Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare acte procedurale. Repunerea in situatia anterioara. Exceptia inadmisibilitatii

Anulare acte procedurale. Repunerea in situatia anterioara. Exceptia inadmisibilitatii

  Publicat: 06 Sep 2012       3392 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1290/89/2009 reclamantul Cabinetul de medicina de familie Dr. S A a chemat judecata paratii Primaria comunei Viisoara, Primarul comunei Viisoara, Comisia de vanzare a spatiilor medicale din cadrul Primariei com. Viisoara solicitand:
- 1. anularea raportului de evaluare imobiliara a imobilului din sat Viisoara, com. Viisoara, teren in suprafata de 1900 mp si imobil in suprafata utila de 100,82 mp si suprafata construita de 140 mp;
- 2. anularea tuturor actelor procedurale prealabile efectuate cu repunerea in situatia anterioara;
- 3. obligarea efectuarii procedurii speciale stabilite in OUG nr. 68/2008. afisarea listelor, comunicarea aprobarii cumpararii sediului prin scrisoare recomandata, alegerea corecta a membrilor Comisiei, intrunirea comisiei conf. art. 6 lit. c din OUG 68/2008, intrunirea comisiei de contestatii, incheierea procesului verbal.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Denumire data monedei unice europene.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Legea contenciosului administrativ
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivare, reclamantul arata ca la data de 29.07.2008 a formulat cerere pentru cumpararea spatiului in care isi desfasoara activitatea ca medic de familie, in conformitate cu prevederile OUG 68/2008. Ca urmare a acestei cereri, a fost intocmita o evaluare imobiliara de catre expert MCC, care in raportul de evaluare nr. 482/24.09.2008 a stabilit ca valoare de piata a imobilului este de 93.600 lei, respectiv 26.000 euro, din care terenul 20.900 de lei, respectiv 5.700 euro. Analizand acest raport de expertiza, reclamantul a constatat ca nu au fost aplicati anumiti indici, pretul de vanzare solicitat fiind prea mare, fapt pentru care a formulat contestatie la Primaria Viisoara inregistrata sub nr. 2069/31.10.2008. Adresa nr. 2069/07.11.2008 nu poate fi considerata un raspuns la contestatie, avand in vedere ca in conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 si 4 din OUG 86/2008 comisia de contestatii este cea care solutioneaza contestatia nu institutia primarului. Desi au facut mai multe demersuri la primarie pentru ca aceasta comisie de solutionare a contestatiilor sa se intruneasca, acest lucru nu s-a intamplat.
In drept, reclamantul a invocat prevederile Legii nr. 544/2004 si art. 3, art. 4 alin. 1, alin. 2, art. 5 alin. 2, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 din OUG 68/2008.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisuri .
Cererea de chemare in judecata a fost legal timbrata.
Legal citati, parati au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, avand in vedere ca pretul a fost stabilit de catre un expert autorizat selectat prin licitatie publica iar la data la care s-a intrunit Comisia de vanzare, reclamantul a contestat pretul de vanzare nearatandu-se interesat sa cumpere. Precizeaza paratii ca in nici un caz pretul de vanzare al imobilului nu poate fi mai mic decat cel stabilit prin evaluarea efectuata.
Paratii au depus la dosarul cauzei inscrisuri si au precizat ca imobilul in cauza nu este vandut.
La data de 04.12.2009 reclamantul a depus la dosarul cauzei precizari prin care arata ca intelege solicite anularea raportului de evaluare si la punctul 2 al cererii introductive intrunirea Comisiei conf. art. 5 din OUG 68/2008 si intrunirea comisiei de contestatii si ca va renunta partial la solutionarea capatului doi de cerere .
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine ca:
Reclamantul S A a facut cerere la 29.07.2008 la paratul Primarul comunei Viisoara de cumparare a spatiului in care-si desfasoara activitatea ca medic de familie, bun imobil compus din cladire si teren aferent de 1900 mp ce face parte din domeniul public al Comunei Viisoara conf. HG 136 2001 -fila 154 .
La 5.08.2008 Primaria comunei Viisoara i-a comunicat reclamantului ca dispensarul in care-si desfasoara activitatea si terenul aferent fac obiectul vanzarii in conformitate cu prevederile OUG 68/2008 iar comunicarea s-a facut cu scrisoare recomandata.
Dovada ca reclamantul a cunoscut faptul ca imobilul face parte din aceasta categorie de bunuri care pot fi vandute potrivit procedurii prev. de OUG 68/2008 este ca acesta s-a prezentat la 29.10.2008 in fata Comisiei pentru vanzare( fila 163) si a inteles sa conteste pretul stabilit de evaluator.
Imobilul pentru care reclamantul si-a exprimat dorinta de cumparare a fost evaluat de evaluatorul MCC, autorizat, care a castigat licitatia -fila 140- la suma de 93600 lei.
Nemultumit de pretul stabilit de evaluator reclamantul a inteles sa formuleze contestatie la 31.10.2008 - fila 35- aratand ca expertul nu a respectat prev. art. 7 alin. 3 din OUG 63/2008 si nu a tinut cont de investitiile ce au fost realizate.
La aceasta contestatie i-a raspuns Primarul com. Viisoara care a aratat ca acea contestatie nu este indreptatita intrucat potrivit art. 8 din OUG 68/2008 (3): refuzul de a incheia procesul-verbal de finalizare a vanzarii sau incheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la comisia de contestatii, in termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vanzare.
Evaluarea imobilului nu este de competenta comisiei de contestatie.
Primul capat de cerere avand ca obiect anularea raportului de evaluare este inadmisibil intrucat acesta nu este un act administrativ care sa poata face obiectul controlului pe contencios administrativ.
Din art 8 raportat la definitia prevazuta de art. 2 lit c din legea 554/2004 rezulta ca obiect al actiunii in contencios administrativ este actul administrativ care este un act emis de o autoritate publica, act care da nastere, modifica sau stinge un raport juridic intre autoritate si o alta persoana fizica sau juridica.
Raportul de evaluare nu este emis de o autoritate publica si nici nu genereaza un raport juridic de drept administrativ.
In consecinta se va admite exceptia inadmisibilitatii si se va respinge acest capat de cerere .
Al dolilea capat de cerere avand ca obiect anularea tuturor actelor de procedura prealabile intrucat au fost facute cu fraudarea legii este neintemeiat.
In precizarile facute de reclamant si depuse la fila 221 acesta s-a exprimat in prima faza ca intelege sa renunte partial la acest capat de cerere pentru ca in final sa arate ca va renunta.
Intrucat reclamntul a avut o pozitie indecisa si acesta nu s-a exprimat clar ca renunta la acest capat de cerere instanta se va pronunta pe fond .
In cazul vanzarii spatiului s-a indeplinit procedura de vanzare reglementata de art 4 si urmatoarele din OUG 68/2008, respectiv s-a aprobat lista in care este cuprins si acest imobil, a fost comunicata reclamntului, s-a constituit comisia de vanzare care si-a ales presedintele, vicepresedintele si secretarul .
Al treilea capat de cerere va fi admis in parte cu privire la obligare paratilor sa intruneasca Comisia de contestatii pentru solutionarea contestatiei realizate de reclamant la 31.10.2008 prin care se critica valoarea imobilului stabilita de evaluator.
Art. 8 din OUG 68/2008 (3) prevede ca: Refuzul de a incheia procesul-verbal de finalizare a vanzarii sau incheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la comisia de contestatii, in termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vanzare.Hotararea comisiei de contestatii poate fi atacata in instanta de contencios administrativ.
Nu se poate retine apararea paratilor in sensul ca nu este de competenta Comisiei de contestatii sa solutioneze aceasta contestatie a reclamantului din moment ce nu s-a finalizat procedura de vanzare.
Contestatia formulata de reclamant este adresata Comisiei de contestatii si in consecinta aceasta trebuie sa se pronunte in procedura prealabila, nu primarul care i-a raspuns reclamantului in sensul ca nu intra in competenta comisiei aceasta verificare -fila 36 dosar.
Comisia de contestatii are o alta componenta si nu se confunda cu primarul care are numai competenta de a constitui aceasta comisie, asfel cum prevede art 5 alin 2 din OUG 68/2008.
Dupa inaintarea la Comisie si solutionarea contestatiei de catre Comisia de contestatii reclamantul se poate adresa instantei de judecata si se poate respecta dreptul acestuia la un tribunal, conform art 6 din CEDO, altfel procedura de vanzare s-ar bloca, ceeea ce s-a si intamplat pana in prezent si nu s-ar putea verifica daca pretul stabilit de evaluator respecta cerintele legale.
La capatul 3 de cerere se solicita si intrunirea Comisiei de vanzare conf art 6 lit c din OUG 68/2008 care prevede:(1) Comisia are urmatoarele atributii:
c) in cazul vanzarii prin negociere directa, negociaza cu cumparatorul si aproba pretul minim de vanzare al spatiilor medicale, care nu poate fi mai mic decat pretul stabilit in baza raportului de evaluare;
Intrucat reclamantul la data de 29.10.2008 nu a acceptat evaluarea facuta prin raportul atasat Comisia de vanzare a fost in imposibilitatea de a negocia cu promitentul cumparator pretul dar este in masura sa aprobe pretul minim de vanzare care nu poate fi mai mic decat pretul stabilit in raport .
Comisia de vanzare nu si-a indeplinit aceasta ultima obligatie de a aproba pretul minim de vanzare asfel ca va fi obligata sa aprobe pretul minim .
Numai dupa aprobarea acestui pret si dupa rezolvarea contestatiei de catre Comisia de contestatii se va respecta dreptul reclamantului de acces la justitie inclusiv cu privire la faptul daca pretul stabilit de comisie are la baza indicatorii de piata si criteriile acceptate de comun acord conform cerintelor prevazute de art 7 alin 3 din OUG 68 si daca s-au evidentiat si investitiile.
Dreptul la o instanta impartiala si independenta reglementat de art 6 din Conventia Europena a Drepturilor Omului garanteaza accesul persoanelor la instantele judecatoresti pentru respectarea drepturilor in materie civila.
Reclamantul indeplineste conditiile de a cumpara acest imobil prin faptul ca este medic care detine in mod legal acest spatiu si care si-a exprimat dorinta de a-l achizitiona conf art 3 din OUG 68/2008 si este beneficiarul ofertei de vanzare ceea ce denota ca dreptul sau intra in sfera civila si in consecinta beneficiaza de accesul la un tribunal conf art 6 din CEDO.
Celelalte capete de cerere de la punctual 3 vor fi respinse ca neintemeiate :
- Obligarea afisarii listei care sa cuprinda imobilul in litigiu pentru ca nu s-a facut dovada ca i s-a produs reclamantului vreo vatamare din moment ce a cunoscut de procedura demarata si a participat la aceasta,
- Comunicarea aprobarii cumpararii imobilului prin scrisoare recomandata pentru ca s-a facut dovada indeplinirii acestei proceduri prin actele de la filele 193 si 196
- alegerea corecta a membrilor comisiei conf art 5 alin 2 din OUG 68 pentru ca prin dispozitia primarului 168 din 5.09.2008 s-a constituit Comisia de vanzare - fila 162 - cu respectarea dispozitiilor legale invocate anterior.
- incheierea procesului verbal conform art 8 din OUG 68/2008 pentru ca acest articol prevede intocmirea procesului verbal la finalizarea procesului de vanzare si in cauza nu s-a finalizat vanzarea pentru ca nu s-au indeplinit actele premergatoare -nu s-a aprobat pretul si nu s-a negociat acest pret cu cumparatorul.
Prin refuzul solutionarii contestatiei si a aprobarii pretului minim reclamantul este vatamat de parati si in temeiul art 1 raportat la 8 din legea contenciosului administrativ i se va admite in parte actiunea .
Instanta:
Admite exceptia inadmisibilitatii.
Respinge actiunea formulata de reclamant Cabinetul de Medicina de Familie ``Dr. S A`` cu domiciliul ales inaaA, in contradictoriu cu Primaria comunei Viisoara, Primarul comunei Viisoara, Comisia de vanzare a spatiilor medicale din cadrul Primariei Viisoara avand ca obiect anularea raportului de evaluare ca inadmisibil.
Admite in parte actiunea formulata de reclamantul Cabinetul de Medicina de Familie ``Dr. S A`` in contradictoriu cu Primaria comunei Viisoara, Primarul comunei Viisoara.
Obliga paratii sa intruneasca Comisia de contestatii pentru solutionarea contestatiei din 31.10.2008..
Obliga parata Comisia de vanzare a spatiilor medicale sa aprobe pretul minim de vanzare a imobilului din Viisoara, compus din constructie si teren, cu destinatie spatiu medical.
Respinge celelalte cereri ale reclamantului ca neintemeiate.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 314/CA din data 14.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Vaslui    Raport de evaluare imobiliara    OUG 68/2008    Exceptia inadmisibilitatii    Negociere directa    CEDO    Medic de familie    Legii 544/2004    Licitatie publica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitore la achiesarea la pretentiile formulate de reclamant. Inexistenta justului titlu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 5/9.01.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei extinctive a raspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1/12 ianuarie 2021

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020