Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Furt calificat. Respingerea cererii de liberare conditionata

Furt calificat. Respingerea cererii de liberare conditionata

  Publicat: 25 Sep 2012       3056 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta penala din data de 30.11.2010 Judecatoria Ploiesti in baza art. 450 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art.59 Cod penal a respins cererea de liberare conditionata formulata de condamnata S. I. in prezent detinuta in Penitenciarul Targsor, ca neintemeiata.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Masura prevazuta in sectiunea I, cap. III, t. III, art. 59, C. pen., partea generala si consta in punerea in libertate a condamnatului inainte de executarea in intregime a pedepsei care i s-a aplicat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Conform art.208 Cod Penal, luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamintul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In baza art.450 alin. 2 C.pr. pen.a fost fixat termen pentru reinnoirea cererii de liberare conditionata 3 (trei) luni dupa data ramanerii definitive a prezentei sentinte.
In temeiul art. 192 alin.2 C.pr.pen.a fost obligata condamnata la plata sumei de 160 lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat .
In baza art.189 alin.1 Cod procedura penala s-a dispus avansarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Prahova a sumei de 100 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu .
Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca executarea pedepsei astfel aplicate condamnatei a inceput la data de 26.03.2010 si urmeaza sa expire la data de 24.03.2011. Petenta, pana la data de 09.11.2010 a executat efectiv un numar de 229 zile din pedeapsa aplicata, a executat arest preventiv 1 zi si i se considera ca executate, ca urmare a muncii prestate 18 zile, ceea ce reprezinta cu 5 zile mai mult decat fractia de 2/3 din pedeapsa, de 243 zile .
Potrivit dispozitiilor art. 59 C.pen., dupa ce a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, condamnatul care este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei, tinandu-se seama la calculul fractiunii si de partea din pedeapsa care poate fi considerata ca executata pe baza muncii prestate, fara ca liberarea sa poata fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei.
Fata de aceste dispozitii legale, prima instanta a constatat ca, in speta, condamnata nu indeplineste conditiile pentru a se dispune liberarea sa conditionata.
Astfel, prin procesul verbal nr. G2 - 38193/09.11.2010 al Comisiei de propuneri pentru punerea in libertate conditionata din cadrul Penitenciarului Targsor a fost analizata conduita petentei si s-a propus amanarea acesteia pentru trei luni, respectiv pana la data de 8 februarie 2011.
Din procesul verbal al Comisiei instanta de fond a retinut ca petenta nu a depus eforturi pentru reintegrarea sociala in cadrul activitatilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, nu a participat la instruirea scolara si la formarea profesionala, nu si-a indeplinit responsabilitatile incredintate, a fost recompensata o data si nu a fost sanctionata disciplinar si are antecedente penale, fixand termen pentru reinnoirea cererii de liberare conditionata 3 (trei) luni dupa data ramanerii definitive a prezentei sentinte.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs condamnata S.I. , criticand-o ca fiind netemeinica si nelegala , solicitand admiterea recursului, casarea hotararii pronuntata de prima instanta, iar pe fond, liberarea conditionata a intrucat indeplineste conditiile prevazute de lege.
In subsidiar, a solicitat reducerea termenului de reiterare a cererii.
Tribunalul examinand hotararea atacata prin prisma criticillor formulate , a actelor si lucrarilor dosarului , dar si din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept, asa cum prevad dispozitiile art. 385/6 al.3. c.p.p, a constatat ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente :
Recurenta se afla in executarea unei pedepse de 1 an inchisoare aplicata prin sentinta penala nr .393/2010 a T. B. pentru savarsirea infractiunii de furt calificat , pedeapsa a carei executare a inceput la data de 26.03.2010 si urmeaza sa expire la data de 24.03.2011.
Din analiza procesului verbal al comisiei de propuneri reiese ca aceasta avea de executat pentru a putea fi liberata conditionat din cele 365 zile inchisoare un numar de 243 zile, pe care le executase la data analizarii sale in comisie, acesta executand un numar de 248 zile inchisoare, din care efectiv 229 zile ,1 zi a executat arest preventiv iar ca urmare a muncii prestate 18 zile inchisoare.
Potrivit disp.art. 59 c.p. dupa ce a executat cel putin 2/3 din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, condamnatul care este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare , tinandu-se seama si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei, tinandu-se seama la calculul fractiunii si de partea din pedeapsa care poate fi considerata ca execuatat pe baza muncii prestate, fara ca liberarea sa poata fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei.
Este adevarat ca simpla indeplinire a fractiei legale nu naste dreptul condamnatului de a beneficia de liberare conditionata , ci doar o vocatie in acest sens, conditile prevazute de art. 59 c.p. trebuind sa fie indeplinite in mod cumulativ.
In cauza, in mod corect Comisia de propuneri a considerat ca se impune amanarea analizarii situatiei condamnatei, fata de comportamentul avut pe perioada detentiei , pana la momentul formularii cererii asa cum rezulta din procesul verbal si din caracterizare inaintata la dosar petenta condamnata nu a depus eforturi pentru reintegrare sociala in cadrul activitatilor educative, culturale, terapeutice de consiliere psihologica si asistenta sociala, participarea la programul de adaptare la viata institutionalizata fiind doar una formala.
Totusi, tribunalul constata ca prima instanta a stabilit un termen de reiterare a cererii de 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate , termen care ar fi nejustificat mai lung si decat cel stabilit de catre Comisia de propuneri din cadrul Penitenciarului Targsor din procesul verbal din data de 09.11.2010, prin care s-a stabilit ca termen de reiterare a cererii data de 08.02.2011.
Consideram astfel , ca stabilirea de catre instanta de fond , a unui termen mai lung decat cel fixat de Comisia de propuneri pentru punerea in libertate conditionata, in contextul in care condamnata este cea care a formulat contestatie impotriva acelui proces verbal, echivaleaza practic cu agravarea situatiei in propria cale de atac, instanta de fond pronuntand in acest sens o hotarare netemeinica si nelegala.
In raport de cele aratate, tribunalul a apreciat ca in cauza se impune reducerea termenului de reiterare a analizarii in comisie a condamnatei , prin reducerea acestuia de la 3 luni la data de 08.02.1011, intrucat asa cum s-a aratat acest termen este suficient pentru a se analiza in continuare comportamentul condamnatei in sensul de a se stabili daca aceasta va da sau nu dovezi temeinice de indreptare , fiind discipliniata si staruitoare in munca, motiv pentru care a admis recursul declarat.
Pronuntata de: Tribunalul Prahova - Sentinta penala nr. 10 din data 12.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Prahova    Judecatoria Ploiesti    Liberare conditionata    Penitenciarul Targsor    Ministerului Justitiei    Furt calificat    Arest preventiv    Baroul Prahova    Antecedente penale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Mentionarea fictiva a efectuarii de ore suplimentare. Drepturi salariale incasate necuvenit
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta civila nr. 1530 din data de 21 Iunie 2019

Dovada orelor suplimentare. Refuzul angajatorului de a prezenta inscrisuri doveditoare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1714 din data de 5 iunie 2019

Dozarea sanctiunii aplicate de angajator cu gravitatea faptei imputate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1593 din data de 19 octombrie 2020

Munca prestata peste programul normal de lucru devine „automat” munca suplimentara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia Civiala nr. 1539/19.10.2020

Solicitarea efectuarii muncii suplimentare din partea angajatorului. Scrisa sau verbala, directa sau indirecta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2494 din data de 21.09.2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Recunoasterea grupei de munca pentru activitatea de tesatorie covoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 790/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017Articole Juridice

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Lipsa incheierii de amanare a pronuntarii conduce la nulitatea hotararii
Sursa: Euroavocatura.ro