cabinet de avocat, Baroul Bucuresti"> avocat sunt neconstitutionale.Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.Definitiva si general obligatorie.Pronuntata in sedinta publica din data de 9 februarie 2010.


PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent-sef,
Doina Suliman
Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:    Exceptie de neconstitutionalitate    Curtea Constitutionala    Legea 51/1995    OUG 159/2008    Avocati    Avocatul PoporuluiComentează: Decizia nr. 109/2010, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Alte Speţe

Decizia CCR nr. 755/2018 de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicata cu privire la unele dispozitii ale Legii nr. 165/2013 (art. 4 teza intai, art. 17 alin. 1 lit. a si art. 21 alin. 5, 6, 8 si 9)
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala, Decizia nr.775/2018, pronuntata in sedinta din data de 22 noiembrie 2018.

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Dezlegarea unei chestiuni de drept. Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: ICCJ

CCR. Neconstitutionalitatea art. 453 alin. (3) si (4) CPP ref. la posibilitatea revizuirii hotararii de achitare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Concediere colectiva. Restructurarea si reorganizarea activitatii economice a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de apel Craiova, Sectia I Civila, Decizia nr. 3391 din data de 28.06.2016

Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate. Neaplicabilitate in dosarele definitive in care nu a fost invocata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 673 din 09.02.2016

Efectele deciziilor Curtii Constitutionale. Aplicabilitate in raporturile de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 142/2016 din data de 10.03.2016

Necorespundere profesionala in noua functie. Reintegrare in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 211/2016 din data de 04.02.2016

Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 10 din vechiul CPC. Admisibilitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 86 din 21 ianuarie 2016

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016Articole Juridice

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Filtrul Camerei preliminare in procesul penal din perpectiva Curtii Constitutionale a Romaniei
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim