Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Recurs nul pentru nemotivare in termenul legal. Motiv de recurs de ordine publica nefondat

Recurs nul pentru nemotivare in termenul legal. Motiv de recurs de ordine publica nefondat

  Publicat: 16 May 2012       5279 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termenul de recurs este cel prevazut de Legea speciala nr. 85/2006 in vigoare la data pronuntarii hotararii atacate, chiar daca procesul a inceput sub imperiul Legii nr. 64/1995 care prevedea un alt termen de recurs.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Prin sentinta comerciala nr. 2888/14.04.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala, s-a admis actiunea formulata de reclamanta SC CC SRL in contradictoriu cu paratii BF, BG si, in consecinta, s-a dispus anularea contractului de vanzare cumparare nr. 695/ 27.05.2002 incheiat intre SC BRICBE SRL si SC BCIBE SRL. Prin aceeasi sentinta, s-a dispus repunerea partilor in situatia anterioara, iar in cazul in care imobilul nu poate fi restituit, parata a fost obligata la plata contravalorii de piata a imobilului.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut urmatoarele :
La data de 03.12.2004 debitoarea SC BRICBE prin lichidator SC CC SRL a formulat actiune in anularea contractului de vanzare cumparare nr. 695/27.03.2002 incheiat intre SC BRICBE SRL si SC BCIBE SRL, privind imobilul situat in Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 1, bl. A1, parter, sector 4, in suprafata utila de 280,96 mp, impreuna cu cota indiviza din dreptul de proprietate asupra terenului aferent, in suprafata de 15,63 mp.
In temeiul dispozitiilor art. 48 din legea nr. 64/1995 rep. s-a solicitat obligarea paratei SC BCIBE SRL la restituirea in patrimoniul societatii debitoare a imobilului sau, daca acest lucru nu mai este posibil, la restituirea valorii acestuia, actualizata la momentul platii efective.
La data de 07.04.2005, reclamanta a depus o precizare prin care a solicitat in conformitate cu art. 61 alin. B din legea nr. 64/1995 anularea transferului drepturilor patrimoniale de la SC BCIBE SRL la BF si BG, transfer intervenit prin contractul de vanzare cumparare nr. 253/13.02.2004.
Prin intampinare, paratii au invocat, pe cale de exceptie, inadmisibilitatea cererii de anulare a transferului dreptului de proprietate catre subdobanditori, sustinand ca au achitat integral pretul vanzarii si nu au cunoscut ca transferul initial era susceptibil de a fi anulat.
S-au administrat probele cu inscrisuri si expertiza judiciara evaluatorie.
Tribunalul a constatat ca pretul de vanzare a imobilului a fost sub nivelul pietei, vanzarea fiind facuta in dauna creditorilor. S-a retinut ca valoarea stabilita de expertiza efectuata in cauza nu reprezinta valoarea comerciala la nivelul pietei, motiv pentru care au fost inlaturate concluziile raportului de expertiza.
In temeiul prevederilor art. 44-48 din legea nr. 64/1995 s-a admis actiunea, asa cum a fost precizata, si s-a dispus anularea contractului de vanzare cumparare nr. 695/ 27.05.2002 intervenit intre SC BRICBE SRL si SC BCIBE SRL.
BF si BG au declarat recurs impotriva acestei sentinte, solicitand modificarea hotararii atacate, in sensul respingerii actiunii in anularea celor doua contracte de vanzare cumparare a imobilului in litigiu.
Recurentii au invocat in primul rand, ca motiv de ordine publica, exceptia lipsei capacitatii de exercitiu a intimatei SC BCIBE SRL, pe considerentul ca aceasta este dizolvata in temeiul art. 237 din legea nr. 31/1990 si, conform art. 40 din Decretul nr. 31/1954, dizolvarea constituie un motiv de incetare a persoanei juridice.
Se sustine ca la data pronuntarii sentintei atacate parata SC BCIBE SRL nu mai avea capacitate de exercitiu, fiind dizolvata de la data de 24.04.2010.
O alta critica se refera la inadmisibilitatea actiunii in anularea contractului de vanzare-cumparare nr. 253/13.02.2004 incheiat cu subdobanditorii, inadmisibilitate intemeiata pe dispozitiile art. 65 ind. 1 din legea nr. 64/1995.
In acest sens, se arata ca la dosar nu exista nici o dovada ca recurentii, in calitate de subdobanditori ai imobilului, au cunoscut sau trebuiau sa cunoasca ca tranzactia initiala era susceptibila de a fi anulata, toate probele dovedind ca recurentii au fost de buna credinta si au efectuat diligentele legale pentru aflarea situatiei de drept si de fapt a imobilului cumparat.
Desi temeiul de drept invocat prevedea cu titlu de exceptie o situatie in care trebuiau indeplinite doua conditii cumulative pentru care administratorul judiciar putea sa introduca actiunea in anularea contractului de subdobandire, instanta de fond a solutionat problema invocata de norma de drept fara sa aiba in vedere ca nici o conditie din cele expres precizate de litera legii nu este indeplinita.
Din oficiu, Curtea a invocat exceptia nulitatii recursului in raport de prevederile art. 306 alin. 1 c.proc.civ. si a retinut cauza in pronuntare pe aceasta exceptie, dar si pe motivul de recurs de ordine publica invocat de catre recurenti.
Potrivit dispozitiilor art. 306 alin. 1 c.proc.civ., recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal.
Termenul legal de exercitare a recursului este de 7 zile de la comunicare, conform prevederilor art. 8 alin.2 din legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
Hotararea atacata cu prezentul recurs a fost pronuntata in materia insolventei reglementata de legea nr. 85/2006, care cuprinde dispozitii speciale, cu caracter derogatoriu de la dreptul comun in ceea ce priveste termenul de recurs si comunicarea acelor de procedura . Legea nr. 85/2006 contine norme de drept material dar si norme de drept procedural, astfel ca, de la data intrarii in vigoare a acestei legi, dispozitiile referitoare la termenele procesuale sau actele de procedura sunt de imediata aplicare.
Chiar daca procesul a inceput sub imperiul legii nr. 64/1995 rep., in vigoare la data introducerii actiunii in anularea contractului de vanzare cumparare nr. 695/ 2002, de la data intrarii in vigoare a legii nr. 85/2006, prevederile acesteia devin pe deplin aplicabile.
Asadar, Curtea retine in acest context ca, potrivit propriilor sustineri ale recurentilor, sentinta nr. 2888/14.04.2011 a Tribunalului Bucuresti a fost comunicata recurentilor la data de 17.08.2011, data de la care a inceput sa curga termenul de recurs de 7 zile (art. 8 alin. 2 din legea nr. 85/2006) care, calculat pe zile libere conform art. 101 alin. 1 c.proc.civ, s-a implinit la data de 25.08.2011. Or, recursul a fost motivat la data de 01.09.2011, conform rezolutiei de inregistrare a motivelor de recurs la Curtea de Apel Bucuresti, deci cu depasirea termenului legal, ceea ce atrage sanctiunea nulitatii recursului pentru motivarea tardiva.
In ceea ce priveste motivul de recurs de ordine publica, Curtea a constatat urmatoarele :
S-a sustinut de catre recurenti ca instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala ca urmare a faptului ca, de la data de 24.04.2010 parata SC BCIBE SRL nu mai are capacitate de exercitiu, fiind dizolvata in temeiul dispozitiilor art. 237 din legea nr. 31/1990 rep.
Motivul este neintemeiat.
Astfel, dizolvarea societatii comerciale nu echivaleaza cu incetarea personalitatii juridice a societatii comerciale deoarece, aceasta intervine doar in momentul radierii societatii din registrul comertului.
Dizolvarea unei societati comerciale este urmata de etapa lichidarii, perioada in care societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii (art. 233 alin. 1 si 4 din legea nr. 31/1990 rep.).
Deci, de la momentul dizolvarii societatea comerciala are o capacitate de exercitiu restransa, dar nu inceteaza ca persoana juridica decat la momentul radierii din registrul comertului.
In perioada dintre momentul dizolvarii si pana la numirea unui lichidator administratorii statutari isi continua mandatul, pentru ca ulterior numirii unui lichidator, acesta va fi reprezentantul legal al societatii, in conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. a din legea nr. 31/1990 rep.
De altfel, in sustinerea acestui motiv de recurs a fost depus doar un extras de pe portalul instantelor de judecata din care rezulta ca in dosarul nr. 45385/ 3/2009 al Tribunalului Bucuresti, s-a dispus la data de 23.04.2010, dizolvarea societatii comerciale BCIBE SRL, fara a se face dovada ca hotararea a ramas irevocabila.
In consecinta, Curtea constata ca motivul de recurs de ordine publica este nefondat.
In conformitate cu prevederile art. 306 alin. 1 c.proc.civ., Curtea a constatat nul recursul.


Pronuntata de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VI-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.195 din 26.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Recurs    Termen recurs    Motive de recurs    Curtea de Apel Bucuresti    Legea 64/1995    Legea 85/2006Comentează: Recurs nul pentru nemotivare in termenul legal. Motiv de recurs de ordine publica nefondat
Alte Speţe

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 398/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 506 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 293/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea acordului de recunoastere a vinovatiei
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu