Coordonator: Av. Marius-Catalin Predut
Acasa » Jurisprudenta » Mediere

Acord de mediere. Desfacerea casatoriei prin acordul partilor

   din subsectiunea Mediere


Publicat 14 Mar 2013 5564 citiri

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este hotararea pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale care se ivesc in timpul judecatii.
Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata, care s-a dezbatut in fond in sedinta publica din 28.02.2011, cand partile prezente au pus concluzii conform celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 07.03.2011.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat, instantele judecatoresti sau alte organe cu aprobarea majoritatii membrilor prezenti.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(despre litigii, conflicte etc.) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
• nu sunteti obligat sa aveti cetatenia unuia dintre statele membre. Trebuie insa ca incalcarea drepturilor dumneavoastra sa fi fost comisa de unul dintre aceste state, in jurisdictia sa care, in general, corespunde teritoriului sau.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,


La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.


Procedura indeplinita.


S-a facut referatul cauzei dupa care:


Instanta a pronuntat sentinta de mai jos:


JUDECATORIA,


Deliberand asupra cauzei de fata:


Constata ca prin actiunea civila inregistrata pe rolul instantei sub numarul 32981/197/2010, petentii X. si Y. au solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna desfacerea casatoriei prin acordul partilor conform art. 59 raportat la art. 64 din Legea nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 370/2009.


La termenul din data de 28.02.2011, partile prezente au solicitat ca instanta sa ia act de contractul de mediere incheiat la data de 21.05.2010 si sa dea o hotarare de expedient in acest sens.


La prezenta, partile au anexat copii dupa cartile de identitate, certificatul de casatorie, certificatul de nastere al minorei, acordul de mediere incheiat la data de 21.05.2010.


Actiunea este timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.


Analizand materialul probator, instanta a retinut urmatoarele:


Conform certificatului de casatorie depus la dosar, partile s-au casatorit l< data de X., in fata delegatului starii civile al Primariei Brasov, casatoria fiinc inregistrata in Registrul civil sub numarul Y..


Din relatiile de familie a rezultat minora Q., nascuta la data de X.


Prin contractul de mediere incheiat la data de 21.05.2010 la Biroul de Media tor D.M.S. din Brasov, str. luliu Maniu nr. 53, semnat de ambele parti, acestea s-ai inteles pentru desfacerea casatoriei prin acord, cu pastrarea numelui dobandit prir casatorie, cu incredintarea minorei M. spre crestere si educare la mama, cu obligarea tatalui T. la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei M. in cuantum de X. lei cu plata la data de 5 ale fiecarei luni.


Partile s-au inteles si cu privire la programul de vizitare al minorei convenind in sensul urmator: petentul P. va avea acces neingradit in a-si exercita drepturile parintesti, de a-si indeplini obligatiile de tata fata de copil, fiindu-i permis sa stea impreuna cu copilul si sa-l viziteze de doua ori pe saptamana.


Prin acelasi acord de mediere, partile s-au inteles si cu privire la bunul imobil - apartament din Brasov, bun comun dobandit in timpul casatoriei, in sensul ca acesta sa ramana in proprietatea ambilor soti pana la momentul valorificarii, dupa care suma rezultata va fi impartita in mod egal dupa achitarea integrala a creditului ipotecar.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


Admite cererea formulata de petentii X. si Y. si, in consecinta, dispune desfacerea casatoriei incheiata intre parti la data de Z. in fata delegatului starii civile ai Primariei Brasov si trecuta in registrul de stare civila al Primariei Brasov sub nr. N, prin acordul partilor.


Incuviinteaza intelegerea intervenita intre parti in cadrul procedurii de mediere desfasurata la D.M.S. - Birou Mediator, Brasov, strada luliu Maniu nr. 43, in sensul celor ce urmeaza:


``ACORD DE MEDIERE


incheiat la data de 21.05.2010, in baza contractului de mediere nr.106 din 21.05.2010, in conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 370/2009, privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator am intocmit in forma scrisa prezentul Acord de mediere.


Noi, parti in procesul de mediere, declaram ca in urma procedurii de mediere intermediate de D.M.S. - Birou de Mediator, infiintat prin hotararea Consiliului de Mediere nr. 1470 din 14.02.2009, pozitia 561 in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei, cu sediul in Brasov, Str. luliu Maniu nr. 43, in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, modificata prin Legea nr. 370/2009, privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, am consimtit de comun acord incheierea prezentului act, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, am ajuns la o intelegere totala cu privire la desfacerea casatoriei si rezolvarea aspectelor accesorii divortului conform art. 64 alin. 1 si 2 din Legea nr. 192/2006. Casatoria a fost incheiata in X. si inregistrata in registrul starii civile la nr. Y. data de Z., certificat de casatorie seria Q..


Pentru ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate, am hotarat sa divortam amiabil si pentru ca am cazut de acord asupra tuturor aspectelor accesorii divortului, solicitam ca cererea de divort sa se intemeieze pe acordul nostru, conform art. 59 raportat la art. 64 din Legea nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 370/ 2009.


Aspectele accesorii divortului:


Ambele parti suntem de acord ca, dupa desfacerea casatoriei, Y. sa pastreze numele de Y..


Custodia copilului, interesul superior al copilului si constienti fiind de responsabilitatea noastra de parinti, dorim sa ii asiguram copilului minor linistea sufleteasca si emotionala de care are nevoie. Luand in considerare conditiile pe care mama i le poate oferi, pentru crestere si educare, mediul in care va creste si se va dezvolta, relatiile personale pe care le are cu copilul, precum si varsta acestuia, am ajuns la un acord comun si total cu privire la urmatoarele aspecte:


incredintarea copilului minor M., nascut la data de N., conform certificatului de nastere seria P., inregistrat sub nr. R. la data de S. la T. avand CNP U. mamei Y..


Fiind incadrata pe perioada nedeterminata in functia economist la E., obtine venituri care ii permit sa creasca copilul in cele mai bune conditii . In concluzie, fiica noastra F. va locui impreuna cu mama sa in A.P. (apartament compus din 3 camere).


De comun acord, am stabilit lunar acordarea unei pensii de intretinere in suma de G. lei/luna, cu plata la data de 5 ale fiecarei luni de catre tatal X..


Stabilirea programului de vizitare a copilului. X. va avea acces neingradit in a-si exercita drepturile parintesti, de a-si indeplini obligatiile de tata, fata de copil, fiindu-i permis sa stea impreuna cu copilul si sa-l viziteze de 2 ori pe saptamana. Se va putea ocupa de educatia si cresterea lui in continuare, noi fiind decisi ca pentru cresterea si educatia copilului sa ne folosim toate resursele materiale, financiare si afective pe care le avem.


Noi, X. si Y., declaram ca in timpul casniciei am achizitionat o locuinta cu plata in rate prin contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de D. la biroul notarului public N..


Apartamentul este situat in B. si este compus din doua camere si dependinte cu cota de 1,60% din partile de uz comun. Pretul total al apartamentului a fost stabilit prin contractul de vanzare-cumparare la suma de X. lei, din care a fost achitat anterior perfectarii contractului de vanzare-cumparare, suma de R. lei, iar diferenta de Z lei a fost achitata integral dintr-un imprumut acordat, conform contractului de ere lit ipotecar nr. I. incheiat intre S.C. B.R. S.A. si domnul X.. Ratele aferente creditului ipotecar au fost achitate la zi fara nici o intarziere. Raman de achitat,conform contractului mai sus mentionat, rate in suma de Z lei, pana in anul 2037,pe care ambii soti se obliga sa le achite in mod egal, apartamentul respectiv ramanand in proprietatea ambilor soti pana la momentul valorificarii acestuia. Dupa valorificarea acestuia, suma rezultata va fi impartita in mod egal, dupa achitarea integrala a creditului ipotecar.


Mentionam ca din punct de vedere material, toate celelalte bunuri comune au fost partajate de comun acord . Declaram ca nu avem depozite bancare si nici alte credite contractate."


Definitiva si irevocabila.


Pronuntata in sedinta publica, azi 07.03.2011.
Pronuntata de: Judecatoria Brasov, Sentinta civila nr. 2387 din 07.03.2011

Citeste mai mult despre:    Judecatoria Brasov    Legea 192/2006    Legea 370/2009    Desfacerea casatoriei


  • Jurisprudenta Relevanta
  • Stiri Juridice Conexe
  • Articole
  • Legislatie
  • Comenteaza!
Jurisprudenta conexa:     
Efectele prorogarii legale de competenta in situatia in care cererea reconventionala este disjunsa de cererea principala
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2015
Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntata de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002
Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntata de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002
Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntata de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002
Actiune in acordarea de daune morale pentru vatamare corporala
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1827 din 11 iunie 2014
Tentativa la furt calificat. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar
Pronuntata de: Tribunalul pentru minori si familie Brasov, Decizia penala nr. 21/R din 12.03.2010
Obligarea ambilor parinti sa ofere intretinere minorului
Pronuntata de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila nr. 8544 din 23.10.2012
Divort cu minori. Stabilire pensie de intretinere
Pronuntata de: Judecatoria Vanju Mare, Sentinta civila nr. 70 din 24.01.2012

Cabinet avocati Bucuresti


Cauta online dosarul din Instanta:


  • Stiri
  • Spete
  • Articole
  • Legislatie
  • Forum
Cele mai noi Stiri Juridice
 Conferinta - "Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei"
 Calendarul protestelor salariatilor din penitenciare
 ANOFM: Peste 23.000 de locuri de munca vacante in septembrie 2016
 Conferinta "Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei"
 CCR a declarat neconstitutional art. 25 alin. (5) CPP ref. la solutionarea actiunii civile in cazul prescriptiei raspunderii penale
 CCR a declarat neconstitutionale prevederile art. 434 alin. (1) teza intai CPP ref. la hotararile atacabile cu recurs in casatie
  ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Posibilitatea revocarii deciziei de concediere de catre angajator
 Statul Roman obligat la plata a peste 120.000 euro pentru erorile judiciare ale procurorilor anticoruptie
 Invitatie la conferinta cu tema “Jurisdictia constitutionala. Accesul cetateanului la justitia constitutionala”
 Constitutionalitate. Art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 ref. la pensionarea personalului din sistemul de justitie
 ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice in fata instantelor
  ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Baza de calcul a indemnizatiei de somaj
 Art. 18 din Legea nr. 360/2002 ref. la ocuparea posturilor de conducere de catre politisti declarat neconstitutional
 Art. 453 alin. 1 lit. f CPP ref. la revizuirea hotararilor judecatoresti pe motivul neconstitutionalitatii prevederii legale pe care s-a intemeiat hotararea a fost declarat neconstitutional
 (P) MCP Cabinet de avocati recruteaza avocat colaborator
 Invitatie la conferinta cu tema “Aspecte si probleme practice actuale in aplicarea codurilor”
 Invitatie la conferinta “Intelegerea si aplicarea noilor Coduri fundamentale ale Romaniei” – Oradea 2016
 HG pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara a fost publicata in M. Of.
 Standardele minime de cost pentru serviciile sociale actualizate de Guvernul Romaniei.
 Tarifele de prima stabilite de asiguratori pot contine reduceri comerciale
  Preia GRATUIT Stiri! FaceBook Twitter

Avocat Dreptul muncii
Ultimele Comentarii si Note
  Garda Financiara - Sectia Vaslui: buna ziua as dori sa se faca un control la magazinul din satul si ...
  Targu-Jiu - Executor Judecatoresc Barsasteanu Florian : v am sunat de nenumarate ori , v am scris mail, de ce nu luati le ...
  Primaria Diculesti: Primarul din comuna Diculesti, ce studii aveti la baza? Cred , ...
  Paduraru Gabriel Dumitru - Expertiza fizico chimica a probelor materiale: Buna ziua! Sunt studenta la criminalistica in anul II si as dori ...
  Antohie Cristina - Expertiza fizico chimica a probelor materiale: Buna ziua! Sunt studenta la criminalistica in anul II si a ...
  Tribunalul Militar Bucuresti: Detin informatia din care rezulta ca fratele meu MODJESCHI VICTOR ...
  Medias - Notar Public Cristea Daniel: am avut treaba cu el dar mai bine il evit . Nu e un bun profesion ...
  Oradea - Executor Judecatoresc Beiusan Gheorghe : manipuleaza spun ei,pe toti,adevarat?....DNA?.... ...
  Oradea - Executor Judecatoresc Beiusan Gheorghe : se lauda , ca jefuiesc pentru??? ...
  Oradea - Executor Judecatoresc Beiusan Gheorghe : mafiotii .... ...
  Vaslui - Notar Public Bulumac Marin : buna seara as dori cateva imformatii despre cum s-ar putea defalc ...
  Primaria Gheraesti: Domnule primar dezapeziti drumurile.... Cam greu de circulat prin ...
  Garda Financiara - Sectia Prahova: Buna ziua.Doresc ca garda financiara sa faca un control firmei Ha ...
  Motru - Executor Judecatoresc Diaconita Constantin : executorul diaconita constantin face numai falsuri pentru bani in ...
  Primaria BRAGADIRU: Domnule Primar,cand va indurati sa treceti pe Str.Mugurelui?,daca ...
  Garda Financiara - Sectia Timis: Lucrez la o firma de curierat,unde totul este ilegal de la salari ...
  SERVICIUL CIRCULATIE (PERMISE, INMATRICULARI, RADIERI, AMENZI...): Se poate imprumuta un autoturism unei persoane ce nu detine permi ...
  Parchetul de pe langa Judecatoria Caransebes: Buna ziua,
este a doua interventie, la Parchetul de pe langa ...

  Turnu Magurele - Notar Public Petrisor Marta Florica : Cel mai amabil notar intalnit pana acum si binenteles o doamna . ...

Publicitate pe EuroAvocatura.ro


Cabinet avocati Bucuresti