Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de vanzare-cumparare. Stabilirea liniei de hotar

Contract de vanzare-cumparare. Stabilirea liniei de hotar

  Publicat: 20 Aug 2012       1990 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reclamantii TI si TS au chemat in judecata pe paratii TG si SD solicitand obligarea acestora sa le lase in deplina proprietate si posesie o suprafata de teren constructii de 15 mp ocupat fara drept, sau obligarea la despagubiri, cu plata cheltuielilor de judecata .

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Fapta prin care o persoana isi atribuie in mod fraudulos un drept, un titlu, un nume sau o calitate
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.

In motivare reclamantii arata ca sunt proprietarii imobilului situat in Braila, str.GL nr 31, potrivit contractului de vanzare-cumparare nr. 6250/1990 si a Ordinului Prefectului nr.455/1999.
La data de 03.11.2008, reclamantii si-au intregit cererea in temeiul art.132 alin.1 Cod proc.civ. solicitand stabilirea liniei de hotar dintre proprietati, cu obligarea paratilor sa-i respecte dreptul de proprietate si posesie pentru fasia de teren acaparata.
Instanta a respins actiunea ca neintemeiata.
A retinut ca, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 6250/1990 de Notariatul de Stat Braila reclamantii TI si T S au cumparat locuinta situata in Braila, str.GL nr 31, iar prin Ordinul nr. 455/1999 al Prefectului Judetului Braila s-a dispus atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de 660 mp situat in str.GL.
Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 3488/2007 paratii SD si SEM au dobandit imobilul situat in Braila, str. GL nr. 33 compus din teren in suprafata real masurata de 498,20 mp, conform art 438,15 mp si constructiile C1, C2, C3, care se invecineaza potrivit Memoriului tehnic justificativ pentru vanzare-cumparare la sud cu TI si la V cu SG.
In raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat in cauza de se stabileste ca linia de hotar dintre cele trei proprietati este fixa si a fost aceeasi dintotodeauna, nefiind mutate elementele de hotar, iar partile detin urmatoarele suprafete de teren: familia T detine suprafata de teren de 614 mp, fata de 660 mp, familia S D detine suprafata de teren de 498,20 mp fata de 438,15 mp, iar familiile S G, S F si T G detin suprafata de teren de 255,93 mp conform actelor si real masurat 254,00 mp.
Diferentele de teren sunt justificate astfel; lipsa celor 46,00 mp din imobilul din str.GL nr. 31 se datoreaza si formei hotarului in continuare cu celelalte imobile din str.C nr.1 si 3 si str.P I nr.7, iar suprafata de teren in plus se datoreaza executiei gardului exterior catre str.GL si spre str. P I, executat din zidarie de caramida si care a pastrat dimensiunile lotului in partea sa interioara.
In drept, actiunea in revendicare este acea actiune reala, petitorie, prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau, cere restituirea bunului sau de la posesorul neproprietar.
In cadrul acestei actiuni reclamantul este cel catre trebuie sa faca dovada pozitiva, in sensul ca el este titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.
Prin prezenta actiune reclamantii solicita obligarea paratilor sa lase in deplina proprietate si posesie o suprafata de teren de aproximativ 15 mp si sa se stabileasca linia de hotar dintre proprietati.
Instanta observa ca reclamantii au dobandit prin Ordinul Prefectului dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 660 mp situat in str.GL nr. 31. De remarcat insa ca inscrisul respectiv nu a fost insotit de planuri topografice precise pentru delimitarea bunului imobil dobandit, iar prin raportul de expertiza intocmit in cauza s-a stabilit ca suprafata de teren determinata in urma masuratorilor este de 614 mp, rezultand o diferenta in minus de 46 mp. Concluziile raportului au fost de asemenea in sensul ca linia de hotar dintre cele doua proprietati este fixa, si aceeasi dintotdeauna, nefiind mutate elementele de hotar. Mai mult decat atat, prin raspunsurile la interogatoriu (intrebarea nr.1) ambii reclamanti recunosc ca hotarul dintre cele doua proprietati este acelasi din momentul dobandirii proprietatii de catre parati.
In ceea ce-i priveste pe paratii S, acestia au dobandit prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 3488/2007 imobilul situat in Braila, str. GL nr. 33 compus din teren in suprafata real masurata de 498,20 mp, conform act 438,15 mp, iar parata TG a dobandit terenul din Braila, str.PI nr. 5 prin contractul de vanzare cumparare nr. 4115/1967 si detine suprafata de teren de 255,93 conform actelor si real masurat 254 mp impreuna cu fam.S G si S F.
In ceea ce priveste actiunea principala, avand ca obiect revendicarea suprafetei de teren de 15 mp, instanta urmeaza sa o respinga ca nefondata, retinand ca reclamantii nu au facut dovada in conditiile prev. de art. 1169 Cod civ. a dreptului de proprietate pe care il pretind. Astfel imprejurarea ca aceasta poseda o suprafata de teren de 614 mp, fata de 660 mp cat a dobandit prin Ordinul Prefectului, nu justifica admitea actiunii, in conditiile in care se recunoaste ca elementele de hotar dintre cele trei proprietati nu au fost niciodate modificate, neexistand prin urmare o uzurpare din partea paratilor, iar actul de dobandire nu a fost insotit de vreun plan topografic de delimitare a bunului imobil dobandit, prima masurare efectiva a terenului avand loc cu ocazia efectuarii expertizei cadastrale in prezenta cauza.
Cu privire la capatul de cerere privind stabilirea liniei de hotar dintre proprietati, instanta urmeaza de asemenea sa il respinga ca nefondat retinand ca cele trei proprietati sunt delimitate, linia de hotar fiind fixa , urmand pozitia ABCDE in Planul de situatie al imobilelor, anexa a raportului de expertiza efectuat in cauza, nejustificandu-si ratiunea o operatiune de determinare a limitelor dintre proprietati, cat timp aceste semne exterioare exista.
Pronuntata de: Judecatoria Braila - Sentinta civila nr. 3109 din data 14.05.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Braila    Contract de vanzare-cumparare    Raport de expertiza tehnica judiciara    Actiunea in revendicare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016Articole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proprietatea periodica (Art. 687 - 692 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro