Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contract de achizitie publica. Emitere act de adjudecare

Contract de achizitie publica. Emitere act de adjudecare

  Publicat: 09 Nov 2012       2557 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Prin decizia civila nr. 3.113 din data de 2 decembrie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, s-a admis plangerea formulata de contestatoarea S.C. S.A. ,in contradictoriu cu intimata REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL si a fost modificata decizia nr. 1.234/118C4/993/30.03.2009 a C.N.S.C., in sensul ca s-a admis in parte contestatia nr. 6.504/12.03.2009.
De asemenea, a fost obligata parata la emiterea actului de adjudecare in urma verificarii punctajelor obtinute de ofertanti si raportat la deciziile C.N.S.C. anterioare precum si sa incheie contractul de achizitie publica avand ca obiect achizitionarea a 20 de autobuze cu podea joasa pentru transportul urban de calatori si servicii de reparare si intretinere a autobuzelor, cod CPV 34121400-0 respectiv 50113000-0, in conditiile art. 204 din O.U.G . nr 34/2006.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Prevazute in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,


Impotriva acestei hotarari, autoritatea contractanta REGIA AUTONOMA - ORADEA TRANSPORT LOCAL, a formulat contestatie in anulare, solicitand anularea acesteia si pronuntarea unei noi decizii de respingere a recursului declarat de recurenta S.C. S.B.C.S.A. impotriva deciziei nr. 1.234/118C4/993 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu cheltuieli de judecata .


In fapt, a aratat contestatoarea, hotararea atacata se impune a fi anulata deoarece dezlegarea data este rezultatul unei grave greseli materiale, in speta fiind astfel incidente prev. art. 318 C.pr.civ. astfel, contestatoarea a apreciat ca greseala materiala a instantei de recurs consta in aceea ca decizia adoptata a fost intemeiata pe singurul considerent ca autoritatea contractanta ar fi dispus de sumele necesare achizitionarii celor 20 de autobuze, concluzie bazata pe hotararea nr. 370/30.03.2009 prin care aproba incheierea de contracte de prestari servicii de transport pentru institutiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, care utilizeaza autoturisme din patrimoniul RA OTL Oradea.


De asemenea, s-a apreciat ca instanta a fost in eroare cand a considerat hotararea nr. 370/30.03.2009, drept act al Consiliului Local care dovedeste existenta surselor de finantare, iar aceasta nu datorita interpretarii acestei probe in acest sens, ci datorita unei erori in a considera acest act drept mijloace prin care se aloca banii respectivi. Astfel, a sustinut contestatoarea, daca se analizeaza aceasta hotarare, reiese ca instanta a gresit hotararea la care face referinta, caci hotararea nr. 370/30.03.2009 - in care se arata ca ar fi dovada existentei fondurilor pentru achizitionarea a 20 sau chiar 22 de autobuze - este o hotarare prin care se aproba "incheierea de contracte de prestari servicii de transport pentru institutiile subordonate Consiliului Local Oradea care utilizeaza autoturismele din parcul RA-OTL". Tocmai datorita discrepantei majore intre sensul dat de instanta acestui act, respectiv dovada ca ar exista resurse financiare pentru achizitia a 22 de autobuze si rolul sau real (reinnoirea contractelor de transport cu autobuzele OTL), contestatoarea a apreciat ca instanta a comis o eroare materiala, care atrage de la sine anularea hotararii atacate.


In acest context, contestatoarea a subliniat faptul ca aceasta hotarare nu numai ca nu are legatura cu prezenta cauza, dar mai mult decat atat, nu duce la concluzia echivoca ca ar fi dispus de resursele necesare achizitionarii de autobuze noi, in conditiile in care prin aceasta hotarare se aproba incheierea de contracte de prestari servicii de transport pentru institutiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, ceea ce duce la concluzia ca erau indeplinite conditiile pentru incheierea acestor contracte . Astfel, abia la 5 luni, respectiv la 28.05.2009, iar nu la 1 luna, asa cum in mod gresit a retinut instanta, de la anularea procedurii de achizitie a celor 20 de autobuze(19.12.2008), Consiliul Local aproba Raportul de Specialitate nr. 52.660/21.05.2009 privind aprobarea masurilor ce vor fi luate pentru inoirea parcului auto al RA OTL, avand astfel suficient timp pentru intocmirea documentatiei necesare in vederea organizarii unei noi licitatii conform prev. art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006.


De asemenea, contestatoarea a apreciat ca fiind nefondate si injuste sustinerile reclamantei ca ar fi avut o atitudine subiectiva in solicitarea de a anula procedura de achizitie a celor 20 de autobuze si de asemenea in cea de atribuire a contractului de achizitie pentru cele 22 de autobuze cu scopul de a impiedica incheierea contractului de achizitie de catre S.C. S.B.C.cu RA OTL, deoarece avand in vedere ca s-a aprobat inoirea parcului auto urmand a fi organizata o nou licitatie, la peste 5 luni de la anularea celei la care S.C. S.B.C. a fost declarata castigatoare, nimic nu impiedica recurenta sa depuna o noua oferta de participare.


O alta critica formulata de contestatoare se refera la faptul ca instanta in mod gresit a retinut ca autoritatile locale au refuzat nejustificat sa recunoasca drept castigatoare oferta depusa de catre petenta, in final, ajungand chiar la anularea licitatiei pentru A«lipsa fondurilorA».


Sub acest aspect, contestatoarea a sustinut ca motivele autoritatilor publice nu au fost catusi de putin echivoce, ele bazandu-se pe un climat economic dificil si o stare de instabilitate notorie cu care s-a confruntat intreaga economie nationala, toate acestea pe langa faptul ca 50% din fondurilor pentru achizitionarea celor 20 de autobuze urma sa fie asigurata prin contractarea unui imprumut cu Banca Dexia Kommunalkredit Bank AG, iar nu in totalitate din bugetul local asa cum eronat arata instanta.


Astfel, nu este atat de surprinzator pe cat pare instantei conduita autoritatii contractante de a solicita anularea procedurii de licitatie, aceasta solicitare avand la baza simplul motiv ca banca nu a aprobat mentinerea ofertei financiare de acordare a imprumutului intrucat in urma tergiversarii procedurii de achizitie prin formularea repetatelor contestatii de catre SC S.B.C., oferta financiara de acordare a imprumutului a fost formulata sub conditia finalizarii contractului de imprumut in termen de 120 de zile de la prezentarea ofertei, 17.04.2008.


Prin adresa inregistrata la OTL sub nr. 3650/06.04.2009 remisa de catre finantatorul Dexia Kommunalkredit Bank AG reiese explicit faptul ca acest finantator isi retrage oferta de acordare a imprumutului in aceleasi conditii de pret. Aceasta revocare a ofertei a determinat autoritatea contractanta sa solicite comisiei de evaluare a ofertelor anularea procedurii de licitatie conform prevederilor legale deoarece este imposibila incheierea contractului de achizitie autobuze din cauza lipsei de fonduri, solicitare care a fost aprobata.


Si in privinta retinerilor instantei ca este nedovedita sustinerea sa, potrivit careia nu ar fi detinut fondurile necesare atribuirii contractului, instanta facand referire la hotararile emise de Consiliul Local nr. 370/30.03.2009 prin care se aproba incheierea de contracte de prestari servicii de transport pentru institutiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, care utilizeaza autoturisme din patrimoniul RA OTL Oradea, la hotararea privind inoirea parcului auto la RA OTL Oradea prin care se aproba la randul sau achizitionarea celor 22 de autobuze si raportul nr. 52.660 prin care aproba achizitionarea a 22 de autobuze pentru transportul urban de calatori, contestatoarea a aratat ca ultimele doua documente mentionate fac referire la completarea listei de investitii pe anul 2009 cu urmatorul obiectiv: achizitionarea a 22 de autobuze la o valoare estimata de 16.200.000 lei.


In privinta acestora, contestatoarea a invederat faptul ca nu sunt nelegale asa cum retine instanta prin hotararea atacata, intrucat privesc un alt obiect al achizitiei (respectiv 22 de autobuze) si in cu totul alte conditii de finantare, respectiv de obtinere a imprumutului bancar de finantare extern sau intern. Aspecte de finantare ce privesc o suma cu aproape 1.000.000 de EURO mai putin alocati din banii publici, avandu-se in vedere actuala situatie de criza economica globala.


A mai sustinut contestatoarea ca avand in vedere faptul ca aceste cheltuieli bugetare au o destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile in legi specifice si din legile anuale bugetare, faptul ca aceste alocatii bugetare acordate pentru achizitionarea celor 22 de autobuze care fac obiectul listei de investitii pentru anul 2009, autoritatea contractanta nu poate directiona aceste sume spre achizitionarea celor 20 de autobuze ce fac obiectul listei de investitii pe anul 2007, in conditiile in care procedura de achizitie a acestora a fost anulata in conditiile mai sus mentionate.


In acest context, contestatoarea a mentionat ca hotararea Consiliului Local prin care se sustine hotararea Comisiei de Evaluare Oferte - Raportul procedurii nr. 2.710/12.03.2009 de anulare a procedurii de achizitie pentru cele 20 de autobuze este in vigoare si isi produce efectele . Tocmai datorita existentei acestei anulari a procedurii, contestatoarea a organizat o alta licitatie, in cursul anului 2009, prin care a reusit achizitionarea a unui numar de 22 de autobuze (la pret inferior celor 20 ofertate de S.B. C.) fiind din nou in imposibilitate obiectiva de incheiere a contractului cu S.B.C.


Pentru toate aceste considerente, contestatoarea a solicitat admiterea contestatiei in anularea asa cum a fost formulata.


Prin concluziile scrise depuse, intimata S.B.C.POLONIA a solicitat respingerea contestatiei in anulare formulata de contestatoarea REGIA AUTONOMA ORADEA - TRANSPORT LOCAL-RAOTL ca inadmisibila.


Raportat la probatoriul administrat si la dispozitiile legale invocate - art 318 cod pr civ curtea va respinge contestatia in anulare formulata de REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL impotriva deciziei civile nr. 3.113 pronuntata la data de 2.12.2009 in dosarul nr. 442/35/2009 al Curtii de Apel Cluj.


Pentru a examina contestatia in temeiul art. 318 C.pr.civ, prin prisma motivelor invocate de contestatoare, in conformitate cu care dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale, este necesar a se stabili daca greseala materiala grava invocata, priveste sau nu o problema de procedura . O astfel de eroare trebuie sa fie evidenta, sa fie in legatura cu aspecte formale ale judecatii in recurs, pentru verificarea careia sa nu fie necesara o reexaminare a fondului sau o reapreciere a probelor.


Din aceasta perspectiva, nu poate fi primita prezenta contestatie, in conditiile in care se invoca stabilirea eronata a situatiei de fapt, in urma aprecierii probelor si a interpretarii faptelor, intrucat aceasta echivaleaza cu o eroare de judecata . Greseala materiala avuta in vedere de legiuitor trebuie sa fie esentiala, ceea ce echivaleaza cu pronuntarea unei alte solutii in lipsa ei, in caz contrar contestatia trebuie respinsa.


In raport de acestea, in mod eronat contestatoarea a calificat drept greseala materiala a instantei de recurs considerentul ca autoritatea contractanta ar fi dispus de sumele necesare achizitionarii celor 20 de autobuze, singurul argument care, in opinia contestatoarei , a condus la pronuntarea deciziei atacate, fiind o eroare atat a sensului pe care instanta il atribuie unui act, respectiv hotararea nr. 370/30.03.2009, cat si considerentele instantei cu privire la sustinerile contestatoarei.


Avand in vedere faptul ca toate criticile contestatoarei vizeaza modul de interpretare a probelor aflate la dosar, in speta inscrisuri, ``iar aceasta nu datorita interpretarii acestei probe in acest sens, ci datorita unei erori in a considera acest act drept mijloace prin care se aloca banii respectivi, datorita discrepantei majore intre sensul dat de instanta acestui act si rolul sau real.", curtea va respinge contestatia in anulare formulata de Regia Autonoma Oradea Transport Local ca inadmisibila - nefiind in prezenta unei erori materiale ci a unei erori de rationament juridic (potrivit sustinerilor contestatoarei).

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.987 din data 16.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Contract de achizitie publica    Contestatie in anulare    OUG 34/2006    Contestator    Greseala materiala    Contract prestari servicii de transport    Contract de prestari servicii    Legea 273/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro