Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte

Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte

  Publicat: 20 Jul 2011       3158 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Aplicarea neunitara a sistemului de punctare in caietul de sarcini si lipsa calculului de ierarhizare a ofertelor in cadrul documentatiei de achizitie este in contradictie cu cerintele expres prevazute in art. 199 alin. 3 din O. U. G. nr. 34/2004 privind achizitiile publice, conducand la anularea intregii proceduri de achizitie.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,

Prin decizia nr. 2114/295C4/4869 din 26 mai 2008, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis capetele de cerere vizand anularea raportului procedurii si a comunicarii rezultatului procedurii, urmare contestatiei depuse de SC ``M. `` SRL Bucuresti, dispunand anularea procedurii de achizitie publica initiata de autoritatea contractanta U. St. A. M. V. ``I. I. B. `` Iasi, respectiv a raportului procedurii si a adresei nr. 23311 din 14 decembrie 2007, precum si a tuturor celorlalte adrese prin care le-a fost comunicat ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii de achizitie publica.
Pentru a se pronunta astfel, organul administrativ-jurisdictional a retinut ca autoritatea contractanta a incalcat prevederile art. 199 alin. 3 din O. U. G. nr. 34/2006, nestabilind in documentatia de atribuire metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti si ca, urmare acestui fapt, intreaga procedura se considera a fi fost viciata, prin intocmirea in acest mod a documentatiei de atribuire, si ca toate documentele ulterioare emise in baza acesteia sunt, de asemenea, viciate.
Curtea a constatat ca plangerea formulata de autoritatea contractanta este nefondata, sens in care a retinut urmatoarele:
Este necontestat faptul ca in cuprinsul caietului de sarcini, autoritatea contractanta a precizat, la punctul 7, criteriile dupa care se va face evaluarea ofertelor, aratand ca ``algoritmul de calcul`` este format din cinci criterii, pentru care se acordau puncte, ce insumate dadeau 100 puncte, dintre care pentru pretul ofertei se prevedeau 50 de puncte, iar pentru caracteristicile tehnico-functionale 35 de puncte.
Este de asemenea necontestat faptul ca toate cele cinci criterii de evaluare a ofertelor sunt evidentiate in anexa 2 a raportului procedurii, dar fara sa se mentioneze pe baza carui sistem de calcul au fost acordate punctaje inferioare celor indicate in caietul de sarcini, ajungandu-se in situatia in care, spre exemplu, pentru produsul ``sistem de colorare``, oferta prezentata de SC ``M. `` SRL sa primeasca la criteriul ``pretul ofertei`` un numar de 5 puncte, iar SC ``N. `` SRL un numar de 50 de puncte.
Intrucat sistemul de punctare prevazut in caietul de sarcini nu a fost aplicat in mod uniform, iar ierarhizarea ofertelor trebuia facuta dupa un sistem de calcul riguros, adus in prealabil la cunostinta ofertantilor, prin chiar documentele achizitiei publice, care sa permita verificarea modului de aplicare in orice moment si de catre orice persoana interesata, Consiliul a fost indreptatit sa constate ca documentatia de atribuire nu indeplineste cerintele art. 199 alin. 3 din OUG nr. 34/2004, care obliga autoritatea contractanta sa precizeze, in mod clar si detaliat, prin chiar documentatia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum si metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.
Raportat la aceasta norma imperativa, autoritatii contractante nu-i era permis, spre exemplu, ca la produsul ``nisa chimica``, sa acorde la criteriul de evaluare de la litera c) un numar de 25 de puncte unui ofertant si 35 de puncte unui alt ofertant, fara sa se cunoasca, in prealabil, care era sistemul de calcul ori elementul variabil de care autoritatea contractanta a tinut cont in punctare, probabila ierarhizare a ofertelor, functie de pretul ofertat, dedusa din modul de stabilire a locului ocupat de ofertanti, neputand fi acceptata ca sistem de lucru, intrucat ea contravine principiului transparentei si proportionalitatii, principii consacrate de art. 2 alin. 2 din O. U. G. nr. 34/2006.
Tocmai incalcarea principiului transparentei si utilizarea unui sistem de calcul neprecizat a punctajului, in cadrul celui prevazut pentru fiecare criteriu in parte, ce nu se regaseste evidentiat in caietul de sarcini, a justificat hotararea organului administrativ-jurisdictional de a anula, din oficiu, intreaga procedura de atribuire, in baza drepturilor ce-i sunt conferite de art. 278 alin. 3 din O. U. G. nr. 34/2006.
Atata timp cat sistemul de evaluare era viciat, prin precaritatea modului in care el a fost stabilit si lipsa elementelor si metodologiei concrete de punctare a fiecarei oferte in parte, dupa criterii prestabilite si verificabile, a justificat pe deplin masura anularii procedurii de achizitie publica in intregul ei, in mod corect Consiliul apreciind ca aceasta nu poate sa continue pe baza documentatiei prezentate de autoritatea contractanta, Consiliul nefiind tinut sa se rezume doar la aspectele sesizate prin contestatia formulata de unul din ofertanti, fiind culpa exclusiva a petentei de a fi procedat la initierea procedurii si la evaluarea ofertelor fara ca, prin documentatia intocmita, sa arate cu claritate sistemul dupa care se acorda puncte, in limita maximului prevazut pentru fiecare criteriu in parte .
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi - decizia nr. 366/CA din 10 iulie 2008


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Iasi    Achizitii publice    OUG 34/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 749/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura Civila precum si ale unor dispozitii din OUG 80/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

ICCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica
Sursa: euroavocatura

[Av. muncii] Concediu fara plata pentru rezolvare situatii personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Munca la negru definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice. Art. 489 - 503 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro