Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Proces-verbal de control fiscal. Natura juridica. Diferenta fata de procesul-verbal de constatare la fata locului emis in baza art. 55 Cod de proced

Proces-verbal de control fiscal. Natura juridica. Diferenta fata de procesul-verbal de constatare la fata locului emis in baza art. 55 Cod de proced

  Publicat: 12 Jun 2007       1082 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 554/2004, art. 2
Cod de procedura fiscala, art. 41, art.55

A fost promulgat la 11.09.1865
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procesul-verbal de control fiscal, este atat un act administrativ in sensul art.2 lit.c) din Legea nr. 554/2004 cat si un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de procedura fiscala, intrucat: emana de la o autoritate publica, exprima manifestarea unilaterala de vointa a acesteia, urmareste executarea legii si, prin stabilirea in sarcina reclamantei a mai multor obligatii fiscale, produce efecte juridice de necontestat. Este exclusa asadar calificarea lui drept un simplu proces-verbal de constatare la fata locului, intocmit in baza art. 55 din Codul de procedura fiscala, al carui scop este probarea unei situatii fiscale de fapt .

Nota: Instanta a avut in vedere art. 41 si art. 55 din C.proc.fisc. in forma republicata in M. Of. nr. 863 din 26/09/2005.


Prin actiunea formulata la 19 aprilie 2005 reclamanta S.C. “VGBI” S.R.L. a chemat in judecata Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala solicitand anularea procesului-verbal din 14 februarie 2005 intocmit de consilierii superiori ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Directiei Generale de Inspectie Financiar Fiscala.
Reclamanta a aratat ca procesul-verbal contestat este rezultatul unui control inopinat, efectuat prin sondaj, concluziile acestuia nefiindu-i comunicate desi potrivit acestora, societatea ar fi facut inregistrari in evidenta contabila fara a respecta prevederile legale, ceea ce impune in sarcina sa o serie de debite fata de stat .
Reclamanta a sustinut caracterul ilegal al actului contestat atat sub aspectul dreptului procedural cat si al dreptului substantial.
Prin sentinta civila nr.1165/15 iunie 2005 Curtea de Apel Bucuresti – Sectia contencios administrativ a respins actiunea in anularea procesului verbal din 14 februarie 2005, ca inadmisibila.
S-a retinut in acest sens, ca procesul-verbal nu reprezinta un act administrativ in sensul legii contenciosului administrativ, intrucat nu intruneste conditiile actului administrativ.
In acelasi timp s-a apreciat ca nu poate fi considerat nici act administrativ fiscal in conformitate cu dispozitiile art. 41 C.proc.fisc. dar nici titlu de creanta in sensul dispozitiilor art. 107 Cod procedura fiscala, nefiind susceptibil de a fi contestat si neputand constitui baza unei decizii de imputare.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs S.C. “VGBI”S.R.L.
Recurenta a sustinut ca prin procesul verbal a carui anulare s-a solicitat, s-a constat in fapt ca reclamanta nu ar fi prezentat documentele de evidenta tehnica operativa si de gestiune aferenta marfurilor facturate, motiv pentru care s-a concluzionat ca aceasta a facut operatiuni incorecte in contabilitate stabilind in acelasi timp si cuantumul sumelor datorate la bugetul de stat cu titlu de impozit pe profit, TVA si penalitati de intarziere. Ca, desi intitulat proces-verbal, actul ca atare indeplineste conditiile actului administrativ fiscal conform art. 37 si 38 C.proc.fisc..
Recursul este fondat.
Potrivit dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este definit ca fiind: „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica in vederea executarii ori organizarii legii, dand nastere, modificand sau stingand raporturi juridice”.
Or, procesul verbal din 14 februarie 2005, a carui anulare s-a solicitat prin actiune, emana de la o autoritate publica, reprezentand manifestarea de vointa unilaterala a acesteia, concretizata prin raportare la lege si fara echivoc producand efecte juridice de necontestat prin stabilirea in sarcina reclamantei a mai multor obligatii fiscale, prin acele sume constate a fi de virat la bugetul de stat cu titlu de impozit pe profit, diferenta TVA si penalitati intarziere.
Negand caracterul acestui proces-verbal de act administrativ asa cum il defineste art. 2 din Legea nr. 554/2004, dar si pe acela de act administrativ fiscal definit de art. 41 Cod procedura fiscala, instanta fondului a apreciat procesul verbal ca fiind rezultatul unei cercetari la fata locului, in sensul dispozitiilor art.55 Cod procedura fiscala, fara a sesiza ca textul are in vedere verificarea unor incinte, incaperi sau terenuri realizate in scopul de a proba o anume situatie de fapt, neavand nici o legatura cu procesul verbal de control fiscal.
Astfel, recursul a fost admis, hotararea casata iar cauza trimisa pentru solutionare in fond, la aceeasi instanta.

Pronuntata de: Decizia nr.5631 din 23 noiembrie 2005 I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Proces-verbal de control fiscal. Natura juridica. Diferenta fata de procesul-verbal de constatare la fata locului emis in baza art. 55 Cod de proced
Articole Juridice

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea – aspecte de constitutionalitate si echitat
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere – echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice

MApN a modificat Instructiunile privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor
14 May 2019 | 326

Legislaţie

Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
In Monitorul Oficial nr. 392 din 20.05.2019 a fost publicata Legea nr. 105/2019 privind modificarea ...

Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat
In Monitorul Oficial nr. 386 din 16.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea ...

Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu prec
Publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 17.05.2019. ...