Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Sanctiune disciplinara avand ca urmare retrogradarea din functie. Contestatie decizie de sanctionare. Repunerea partilor in situatia anterioara. Restituirea diferentei de salariu

Sanctiune disciplinara avand ca urmare retrogradarea din functie. Contestatie decizie de sanctionare. Repunerea partilor in situatia anterioara. Restituirea diferentei de salariu

  Publicat: 02 Oct 2012       5937 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin contestatia inregistrata la Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, sub nr. -----, petentul B.D., in contradictoriu cu intimata S.C. C.E.O.S.A., a contestat decizia de sanctionare nr.2/50/20.01.2012, solicitand instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea acestei decizii, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei respectiv in functia de sef de echipa si obligarea intimatei la restituirea diferentei de salariu de care a fost lipsit prin emiterea si punerea in executare a deciziei, precum si la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Luarea de masuri — de exemplu, furnizarea de sprijin profesional, trimitere rapida la medic si diagnosticul rapid, adaptarea mediului de lucru — de indata ce apar simptomele.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Admiterea probelor propuse in procesul penal.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Operatie prin care inceteaza efectele inregistrarii unei marci, de fabrica, de comert sau de serviciu,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Prevazuta in cap.VII, t.V, C. proc. pen., partea generala, constau in diverse incalcari desavarsite in cursul procesului penal,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Forma de organizare a unui grup de executanti individuali, ale caror actiuni sunt interdependente si determinate de indivizibilitatea procesului de productie.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

In motivarea contestatiei, petentul a aratat ca prin decizia de mai sus a fost sanctionat disciplinar cu retrogradarea din functia de sef echipa pe o perioada de 2 luni, in temeiul art. 248 alin. 1 lit. b din Codul muncii si art.271 alin. 1 lit. c din Contractul colectiv de munca pe anii 2009-2012 al S.C. C.E.O.S.A.
Referitor la sanctiunea aplicata a aratat petentul ca s-a retinut de catre intimata ca la data de 17.12.2011 ora 7 s-a constatat disparitia sistemului de evacuare la GTS nr.3, considerandu-l vinovat pe petent .
A motivat petentul, ca asa cum a precizat si in nota explicativa din 18.01.2012 , la intrarea in schimbul III a fost solicitat la o interventie in teren, iar pentru paza atelierului si a magaziei a fost desemnat lacatusul P. A. C. de catre seful de sectie, C. D.
Ca nu a primit echipamentul pe baza unui proces-verbal, si nu are aceasta atributie prevazuta in fita postului.
A invederat ca motivul real al sanctionarii il constituie refuzul contestatorului de a semna conventia de negociere cu privire la preluarea unui teren proprietatea acestuia, care se afla in perimetrul exploatarii miniere, in conditiile impuse de reprezentantii intimatei.
A mai aratat petentul ca intimata nu a respectat nici dispozitiile art.251 din Codul Muncii, iar cu ocazia cercetarii disciplinare nu a fost asistat de liderul de sindicat .
In ceea ce priveste cererea petentului de acordare a daunelor morale s-a aratat ca sustinerile intimatei au natura calomnioasa si ii afecteaza relatiile de serviciu .
In drept, contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile art.247-252 din Codul Muncii si dispozitiile art.72 din Codul civil republicat .
In dovedire, petentul a depus la dosar , in copie, decizia contestata .
Intimatul S.C. C.E.O.S.A.. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei petentului motivat de faptul ca petentul a fost gasit vinovat de slaba coordonare a personalului din subordinea sa. In dovedire, au fost depuse la dosarul cauzei actele care au stat la baza emiterii deciziei de sanctionare (filele13-27din dosar ).
La solicitarea aparatorului petentului, instanta a dispus incuviintarea probei testimoniale cu doi martori P. C. si O. D., reprezentantul intimatei neopunandu-se, declaratiile martorilor aflandu-se la dosarul cauzei ( filele 49 si 83 ).
Pentru termenul din 07.06.2012 intimata a depus prin serviciul Registratura o cerere prin care a invederat instantei ca incepand cu data de 01.06.2012 , ca urmare a fuziunii prin contopire a SC C. E. T. SA , SC C. E. R. SA , SC C. E. C. SA si S. N. a L. O. SA s-a efectuat radierea societatii intimate din Registrul Comertului , fiind inregistrata cu aceeasi data S.C. C.E.O.S.A., care este succesoarea legala a societatilor care au fuzionat .
S-a solicitat conceptarea si citarea in cauza a societatii nou formate in baza art.85 Cod procedura civila .
Analizand intregul material probatoriu, in raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine ca este intemeiata contestatia petentului, pentru urmatoarele considerente :
Petentul B.D. este salariatul S.C. C.E.O.S.A., iar la data sanctionarii indeplinea functia de sef echipa Cariera Jilt Nord .
Prin decizia nr.2/50/201.01.2012, petentul a fost sanctionat disciplinar cu retrogradarea din functia de sef echipa pe o perioada de doua luni , avand in vedere :
- referatul nr.196951 din 19.12.2011 intocmit de C. D. in functia de sef sectie mecanica Cariera Jilt Nord prin care a adus la cunostinta lipsa sistemului de evacuare (esapamentul) si prin care propune sanctionarea petentului cu avertisment scris si inlocuirea din functia de sef echipa a acestuia ( fila 17 din dosar ) ;
- convocarea petentului pentru data de 16.01.2012 pentru cercetarea prealabila(fila 19 );
- procesul-verbal de cercetare disciplinara inregistrat cu nr.1269/19.01.2012(fila 18) intocmit de comisia de cercetare disciplinara numita prin decizia nr.2/836/21.12.2011(filele15,16), din care rezulta culpa salariatului in savarsirea abaterii disciplinare constand in disparitia sistemului de evacuare al GTS nr.3.
S-a mentionat ca petentul B.D. s-a prezentat la cercetarea disciplinara, s-a aparat verbal si prin nota explicativa din 18.01.2012(fila 21 din dosar ).
De asemenea, s-a aratat ca s-a analizat si verificat de Comisia de cercetare disciplinara apararile formulate de salariat, care a ajuns la concluzia ca petentul a savarsit o abatere disciplinara cu vinovatie, consecintele acesteia ducand la disparitia sistemului de evacuare la GTS nr.3 .
S-a retinut ca prin fapta savarsita s-au incalcat prevederile Contractului colectiv de munca 2009-2012, art. 270(1) pct.1.18.

Petentul a contestat decizia de sanctionare in termenul legal de 30 zile de la comunicare, conform disp.art.268 alin 1 lit.b din Codul muncii, republicat.
Referitor la cele retinute in referatul nr.196951/19.12.2011 de catre seful ierarhic C. D., in sensul ca in data de 17.01.2011 a fost anuntat de lacatusul O. D., responsabil la schimbul I cu GTS -urile ca la GTS 3 lipseste sistemul de evacuare, iar petentul a fost intrebat si raspuns ca nu stie nimic , petentul a aratat in nota explicativa faptul ca in schimbul III a fost solicitat la o interventie pe teren , iar paza atelierului a fost incredintata lacatusului P. C. , care a fost numit de seful de sectie C. C. . De asemenea a mai aratat petentul ca data disparitiei sistemului de evacuare este incerta intrucat nu exista un proces-verbal de predare primire intre schimburi a echipamentelor, sustineri confirmate si de martorii audiati in cauza (filele 49 si 83 )
Considera petentul ca , mai mult decat atat la data savarsirii presupusei abateri nu exista o fisa a postului intocmita anual care sa cuprinda atributiile de serviciu corespunzatoare postului pe care acesta era angajat, din care sa rezulta ca avea ca atributie de serviciu asigurarea pazei atelierului si magaziei de materiale .
Fata de aceste sustineri ale petentului, instanta a solicitat intimatei (fila 31 ) sa faca dovada comunicarii petentului a fisei postului actualizata la data emiterii deciziei contestate, cu semnatura de luare la cunostinta de catre acesta .
Intimata a depus la dosarul cauzei procesul-verbal inregistrat sub nr.1478/01.02.2012 prin care a fost convocat petentul sa ii inmaneze petentului fisa postului (fila 40), acesta refuzand primirea .
Sustinerea petentului in sensul ca procesul-verbal, depus ulterior la dosarul cauzei si prin care intimata tinde sa dovedeasca refuzul contestatorului in semnarea si primirea fisei postului ca atributiunile de serviciu nu exista, nu a fost infirmata cu probe de catre intimata, aceasta nefacand dovada ca a prezentat petentului pentru semnare fisa postului din 01.02.2012 (filele 62-68) anterior emiterii deciziei de sanctionare, respectiv 20.01.2012.
De asemenea, in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor de serviciu, petentul si-a argumentat si prin cererea de chemare in judecata pozitia fata de fapta imputata prin decizia de sanctionare, apararile si argumentele petentului fiind expuse si in nota explicativa date in cadrul cercetarii disciplinare. Ori, paza atelierului si magaziei sectiei mecanice in schimbul III era asigurata de lacatusul P. C., desemnat de seful de sectie C. D., care conform declaratiei de martor a recunoscut acest fapt( fila 49) nu se regaseste in atributiile de serviciu ale petentului .
Cu toate acestea, desi s-a consemnat in decizia de sanctionare ca petentul s-a aparat verbal si prin nota explicativa, prin decizie nu au fost inlaturate motivat apararile formulate de catre petent.
Ori in conformitate cu prevederile art.252 lit.c din Codul muncii, decizia de sanctionare trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile.
Intimata insa s-a limitat doar la mentionarea faptului ca salariatul-petent s-a aparat verbal si prin nota explicativa, fara sa mentioneze motivele pentru care au fost inlaturate apararile acestuia si fara sa raspunda la argumentele aduse de catre acesta. De altfel nici prin intampinarea formulata in cauza intimata nu a raspuns la apararile si argumentele petentului, inclusiv cu privire la sustinerea petentului ca motivul real al sanctionarii il constituie refuzul contestatorului de semna conventia de negociere cu privire la preluarea unui teren proprietatea acestuia, care se afla in perimetrul exploatarii miniere, in conditiile impuse de reprezentantii intimatei(fila 27 din dosar ).
Prin urmare, fata de aceste considerente, instanta retine ca decizia de sanctionare a petentului a fost emisa cu nerespectarea dispozitiilor legale si in consecinta, urmeaza sa dispuna anularea acesteia si repunerea partilor in situatia anterioara.
In ceea ce priveste capatul de cerere privind acordarea daunelor morale instanta constata ca in conformitate cu art.253 Codul Muncii, angajatorul este obligat in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale sa il despagubeasca pe salariat atat pentru prejudiciul material, cat si pentru prejudiciul moral suferit de acesta din culpa angajatorului, in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul .
In speta nu se impune acordarea daunelor morale solicitate de petent cata vreme acesta nu a facut dovada in ce anume consta prejudiciul moral, a raportului de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul moral si a vinovatiei angajatorului, raspunderea patrimoniala a angajatorului fiind o raspundere specifica in baza careia angajatorul este obligat a repara prejudiciul efectiv produs salariatului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul printr-o fapta ilicita savarsita cu vinovatie si in legatura cu munca sa.
In baza disp. art.274 din codul de procedura civila, va fi obligata intimata sa plateasca petentului suma de 400 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat conform chitantei depusa la dosar (fila 4).
Instanta:
Admite, in parte, contestatia formulata de catre petentul B.D., domiciliat in .., in contradictoriu cu intimata S.C. C. E. T. S.A, cu sediul ina€¦.
Anuleaza, decizia de sanctionare nr.21/50/20.01.2012 emisa de intimata si dispune repunerea petentului in situatia anterioara, respectiv reincadrarea in functia detinuta anterior de sef de echipa .
Obliga intimata la plata catre petent a drepturilor salariale reprezentand diferenta intre salariul cuvenit pentru functia detinuta anterior sanctionarii si salariul primit dupa sanctionare.
Respinge capatul de cerere privind acordarea daunelor morale.
Obliga intimata la plata catre petent a cheltuielilor de judecata in cuantum de 400 lei.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 3370 din data 28.06.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Daune morale    Sanctiune disciplinara    Retrogradare din functie    Contract colectiv de munca    Fisa postului    Prejudiciu material    Raspundere patrimoniala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Confidentialitatea si secretul bancar asupra tranzactiilor incredintate de client.Emiterea si incredintarea unor extrase de cont fara acordul prealabil al clientului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 369 din data de 27.02.2019

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute persoanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 1399 din data de 10 Decembrie 2019

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014Articole Juridice

Dialogurile MCP (IV) – Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro