Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate

  Publicat: 17 Aug 2012       3746 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin plangerea adresata Judecatoriei Babadag la data de 29 octombrie 2007 si inregistrata la nr.1070/179/2007 petenta P.G. a solicitat instantei anularea Hotararii nr. 1200/02.08.2006 emisa de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea , prin care i-a fost respinsa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2,10 ha. teren agricol situat in extravilanul satului Enisala, com. Sarichioi , judetul Tulcea .

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.

In motivarea plangerii petenta a invederat ca este fiica lui A.N. si A.P. prin infiere, cu efecte depline, iar in calitate de mostenitoare a defunctilor A.N. si A.P. a solicitat in termen legal reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,10 ha. teren arabil , situat in extravilanul localitatii Enisala, com. Sarichioi, judetul Tulcea .
In sustinerea demersului, reclamanta, a depus actul de vanzare incheiat intre tatal adoptiv si tatal acestuia, din care rezulta ca in anul 1923, tatal adoptiv a devenit proprietar pe terenul solicitat de aceasta a fi reconstituit, urmand ca pe parcursul procesului sa depuna acte de la Arhivele Tulcea din care sa rezulte ca autorii sai au detinut in proprietate si au exploatat suprafata de 2,10 ha teren situat in extravilanul loc. Enisala.
Reclamanta a depus la dosar hotararea nr. 1200/02.08.2006 pronuntata de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privata asupra Terenurilor Tulcea.
Cererea nu a fost intemeiata in drept .
Examinand probatoriul administrat in cauza instanta retine ca in baza Hotararii 1200/02.08.2006 petentei P.G. i s-a respins contestatia prin care solicitase reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,10 ha teren arabil situata in extravilanul localitatii Sarichioi pe motiv ca dovada proprietatii se face cu documente anterioare anului 1945 , aceste nefiind coroborate cu alte date din care sa rezulte ca autorul a posedat terenul solicitat pana la data preluarii de catre CAP sau de catre stat , in baza unor legi speciale, fara titlu sau in orice alt mod.
Instanta a solicitat Comisiei Judetene de Fond Funciar Tulcea, documentatia care a stat la baza emiterii Hotararii 1200/02.08.2006, documentatie ce a fost inaintata la data de13.11.2007 si din care instanta retine ca, petenta a formulat la data 31.08.2005 cerere Comisiei Comunale de Fond Funciar Sarichioi, solicitand repunerea in dreptul de proprietate asupra suprafetei de 2,10 ha teren arabil.
Comisia Locala de Fond Funciar Sarichioi a emis Hotararea nr. 10/18.11.2005 in baza careia a respins cererea petentei pentru suprafata de 2,10 ha teren arabil extravilan, intrucat aceasta suprafata nu se regaseste in registrele agricole vechi iar petenta a depus act din anul 1923.
Instanta, din oficiu, a dispus la termenul de judecata din data de 29 noiembrie 2007 a se solicita Primariei Sarichioi - Comisia Locala de Fond funciar sa comunice o copie de pe tabloul de impunere al proprietatii agricole privind pe numitul A.N. .
Cu adresa nr. 9782/06.12.2007 Comisia Locala de Fond Funciar Sarichioi a comunicat instantei ca in urma verificarilor, in registrele agricole vechi ale localitatii Enisala, nu l-au gasit inscris pe defunctul A.N. cu teren agricol sau cu un imobil, pe acest motiv Comisia Locala a propus invalidarea cererii , iar Comisia Judeteana de fond funciar a validat propunerea Comisiei Locale.
La termenul de judecata din 10 ianuarie 2008, instanta, avand in vedere ca Primaria Comunei Sarichioi nu a raspuns in totalitate la cele solicitate de instanta, a dispus a se reveni cu adresa Primariei Comunei Sarichioi sa raspunda daca exista tablou de impunere al proprietatii agricole al numitului A.N., iar in caz afirmativ sa inainteze o copie a acestui tablou iar Primaria Comunei Sarichioi a comunicat ca numitul A.N. nu figureaza inregistrat cu materie impozabila, in evidentele fiscale ale Primariei Sarichioi.
La termenul de judecata din data de 24 ianuarie 2008, instanta a dispus in conf. cu art. 242 pct. 2 c.pr.civila suspendarea cauzei, intrucat nici una din parti nu s-a infatisat la strigarea pricinii si nu a cerut in scris judecarea in lipsa .
La data de 18 august 2008 reclamanta P.G. a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei fixandu-se termen de judecata la data de 11 septembrie 2008, termen la care reclamanta a solicitat administrarea probei testimoniale cu martori iar instanta a dispus a se face adresa Primariei Sarichioi - Comisiei Locale de fond funciar sa inainteze instantei o copie de pe tabloul de impunere al proprietatii agricole al numitului A.N. , precum si pentru a se comunica daca acesta figura cu teren in registrul agricol sau in registrul de intrare in C.A.P.
La termenul de judecata din data de 09 octombrie 2008 a fost audiata martora P.I. care a declarat ca reclamanta a avut teren in suprafata de 2,50 ha in extravilanul loc. Enisala, pe drumul care merge spre 6 Martie, iar acest lucru il cunoaste de la mama sa care a avut teren ce se invecina cu al lui A.N..
A mai declarat martora ca A.N. a plecat din Enisala dupa primul razboi mondial la Nisipari, pamantul ramanand in nelucrare, iar din anul 1928 si pana in anul 1940, terenul fiind lucrat de tatal sau M.N., iar din anul 1940 , cand tatal sau a plecat in razboi, terenul a fost lucrat de un frate de-al lui A.N. pe nume A.I., dupa care terenul a fost preluat de CAP.
Martora a mai declarat ca impozitele pentru acest teren au fost platite de A.N., M. N. si A.I., actualmente terenul fiind luat de Poligonul Babadag - 6 Martie.
Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 7198/19.09.2008, Primaria Comunei Sarichioi a comunicat ca defunctul A.N. figureaza in tabelul de inscriere in CAP-ul Enisala cu suprafata de 1,50 teren din care 1,00 ha teren arabil si 0,50 ha vie si fata de aceste relatii instanta a dispus din oficiu a se solicita Primariei Comunei Sarichioi sa comunice daca pe raza acestei comune sau a altei comune exista teren in vederea reconstituirii dreptului de proprietate petentei P.G., raspunsul Primariei fiind ca pe raza comunei sale nu este rezerva de teren, iar pentru celelalte comune, instanta trebuie sa se adreseze acelor primarii.
Fata de raspunsul Primariei Sarichioi instanta a dispus a se face adresa petentei P.G. sa comunice daca solicita atribuirea terenului in fizic sau acordarea de despagubiri banesti.
La data de 16.12.2008 petenta P.G. a comunicat ca isi precizeaza cererea formulata impotriva Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Tulcea, in sensul ca solicita acordarea de despagubiri banesti iar in sedinta de judecata din data de 15 ianuarie 2009 a reiterat solicitarea de a-i fi acordate despagubiri banesti.
Instanta constata , avand in vedere probele administrate la dosar , ca plangerea petentei este intemeiata in parte, avand in vedere ca din adresa 7198/19.09.2008 emisa de Primaria Comunei Sarichioi rezulta ca defunctul A.N. figureaza in tabelul de inscriere in CAP Enisala cu suprafata de 1,5 ha teren din care 1 ha teren arabil si 0,50 ha vie. Nu se va retine depozitia martorei Produc Ileana sub aspectul suprafetei detinute de A.N., de 2,5 ha, considerand-o ca fiind neconcludenta cauzei, avand in vedere varsta inaintata a martorei, fiind putin probabil ca la varsta de 80 de ani , aceasta sa tina minte cu precizie aspecte de peste 60 de ani, iar petenta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,10 ha ori daca tatal ei ar fi avut in proprietate 2,5 ha P.G. ar fi solicitat aceasta suprafata .
Pe cale de consecinta va anula Hotararea nr. 1200/02.08.2006 emisa de Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea si va dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1 ha si 5000 mp teren extravilan prin acordarea de despagubiri banesti.
Pronuntata de: Judecatoria Babadag - Sentinta civila nr. 28 din data 15.01.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Babadag    Mostenitor    Drept de proprietate    Despagubiri civile
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Invitatia la conciliere directa nu echivaleaza si nu poate substitui negocierea. Cota de participare la profit. Fond de premiere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 217/A/2017, in sedinta publica din 27 martie 2017

Actiune in anularea certificatului de mostenitor si nulitatea actelor subsecvente. Dezbatere succesorala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 749 din 30 martie 2016

Admisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei pronuntata in recurs ca urmare a gresitei calificari de catre instanta a caii de atac exercitata de parti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 401 din 11 februarie 2015

Efectele cererii de chemare in judecata a unei persoane predecedate la data sesizarii instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 606 din 24 februarie 2015Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu