Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Suspendarea provizorie a efectelor unei sentinte civile pe calea ordonantei presedintiale

Suspendarea provizorie a efectelor unei sentinte civile pe calea ordonantei presedintiale

  Publicat: 07 Apr 2013       7189 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Din actele si lucrarile dosarului constata ca:

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Prin cererea inregistrata la Curtea de Apel Suceava la data de 16 decembrie 2011 sub nr. 1198/39/2011, petenta SC H.D.S.I. SRL, in contradictoriu cu intimata SC C.S.C. SRL, a formulat in temeiul dispozitiilor art. 581 si urm, precum si ale art. 280 C. proc. civ., cerere de ordonanta presedintiala, solicitand instantei sa dispuna suspendarea provizorie a efectelor sentintei civile a Tribunalului Suceava, sectia civila nr. 2185 din 7 noiembrie 2011.

Prin sentinta nr. 488 din 20 decembrie 2011, sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Suceava, a respins, ca neintemeiata, cererea de suspendare provizorie a efectelor sentintei civile nr. 2185 din 7 noiembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Suceava, formulata de petenta SC H.D.S.I. SRL, in contradictoriu cu intimata SC C.S.C. SRL si a dispus restituirea cautiunii consemnata cu recipisa C.E.C. nr. 894806 din 1 din 20 decembrie 2011.

Pentru a hotari astfel, Curtea de Apel Suceava a retinut, in esenta, ca, din inscrisurile depuse la dosar nu rezulta ca reclamanta a formulat apel impotriva sentintei a carei suspendare a solicitat-o, si, mai mult, ca nu rezulta formularea cererii de suspendare conform art. 280 alin. (l) C. proc. civ., o data cu apelul, sau ulterior, in fata instantei de apel. Mai mult, la dezbaterea cauzei, avocatul petentei a solicitat suspendarea provizorie, pe cale de ordonanta presedintiala, a sentintei primei instante, pana la solutionarea apelului, or, suspendarea provizorie, conform art. 280 alin. (5) C. proc. civ., poate fi acordata doar pana la solutionarea cererii de suspendare reglementata de art. 280 alin. (l) C. proc. civ., in cauza nefacandu-se dovada ca aceasta din urma cerere a fost formulata.

Impotriva evocatei sentinte a formulat recurs recurenta SC H.D.S.I. SRL, invocand motivele de nelegalitate prevazute de art. 304 pct. 7 si 9 C. proc. civ.

In motivarea cererii recurenta a aratat in principal ca: prin inscrisurile depuse la dosarul cauzei a dovedit ca a promovat apel impotriva sentintei civile nr. 2185 din data de 7 noiembrie 2011 a Tribunalului Suceava, cererea de apel adresata tribunalului potrivit dispozitiilor legale fiind transmisa instantei competente in aceeasi zi cu cererea de suspendare transmisa Curtii de Apel Suceava, astfel ca cererea de suspendare provizorie a efectelor sentintei primei instante formulata in baza dispozitiilor art. 280 C. proc. civ., coroborate cu cele art. 581 si urm. C. proc. civ., este din acest punct de vedere intemeiata; in prezenta cauza sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevazute de art. 581 C. proc. civ., spre a dispune suspendarea provizorie a sentintei civile a Tribunalului Suceava nr. 2185 din 7 noiembrie 2011; prin reglementarile cuprinse in art. 280 C. proc. civ., rezulta ca legiuitorul a conferit posibilitatea partii interesate sa apeleze la procedura suspendarii provizorii a efectelor hotararii atacate pentru a preintampina pericolul generat de punerea in executare a hotararii primei instante.

Prin intampinarea formulata, intimata SC C.S.C. SRL prin administratorul judiciar SC S.Q. SPRL a solicitat respingerea recursului ca fiind netemeinic si nelegal.

Analizand actele si lucrarile dosarului in functie de critici le recurentei, Inalta Curte retine ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 280 alin. (5) C. proc. civ,, pana la dezlegarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi incuviintata vremelnic, prin ordonanta presedintiala, chiar inainte de sosirea dosarului, iar, potrivit art. 280 alin. (l) C. proc. civ., cererea pentru suspendarea executarii vremelnice se va putea face fie odata cu apelul, fie deosebit in tot cursul instantei de apel.

Nu este lipsit de relevanta de a sublinia faptul ca recurenta a dovedit ca prin cererea de apel a solicitat suspendarea hotararii pronuntate de Tribunalul Suceava pana la solutionarea apelului.

Dispozitiile art. 581 alin. (l) C. proc. civ., prevad ca prin ordonanta presedintiala se pot lua masuri provizorii, grabnice cu privire la pastrarea unui drept sau prevenirea unei pagube iminente, ori pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Asadar, pe langa conditiile generale ce trebuie indeplinite de orice cerere de chemare in judecata, pentru admiterea unei cereri de ordonanta presedintiala trebuie indeplinite, cumulativ, trei conditii . Doua conditii sunt prevazute expres de text: urgenta si caracterul vremelnic al masurii, iar a treia rezulta din caracterul provizoriu al masurii si anume neprejudecarea fondului in analiza aparentei de drept pe care instanta o realizeaza in procedura de urgenta pentru solutionarea unei astfel de cereri.

In raport cu evocatele aspecte este de mentionat ca admisibilitatea ordonantei presedintiale se analizeaza nu doar din perspectiva formala a conditiilor prevazute de alin. (l) al art. 581 C. proc. civ., ci si din perspectiva consecintelor pe care o astfel de masura provizorie le poate avea asupra tuturor drepturilor partilor implicate in proces.

Este de observat ca, in prezenta pricina, sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevazute de dispozitiile art. 581 alin.(l) C. proc. civ., pentru a se dispune suspendarea provizorie a sentintei apelate.

Conditia urgentei este dovedita in scopul preintampinarii punerii in aplicare a masurilor dispuse prin sentinta primei instante, partea potrivnica procedand, deja, la investirea cu formula executorie a sentintei primei instante astfel ca, petenta este indreptatita sa solicite suspendarea efectelor sentintei tribunalului, prin aceasta evitand producerea unor consecinte deosebit de grave asupra tuturor celor implicati in litigiul dedus judecatii de fata.

Caracterul vremelnic rezulta din solicitarea petentei in sensul dispunerii masurii pentru o durata determinata, respectiv pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii sentintei apelate.

Conditia neprejudecarii fondului este, de asemenea, indeplinita prin insasi natura cererii care are ca obiect asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatii societatii, prin dispunerea masurii solicitate pe cale de ordonanta presedintiala neaducandu-se atingere aspectelor deduse judecatii.

In consecinta, pentru considerentele aratate, Inalta Curte, in temeiul art. 312 alin. (2) C. proc. civ., urmeaza sa admita recursul formulat in cauza, sa modifice sentinta Sectiei comerciale, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Suceava nr. 488 din 20 decembrie 2011 in sensul admiterii cererii de ordonanta presedintiala si sa dispuna suspendarea provizorie a executarii sentintei civile nr. 2185 din 7 noiembrie 2011 a Tribunalului Suceava, sectia civila, pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul apelului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
D E C I D E


Admite recursul formulat de recurenta SC H.D.S.I. SRL, impotriva sentintei Sectiei comerciale, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Suceava nr. 488 din 20 decembrie 2011.
Modifica sentinta atacata in sensul ca:
Admite cererea de ordonanta presedintiala.

Dispune suspendarea provizorie a executarii sentintei civile nr. 2185 din 7 noiembrie 2011 a Tribunalului Suceava, sectia civila, pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul apelului.
Irevocabila.
Pronuntata, in sedinta publica, astazi, 15 martie 2012.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1487/2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Suceava    Ordonanta presedintiala    Executare silita    Suspendarea executarii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 250/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 386 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fideiusiunea definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Noul Cod Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252-257)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice (Art. 209 - 224 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252 - 257 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata (Art. 602 - 630 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro