Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie in anulare. Aplicarea sanctiunii nulitatii recursului

Contestatie in anulare. Aplicarea sanctiunii nulitatii recursului

  Publicat: 21 Jan 2014       4046 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act juridic prin care o persoana sau un organ revine asupra unei hotarari. De exemplu, un mostenitor poate retracta renuntarea la succesiune,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din analiza dispozitiilor art. 318 teza a II-a C. proc. civ. rezulta ca acesta este aplicabil in ipoteza in care instanta respinge in totalitate sau admite in parte pe fond recursul, omitand analizarea unor motive de recurs care ar fi putut permite admiterea in totalitate a acestuia, si nu atunci cand solutioneaza recursul pe o exceptie, chiar daca aceasta vizeaza insasi conditia motivarii recursului, deoarece ar presupune reanalizarea si rejudecarea exceptiei, ceea ce excede contestatiei in anulare, care este o cale extraordinara de retractare pentru motivele limitativ prevazute de lege.

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Act adoptat de organele de stat,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act juridic prin care o persoana sau un organ revine asupra unei hotarari. De exemplu, un mostenitor poate retracta renuntarea la succesiune,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Prin urmare, nu se poate ca pe calea contestatiei in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 teza a II-a C. proc. civ., formulata impotriva unei decizii in care a fost aplicata sanctiunea prevazuta de art. 3021 alin. (1) lit. c) C. proc. civ., sa se invoce neanalizarea motivelor de recurs.

Nota: In acelasi sens este si Decizia nr. 461 din 2 februarie 2011 publicata in Buletinul Jurisprudentei 2011 si in Buletinul Casatiei nr. 12/2011

- In decizie au fost avute in vedere dispozitiile din vechiul Cod de procedura civila, care a fost abrogat de Legea nr. 76/2012 la data de 15 februarie 2013

Prin decizia nr. 2905 din 30 mai 2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila, s-a constatat nulitatea cererii de recurs formulata de SC T. SA Suceava impotriva sentintei nr. 2 din 7 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila, in temeiul art. 3011 alin. (1) lit. c) C. proc. civ., pentru neincadrarea motivelor de recurs in dispozitiile art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ.

Impotriva deciziei nr. 2905 din 30 mai 2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila, a formulat contestatie in anulare contestatoarea SC T. SA Suceava invocand motivul prevazut de art. 318 C. proc. civ. si a sustinut ca instanta de recurs in mod gresit a retinut ca recursul sau nu a fost motivat in drept, in conditiile in care motivele de recurs au fost incadrate in dispozitiile art. 304 pct. 7 si 9 C. proc. civ., limite in care se impunea ca instanta sa analizeze recursul.

Astfel in mod nelegal s-a apreciat ca recursul este nemotivat in conditiile in care a aratat ca decizia pronuntata in apel contine motive contradictorii si ca instanta a interpretat gresit actele juridice deduse judecatii, cu atat mai mult cu cat a explicat ca trimiterea cauzei Judecatoriei Suceava este neclar motivata, situatie ce are consecinta crearii confuziei cu privire la persoanele, ca subiecte de drept responsabile pentru prejudiciul creat de catre Sindicatul Liber Independent prin liderul acestuia.

Examinand contestatia in anulare formulata de contestatoarea SC T. SA Suceava impotriva deciziei nr. 2905 din 30 mai 2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila, Inalta Curte a respins-o pentru considerentele ce se vor arata in continuare:

Potrivit dispozitiilor art. 303 alin. (1) C. proc. civ., recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs sau inlauntrul termenului de recurs.

Prin motivarea recursului trebuie sa se inteleaga nu numai indicarea textelor de lege in care se incadreaza criticile si dezvoltarea lor, ci si incadrarea lor in limitele recursului, cale de atac extraordinara nedevolutiva prin care o hotarare poate fi modificata sau casata doar pentru motivele de nelegalitate prevazute expres in pct. 1 - 9 ale art. 304 C. proc. civ.

Prin decizia contestata, Inalta Curte de Casatie si Justitie a aplicat sanctiunea prevazuta de art. 3021 alin. (1) lit. c) C. proc. civ. cu raportare la aceste cerinte legale, astfel ca, in aceste conditii, nu se poate pe calea contestatiei in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 alin. (1) teza a II-a sa se invoce neanalizarea motivelor de recurs.

Din analiza textului de lege mentionat rezulta ca acesta este aplicabil in ipoteza in care instanta respinge in totalitate sau admite in parte pe fond recursul, omitand analizarea unor motive de recurs care ar fi putut permite admiterea in totalitate a acestuia, si nu atunci cand solutioneaza recursul pe o exceptie, chiar daca aceasta vizeaza insasi conditia motivarii recursului, deoarece ar presupune reanalizarea si rejudecarea exceptiei, ceea ce excede contestatiei in anulare, care este o cale extraordinara de retractare pentru motivele limitativ prevazute de lege.

Asa fiind, criticile privind incalcarea unor principii de drept procesual nu isi gasesc justificarea in limitele in care a fost formulata calea de atac, astfel ca, in baza art. 320 C. proc. civ., aceasta a fost respinsa.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1525 din 9 aprilie 2013


Citeşte mai multe despre:    Recurs    Contestatie in anulareComentează: Contestatie in anulare. Aplicarea sanctiunii nulitatii recursului
Alte Speţe

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul dispozitiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea acordului de recunoastere a vinovatiei
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu