Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Act administrativ fiscal. Comunicare. Termen de depunere a contestatiei.

Act administrativ fiscal. Comunicare. Termen de depunere a contestatiei.

  Publicat: 20 Jun 2007       1932 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act administrativ fiscal. Comunicare . Termen de depunere a contestatiei.Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului in unul din modurile prevazute la articolul 43 alineat 2 Cod procedura fiscala. Iar de la data comunicarii curge termenul de 30 de zile prevazut de art.176 alineat 1 Cod procedura fiscala.Sectia comerciala de contencios administrativ si fiscal – Decizia civila nr.1874/12 septembrie 2005.Prin actiunea in contencios fiscal inregistrata sub dosar nr.954/2005 al Tribunalului Alba, reclamantul M.T. a solicitat pronuntarea unei sentinte prin care sa se dispuna anularea Deciziei nr.3/26.01.2005 a D.G.F.P. Alba, anularea masurilor dispuse prin Raportul de inspectie fiscala nr.28.648/25.11.2004 si restituirea contravalorii TVA, dobanzi si penalitati aferente lunii noiembrie 2001, achitate de reclamant cu foaia de varsamant 1366906/2004.In motivarea cererii, a aratat ca in calitate de expert autorizat a fost supus unei inspectii fiscale pe perioada 2001-2002, dar constatarile si masurile dispuse de organele de control nu sunt intemeiate.Prin sentinta civila nr.71/CA/2005, Tribunalul Alba a respins ca nefondata actiunea reclamantului, apreciind ca acesta a depus contestatia la procesul-verbal de inspectie cu depasirea termenului prev.de art.176 alin.1 din Codul de procedura fiscala, asa incat in mod corect D.G.F.P. Alba prin Decizia nr.3/2005 a respins ca tardiva contestatia formulata.Impotriva sentintei nr.71/CA/2005 a declarat recurs reclamantul, care i-a adus critici de nelegalitate si netemeinicie. A sustinut ca in mod gresit s-a retinut ca i-a fost comunicat Raportul de inspectie fiscala in 26.11.2004, cand in realitate acest raport nu i-a fost comunicat prin nici unul din modurile prevazute de lege si doar la data de 12.01.2005, dupa insistente repetate, a primit un exemplar din raport .Analizand sustinerile recurentului, sub acest aspect al depunerii in termen a contestatiei, se constata ca sunt intemeiate.Astfel, potrivit art.176 alin.1 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, contestatia formulata impotriva actului administrativ-fiscal se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.Potrivit art.43 alin.1 Cod procedura fiscala, actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia ii este destinat, iar potrivit art.43 alin.2 actul administrativ fiscal se comunica dupa cum urmeaza:a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si primirea actului administrativ fiscal de catre acesta sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului;b) prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ-fiscal de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;c) prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia;d) prin publicitate.In speta, nu s-a facut dovada comunicarii Raportului de inspectie fiscala din 25.11.2004 cu reclamantul prin nici unul din modurile expres prevazute de lege.Declaratia data de reclamant la 26.11.2004 (fila 12 dosar fond) nu se incadreaza la art.43 alin.2 lit.a din Codul de procedura fiscala, intrucat din cuprinsul acesteia nu se atesta sub semnatura ca s-a comunicat un exemplar din raport la acea data .Sub acest aspect, este netemeinica retinerea de catre instanta de fond a datei de 26.11.2004 ca data comunicarii raportului cu reclamantul.In fapt, comunicarea efectiva a actului administrativ avand loc doar la 12.01.2005, contestatia depusa de reclamant se incadreaza in termenul prevazut de art.176 alin.1 Cod procedura fiscala si prin urmare in mod gresit a fost respinsa de parata D.G.F.P. Alba ca fiind tardiva, prin Decizia nr.3/2005.In consecinta, in baza art.304 pct.9, 312 Cod procedura civila, a fost admis recursul reclamantului si a fost modificata sentinta atacata in sensul anularii Deciziei nr.3/2005 emisa de parata si obligarii acesteia sa solutioneze pe fond contestatia petentului formulata impotriva masurilor dispuse prin Raportul de inspectie fiscala nr.28648/25.11.2004.

Pronuntata de: Curtea de Apel Alba Iulia-sectia comerciala Decizie 1874 (12.09.2005)


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Articole Juridice

Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica c
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice

Societatea de avocati Zamfirescu Racoti Vasile & Partners (ZRVP) va asimila DBO
30 Nov 2019 | 307

Legislaţie

Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate
Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M ...

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anu ...