Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Cabinet Medical Individual. Anularea Hotararii Consiliului Local. Trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenurilor aferente spatiilor cu destinatie de cabinete medicale

Cabinet Medical Individual. Anularea Hotararii Consiliului Local. Trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenurilor aferente spatiilor cu destinatie de cabinete medicale

  Publicat: 10 Oct 2012       2840 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr..... din 06.10.2011 reclamanta Cabinet Medical Individual Dr........ a chemat in judecata paratul Consiliul Local .....solicitand anularea Hotararii Consiliului Local nr.36/29.11.2010,cu cheltuieli de judecata .

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Comune, orase, municipii si judete.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.

In motivarea cererii sale, arata ca prin hotararea Consiliului Local din 02.11.2006 s-a aprobat vanzarea catre ea a spatiului cu destinatie de cabinet medical,iar prin HCL nr.8/16.03.2007 s-a dispus trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei a terenurilor aferente spatiilor cu destinatie de cabinete medicale,hotararile fiind aprobate avandu-se in vedere dispozitiile OUG 110/2005.Contractul de vanzare-cumparare nu a fost inca incheiat datorita unor probleme de carte funciara . Intre reclamanta si comuna ......a fost incheiat un antecontract de vanzare-cumparare a spatiului si terenului aferent,autentificat sub nr.2919/14.11.2007.La cererea Primariei ......acest antecontract a fost constatat nul absolut prin hotarare ramasa irevocabila,motivat de declararea ca neconstitutionala a OUG 110/2005.In cursul solutionarii litigiului s-a aprobat HCL 21/27.03.2009 privind modificarea HCL 8/16.03.2007 pentru a clarifica situatia terenurilor. Constant Primaria si Consiliul Local au confirmat dreptul reclamantei castigat prin hotararile mentionate anterior. Dreptul reclamantei de a cumpara este confirmat si de aparitia OUG 68/2008,emisa pentru perfectarea procedurilor de vanzare incepute sub imperiul OUG 110/2005 si nefinalizate. Consiliul Local a procedat la revocarea hotararii de aprobare a vanzarii spatiului si a hotararii de trecere a cabinetului medical din domeniul privat in domeniul public al comunei.
Paratul a formulat intampinare prin care solicita respingerea cererii ca nefondata. Arata ca HCL 36/2010 reprezinta exercitarea prerogativei dispozitiei care compune dreptul de proprietate al Com..... asupra spatiului medical concesionat reclamantei. Legalitatea hotararii este confirmata implicit de faptul ca Serviciul de verificare a legalitatii actelor din cadrul Prefecturii Buzau nu i-a comunicat ca hotararea ar fi nelegala. In 2006 scoaterea la vanzare a spatiilor medicale nu a avut la baza o vointa libera si neviciata de a vinde ci o obligatie instituita prin OUG 110/2005.Aceasta obligatie de a vinde a constituit unul din motivele pentru care OUG 110/2005 a fost declarata neconstitutionala prin Decizia CCR nr.871/2007.Curtea a constatat ca OUG 110/2005 reglementeaza un transfer silit de proprietate care incalca prevederile art.44 alin.1 din Constitutie si art.1 din Protocolul 1 al CEDO. Prin declararea neconstitutionala a OUG 110/2005,s-au creat conditiile de a dispune in mod liber de bunurile aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale,iar comuna ......a optat pentru a nu vinde spatiile medicale aflate in proprietatea sa.
Analizand cererea prin prisma sustinerilor partilor,instanta constata ca prin HCL 36/29.11.2010 s-au trecut din proprietatea privata in cea publica a com. a Dispensarelor medicale......si s-a revocat HCL 47/02.11.2006,prin care se aproba lista cuprinzand spatiile din proprietatea privata a comunei care urmau a fi vandute conform OUG 110/2005.HCL 36/29.11.2010 este conforma art.8 alin.1 din legea 213/1998,iar atata timp cat prin Decizia 871/2007 CCR a stabilit ca OUG 110/2005 in intregul ei este neconstitutionala datorita instituirii obligatiei de a instraina,care aduce atingere vadita dreptului de dispozitie ce este unul din atributele esentiale ale dreptului de proprietate,este in afara oricarei indoieli ca unitatile administrativ-teritoriale pot decide in mod liber daca doresc sau nu sa instraineze spatiile cu destinatie de cabinete medicale.
In mod legal a procedat deci paratul la trecerea din domeniul privat in cel public al comunei a spatiilor cu destinatie de cabinete medicale,si de asemenea in mod legal a revocat fosta HCL 47/02.11.2006,din moment ce aceasta din urma fusese emisa in temeiul unui act normative ce instituia obligatia de vanzare,act normativ ce si-a incetat aplicarea urmare a constatarii neconstitutionalitatii sale.
Nu se poate deci retine ca reclamanta a dobandit vreun drept ca efect al OUG 110/2005 si nici al OUG 68/2008.Art.4 alin.1 din OUG 68/2008 instituie doar posibilitatea,nu si obligatia unitatilor administrativ teritoriale de a vinde spatiile medicale si terenurile aferente.
Spatiile medicale si terenurile aferente fac parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale,iar conform art.36 alin.5 lit.a) din Legea 215/2001,consiliul local are dreptul exclusiv de a hotari darea in administrare,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica ale unitatii administrativ teritoriale. Consiliul local are dreptul conform art.8 alin.1 din legea 213/1998 de a trece bunuri din domeniul privat in cel public al unitatii administrativ teritoriale si prin urmare, HCL 36/29.11.2010 nu este lovita de vreo cauza de nelegalitate.
Fata de aceste considerente, cererea se va respinge ca nefondata.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.27 din data 01.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Cabinet medical    Domeniu public    Legea 215/2001    Domeniu privat    Legea 213/1998    OUG 110/2005    Contract de vanzare-cumparare    CEDO    Drept de dispozitie    Drept de proprietate    Antecontract de vanzare-cumparare    Nulitate absoluta    OUG 68/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Transformare daune cominatorii in daune compensatorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr.56 din data 17.05.2011Articole Juridice

Pe parcursul unei proceduri judiciare initiate in mod eronat impotriva furnizorului unui produs cu defecte, furnizorul nu poate fi inlocuit de producator decat intr-un termen de 10 ani de la punerea in circulatie a produsului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Pe parcursul unei proceduri judiciare initiate in mod eronat impotriva furnizorului unui produs cu defecte, furnizorul nu poate fi inlocuit de producator decat intr-un termen de 10 ani de la punerea in circulatie a produsului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura si Actele necesare pentru infiintare Cabinet medical individual (CMI)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acordarea si plata concediului medical
Sursa: Articol preluat din nr. 5/2008 al Revistei de dreptul muncii si dreptul securitatii sociale