Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Titlu de creanta si titlu executoriu. Diferenta de regim juridic. Procedura de contestare. Temei legal si instanta competenta material.

Titlu de creanta si titlu executoriu. Diferenta de regim juridic. Procedura de contestare. Temei legal si instanta competenta material.

  Publicat: 12 Jun 2007       4769 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost promulgat la 11.09.1865
Codul de procedura fiscala, art. 137, art.169, art. 175

A fost promulgat la 11.09.1865
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
A fost promulgat la 11.09.1865
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
A fost promulgat la 11.09.1865
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Din interpretarea prevederilor art. 137 alin. (2) si art. 175 alin (1) din Codul de procedura fiscala rezulta ca un act administrativ fiscal a carui creanta fiscala a ajuns scadenta, dobandeste statutul unui titlu executoriu avand un regim juridic distinct de cel al actului administrativ fiscal.
Astfel, daca titlul de creanta, si orice alt administrativ fiscal, pot fi contestate la organul fiscal competent potrivit regulilor stabilite prin art. 175 si urm. din Capitolul I, al Titlului IX din Codul de procedura fiscala, republicat, contestatia impotriva titlului executoriu va urma procedura stabilita prin art. 169 din acelasi act normativ, instanta competenta material sa judece contestatia fiind judecatoria, ca instanta de executare .

Nota: O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, a fost republicata in M.Of. nr. 863 din 26/09/2005

Prin contestatia la executare inregistrata la 3 martie 2005, completata la 5 mai 2005, contestatorul Biroul Notarului Public MDS a a solicitat, in contradictoriu cu intimata Casa de Asigurari de Sanatate Bihor, anularea instiintarii de plata nr.2853 din 15.02.2005, a somatiei nr.6042 din 11.04.2005 si a titlului executoriu nr.2238 din 8.04.2005 emise de intimata.
Judecatoria Oradea, a declinat competenta de solutionare a contestatiei precizate in favoarea Tribunalului Bihor, retinand ca impotriva actului administrativ fiscal se poate formula contestatie in baza art.174 187 din Codul de procedura fiscala, contestatie care se depune la organul fiscal care a emis actul atacat, iar decizia acestui organ se poate ataca la instanta de contencios administrativ, respectiv tribunalul, competenta potrivit art.2 alin.1 lit.d din Codul de procedura civila.
Tribunalul Bihor Sectia comerciala si de contencios administrativ, a declinat in favoarea Judecatoriei Oradea competenta de solutionare a contestatiei la executare precizate formulata impotriva somatiei nr.6042 din 11.04.2005 si a titlului executoriu nr.2238 din 8.04.2005, retinand ca, potrivit prevederilor art.400 din Codul de procedura civila, competenta de solutionare a contestatiilor la executare revine instantei de executare care, conform art.373 alin.2 din acelasi cod este judecatoria in a carei circumscriptie urmeaza a se face executarea .
Prin aceeasi sentinta, Tribunalul Bihor a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul Curtii de Apel Oradea pentru solutionarea acestuia.
Solutionand conflictul negativ de competenta ivit intre cele doua instante, Curtea de Apel Oradea Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, prin sentinta nr.23 din 10 februarie 2006 a disjuns capatul de cerere privind contestatia formulata impotriva titlului executoriu nr.2238 din 8.04.2005 de capatul de cerere privind contestatia la executare formulata impotriva somatiei nr.6042 din 11.04.2005; a stabilit competenta de solutionare a contestatiei formulata impotriva titlului executoriu in favoarea Tribunalului Bihor si a contestatiei la executare formulata impotriva somatiei in favoarea Judecatoriei Oradea.
Instanta a retinut ca somatia nr.6042 din 11.04.2005 emisa de C.A.S. Bihor este un act de executare si poate fi atacata cu contestatie la executare care, conform dispozitiilor art.169 alin.4 din Codul de procedura fiscala coroborate cu cele ale art.400 din Codul de procedura civila, se introduce la instanta de executare competenta, in speta Judecatoria Oradea.
Cu privire la titlul executoriu nr.2238 din 8.04.2005, instanta a retinut ca este un act administrativ, iar pentru contestarea lui se prevede o procedura speciala in cuprinsul Titlului IX din Codul de procedura fiscala, astfel incat competenta de solutionare a acestui capat de cerere revine Tribunalului Bihor, ca instanta de contencios administrativ.
Reclamantul a declarat recurs sustinand ca cererea cu care a investit instanta fiind o contestatie la executare, este de competenta judecatoriei.
Recursul este intemeiat.
Rezolvarea cauzei de fata depinde de raspunsul la intrebarea daca titlul executoriu emis de organul de executare competent, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, este un act de executare sau este un act administrativ fiscal, in sensul prevederilor art.41 din acest cod.
Din prevederile art.137 din Codul de procedura fiscala rezulta ca titlul executoriu este un titlu de creanta, a carui creanta a devenit scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.
De asemenea, din prevederile art.175 alin.(1) Cod procedura fiscala rezulta ca titlul de creanta este, la randul sau, un act administrativ fiscal.
Astfel, rezulta ca un act administrativ fiscal, a carui creanta fiscala a ajuns scadenta, dobandeste statutul unui titlu executoriu avand un regim juridic distinct de cel al actului administrativ fiscal.
Deci, actul administrativ fiscal si titlul executoriu sunt doua acte juridice distincte si cu regimuri juridice diferite.
Este adevarat ca titlul de creanta, si orice alt act administrativ fiscal, poate fi contestat la organul fiscal competent potrivit regulilor de la art.175 si urm. din Capitolul I al Titlului IX din Codul de procedura fiscala, dar aceasta procedura nu este aplicabila si in ceea ce priveste contestarea executarii titlurilor executorii.
Astfel, potrivit art.169 alin.3 din Cod procedura fiscala, contestatia la executare silita poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.
Or, asa cum s-a aratat mai sus, in cazul titlului executoriu de fata nu exista o alta procedura de contestare a executarii lui, iar prevederile art.175 si urm. din Cod procedura fiscala, la care s-a raportat Curtea de apel, reglementeaza procedura recursului administrativ impotriva actelor administrative fiscale in intelesul dat de art.41 din acelasi cod.
In concluzie, avand in vedere ca somatia nr.6042 din 11.04.2005 si titlul executoriu nr.2238 din 8.04.2005 sunt acte juridice de executare, contestarea executarii lor atrage, potrivit art.169 alin.(4) din Codul de procedura fiscala, competenta judecatoriei ca instanta de executare .
Astfel fiind, recursul a fost admis, sentinta atacata casata si, rejudecandu-se conflictul negativ de competenta, s-a stabilit competenta Judecatoriei Oradea pentru solutionarea contestatiei la executare privind titlul executoriu si somatia de plata .

Pronuntata de: Decizia nr.1945 din 26 mai 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Titlu de creanta si titlu executoriu. Diferenta de regim juridic. Procedura de contestare. Temei legal si instanta competenta material.
Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria DiculescuŞtiri Juridice

Guvernul completeaza legea internshipului. Organizarea Programului oficial de internship al Guvernului Romaniei reglementata!
13 Mar 2019 | 340

Guvernul a aprobat infiintarea Cancelariei Prim-Ministrului. Vezi atributiile noului organism!
07 Mar 2019 | 568

Interpretare obligatorie I.C.C.J. cu privire la Legea darii in plata
05 Mar 2019 | 477

Legislaţie

Legea 44/2019 de punere in aplicare a Rgulamentului UE privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul
Legea nr. 44/2019 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/75 ...

OUG 12/209 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei (Modificare a OUG 7/2019)
Ordonanta de urgenta nr. 12/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul j ...

Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privi ...