Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Reducerea pensiei de intretinere

Reducerea pensiei de intretinere

  Publicat: 20 Sep 2012       7846 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria O sub nr. XX/2012 reclamantul UM a chemat in judecata pe parata IA, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna reducerea pensiei de intretinere pe care o datoreaza minorului UV, stabilita prin sentinta civila nrXXX a Judecatoriei O.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Dovada scrisa prin care
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Acea ramura a disciplinei economice consacrata analizei deciziilor de alocare a resurselor monetare in procesele de productie de bunuri sau de servicii,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Dovada scrisa prin care
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Dovada scrisa prin care
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Dovada scrisa prin care
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

In motivarea actiunii reclamantul arata ca, prin sentinta civila mai sus mentionata, a fost obligat sa plateasca cate 582 lei lunar pensie de intretinere in favoarea minorului V.
La stabilirea acestui cuantum instanta a avut in vedere ca reclamantul realiza un venit lunar de 2300 lei. Cu incepere de la 1.07.2010, reclamantul primeste salariu diminuat cu 25 %.
Mai arata ca in urma procesului de partaj, parata refuza sa-si asume obligatia de plata in cuantum de ? (350 lei lunar) a unui credit luat in timpul casatoriei de la P Bank, ignorand hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila existenta, motiv pentru care trebuie sa plateasca reclamantul intregul credit (rata lunara de 700 lei). Dat fiind ca s-a schimbat situatia de fapt care a dus la stabilirea cuantumului pensiei, solicita ca acest cuantum sa fie reapreciat.
In drept, reclamantul a invocat art. 531 NCC si a depus la dosar adeverinta nr. 70/17.01.2012 , eliberata de Liceul Teoretic O.
Parata IA a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii .
In motivare arata ca din adeverinta atasata de reclamant la cererea de chemare in judecata, rezulta ca acesta are un venit de 19.492 lei.
Daca instanta ar admite cererea reclamantului, pensia de intretinere ar fi de 487 lei lunar. Aceasta diferenta de 95 lei/luna nu justifica admiterea cererii formulate de reclamant pentru urmatoarele considerente :
Nevoile minorului au crescut pentru ca de la data pronuntarii sentintei au trecut 4 ani si in septembrie minorul implineste 7 ani si merge la scoala. Minorul are nevoie de imbracaminte, incaltaminte, hrana zilnica si medicamente. Mai arata ca este a 5 -a cerere a reclamantului prin care doreste ca fiul sau sa nu aiba pensie care sa-i asigure , macar in parte, nevoile de crestere si educare care sunt mult mai mari decat suma de 582 lei, pe care o plateste in prezent. Cererea de chemare in judecata a minorului fata de care reclamantul are obligatia de crestere si educare, este imorala. Faptul ca art. 529 alin. 2 din C. civil, prevede ca pentru un copil pensia de intretinere sa fie pana la ? din venit, nu este suficienta pentru admiterea actiunii.
Masura reducerii veniturilor reclamantului este una temporara si nu este esentiala pentru admiterea cererii sale.
Potrivit art. 531 C. civil, daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea, instanta de tutela poate mari sau micsora pensia.
Instanta nu este obligata, ci aceasta trebuie sa faca o judecata de valoare si sa ajunga la concluzia ca prin reducerea pensiei nu afecteaza, in primul rand , nevoile de crestere si educare ale beneficiarului pensiei.
Ori, in cauza, minorul a crescut si, pe cale de consecinta, au crescut nevoile sale.
Faptul ca parata are un salariu, nu este relevant pentru ca parintii sunt obligati sa contribuie, in principiu, in mod egal la cheltuielile de crestere si educare a minorului si in raport de veniturile nete ale fiecaruia.
Reclamantul a procedat la poprirea salariului sau si lunar primeste suma de 180 lei, din salariul net al paratei care este sub venitul minim pe economie .
Prin executare silita, reclamantul a ridicat din domiciliul comun bunuri care erau absolut necesare pentru asigurarea traiului zilnic al minorului.
In drept, parata a invocat art. 115 C.pr.civila.
La dosarul cauzei, reclamantul a depus adeverinta nr. 70/17.01.2012, eliberata de Liceul Teoretic N care atesta ca acesta este salariat al acestei unitati scolare in functia de profesor , cu un venit net lunar de 1949 lei, si copia sentintei civile nr. XXX a Judecatoriei O.
La randul sau, parata a depus adeverinta nr. 6/2533/29.02.2012, care atesta ca este salariata a SC A, realizand un venit net total de 2469 lei pe ultimele 6 luni si copii a 4 fluturasi de lichidare din lunile august ,septembrie si decembrie 2011 si ianuarie 2012.
A fost luat interogatoriu reclamantului la solicitarea paratei .
Solutionand cauza, Judecatoria O prin sentinta civila nr. XX a admis actiunea formulata de reclamantul UM si a redus pensia de intretinere stabilita in sarcina reclamantului si in favoarea minorului UV de la 587 lei lunar la 487 lei lunar, incepand cu data introducerii actiunii, 03.02.2012.
Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt: prin sentinta civila nr. XX a fost admisa actiunea reclamantului UM impotriva paratei din prezenta cauza, desfacandu-se casatoria incheiata intre parti la 16.11.2002. Prin aceeasi sentinta civila, a fost incredintat spre crestere si educare mamei parate, minorul UV, reclamantul fiind obligat la plata unei pensii de intretinere de 582 lei lunar cu incepere de la data introducerii actiunii, respectiv 28.08.2008 si pana la majoratul copilului.
La stabilirea cuantumului pensiei, s-au avut in vedere veniturile pe care reclamantul le realiza la data de 29.09.2008, in cuantum de 2300 lei lunar.
Potrivit adeverintei de salariu, eliberate de Liceul Teoretic N, unitate scolara in care reclamantul indeplineste functia de profesor, acesta realizeaza un venit mediu net de 1949 lei.
Conform art. 402 din NCC instanta de tutela stabileste contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor, prin actiunea de divort. In alin. 2 al aceluiasi articol, se face trimitere la titlul V privind obligatia de intretinere.
In art. 529 din titlul V, se arata ca intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati. De asemenea, intretinerea datorata de parinte, se stabileste pana la ? din venitul sau lunar net, pentru un copil.
In speta, sunt aplicabile dispoz. art. 529 alin. 2 teza I, reclamantul datorand pensie pentru un singur copil, respectiv pentru UV.
In aceasta situatie, cuantumul pensiei, a fost stabilit la ? din venitul mediu lunar, respectiv din suma de 1949 lei, cum rezulta din adeverinta depusa la dosar.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata IA, recurs nemotivat si nesustinut nici in fata instantei.
Examinand insa hotararea atacata in raport cu apararile invocate de aceasta la fond, tribunalul retine ca asupra cuantumului intretinerii nu se poate interveni numai in raport de nevoile minorului, art. 529 cod civil stabilind o cota obligatorie pana la care pot fi afectate veniturile celui obligat, respectiv ? din acestea pentru un copil, cum este situatia de fata.
Avand in vedere ca recurenta parata nu a solicitat stabilirea pensiei in cota procentuala si nici instanta nu a dispus in acest sens, ceea ce ar fi preintampinat actionarea in judecata la schimbarea veniturilor celui obligat iar din actele de la dosar rezultand ca veniturile reclamantului sunt mai mici decat cele avute in vedere la pronuntarea sentintei civile 2011/2008, adica de 1949 lei fata de 2300 lei.
In mod corect instanta de fond a calculat contributia in raport cu noile date .
Chiar daca reducerea veniturilor intimatului este temporara, fapt nedovedit atata timp cat aprecierea a fost facuta in raport cu o perioada relevanta, ea impune o reapreciere a contributiei in conformitate cu dispozitiile art. 531 cod civil, astfel ca sentinta atacata este legala si temeinica si deci recursul va fi respins.
Recursul este scutit de taxa de timbru.


Pronuntata de: Tribunalul Calarasi - Decizie nr. 289 din data 02.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Calarasi    Pensie de intretinere    Minori    Executare silita    Profesor    DivortComentează: Reducerea pensiei de intretinere
Alte Speţe

Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Inlocuirea sanctiunii aplicate salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 982 din data de 25.02.2016

Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 449/2016 din data de 19.05.2016

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi, Sectia Civila, Sentinta nr. 516 din data de 14.06.2016

Respectarea principiului continuitatii. Repartizarea dosarului unui nou complet de judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 689 din 24 martie 2016

Actiune in anularea unei hotarari arbitrale. Invocarea gresitei constituiri a tribunalului arbitral
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1227 din 28 iunie 2016

Cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare in cazul in care exista un refuz nejustificat al promitentului vanzator de a incheia actul autentic
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 835 din 20 martie 2015

Obligarea la plata pensiei de intretinere a paratului care lucreaza fara forme legale
Pronuntaţă de: Judecatoria Moinesti, Sentinta civila nr. 1739 din 07.06.2012

Conditiile majorarii cuantumului pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Onesti,Sentinta civila nr. 3066 din 04 octombrie 2012

Obligarea ambilor parinti sa ofere intretinere minorului
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila nr. 8544 din 23.10.2012

Respingerea cererii de majorare a pensiei de intretinere. Nerealizarea de catre parat de venituri din munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Calafat, Sentinta civila nr. 2456 din 29 noiembrie 2011Articole Juridice

Noul Cod Civil: Divortul
Sursa: EuroAvocatura.ro

Pensie de intretinere. In lipsa calitatii de angajat al paratului, care este venitul in functie de care se stabileste cuantumul pensiei de intretinere
Sursa: CSM

Decesul paratului intr-o actiune avand ca obiect plata pensiei de intretinere
Sursa: CSM

Conditii generale ale obligatiei legale de intretinere
Sursa: EuroAvocatura.ro