Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Penalitati cauzate de intarzierea platii redeventei rezultand din contracte de concesiune

Penalitati cauzate de intarzierea platii redeventei rezultand din contracte de concesiune

  Publicat: 07 Oct 2011       6358 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Litigiul avand ca obiect penalitati cauzate de intarzierea platii redeventei rezutand din contracte de concesiune,este de competenta instantei de contencios administrativ, intrucat este vorba de un contract din sfera dreptului public,chiar daca operatorul-parat este o societate comerciala, ceea ce ar parea ca fac aplicabile dispozitiile art. 56 C.Comercial, potrivit carora ,daca un act este comercial pentru una dintre parti, toti contractantii sunt supusi in ceea ce priveste acest act, legii comerciale.

Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Comune, orase, municipii si judete.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Puterile publice existente in stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Insa, art. 4 acelasi cod,stabileste ca ,toate contractele unui comerciant ,constituie fapte de comert obiective ,cu exceptia cazului in care acestea sunt de natura civila si de cazurile in care legea prevede altfel.
Art 51al.3^1 din Legea nr.51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,art 2 lit c) din Legea nr.554 /2004,art. 4 si 56 Cod comercial;


Constata ca prin actiunea inregistrata la aceasta instanta la data de 27 martie 2008,reclamanta CLM Arad a chemat in judecata pe parata SC,,P M H SRL Constanta pentru penalitati cauzate de intarzierea platii redeventei .
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta arata ca intre parti s-au incheiat Contractele de Concesiune nr 22 din 3 aprilie 2004 si respectiv nr 38 din 21 iunie 2006,prin care s-a concesionat paratei serviciul public de salubrizare stradala a Municipiului Arad,insa parata nu a achitat la scadenta redeventa,astfel ca s-au calculat penalitati de 0,2% pe zi ,pentru fiecare zi de intarziere,in baza Capitolului V art 4 alin.3 din cele doua contracte de concesiune.
Asupra exceptiei de necompetenta a Sectiei Comerciale se retine urmatoarele:
Delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice ,a fost definita prin art 2 lit.e din Legea nr.51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,modificata ,ca fiind actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori atat gestiunea propriu-zisa a unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are, cat si concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia.
Art. 51al.3^1 din aceeasi lege ,stabileste ca solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale si operatori in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor de delegare a gestiunii se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare,iar cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul operatorului.
Totodata trebuie amintit aici art 2 lit c) din Legea nr.554 /2004,care asimileaza actelor administrative si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect,printre altele si prestarea serviciilor publice, iar prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ.
Prin art 36 alin 1 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr 101/ 2006,s-a statuat ca solutionarea litigiilor patrimoniale si nepatrimoniale legate de incheierea si executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum si a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenta instantelor de contencios administrativ .
Instanta mai retine ,fata de apararile paratei ca litigiul nu este comercial , intrucat nu este vorba de un contract din sfera dreptului privat, in cazul caruia,competenta urmeaza sa fie stabilita dupa criteriile generale,in care opereaza delimitarea intre diferitele ramuri ale dreptului privat , in speta drept civil si comercial .
Litigiul este de competenta instantei de contencios administrativ, intrucat este vorba de un contract din sfera dreptului public,chiar daca operatorul-parat este o societate comerciala,ceea ce ar parea ca face aplicabile dispozitiile art. 56 C.com- potrivit carora daca un act este comercial pentru una dintre parti, toti contractantii sunt supusi in ceea ce priveste acest act, legii comerciale,-insa art. 4 acelasi cod, stabileste ca ,toate contractele unui comerciant ,constituie fapte de comert obiective ,cu exceptia cazului in care acestea sunt de natura civila si de cazurile in care legea prevede altfel.
Fata de aceste considerente, in baza art. 99 al. 2 din Regulamentul de organizare a instantelor judecatoresti , se va admite exceptia de necompetenta functionala a Sectiei Comerciale in solutionarea actiunii formulata de reclamanta C L M in contradictoriu cu parata SC,,P M H,,SRL Constanta pentru penalitati cauzate de intarzierea platii redeventei si in consecinta, va dispune scoaterea cauzei de pe rolul acestei sectii si trimiterea acesteia Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal din cadrul Tribunalului Arad spre competenta solutionare ,urmand a se proceda la repartizarea lui aleatorie.


Pronuntata de: Tribunalul Arad-Sectia comerciala Incheierea din 10 iunie 2008 , Dosar nr. 789/108/2008


Citeşte mai multe despre:    Legea 554/2004    Penalitati    Redeventa    Contract de cesiune    Penalitati de intarziere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Decizia CCR nr. 335/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 202/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 630/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sporul acordat nelegal nu poate fi recuperat de angajator daca intra sub masura amnistiei fiscale si in cazul in care datoria salariatului nu este scadenta, lichida si exigibila
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 153/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017Articole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati