Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Jonctiunea posesiilor. Dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptia achizitiva

Jonctiunea posesiilor. Dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptia achizitiva

  Publicat: 09 Aug 2012       3716 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin cererea inregistrata la nr.1077/292 din 15 martie 2011 la aceasta instanta reclamanta P. D. le-a chemat in judecata pe paratele L.T., R. S. si I.I. solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, prin jonctiunea posesiilor, sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate, prin prescriptia achizitiva de 30 de ani, asupra terenului intravilan de 206 mp situat in Rosiorii de Vede, str. I.L. Caragiale nr.132 C, corp comun cu terenul ce i-a fost atribuit la aceeasi adresa prin sentinta civila nr.989/2002, pronuntata de Judecatoria Rosiorii de Vede, irevocabila.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

In motivarea cererii in fapt a aratat ca suprafata de teren de 206 mp, invocata in petitul cererii, face corp comun cu terenul intravilan de 600 mp aflat la aceeasi adresa si care i-a fost atribuit prin sentinta civila nr.989 pronuntata la 02 aprilie 2002 de Judecatoria Rosiorii de Vede cu prilejul dezbaterii succesiunii autorului sau, defunctul D.M., decedat la data de 13 decembrie 1995. Iesirea din indiviziune asupra bunurilor ramase in succesiunea defunctului, retinute de instanta, a fost efectuata conform tranzactiei incheiata intre cele patru parti in cauza, in calitate de fiice, in lotul atribuit reclamantei fiind inclus terenul intravilan de 600 mp aflat in Rosiorii de Vede, str. I.L. Caragiale, nr.132 C, impreuna cu constructiile de pe teren .
Nici pana la data intentarii actiunii de partaj succesoral si, respectiv, nici in acea cauza, nu s-a efectuat o expertiza topografica asa incat suprafata aferenta terenului intravilan ce i-a fost atribuita a fost retinuta ca fiind de 600 mp, in loc de 806 mp, cat era in realitate. Tot terenul de 806 mp a fost posedat continuu, sub nume de proprietar, in limitele acelorasi vecinatati, initial de catre tatal reclamantei si ulterior de catre reclamanta, dupa decesul acestuia.
In drept au fost invocate dispozitiile art.1846 si ale art.1890 Cod civil.
In dovedire au fost depuse inscrisuri, s-a solicitat audierea martorilor I. N. si T.S., vecina de peste 40 de ani cu imobilul in cauza, interogatoriul paratelor, la instanta fiind prezenta parata L. T., care si-a exprimat acordul cu cererea formulata in cauza.
Avand in vedere probele administrate si pozitia procesuala a paratelor, expusa, instanta a retinut:
Prin inscrisul autentic - act de vanzare incheiat la 12.09.1945 ( f.58) autorul partilor M.D. a cumparat suprafata de teren de 1100 mp. aflata la marginea orasului Rosiorii de Vede ( conform mentiunilor din inscris), la capatul strazii Vastesti.
Suprafata de teren respectiva apare inscrisa si in evidentele registrului agricol al localitatii Rosiorii de Vede incepand cu anul 1964, la adresa str. Vastesti nr.2 (colt cu str. I. L. Caragiale), la rolul autorului partilor D.M., cum rezulta din relatiile comunicate dosarului cu adresa nr.12123/7.07.2011 de Primaria municipiului Rosiorii de Vede.
Din aceeasi adresa s-a mai retinut ca terenul de 1100 mp., individualizat deci pe str. Vastesti, nr.2, a fost atribuit prin sentinta civila nr-.989/2.04.2002, ca urmare a partajului succesoral privind pe defunctul D.M., fiicelor acestuia, respectiv: 500 mp. paratei L.T. aflat in str. I.L. Caragiale, nr.132 B, iar 600 mp. reclamantei P.D., aflat in str. IL Caragiale nr.132 C, conform cartii funciare nr.20385 din masuratori reiesind 806 mp.
La dosarul cauzei a fost depusa de catre reclamanta si sentinta civila nr.989/2.04.2002 pronuntata de Judecatoria Rosiorii de Vede, irevocabila, prin care instanta a declarat deschisa succesiunea defunctului D.M., decedat la 13.12.1995, de pe urma caruia a retinut ca au ramas mostenitoare, in calitate de descendente, P.D. (reclamanta) si paratele L. T., R. St. si I. I. In masa succesorala a defunctului a fost retinuta suprafata de teren intravilan de 1100 mp. impreuna cu constructiile aflate pe acesta, imobil situat in str. IL Caragiale nr.132. Pentru a dispune iesirea din indiviziune instanta a luat act de intelegerea partilor, reclamantei revenindu-i terenul de 600 mp. impreuna cu constructiile aflate pe acesta - imobil situat in str. IL Caragiale, nr.132 C, iar paratei L. T. revenindu-i terenul intravilan de 500 mp. impreuna cu constructiile aflate pe el, imobil situat in IL Caragiale, nr.132 B.
Coroborand sustinerile celor doi martori audiati in cauza, T. S., in calitate de vecina cu imobilul unde locuieste reclamanta de peste 40 de ani, cu relatiile comunicate de Primaria municipiului Rosiorii de Vede - Directia de impozite si taxe cu adresa nr.60985/9.02.2011, respectiv cu datele rezultate din Planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate intocmit de executant autorizat ONCGC G.O.-G. la 28.09.2009, s-a retinut ca suprafata de teren aflata in str. IL Caragiale, nr.132 C, ocupata initial de autorul reclamantei - D.M. si ulterior decesului acestuia de catre reclamanta, a masurat intotdeauna 806 mp., cum au sustinut martorele, liniile de hotar fiind intotdeauna aceleasi fata de toti vecinii ( nesurvenind modificari in decursul anilor), posesia exercitata atat de catre D.M. cat si de reclamanta, dupa decesul acestuia, a fost continua, utila, netulburata, sub nume de proprietar.
Dat fiind ca niciodata suprafata de teren detinuta de catre D.M. in Rosiorii de Vede, str. IL Caragiale, la nr.132 C nu a format obiectul nici unor masuratori topografice de specialitate si avand in vedere ca, prin dispozitiile art. 645 Cod civil - legiuitorul a prevazut ca mod de dobandire a dreptului de proprietate si prescriptia achizitiva, cand este fondata pe posesie, potrivit art.1846 Cod civil, fiind impuse conditiile prevazute de art.1847 Cod civil, in sensul de a fi continua, netulburata, publica, sub nume de proprietari, cel putin 30 de ani, in temeiul art.1890 Cod civil;
Rezultand in cauza ca autorul partilor, D.M., a intrat in posesia suprafetei de teren, aflata initial in Rosiorii de Vede, str. Vastesti, prin actul de vanzare-cumparare incheiat in forma autentica, cum s-a aratat, la data de 12.09.1945, teren care nu a suferit modificari in ce priveste limitele de hotar fata de vecinii acestuia;
Avand in vedere ca, asa cum rezulta din sentinta civila nr. 989/2002, reclamanta, in calitate de descendent acceptant al succesiunii autorului sau, D.M., a continuat, dupa decesul acestuia, posesia exercitata asupra suprafetei de teren, ce i-a fost atribuita prin hotararea de partaj succesoral prin care a dobandind si dreptul de proprietate insa numai asupra terenului de 600 mp.;
In temeiul si a dispozitiilor art.1860 Cod civil, ce instituie pentru descendentul acceptant al succesiunii autorului sau posibilitatea de a uni posesia exercitata de autorul acestuia cu posesia proprie asupra unui imobil, cererea formulata de reclamanta a fost admisa prin sentinta civila nr.1720 din 12 august 2011.




Pronuntata de: Judecatoria Rosiori de Vede - Sentinta civila nr. 1720 din data 12.08.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Rosiori de Vede    Prescriptia achizitiva    Uzucapiune    Mostenire    Mostenitor    Act de vanzare-cumparare    Jonctiunea posesiilor    Drept de proprietate    Teren intravilan    Succesiune    Indiviziune    Partaj succesoral    Expertiza topografica    Descendenti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Invocarea uzucapiunii pe cale reconventionala. Admiterea actiunii in revendicare fara a lua in considerare apararile paratilor care opun un titlu de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 716/21.10.2020

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Prescriptia achizitiva/Uzucapiunea. Jonctiunea posesiunilor. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala,

Uzucapiune. Dreptul de superficie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 379 din 21 ianuarie 2005

Prescriptia achizitiva/Uzucapiunea. Jonctiunea posesiunilor. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala,



Articole Juridice

Noul Cod Civil: Cazurile generale de suspendare a prescriptiei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reguli privind dovada dreptului de proprietate
Sursa: EuroAvocatura

Exceptii ce pot fi invocate de parat pentru a paraliza actiunea in revendicare
Sursa: EuroAvocatura