Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de furnizare produse. Emiterea unei ordonante cuprizand somatie de plata

Contract de furnizare produse. Emiterea unei ordonante cuprizand somatie de plata

  Publicat: 29 Sep 2012       2287 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 13.03.2011, creditoarea a solicitat, in contradictoriu cu debitorul, emiterea unei ordonante cuprinzand somatia de plata cu privire la suma de 380.698,77 lei, din care 129.451,35 lei reprezentand contravaloarea facturilor neachitate la scadenta si 251.247,42 lei reprezentand penalitati de intarziere, calculate pentru fiecare factura in parte, cu cheltuieli de judecata .

Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Termen care defineste creanta
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
1. Datoria persoanei creditate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca intre parti au existat raporturi comerciale, incheindu-se in acest sens contractul de furnizare produse nr. 2/146 din 14.01.2010 avand ca obiect vanzarea a 200 de tone de motorina in transe lunare, in beneficiul societatii debitoare, fiind emise facturile fiscale nr. 2001696/19.03.2010; nr. 2001706/19.03.2010; nr. 38020000123/14.05.2010 si nr. 38020000136/31.05.2010 si anexele la aceste facturi .
A sustinut creditoarea ca pentru neplata la timp a facturilor a calculat penalitati de intarziere de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere calculate de la data scadentei, conform prevederilor art.12.2 din contractul incheiat intre parti, precum si faptul ca prin adresele faptul ca debitorul a fost notificata in nenumarate randuri pentru a achita debitul restant, fiind incercata si stingerea litigiului prin conciliere, conform art. 7201 C. pr. civ., debitorul fiind convocat conform procesului verbal de conciliere directa nr.3997/08.09.2010 reprezentanti debitorului prezentandu-se si fiind de acord sa achite esalonat, debitul datorat pana la data de 01.11.2011 insa aceasta nu a inteles sa achite debitul pana la respectiva data, iar la data de 21.10.2010 debitoarea a fost convocata din nou pentru conciliere directa, conform procesului verbal de conciliere directa nr. 5576/10.11.2010, data la care s-a prezentat reprezentantul debitoarei care a recunoscut debitul principal si a fost de acord cu achitarea acestuia cel mai tarziu pana la data de 10.12.2010, recunoscand si penalitatile de intarziere.
Sustine societatea creditoare ca debitorul a dat dovada de rea credinta, acesta neintelegand sa achite contravaloarea facturilor emise nici pana la momentul promovari actiunii.
Reclamanta creditoare a precizat ca sunt indeplinite conditiile solicitate de art. 1 din OG 5/2001privind procedura somatiei de plata, creanta pe care o are fata de debitor fiind certa, lichida si exigibila.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile O.G. nr. 5/2001, si art. 112 C. civ, solicitand, de asemenea, judecarea cauzei in lipsa .
In dovedirea cererii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, sens in care a depus la dosarul cauzei un set de acte aflate la filele 8-35.
Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa de timbru si 0,5 lei timbru judiciar.
Prin sentinta nr. 917 din 19 Mai 2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. a€¦a€¦a€¦. s-a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Targu Jiu si s-a declinat competenta de solutionare actiunii comerciale avand ca obiect somatia de plata formulata de creditoarea, in contradictoriu cu debitorul, in favoarea Tribunalului Gorj-Sectia Comerciala.
La Tribunalul Gorj dosarul a fost inregistrat sub nr. 14141/95/2011 la data de 06.12.2011 cu termen de judecata la data de 14.12.2011, iar la acest termen de judecata a fost amanat la data de 11.01.2012 la cererea de amanare depusa la dosar de catre parata in vederea angajarii unui aparator.
In sedinta publica din data de 11.01.2012 reclamanta a depus la dosar o precizare la actiunea principala a somatiei de plata prin care precizeaza faptul ca societatea, a achitat din debit suma de 129.451,35 lei, respectiv societatea debitoare mai figureaza in evidentele contabile cu debitul de 251.247,42 lei. S-a precizat ca, SNLO, isi mentine toate celelalte capete de cerere din actiunea principala.
De asemenea in sedinta publica din data de 11.01.2012 parata a depus la dosar intampinare impotriva cererii de chemare in judecata solicitand respingerea acesteia in principal ca ramasa fara obiect, avand in vedere faptul ca debitul a fost achitat prin compensare conform inscrisurilor anexate si solicita incheierea dosarului conform dispozitiilor art. 5 din OG nr. 5/2001, pronuntandu-se o incheierea irevocabila.
Daca se va trece peste aceasta prima teza, in subsidiar, pe fondul cauzei solicita respingerea cererii ca neintemeiata avand in vedere faptul ca aceasta creanta solicitata de reclamanta nu este certa si lichida, aceasta neindeplinind conditiile imperative impuse de art. 379 alin. 3 si 4, pentru ca aceasta creanta sa devina certa si lichida este nevoie de o cercetare mai ampla prin efectuarea unei expertize tehnice judiciare de specialitate contabila, solicitand sa se constate inexistenta creantei solicitate si sa se respinga cererea creditoarei, intrucat nu indeplineste conditiile cerute de aceasta procedura speciala ( OG nr. 5/2001) si sa se emita o ordonanta irevocabila in acest sens.
Debitoarea avand posibilitatea sa-si realizeze dreptul pe calea dreptului comun, in cadrul careia se pot administra toate probatoriile necesare pentru determinarea intinderii creantei.
Dupa cum rezulta din continutul inscrisurilor anexate, debitele solicitate de creditoare prin cererea de chemare in judecata au fost stinse prin compensare.
Parata a precizat ca, astfel cum rezulta din documentele depuse la dosarul cauzei de catre reclamanta, prin procesul verbal de conciliere nr. 5576 din data de 10.11.2010, reprezentantul subscrisei a recunoscut doar debitul principal, nu si penalitatile de intarziere, acestea neputand fi determinate.
In acelasi context considera ca aceasta cerere a fost introdusa prematur, intrucat creanta solicitata nu este certa, lichida si exigibila, conditiile obligatorie impusa de art. 1 din OG 5/2001, cuantumul creantei solicitate nu emana din actul de creanta s-au inscrisuri recunoscute de subscrisa.
In drept, parata invoca dispozitiile art. 82, 115 - 118 Cod procedura civila si pe dispozitiile art. 4 alin. 4 din OG 5/2001.
Tribunalul , analizand actele si lucrarile dosarului, constata si retine urmatoarele:
Intre reclamanta si parata s-a incheiat contractul de furnizare de produse nr.2/146/14.01.2010, avand ca obiect vanzarea cumpararea de motorina.
Reclamanta a vandut paratei marfa contractata conform facturilor depuse la dosar, insusite de parata prin semnatura, necontestate.
Prin procesul verbal de conciliere directa din 10.11.2010 parata recunoaste debitul de 477.685,32 lei conform facturilor existente in sold la data de 10.11.2010, rezultate din contractul de furnizare produse nr.2/146/2010, fara a recunoaste penalitatile de intarziere.
Debitul principal solicitat prin cererea introductiva in cuantum de 129.451,35 lei a fost achitat astfel cum se sustine in precizarea depusa de catre reclamanta, ramanand a analiza cererea de somatie de plata cu privire la penalitatile de intarziere solicitate in cuantum de 251.247,42 lei.
OG nr.5/2001 prin disp. art.1 alin.1 prevede admisibilitatea ordonantei de plata si pentru penalitatile de intarziere datorate potrivit legi.
Prin contractul de furnizare de produse nr.2/146/14.01.2010, semnat de ambele parti, s-a stabilit in art.12.2 ca in cazul in care cumparatorul nu onoreaza facturile in termenul convenit prin contract, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.15% din intarziere din plata neefectuata .
Potrivit art.969 cod civil vechi (aplicabil spetei conform art.5 cod civil nou) conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractuale, iar potrivit art.970 cod civil conventiile trebuie executate cu buna credinta .
Cum parata a recunoscut debitul principal prin procesul verbal de conciliere directa, avand in vedere neachitarea debitului la termenul scadent, precum si clauza contractuala din contractul partilor privind penalitatile de intarziere, citate mai sus, se apreciaza ca reclamanta este indreptatita la acordarea penalitatilor de intarziere .
Este de precizat ca parata nu a contestat modul de calcul al penalitatilor si cuantumul, ci a sustinut ca nu datoreaza penalitati de intarziere, lucru neadevarat fata de cele retinute anterior.
Sunt irelevante sustinerile paratei in sensul ca debitul a fost stins prin ordinele de compensare indicate in intampinare, atat timp cat aceste ordine de compensare sunt anterioare procesului verbal de conciliere directa din 10.11.2010 prin care parata recunoaste debitul de 477.685,32 lei.
Fata de cele retinute se va admite cererea de somatie de plata cu precizarea ulterioara.
Vazand si disp. art.274 c.proc.civ.
Instanta:
Admite cererea de somatie de plata, cu precizarea ulterioara, formulata de reclamanta S N, cu sediul in Rovinari, a€¦a€¦a€¦a€¦., in contradictoriu cu parata SC a€¦a€¦a€¦, cu sediul in comuna Balesti, a€¦a€¦a€¦...
Ordona paratei sa plateasca reclamantei suma de 251247,42 lei in 30 zile de la comunicarea hotararii.
Obliga parata la 44 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
Cu drept de cerere in anulare.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 4 din data 11.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Judecatoria Tg-Jiu    Somatie de plata    Penalitati de intarziere    Contract de furnizare produce    Conciliere directa    OG 5/2001    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila    Expertiza contabila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017