Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala » Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala

  Publicat: 26 Nov 2007       6836 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 521 din 11 octombrie 2005, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 31 octombrie 2005

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Marin Frunza in Dosarul nr. R/1.564/P/2004 al Tribunalului Galati - Sectia penala.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca nefondata, aratand ca, in realitate, criticile autorului exceptiei se refera la caracterul incomplet al dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 9 martie 2005, pronuntata in Dosarul nr. R/1.564/P/2004, Tribunalul Galati - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Marin Frunza in dosarul mentionat.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege criticat, care nu prevede posibilitatea suspendarii procesului penal in situatia in care inculpatul este impiedicat sa participe la judecata pentru ca se afla internat in spital, incalca dreptul la aparare al inculpatului, care, in aceasta situatie, nu se poate apara in mod nemijlocit. De asemenea, conditionarea suspendarii judecarii cauzei de efectuarea unei expertize medico-legale, cu scopul stabilirii afectiunilor de care sufera inculpatul, este, in opinia autorului exceptiei, lipsita de sens, de vreme ce este de notorietate faptul ca internarea in spital are loc numai atunci cand pacientul sufera de unele afectiuni grave care nu pot fi tratate ambulatoriu.

Tribunalul Galati - Sectia penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat dispozitiile legale criticate nu numai ca nu contravin normelor constitutionale invocate, ci constituie o garantie a dreptului la aparare, precum si a principiului consacrat de art. 16 din Constitutie, potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii. In opinia instantei, imprejurarea ca nu poate fi suspendat procesul penal pe perioada cat inculpatul se afla internat in spital nu este de natura sa duca la incalcarea dreptului sau la aparare, atata vreme cat acesta nu sufera de o boala grava, care sa il impiedice sa se apere.

In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, intrucat critica autorului exceptiei vizeaza caracterul incomplet al dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala. Or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea 47/1992, instanta de contencios constitutional nu are competenta de a cenzura redactarea textului legal.

Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ca art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala nu contravine sub nici un aspect dreptului invinuitului sau inculpatului la aparare si, de asemenea, nu incalca dreptul la un proces echitabil, intrucat, pe de o parte, nu opreste partile interesate de a se adresa justitiei si de a beneficia de toate garantiile care conditioneaza intr-o societate democratica procesul echitabil, iar pe de alta parte, instituind conditiile in care se dispune suspendarea procesului penal, din cauza unei boli grave a inculpatului, reprezinta tocmai o concretizare a garantarii constitutionale a dreptului acestuia la aparare in cursul procesului penal. Cat priveste critica de neconstitutionalitate a acelorasi prevederi legale fata de art. 124 si 127 din Constitutie, se arata ca aceasta nu poate fi retinuta, intrucat art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala nu contine norme contrare dispozitiilor constitutionale privind infaptuirea justitiei si caracterul public al dezbaterilor.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala, avand urmatorul cuprins: “Cand se constata pe baza unei expertize medico-legale ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata, instanta dispune, prin incheiere, suspendarea procesului penal pana cand starea sanatatii inculpatului va permite participarea acestuia la judecata .

Aceste prevederi legale incalca, in opinia autorului exceptiei, dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3), referitoare la statul roman, ale art. 4 alin. (2), privind egalitatea intre cetateni, ale art. 11, privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 15, privind universalitatea drepturilor si a libertatilor fundamentale, ale art. 21, referitoare la liberul acces la justitie, ale art. 24, privind dreptul la aparare, ale art. 53, privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, ale art. 124, privind infaptuirea justitiei, si ale art. 126, privind instantele judecatoresti, cu raportare la prevederile din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, cuprinse in art. 1, privind obligatia de a respecta drepturile omului, in art. 6, care reglementeaza dreptul la un proces echitabil, in art. 7, privind legalitatea pedepsei, in art. 8, referitor la respectarea vietii private si de familie, si in art. 10, privind libertatea de exprimare.

Se sustine, in esenta, ca suspendarea procesului penal ar trebui sa intervina si in situatia in care inculpatul este internat in spital, fara ca aceasta masura sa fie conditionata de efectuarea unei expertize medico-legale, intrucat, altfel, in opinia autorului exceptiei, se incalca dreptul la aparare in mod nemijlocit.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulata, Curtea constata ca, in realitate, autorul exceptiei solicita modificarea solutiei legislative consacrate de textul de lege criticat, in sensul reglementarii posibilitatii suspendarii procesului penal si in alte situatii decat cele prevazute de ipoteza normei legale. O asemenea critica nu intra in competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea 47/1992, “se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:


Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Marin Frunza in Dosarul nr. R/1.564/P/2004 al Tribunalului Galati - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 11 octombrie 2005.

Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. (1) din Codul de procedura penala
Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria DiculescuŞtiri Juridice

PE a adoptat noi reguri ce ar imbunatati siguranta rutiera si ar reduce numarul accidentelor
15 Mar 2019 | 303

Guvernul a prorogat o serie de termene privind indeplinirea unor obligatii fiscale in anul 2019
15 Mar 2019 | 382

In anul 2019 Guvernul acorda pensionarilor peste 59.000 de bilete de tratament balnear
14 Mar 2019 | 351

Legislaţie

Legea 44/2019 de punere in aplicare a Rgulamentului UE privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul
Legea nr. 44/2019 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/75 ...

OUG 12/209 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei (Modificare a OUG 7/2019)
Ordonanta de urgenta nr. 12/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul j ...

Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privi ...