Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Motive de temeinicie pentru Contestatie impotriva hotararii Adunarii Creditorilor

Motive de temeinicie pentru Contestatie impotriva hotararii Adunarii Creditorilor

  Publicat: 12 Sep 2013       11700 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Act adoptat de organele de stat,
Viciu al unei hotarari,
O hotarare a Adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic doar pentru motive de nelegalitate, nu si pentru motive de netemeinicie.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Denumire data monedei unice europene.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act adoptat de organele de stat,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Asupra recursului de fata, constata:
Prin sentinta civila nr.11941 din 20.11.2012 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in dosarul nr.387104/3/2012 s-a respins ca neintemeiata contestatia formulata de contestatoarea SC M I SA in contradictoriu cu intimata SC D I SRL.
Pentru a hotari astfel s-a retinut ca in data de 18.09.2012 M IL SA a primit convocarea pentru sedinta adunarii creditorilor SC D I SRL din data de 24.09.2012 cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea activitatii lichidatorului judiciar;
2. Supunerea spre aprobare a propunerii lichidatorului judiciar de angajare a firmei de cadastru SC T 3M SRL in vederea intocmirii documentatiei de receptie finala si intabulare in C.F. a imobilului din Bucuresti, Bulevardul P. nra€¦, sector 1, avand c/v prestari servicii in suma de 15.600 Euro inclusiv TVA ;
3. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de obtinere si utilizare a sumei de 91.564 lei de la fondul de lichidare U.N.P.I.R., suma necesara acoperirii cheltuielilor cu receptia si intabularea imobilului, precum si a serviciilor de paza privind imobilul din Bucuresti, Bulevardul P. nra€¦, sector 1;
4. Supunerea spre aprobare a propunerii lichidatorului judiciar de vanzare in bloc prin negociere directa a bunurilor imobile proprietate a debitoarei, situate in Bucuresti, Bulevardul P. nr....-a€¦A, sector 1 catre SC M P D SRL ;
5.Alte mentiuni.
In data de 20.09.2012 M I SA a transmis lichidatorului judiciar, prin fax, punctul de vedere asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, votand impotriva la punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi, aspect retinut si consemnat si de catre lichidatorul judiciar in procesul verbal al adunarii creditorilor din data de 24.09.2012, avand in vedere suma exorbitanta si nejustificata in ceea ce priveste pretul serviciilor pe care urmeaza sa le presteze societatea a carei oferta a fost declarata castigatoare.
Punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii creditorilor din 24.09.2012 au fost aprobate de creditori respectand prevederile legale, in conformitate cu art.15 alin.1 din Legea 85/2006 ce stabileste ca `` deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente `` , creditorii ce detin 92,39 % din masa credala aproband desemnarea ofertei SC T 3M SRL castigatoare.
Efectuarea unor demersuri suplimentare in vederea gasirii unor noi oferte privind angajarea unui specialist topometrist ar fi condus la intarzierea vanzarii imobilelor.
Serviciile societatii SC T 3M SRL nu se rezuma numai la o simpla masuratoare topometrica, ci la realizarea masuratorilor topocadastrale necesare clarificarii si rezolvarii situatiei juridice si cadastrale pentru imobilele situate in Bd. P. nra€¦.A, respectiv nra€¦., sector 1, Bucuresti si a releveelor constructiilor edificate pe aceste terenuri.
Pentru imobilul din Bd. P. nra€¦, sector 1, Bucuresti, nu s-a intocmit proces verbal de receptie finala, a carei rezolvare intra tot in atributiile firmei de cadastru angajata.
Pentru angajarea unei firme de paza in vederea asigurarii unui post de paza si protectie pentru imobilele situate in Bd. P. nra€¦.-a€¦A, asa cum s-a aprobat prin Adunarea creditorilor din 12.09.2011, lichidatorul judiciar a procedat la publicitate in ziarul Bursa din 08.09.2011, iar in baza ofertei de servicii depusa de SC C SRL, a fost desemnata castigatoare aceasta oferta. Serviciile de paza se realizeaza printr-un post acoperit de 3 angajati, iar suma de 5.350, 85 lei include toate taxele si impozitele pe care societatea de paza le are de plata catre bugetul de stat .
Potrivit art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006: `` Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.``
Din dispozitiile legale mentionate mai sus, invocate de creditoarea SC M ISA ca si temei al contestatiei formulate la hotararea Adunarii creditorilor din 24.09.2012, rezulta ca aceasta poate fi desfiintata de catre judecatorul sindic numai pentru motive de nelagalitate.
Temeiurile pentru care judecatorul sindic poate desfiinta o hotarare a adunarii creditorilor sunt doar cele legate de incalcarea procedurii obligatorii de convocare a adunarii creditorilor, reglementata de art. 13, 14 si 15 din lege, deci motive de nelegalitate, si nu de temeinicie.
Din cuprinsul contestatiei formulate nu rezulta invocarea unor motive de nelegalitate a hotararii adunarii creditorilor din 24.09.2012, astfel ca cererea de desfiintare este neintemeiata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea contestatoare care solicita admiterea recursului, desfiintarea hotararii atacate si admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata.
In motivarea recursului sunt redate argumentele ce au stat si la baza formularii contestatiei fara a se indica in concret nici un motiv al nelegalitatii ori al netemeiniciei sentintei atacate. Se sustine numai ca hotararea tribunalului incalca vadit scopul Legii nr. 85/2006 si ca prejudiciaza interesele creditorilor, in special pe cele ale creditorilor chirografari.
Intimatul lichidator judiciar nu a formulat intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului in raport cu sentinta atacata si cererea de recurs, examinand cauza sub toate aspectele potrivit cu art. 3041 Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca recursul este nefondat, nu exista nici un motiv prevazut de art. 304 Cod procedura civila si nici alte motive de ordine publica astfel ca in temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedura civila urmeaza sa il respinga pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 14 alin. 7 din Legea nr.85/2006 judecatorului - sindic ii revine competenta solutionarii cererii de desfiintare a hotararii Adunarii creditorilor doar pentru motive de nelegalitate, oportunitatea acestora neintrand in atributiile instantei. De asemenea, legitimarea procesuala activa in formularea cererii de anulare a hotararii Adunarii creditorilor au doar creditorii care fie au lipsit motivat de la sedinta, fie au fost prezenti dar au votat impotriva adoptarii hotararii si au cerut sa se consemneze impotriva lot in procesul - verbal al adunarii.
Mai mult, din coroborarea dispozitiilor legale evocate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 din Legea nr.85/2007 reiese ca deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori, ceea ce in speta s-a si petrecut.
Punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii creditorilor din 24.09.2012 au fost aprobate de creditorii ce detin 92,39% din masa credala si respectiv 92,22% fara a se ignora pozitia creditoarei SC M I SA ce detine 0,11% din masa credala, pozitie comunicata prin scrisoare fax lichidatorului judiciar (cum reiese din chiar procesul - verbal al Adunarii Creditorilor aflat la fila 3 dosar fond).
Pentru toate aceste considerente, Curtea a apreciat ca in mod temeinic si legal judecatorul - sindic a respins contestatia creditoarei impotriva Hotararii Adunarii Creditorilor din data de 24.09.2012 si vazand si dispozitiile art. 11 alin. 2 din Legea nr.85/2006 a respins recursul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.583 din 19.03.2013


Citeşte mai multe despre:    Adunarea creditorilor    Insolventa    Legea 85/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Dreptul de vot al titularului unei creante sub conditie suspensiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 145/25.05.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 – Tribunalul Iasi

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor