Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de partaj voluntar. Anularea somatiei de infiintare a popririi

Contract de partaj voluntar. Anularea somatiei de infiintare a popririi

  Publicat: 06 Aug 2012       2551 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin contestatia la executare inregistrata la aceasta instanta, sub nr. 4057/221/08.07.2008, contestatoarea S.C. M. SRL a solicitat ca, in contradictoriu cu intimata S.C. M. C. SRL, sa se dispuna anularea somatiei de infiintare a popririi nr. 156/2008, emisa in dosarul executional 156/2008 al BEJ B. A. din Deva, contestand, totodata, titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 4040/2007 a Judecatoriei Deva.

Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Drum de interes international, national, judetean sau local cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Drum de interes international, national, judetean sau local cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Drum de interes international, national, judetean sau local cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Drum de interes international, national, judetean sau local cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

In drept, reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art.480 din Codul civil.
Paratul B. A. a formulat intampinare, in conformitate cu prevederile art. 115-118 din Codul de procedura civila, prin care a aratat ca in iunie 2004 a cumparat de la reclamantul D. Z. si de la numitul D. I. suprafata de 25.900 mp teren extravilan, conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1209/08.06.2004, vanzarea fiind facuta cu acceptul ambilor frati; paratul a intrat in posesia terenului imediat si, in continuare, il foloseste ca proprietar.
Au fost administrate probe cu inscrisuri, un martor si interogatoriul paratului.
In cursul procesului a intervenit decesul reclamantului D. Z., iar prin cerere depusa la data de 22.12.2008, sotia acestuia, D. S., a aratat ca, in calitate de mostenitoare a defunctului sau sot, solicita continuarea procesului.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut urmatoarele:
In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, numitilor D.I., D.Z. si D. N. li s-a reconstituit prin titlu de proprietate, dreptul de proprietate asupra unor terenuri in suprafata totala de 37.600 mp situate pe teritoriul satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, din care 31.500 mp in tarlaua 17.
Conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 1199/08.06.2004, numitul D.N. a primit in deplina proprietate terenul arabil in suprafata de 10.500 mp situat pe teritoriul satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, intre vecinii: la N - C.M., la E - canal, la S - D.I. si D.Z., la V - drum, si numitii D.I. si D.Z. au primit in indiviziune si in cote egale, suprafata de 21.000 mp teren arabil extravilan situat pe teritoriul satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, parcela 771, intre vecinii: la N - D.N., la E - canal, la S - G.I., la V - drum .
Prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1209/08.06.2004, incheiat intre paratul B.A., in calitate de cumparator, si numitii D.I. si D.Z., in calitate de vanzatori, paratul B.A. (casatorit cu B.M.) a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de 21.000 mp, dobandit de vanzatori conform contractului de partaj voluntar.
Ulterior, prin sentinta civila nr. 514/05.06.2007 a Judecatoriei Pogoanele, irevocabila, s-a admis actiunea civila formulata de reclamantul D.Z., in contradictoriu cu paratii D.I. si D.N., s-a dispus sistarea partiala a starii de coproprietate existente intre parti cu privire la terenurile din extravilanul satului Rusetu, comuna Rusetu, inscrise in titlul de proprietate nr. 22866/89/18.01.1995, si s-a luat act de tranzactia incheiata intre parti, conform careia reclamantului D.Z. i-a revenit in proprietate terenul in suprafata de 12.500 mp situat pe raza satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, intre vecinii: la N - C.M., la E - canal, la S - D.I., la V - drum .
Paratul a recunoscut ca foloseste de mai multa vreme suprafata de 21.000 mp teren arabil extravilan situat pe teritoriul satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, intre vecinii: la N - D.N., la E - canal, la S - G.I., la V - drum .
La termenul de judecata de 14.01.2009, in lipsa reclamantei, avocatul acesteia a afirmat ca se inscrie in fals cu privire la contractul de partaj voluntar autentificat sub nr.1199/08.06.2004. Instanta nu a declansat procedura inscrierii in fals intrucat aparatorul reclamantei nu a prezentat o procura speciala in acest sens, la termenul de judecata urmator reclamanta nu a facut o astfel de sustinere, iar sesizarea instantei in cazul inscrierii in fals trebuie facuta doar de partea interesata, personal sau prin procura speciala, conform art. 180 alin. 2 din Codul de procedura civila.
Din probele administrate in cauza a rezultat ca terenurile extravilane inscrise in titlul de proprietate nr.22866/89/18.01.1995 au fost partajate de reclamantul D.Z. si numitii D.I. si D.N., iar la data pronuntarii sentintei civile nr. 514/05.06.2007 terenurile extravilane in suprafata totala de 36.400 mp, situate in tarlaua 17, nu mai erau stapanite in indiviziune de acestia, si, asa cum reiese din contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr.1209/08.06.2004, 25.900 mp din suprafata totala de 36.400 mp, erau in proprietatea sotilor B.A. si B.M., astfel incat nu se poate considera ca tranzactia din dosarul nr. 603/282/2007 a fost in mod valabil incheiata si ca numitul D.Z. a devenit proprietarul terenului in suprafata de 12.500 mp, situat pe raza comunei Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, intre vecinii: la N - C.M., la E - canal, la S - D.I., la V - drum .
In raport de situatia de fapt mai sus expusa instanta constata ca reclamanta, mostenitoare a defunctului D.Z., nu a facut dovada dreptului sau de proprietate asupra suprafetei de teren revendicate.
Asa fiind, vazand prevederile art. 480 c.civ., actiunea reclamantei se invedereaza ca fiind neintemeiata, fiind respinsa.
Pronuntata de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009


Citeşte mai multe despre:    Contract de vanzare-cumparare    Legea 18/1991    Titlu de proprietate    Contract de partaj voluntar    Indiviziune    Vanzator    Cumparator    Judecatoria Pogoanele    Coproprietate   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro