Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Restituire metale pretioase preluate in mod abuziv dupa anul 1946. Plata contravalorii canitatii de aur si argint

Restituire metale pretioase preluate in mod abuziv dupa anul 1946. Plata contravalorii canitatii de aur si argint

  Publicat: 20 Sep 2012       2421 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Prin sentinta civila nr. 9500 din 20 octombrie 2010, pronuntata de Judecatoria Baia Mare s-a admis actiunea civila formulata de reclamantii S.C. in nume propriu si in calitate de mandatar al reclamantilor B. A. I., A.C.A., B. L., P. L., B. N. O., in contradictoriu cu B.N.R. Sucursala Maramures, si in consecinta a fost obligata parata sa plateasca reclamantilor contravaloarea cantitatii de 2.296 grame aur fin si 1.148 grame argint fin calculate la pretul practicat la data platii.

Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Conform art.208 Cod Penal, luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamintul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

In considerentele sentintei se retine ca in speta sunt incidente prevederile art. 26 al 1 din O.U.G. 190/2000 modificata si republicata care da dreptul persoanelor fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase au fost confiscate, sa solicite restituirea acestora, adresandu-se Judecatoriei in raza caruia domiciliaza s-au isi au sediul pana la 31.12.2009.
Ulterior prin Legea 591/15.12.2004 s-a introdus un aliniat 11, care arata ca de prevederile prezentei ordonante beneficiaza si mostenitorii persoane fizice.
Totodata, s-a precizat ca prin preluarea abuziva se intelege preluare efectuata in baza actelor normative: D. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine.
In speta rezulta ca este vorba de metale pretioase dintre cele enumerate prin textul legii mai sus amintite, fiind indeplinita si conditia privind confiscarea in baza unuia dintre actele normative enumerate, respectiv D. 210/1960.
Totodata, din Hotararea cu nr. 1344 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea OUG 190/2000, se retine textul art. 139 alin 2 din H 1344/2003, potrivit caruia `` Daca bunurile prevazute la alin 1 au fost valorificate in folosul Statului , nu se mai gasesc fizic in gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei Municipiului Bucuresti a BNR, urmeaza a se plati persoanelor indreptatite,in baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile investite cu formula executorie, contravaloarea metalelor pretioase la pretul calculat de BNR la data platii.
In speta reclamantii au dovedit ca sunt mostenitorii legali ai defunctului B.C., s-a facut dovada cantitatii de aur si argint confiscat si faptul ca aceste cantitati nu se mai gasesc fizic in gestiunea paratei.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii pe de o parte, precum si BNR.
1) Reclamantii recurenti au solicitat modificarea in parte a hotararii atacate in sensul de a dispune obligarea paratei BNR la plata cheltuielilor de judecata la nivelul de 6% din sumele obtinute cu titlu de despagubiri .
In motivarea recursului se arata ca atata timp cat s-a admis integral actiunea reclamantilor, instanta trebuia sa acorde integral cheltuielile de judecata solicitate conform dispozitiilor art. 274 alin. 1 Cod procedura civila.
2) In recursul promovat BNR - Sucursala Maramures solicita admiterea recursului cu consecinta modificarii hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantilor ca nelegala si netemeinica.
In motivarea recursului se arata ca, conditia de exercitare a actiunii in revendicare este ca aceasta sa fie introdusa de proprietarul exclusiv al bunului. Din Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala a numitului A. C. B. implicat in cauza comuna cu M. G. si altii, se poate conchide fara echivoc ca reclamantii nu indeplinesc conditiile de exercitare ale actiunii referitoare la calitatea procesuala (existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care ar fi titular al dreptului afirmat), precum si cea referitoare la afirmarea unui drept, deoarece unul din aspectele de ordin general legate de dreptul afirmat - sa fi ocrotit de lege - nu subzista, dat fiind caracterul ilicit si imoral al modului de dobandire al minereului aurifer, preschimbat ulterior prin metode personale in aur.
Se contesta dreptul de proprietate, cu atat mai mult cu cat intrarea in posesia antecesorului reclamantilor a minereului aurifer s-a facut intr-un mod fraudulos si nelegal: furt si delapidare.
Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor invocate, in baza art. 304 ind. 1 Cod procedura civila, tribunalul a constatat urmatoarele:
Reclamantii sunt mostenitorii defunctului A. C. B., decedat la data de 06.04.1988, in calitate de frati si nepoti de frati, astfel ca, acestia au calitate procesuala activa in promovarea actiunii de restituire a metalelor pretioase.
In dosarele Procuraturii locale sub numerele: 1774/B/1969, 1301/B/1969 si 1397/B/1969 s-a dat ordonanta de scoatere de sub urmarire penala pentru invinuitii A. C. B., O.D. si M.G., deoarece faptele pentru care au fost cercetati, furt, delapidare si detinere de metale pretioase, s-au prescris. Din starea de fapt retinuta in aceste ordonante reiese ca, O.D. in perioada 15.05.1946 - 05. 1953 a lucrat la Uzina ``1 Mai`` Ferneziu, in calitate de sef serviciu transporturi, sef serviciu preschimbare si referent tehnic, ca in aceste calitati avea atributii de serviciu preluarea minereurilor de aur si argint de la producatori particulari si de pregatire a probelor impreuna cu delegatul bancii nationale in vederea analizelor de laborator. Numitul M. G., in perioada anilor 1945-1954 a lucrat la Banca Nationala a RSR Baia Mare, in calitate de inspector de vize si control materiale pretioase, fiind delegatul permanent al bancii la prelucrarea si preluarea metalelor pretioase de la Uzina 1 Mai Ferneziu.
Dupa o intelegere prealabila dintre cei doi in vara anului 1947 au scos din sectia de preschimbare a uzinei cantitatea de 1208 kg minereu bogat in aur si argint pe care l-au transportat cu o caruta la locuinta lui A. C.B. pe care apoi l-a ingropat in pamant la domiciliul sau din Baia Mare, str. Baia Sprie, nr. 70 pana in ziua de 12 august 1969 cand a fost descoperit de organele de politie. Din cantitatea de minereu gasita a rezultat 2,296 kg aur fin si 1,148 kg argint fin ce s-a predat la BN a RSR conform procesului verbal 289 din 27 august 1969.
Potrivit dispozitiilor art. 26 alin. 1 din OUG 190/2000 republicata persoanele fizice si juridice ale caror obiecte de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevazute in art. 4 au fost preluate abuziv dupa anul 1946 si pana in anul1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecata de la domiciliul reclamantului. Prin Legea 591/2004, dupa alin. 1 al art. 26 au fost introduse alin. 11 si 12, ultimul prevazand ca, prin preluare abuziva se intelege preluarea efectuata in baza urmatoarelor acte normative Decretul nr. 210/1960. Din acest text de lege reiese ca, nu mai este necesar a se verifica caracterul abuziv al preluarii, preluarea unora din actele normative enumerate de lege constituie o conditie suficienta pentru a se dispune restituirea catre fostii proprietari sau mostenitori. S-a scapat insa o prima conditie pe care trebuia s-o indeplineasca persoana pentru a putea beneficia de dispozitiile OUG 190/2000 si anume aceea de a fi fost proprietarul bunului confiscat.
Din starea de fapt retinuta in dosarele de cercetare penala reiese, asa cum s-a aratat ca, minereul care a fost prelucrat, a fost sustras din Uzina 1 Mai si dus autorului deposedat, unde a fost dat in pastrare, acesta ingropandu-l in pamant la domiciliul sau.
Pe cale de consecinta, nefiind dovedita indeplinirea conditiei de proprietate al autorului deposedat, s-a apreciat ca in mod gresit instanta de fond a admis actiunea reclamantilor, omitand sa analizeze indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de lege pentru ca mostenitorii sa poata obtine restituirea bunurilor confiscate.
Pronuntata de: Tribunalul Maramures - Decizie nr. 329/R din data 27.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Maramures    Judecatoria Baia Mare    Mandatar    Furt    Delapidare    Decretul 210/1960    Detinere de metale pretioase    Metale pretioase    Despagubiri    OUG 190/2000    Legea 591/2004    Mostenire    Mostenitori    Preluare abuziva
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro