Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plangere impotriva refuzului Biroului Executorului Judecatoresc de a executa cererea de infiintare a popririi

Plangere impotriva refuzului Biroului Executorului Judecatoresc de a executa cererea de infiintare a popririi

  Publicat: 05 Sep 2012       4954 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si inregistrata la nr........, petentul ......... a formulat plangere impotriva refuzului Biroului Executorului Judecatoresc ......... de a executa cererea de infiintare a popririi impotriva intimatei A.R.B.D.D. Tulcea.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In motivare, petentul a aratat ca executorul a refuzat executarea cererii de infiintare a popririi motivat de faptul ca prin O.U.G. nr. 45/2010 executarea se suspenda de drept, insa ordonanta se refera la drepturi salariale, iar in situatia de fata petenta are de primit un drept banesc, precum si cheltuieli de executare, devenite titluri executorii.
A mai aratat ca executarea priveste doua titluri executorii, unul fiind dispozitivul deciziei civile nr. 151/CA din data de 15.04.2009 a Curtii de Apel Constanta, cel de-al doilea fiind procesul verbal al cheltuielilor de executare care trebuie dus la indeplinire potrivit art. 563 pct. 1 lit. a Cod proc. civ., dar si ca dispozitiile din O.U.G. nr. 45/2010, O.U.G. nr. 71/2009 si O.U.G. nr. 18/2010 sunt ilegale, dispozitiile articolului unic punctul 2 din O.U.G. nr. 18/2010 contravin principului separatiei puterilor in stat, reprezentand o imixtiune a Guvernului in infaptuirea justitiei. Petenta invedereaza ca numai instantelor pot suspenda executarea unei hotarari judecatoresti in conditiile legii, in acest sens fiind si jurisprudenta Curtii Constitutionale, dar si ca jurisprudenta CEDO a statuat ca dreptul la un proces echitabil acopera si faza executarii hotararii judecatoresti.
Judecatoria Tulcea, prin Sentinta civila nr. 3677 din 16 decembrie 2010, a respins plangerea formulata ca nefondata.
Pentru a se pronunta in sensul aratat, prima instanta a retinut ca prin decizia civila nr. 151/CA din data de 15.04.2009 Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea a fost obligata la plata drepturilor banesti reprezentand suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare de la data de 01.01.2005 in favoarea petentului ......... iar cauza juridica a dreptului obtinut de petent nu rezulta dintr-un raport civil dintre angajator si angajat, asa cum sustine petentul, intrucat un astfel de raport nici nu exista, ci dintr-un raport de serviciu intrucat potrivit art. 31 din Legea nr. 188/1999, pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu in a carui alcatuire intra si suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare, notiunea de drepturi banesti fiind sinonima cu cea de drepturi salariale, asa cum se invedereaza si in considerentele hotararii mentionate.
S-a mai subliniat ca, petentului i se aplica dispozitiile art. 1 din OUG nr. 45/2010 care esaloneaza plata unor sume prevazute in titluri executorii, avand ca obiect acordarea de drepturi salariale si prevede ca orice procedura de executare silita se suspenda de drept in acest interval, in timp ce procesul verbal al cheltuielilor de executare are caracter accesoriu titlului executoriu privind drepturile salariale recunoscute petentului, astfel incat va urma soarta titlului de care este dependent, neputand avea o existenta de sine statatoare.
Instanta de fond a relevat ca, pronuntandu-se pe mai multe exceptii de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala a stabilit ca situatia de criza financiara mondiala ar putea afecta, in lipsa unor masuri adecvate, stabilitatea economica a tarii si, implicit, securitatea nationala, precum si ca exista un grad mare de abatere de la obisnuit, si anume de la conditiile concrete in care executarea titlurilor executorii se face cu respectarea Codului de procedura civila, respectiv a Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, dupa caz, conditii in care exista o situatie extraordinara in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutie .
In continuare, s-a precizat ca, o incalcare a prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, coroborate cu cele ale art. 126 alin. (1) privind instantele judecatoresti, nu poate fi retinuta din moment ce Guvernul nu refuza aplicarea hotararilor judecatoresti, ci, din contra, le recunoaste si isi ia angajamentul ferm de a le executa intocmai potrivit criteriilor rezonabile si obiective stabilite in actul normativ contestat, astfel ca, prin urmare, ordonanta de urgenta nu este o masura prin care se interzice nici macar temporar executarea unei hotarari judecatoresti si, in consecinta, nu reprezinta o imixtiune a puterii legislative in procesul de realizare a justitiei, nefiind incidenta nicio discriminare intre debitori, in sensul ca statul ca debitor si-ar aroga mai multe drepturi decat debitorii persoane de drept privat in ceea ce priveste executarea hotararilor judecatoresti, pentru ca masura contestata urmareste un scop legitim - asigurarea stabilitatii economice a tarii - si pastreaza un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si obiectivul avut in vedere - executarea esalonata a hotararilor judecatoresti in cauza.
Cu privire la invocarea art. 21 alin. (1) - (3) privind accesul liber la justitie si la un proces echitabil, instanta a concluzionat ca actul normativ criticat este o masura de natura sa intareasca finalitatea procesului judiciar, in sensul ca reprezinta un prim pas important al debitorului de a-si executa creanta si faptul ca acesta isi executa creanta intr-o perioada de 3 ani nu reprezinta o durata excesiva a executarii unei hotarari judecatoresti, datorita caracterului sistemic al problemelor aparute in legatura cu executarea titlurilor executorii ale personalului bugetar.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs petentul, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In expunerea motivelor de recurs, se sustine ca instanta de fond a interpretat gresit actul dedus judecatii, fara a face aplicarea cu intaietate a legilor europene la care Romania a ratificat prin Conventia Europeana a Drepturilor Omului, cu Protocoalele anexe, conform art. 20 din Constitutie .
Se arata ca, potrivit art. 11 si 20 din Conventie, Conventia si protocoalele sale au devenit izvor de drept intern obligatoriu si prioritar, ceea ce in plan national, are drept consecinta imediata aplicarea acestora de catre instantele judecatoresti, iar in plan international - acceptarea controlului prevazut de C.E.D.O. cu privire la hotararile judecatoresti nationale.
Recurentul motiveaza, in continuare ca, potrivit art. 6 alin. 1 si art. 13, precum si art. 1 din Protocolul nr. 1, drepturile banesti reprezinta un bun si se realizeaza o privare prin neexecutarea sa intr-un termen rezonabil.
Intimatul nu a formulat aparari in cauza.
Examinand recursul, prin prisma criticilor aduse, tribunalul constata ca acesta nu este intemeiat.
Astfel, art. II din O.U.G. nr. 45/2010 statueaza ca plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la 31 decembrie 2010, se realizeaza astfel: in anul 2012 - 34%, in anul 2013 - 33% si in anul 2014 - 33%, interval in care orice procedura de executare silita se suspenda de drept .
In preambulul actului normativ s-a motivat masura dispusa prin consecinta imposibilitatii mentinerii echilibrelor bugetare si in mod implicit nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Romania in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar, elemente ce vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare ce justifica aplicarea imediata.
In consecinta, in situatia data nu este incidenta o neglijenta a statului in ceea ce priveste executarea hotararilor judecatoresti devenite titluri executorii, ci tocmai de o interventie a statului care, recunoscand drepturile salariale cuvenite personalului din sectorul bugetar consacrate prin hotarari judecatoresti, dispune masuri de suspendare a executarii silite a respectivelor titluri, pe o perioada determinata, masuri justificate de criza economica mondiala si de dificultatile financiare pe cale le traverseaza si Romania, putand fi afectata in caz contrar stabilitatea economica si chiar securitatea nationala.
In conditiile existente, nu pot fi sanctionate masurile justificat luate de catre Statul roman cu privire la executarea silita a hotararilor judecatoresti si nu pot fi calificate ca o incalcare a dreptului la un proces echitabil, consacrat prin art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Reclamantul-recurent a invocat aplicabilitatea art. 6 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului ce prevede ca orice persoana are dreptul la judecarea de catre o instanta care va decide asupra contestatiilor sale privind drepturi si obligatii cu caracter civil, incluzand aici si faza de executare silita, insa dreptul la un proces echitabil nu este absolut. El poate permite limitari admise implicit, deoarece el cere prin insasi natura sa o reglementare de catre stat .
In elaborarea unei asemenea reglementari statele se bucura de o anumita marja de apreciere, iar limitarile aduse nu trebuie sa restranga accesul la instanta acordat persoanei de o asemenea maniera incat dreptul sa fie incalcat in insasi substanta sa.
In plus, aceste limitari nu se conciliaza cu art. 6 alin. 1 decat daca urmaresc un scop legitim si exista un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul vizat (cauza F.E. impotriva Frantei, Cauza Yogtzilar si altii impotriva Greciei, s.a..
In cauza, limitarea impusa de statul roman dreptului la un proces echitabil prin suspendarea executarii silite a respectivelor hotarari judecatoresti asigura un echilibru suficient intre mijloacele si scopul vizat - asigurarea echilibrului bugetar, astfel ca nu se verifica incalcarea prevederilor invocate.
De asemenea, nu au fost incalcate in cauza dispozitiile art. 13 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, ce reglementeaza dreptul la un recurs efectiv deoarece aceste prevederi impun ca, pe o cale procedurala prevazuta de lege, partea sa se poata adresa instantelor nationale cu o plangere, cu o actiune care sa puna in discutie incalcarea drepturilor si libertatilor protejate de Conventie si protocoalele sale, astfel suferita, si sa obtina, daca este cazul, reparatia corespunzatoare.
Or, reclamantul-recurent a avut posibilitatea, in orice moment, sa se adreseze instantelor nationale, dovada chiar plangerea ce face obiectul analizei, nefiind probata o restrictionare a acestui drept, o limitare a sa, cat timp chiar si drepturile salariale pentru care se solicita executarea silita au fost recunoscute prin hotarare judecatoreasca, neputandu-se confunda o solutie de respingere a cererii cu incalcarea dreptului la un recurs efectiv.
Aceeasi este situatia si in ceea ce priveste incalcarea art. 1 din Protocolul 1 pentru ca dreptul la incasarea sumelor nu a fost afectat in nici un fel prin masura luata, dupa cum nici insusi dreptul la executare silita nu a fost afectat in substanta sa, ci s-a intervenit prin suspendarea procedurilor de executare silita, stabilindu-se totodata ca plata sa se realizeze esalonat, in intervalul 2012 - 2014, fara ca aceasta sa constituie o ingerinta in dreptul de proprietate al persoanei sau o nesolutionare in termen rezonabil, fiind pastrat si in acest caz un echilibru just intre cerintele de interes general ale comunitatii si imperativele protectiei drepturilor fundamentale ale individului.
Desigur ca, atat Conventia Europeana a Drepturilor Omului, cat si Protocoalele sale au devenit parte integranta a dreptului intern, aplicandu-se cu prioritate in caz de neconcordante, insa dispozitiile art. 11 si 20 din Constitutie devin aplicabile numai daca se constata o incalcare a dispozitiilor cuprinse in Conventie si protocoalele anexa, ceea ce nu este cazul in speta, dupa cum s-a argumentat.
Asa fiind, fata de aspectele prezentate, tribunalul va respinge recursul promovat ca nefondat, mentinand ca legala si temeinica hotararea atacata.
Pronuntata de: Tribunalul Tulcea - Decizie nr. 183 din data 03.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Tulcea    Judecatoria Tulcea    Poprire    Executare silita    Legea 188/1999    Angajator    Angajat    Functionar public    OUG 45/2010    Principiul separatiei puterilor in stat    Curtea Constitutionala    CEDO    Drepturi salariale    Curtea de Apel Constanta    OUG 71/2009    OUG 18/2010
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prescrierea dreptului de a solicita plata drepturilor salariale neachitate
Pronuntaţă de: Decizia Civila nr. 213/25.06.2019 – Curtea de Apel Constanta

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Plata de daune materiale si morale pentru incetarea fara instiintare a contractului individual de munca incheiat cu un angajator din strainatate
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 67/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel C, Sectia I Civila, Decizia nr. 275 CM din 30.05.2016

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu