Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Suspendare procedura de atribuire. Contract de achizitie publica

Suspendare procedura de atribuire. Contract de achizitie publica

  Publicat: 08 Nov 2012       5415 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin cererea formulata la data de 08.06.2011, petenta S.C. C.C. S.R.L. Negresti Oas in calitate de leader al Asocierii formata din S.C. C.C. S.R.L. NEGRESTI OAS si S.C. A. S.R.L. MANEClU,a solicitat, in contradictoriu cu autoritatea contractanta Administratia Bazinala de apa Somes Tisa Cluj-Napoca si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor suspendarea procedurii de atribuire a Contractului de achizitie publica pentru pentru obiectivul "Indiguire si consolidari de mal pe raul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319" jud.Maramures, precum si a incheierii si/sau executarii Contractului de achizitie publica pentru pentru obiectivul "Indiguire si consolidari de mal pe raul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319" jud.Maramures, pana la judecarea irevocabila a Plangerii impotriva Deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nr.9894/C6/876,887 din 12.05.2011 depusa la Curtea de Apel Cluj.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Ceea ce este ingaduit de lege,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ceea ce este ingaduit de lege,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.


La termenul de astazi, Curtea, din oficiu, a invocat exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere care priveste suspendarea procedurii de atribuire a contractului si exceptia lipsei de obiect in privinta celui de al doilea capat de cerere, care se refera la suspendarea incheierii/sau executarii contractului, raportat la sustinerile autoritatii contractante, conform carora aceasta a suspendat intreaga procedura de atribuire din momentul reevaluarii ofertelor, pana la solutionarea, in instanta, a tuturor litigiilor legate de aceasta procedura .


Deliberand asupra celor doua exceptii, Curtea constata ca asocierea formata din SC C.C. SRL si SC A. SA MANECIU a participat la licitatia publica deschisa organizata de catre Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa pentru obiectivul "Indiguire si consolidari de mal pe raul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319" jud.Maramures, criteriul de calificare stabilit prin caietul de sarcini fiind pretul cel mai scazut.


Propunerea financiara prezentata in cadrul ofertei de catre Asociatie, este de 48.593.789,47 lei fara TVA.


In urma analizarii ofertelor, Autoritatea Contractanta - Administratia Bazinala de apa Somes Tisa, cu Adresa nr.12861/22.12.2010, i-a comunicat petentei ca oferta Asociatiei nu a fost declarata castigatoare, "fiind neconforma, in baza prev art. 36 al.2 lit. a din HG 925/2006.


De asemenea, i s-a comunicat ca a fost desemnata castigatoare oferta depusa de SC A. SA Targu Mures a carei valoare este de 48.977.592 lei fara TVA.


Petenta a formulat contestatie impotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii, respinsa de catre CNSC, iar in prezent, pe rolul Curtii de Apel Cluj se afla plangerea depusa de catre asociere, la data de 01.06.2011.


In vederea protejarii atat a intereselor asocierii, cat si a interesului public vizat de atribuirea contractului de achizitie publica, petenta apreciaza ca este necesara suspendarea procedurii de atribuire a contractului, pana la solutionarea plangerii de catre Curtea de Apel Cluj.


Raportat atat la prev. art. 283 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cat si la pozitia autoritatii contractante, conform careia aceasta a suspendat din oficiu procedura, pana la momentul solutionarii plangerii, Curtea urmeaza a constata ca, avand in vedere actualul cadru legislativ, este inadmisibila solicitarea de suspendare a procedurii de atribuire, iar cererea de suspendare a incheierii/executarii contractului este lipsita de obiect, intimata neintentionand sa procedeze la punerea in aplicare a rezultatelor din raportul procedurii de atribuire, la acest moment.


Pentru a dispune astfel, s-a luat in considerare imprejurarea ca existenta unui obiect determinat, licit si posibil este una dintre conditiile de admisibilitate ale unei cereri de chemare in judecata, in contextul in care instantele judecatoresti sunt chemate sa se pronunte asupra unor solicitari concrete ale partilor, iar nu asupra unor situatii teoretice.


Obiectul unei cereri de chemare in judecata a fost definit ca fiind protectia unui drept sau a unui interes pentru realizarea carora calea justitiei este obligatorie, respectiv pretentia concreta invocata de catre reclamant.


Acest obiect trebuie sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil, in sensul in care sa existe un drept sau interes actual a carui ocrotire sa fie necesara pe cale judiciara.


Asa fiind, intrucat intimata a aratat ca nu a procedat si nu va proceda, pana la solutionarea plangerii, la incheierea contractului, acest petit apare ca fiind lipsit de obiect, motiv pentru care va fi respins.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2919 din data 05.07.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Exceptia inadmisibilitatii    Exceptia lipsei de obiect    Licitatie publica    HG 925/2006    OUG 34/2006    Contract de achizitie publica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Deciziile de stabilire a drepturilor salariale nu reprezinta acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Sursa:

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu