Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Transmitere drept de proprietate la data radierii societatii din Registrul Comertului

Transmitere drept de proprietate la data radierii societatii din Registrul Comertului

  Publicat: 22 Nov 2012       16731 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin cererea inregistrata in data de 07.12.2010 la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala, reclamantul C E a chemat in judecata paratul Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca la data radierii SC E C SRL, din Registrul Comertului i s-a transmis dreptul de proprietate asupra imobilului-apartament nr. 3 situat in B, inclusiv boxa nr. 1 si locul de parcare nr. 5 de la subsol, avand numarul cadastral 15906/3 inscris in C.F. nr. 56709 a localitatii B si asupra imobilului apartament nr. 24 situat in municipiul M, inclusiv locul de parcare, avand numar cadastral 10529/1-C1-U24 inscris in Cartea Funciara nr. 13493 a localitatii M, precum si sa se dispuna inscrierea dreptului de proprietate asupra imobilelor astfel cum au fost identificate in Cartea Funciara.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.


Prin sentinta comerciala nr.2009 pronuntata la 24.02.2011 in dosarul nr.59144/3/2010 Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala a respins cererea reclamantului.


Pentru a pronunta aceasta sentinta comerciala tribunalul a retinut ca potrivit art.235 alin.3 si 4 din Legea nr.31/1990, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din Registrul Comertului, care elibereaza fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in Cartea funciara. Rezulta deci ca in cazul dizolvarii voluntare a societatilor comerciale, Registrul Comertului iar nu instanta, elibereaza un inscris constatator al dreptului de proprietate . In cauza, din adresa nr.63086/23.02.2011 rezulta ca petentul nu a depus inscrisurile necesare eliberarii certificatului prevazut de art.235 din Legea nr.31/1990 republicata, imprejurare fata de care petentul poate formula ulterior o cerere de eliberare a certificatului constatator al dreptului de proprietate la care sa anexeze inscrisurile doveditoare, iar in ipoteza respingerii cererii are calea de atac impotriva respectivei hotarari.


Impotriva acestei sentinte comerciale, inclusiv a incheierii de sedinta premergatoare de la 03.02.2011, la data de 07.04.2011 reclamantul C E a formulat apel, solicitand schimbarea in tot a hotararii atacate in sensul admiterii actiunii astfel cum a fost formulata.


In motivarea apelului s-a aratat ca in mod eronat tribunalul a admis, prin incheierea de la 03.02.2011, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, desi mentionarea cestuia in cauza era necesara.


Pe fondul cauzei, tribunalul nu a avut in vedere ca SC E C SRL, al carui asociat unic a fost reclamantul, a fost radiata din Registrul Comertului, ceea ce face ca orice cerere de inregistrare prevazuta de Legea nr.26/1990 in legatura cu aceasta societate comerciala sa nu mai poata fi primita.


Certificatul constatator prevazut de art.235 alin.4 din Legea nr.31/1990, necesar pentru inscrierea bunurilor in discutie in cartea funciara, nu poate fi eliberat de Oficiul Registrului Comertului fara o inregistrare prealabila a actelor dovedind dreptul de proprietate si a raportului de repartizare a activului, iar aceasta inregistrare nu mai este posibila atat timp cat societatea a fost radiata, nemaiexistand ca persoana juridica.


De asemenea, in cauza, impotriva sentintei comerciale nr.2009 din 24.02.2011, inclusiv a incheierii de sedinta premergatoare de la 03.02.2011, a mai formulat recurs si numita P S, astfel fiind denumita calea de atac promovata de aceasta, solicitandu-se schimbarea in tot a hotararii atacate in sensul admiterii actiunii reclamantului.


Recurenta a mentionat ca a promovat recursul in conformitate cu prevederile art.336 alin.3 Cod procedura civila avand calitate de persoana interesata, dat fiind ca s-a angajat, in calitate de promitent,prin actul denumit "Promisiune de vanzare-cumparare", autentificat de un notar public, sa cumpere de la apelantul C E imobilele la care se refera actiunea formulata de acesta in cauza.


In motivarea recursului recurenta a preluat in mod identic aceleasi sustineri ce au constituit motivele de apel formulate de apelantul C E.


Prin incheierea data in cauza la termenul de judecata de la 16.06.2011 Curtea, in temeiul art.84 Cod procedura civila a calificat calea de atac formulata de numita P S drept apel, iar nu recurs.


In dovedirea sustinerilor formulate ambii apelanti au depus inscrisuri la dosarul cauzei.


In raport cu taxa judiciara de timbru in suma de 20 de lei si timbrul judiciar de 0,15 lei, achitate initial de fiecare dintre apelanti, la dispozitia instantei, imobilele la care se refera actiunea in cauza au fost evaluate si fata de valoarea astfel indicata s-a stabilit cuantumul in completare al obligatiei de timbrare in sarcina apelantilor.


Dintre acestia, doar apelantul C E a depus la dosar dovada timbrarii in completare a apelului formulat, iar in raport cu apelul declarat de apelanta P S Curtea a invocat si a pus in discutia partilor exceptia insuficientei timbrari a apelului respectiv.


Fata de acestea, analizand actele dosarului Curtea retine urmatoarele:


In ceea ce priveste apelul declarat de apelanta P S, potrivit dispozitiilor art.20 din Legea nr.14671997 si OUG nr.32/1995, taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar corespunzator trebuie sa fie achitate integral si anticipat judecatii cererii formulate, in caz contrar sub sanctiunea anularii acesteia.


In cauza apelanta P S trebuia sa achite, in completare si o taxa judiciara de timbru in suma de 4.188,56 lei si timbrul judiciar in valoare de 4,85 lei dar, desi a fost citata cu mentiunea expresa in acest sens nu a inteles sa se conformeze.


In consecinta, deoarece apelanta nu s-a conformat dispozitiilor legale privind timbrarea cererii, exceptia insuficientei timbrari a apelului, invocata de Curte, trebuie apreciata ca fiind intemeiata.


In ceea ce priveste apelul declarat de apelantul C E, tribunalul a respins actiunea reclamantului, prin sentinta atacata ca urmare a faptului ca s-a raportat in mod gresit la situatia dizolvarii voluntare a SC E C SRL, retinand astfel, ca, fata de dispozitiile art.235 din Legea nr.31/1990, reclamantul are posibilitatea sa formuleze ulterior (dizolvarii in intelesul considerentelor din hotararea atacata) o cerere la Oficiul Registrului Comertului pentru eliberarea certificatului constatator al dreptului de proprietate .


In ipoteza in care la momentul pronuntarii sentintei apelate SC E C SRL s-ar fi aflat in dizolvare si lichidare fara sa fi intervenit radierea ei din Registrul Comertului, intr-adevar nu se justifica formularea unei actiuni de natura celei in cauza din moment ce exista posibilitatea unei cereri in acelasi scop direct la Registrul Comertului.


In fapt insa, chiar mai inainte de data de 07.12.2010 a formularii actiunii de catre reclamant, nu numai ca se dispusese dizolvarea (prin incheierea nr.47 din 05.01.2009) dar intervenise si radierea acestei societati din Registrul Comertului (potrivit incheierii nr.35322/06.05.2009 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul B). Dispozitiile art.235 din Legea nr.31/1990 prevad posibilitatea solicitarii de catre asociati si, respectiv, a eliberarii de catre Registrul Comertului a certificatului constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite si in baza caruia asociatii pot proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara, numai pana la momentul radierii societatii din Registrul Comertului, iar nu si ulterior.


Aceasta deoarece in raport cu efectuarea radierii societatea nu mai exista ca persoana juridica, si, in aceasta situatie, Registrul Comertului nu mai poate elibera certificatul constatator mentionat, deoarece eliberarea se poate face doar in baza unor date inscrise in registru, iar o astfel de cerere de inregistrare de mentiuni cu documentele necesare atasate nu se mai poate formula ulterior radierii.


In speta, in conditiile in care s-a emis decizia nr.3 asociatului unic al SC E C SRL (reclamantul in speta) din data de 18.12.2008, privind dizolvarea fara lichidare a acestei societati si Raportul de repartizare a activului catre asociatul unic din 25.03.2009, dar s-a omis depunerea acestora si formularea cererilor necesare odata cu cererea de radiere, reclamantul nu era indrituit nici sa solicite completarea incheierii prin care s-a dispus radierea; cererea pe care a formulat-o in acest sens a si fost, de altfel, respinsa, prin incheierea din 15.09.2010 data in dosarul nr.43195/3/2010 de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul B.


In plus, desi beneficiaza de prevederile dispozitiilor art.235 alin.3 din Legea nr.31/1990, reclamantul nu se poate nici adresa direct serviciului de carte funciara, deoarece inscrierea in cartea funciara nu opereaza prin efectul legii, ci trebuie sa se prezinte actul din care rezulta dreptul pretins pentru inscriere . In cauza, un astfel de act priveste constatarea producerii efectelor prevazute de art.235 alin.3 din Legea nr.31/1990 in persoana reclamantului, cu privire la cele doua imobile in discutie, adica existenta dreptului reclamantului asupra imobilelor respective. Aceasta si in conditiile in care nu se pune problema ca reclamantul ar fi in masura sa procedeze la realizarea dreptului respectiv, in primul rand sub aspectul calitatii procesuale pasive, societatea comerciala fiind radiata. Cum radierea societati a fost dispusa printr-un act al registrului comertului iar efectul transmiterii dreptului de proprietate catre asociat este prevazut de lege in raport cu intervenirea radierii, constatarea producerii acestui efect trebuie sa se raporteze la acelasi cadru juridic procedural, inclusiv in ceea ce priveste registrul comertului implicat sub acest aspect, referitor la calitatea procesuala pasiva a acestuia in cadrul unei actiuni in constatare de drept comun. Aceasta, totusi, fara a se putea retine un interes propriu al registrului comertului sau opozabilitatea dreptului reclamantului fata de acesta.


In raport cu acestea, admiterea de catre tribunal, in baza art.7 din Legea nr.26/1990 si art.331 Cod procedura civila, prin incheierea de la 03.02.2011 a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul B apare ca fiind netemeinica, in cauza nefiind vorba despre atributiile registrului comertului referitoare la inscrierea de mentiuni privind o societate comerciala, din moment ce SC E C SRL este radiata.


Sub aspectul criticilor indreptate impotriva incheierii de la 03.02.2011 trebuie considerat ca acestea fac parte din apelul promovat fata de sentinta atacata in cauza.


In consecinta, se impune schimbarea sentintei apelate, scop in care Curtea retine ca la momentul radierii SC E C SRL in patrimoniul acesteia se aflau doua imobile, dobandite in baza contractului de asociere autentificat sub nr.1662 din 29.04.2005 de BNP C M. P, contractului de partaj voluntar autentificat sub nr.3864 din 26.10.2005, la acelasi notar public, respectiv contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4578 din 07.12.2007 la BNP M P si A, imobile inscrise in cartea funciara CF nr.13493 a localitatii M, cu numar cadastral 15906/3, respectiv, CF nr.10529/1-C1-U24, si in compunerea rezultand din actele mentionate. De asemenea, la data radierii in temeiul art.235 alin.3 din Legea nr.31/1990, imobilele respective s-au transmis de drept, catre reclamant. Sub acest aspect instanta retine ca nu sunt nici indicii in sensul ca demersurile reclamantului, astfel cum au fost aratate, in vederea dizolvarii si radierii SC E C SRL ar fi urmarit fraudarea intereselor unor terte persoane .


Avand in vedere considerentele aratate Curtea a admis exceptia insuficientei timbrari a apelului declarat de apelanta P S si a respins apelul respectiv ca insuficient timbrat, a admis apelul declarat de apelantul C E, a schimbat in tot sentinta atacata in sensul ca a admis actiunea reclamantului, a constatat ca la data radierii SC E C SRL din registrul comertului a operat transmisiunea catre reclamantul C E a dreptului de proprietate asupra imobilului apartament nr. 3 situat in B, , inclusiv boxa nr. 1 si locul de parcare nr. 5 de la subsol, avand numarul cadastral 15906/3 inscris in C.F. nr. 56709 a localitatii B si asupra imobilului apartament nr. 24 situat in municipiul M, inclusiv locul de parcare, avand numar cadastral 10529/1-C1-U24 inscris in Cartea Funciara nr. 13493 a localitatii M si in temeiul art.20 si urmatoarele din Legea nr.7/1996 a dispus inscrierea dreptului de proprietate al reclamantului asupra imobilelor identificate anterior in cartea funciara.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.416 din data 12.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Oficiul Registrului Comertului    Legea 146/1997    OUG 32/1995    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Registrul Comertului    Drept de proprietate    Creditor    Debitor    Radiere societate    Legea 31/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu