Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Obligatia angajatorului de a infiinta registrul general de evidenta a salariatilor

Obligatia angajatorului de a infiinta registrul general de evidenta a salariatilor

  Publicat: 08 Feb 2017       875 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
P. actiunea civila inregistrata sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX formulata de reclamantul S. O. in contradictoriu cu parata S. C. M. . L. s-a solicitat ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna:

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Document politic de referinta aprobat de catre Consiliul Informal al Ministrilor responsabili cu amenajarea teritoriului din UE, la Potsdam in 1999.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

- sa se constate ca in perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15 a fost angajatul paratei, ca lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore pe zi, avand un salariu de baza lunar brut de 525 lei;- sa se constate ca in data de 30.11.2015 contractul de munca a reclamantului a incetat potrivit art. 55 lit. b din Codul muncii;


- sa fie obligata parata sa opereze in Revisal cuvenitele modificari;


- sa fie obligata parata sa achite toate contributiile aferente contractului de munca, respectiv CAS, somaj si impozit pe salariu si sa depuna la organele abilitate dovada achitarii contributiilor precizate mai sus precum si documentele necesare dovedirii stagiului de cotizare aferent perioadei solicitate.


In expunerea de motive, reclamantul arata ca in perioada 14.10.2014-4. 02. 2015 a prestat activitate pentru M. L. ca lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore pe zi, avand un salariu de baza lunar brut de 525 lei asa cum se poate observa si din contractul individual de munca depus alaturat. In 30 noiembrie 2015 a solicitat incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii, cerere acceptata de conducerea societatii si in urma careia s-a emis decizia nr. 6/1.12.2015.


Ca urmare a demersurilor efectuate la institutiile abilitate a constatat ca contractul de munca nu a fost inregistrat in REVISAL, nu au fost achitate contributiile aferente salariului si nici nu s-au depus la ITM statele de plata a salariului, motiv pentru care perioada in discutie nu ii este recunoscuta ca vechime in munca .


In drept a invocat art. 16 alin. 2 din Codul muncii, art. 9 din Legea nr. 130/1999, art. 18 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 modificata, art. 27 din Legea nr. 76/2002 modificata, art. 90 din Legea nr. 145/1997, art. 140 din Legea nr. 346/2002, art. 12 din Legea nr. 130/1999, art. 8 din Legea nr. 32/1991.


Parata S. C. M. . L. a depus la dosar un punct de vedere prin care recunoaste ca reclamantul a fost angajatul societatii in perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15, in calitate de lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore pe zi si un salariu brut de 525 lei. In data de 30.11.2015 contractul de munca al acestuia a incetat potrivit art. 55 lit. b din Codul Muncii. Arata ca sunt de acord cu admiterea actiunii. In probatiune a depus state de plata si fise de pontaj pentru perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15.


La termenul din 21. 04. 2016 reclamantul a formulat modificare a cererii de chemare in judecata, doar in sensul citarii ITM A. in calitate de parat. A mentinut in rest solicitarile din cererea de chemare in judecata .


Paratul I. T. DE M. A. a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.


A invederat prev. HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor:


Art. 2:


"(2) Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.


(5) Completarea si transmiterea registrului se fac de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator . ``


Art. 5:


"(1) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:


a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;


b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;


c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator .


(2) Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii. ``


Astfel, potrivit legii, doar angajatorul poate completa si transmite in registru general de evidenta a salariatilor (REVISAL) elementele prevazute la art. 3 din HG 500/2011.


Dupa cum se poate observa, nici reclamantul nu are vreo solicitare in ceea ce il priveste pe ITM A. .


In consecinta, apreciaza ca ITM A. nu are calitate procesuala pasiva.


In probatiune s-au incuviintat inscrisurile.


Examinand cu prioritate, conform art. 248 Cod procedura civila exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocata de I. T. de M. A., instanta o va respinge, pentur urmatoarele motive:


Conform art. 34 din Codul muncii, fecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, care se va inregistra in prealabil la autoritatea publica competenta, potrivit legii, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul angajatorului, data de la care devine document oficial.


Autoritatea publica competenta sa administreze acest Registru este Inspectia Muncii prin I. teritorial de munca .


HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor adoptata in aplicarea art. 34 alin. 7 din Codul muncii stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor


Potrivit art. 5 din aceasta Hotarare, (1): Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic. (2): Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.


Societatea la care reclamantul sustine ca a estat activitate nu i-a inregistrat contractul de munca in registrul general de evidenta al salariatilor si evident, nici incetarea acestuia, cu toate ca avea acesta obligatie conform art. 2 din HG nr500/2011 invocat de paratul ITM A. .


Este adevarat ca fostul angajator recunoaste ca reclamantul a prestat activitate, insa pozitia procesuala a acestuia este irelevanta, in conditiile in care nu si-a indeplinit obligatiile conform Codului muncii si HG nr. 500/2011, iar reclamantul a fost nevoit sa demareze prezenta actiune pentru recunoasterea muncii prestate cu incalcarea art. 16 din Codul muncii.


In conditiile in care instanta va constata ca cererea este intemeiata, finalitatea hotararii judecatoresti, adica operarea in REVISAL nu poate fi lasata la bunavointa fostului angajator astfel ca ITM isi justifica calitatea procesuala si din aceasta perspectiva .


Pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarele:


Intre reclamantul S. O. si parata SRL s-a incheiat contractul individual de munca (fila 3), potrivit caruia incepand cu data de 27. 04. 2015 reclamantul urma sa presteze munca in favoarea unitatii angajatoare, pe durata nedeterminata pe functia de lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore/zi, cu un salariu de baza lunar de 525 lei.


P. decizia nr. 6/01.12.2015 contractul individual de munca al reclamantului a incetat cu unitatea angajatoare, in conditiile art. 55 lit. b din Codul muncii (fila 7).


Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, in schimbul unei remuneratii denumita salariu .


In baza art. 16 din Codul muncii, se instituie obligatia angajatorului de a incheia contractul individual de munca in forma scrisa, dar in cazul in care nu a fost indeplinita aceasta obligatie, partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate, prin orice alt mijloc de proba .


Potrivit sustinerilor reclamantului, necontestate de societate parata si dovedite cu foile colective de prezenta si statele de plata (fila 29-44), depuse in probatiune de unitatea parata, instanta retine faptul ca reclamantul a prestat activitate in favoarea paratei in perioada aprilie 2015 - noiembrie 2015, conform contractului individual de munca mai sus mentionat, insa acest act nu a fost inregistrat in registrul de evidenta a salariatilor.


Se retine ca parata nu a dovedit contrariul sustinerilor reclamantului, desi sarcina probei ii revenea, potrivit art. 287 Codul muncii.


De altfel unitatea parata prin intampinare a fost acord cu admiterea actiunii, astfel cum a fost formulata, sens (f. 28).


Pentru aceste considerente, constatand ca intre parti a existat raport juridic de munca in perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15 in cadrul unitatii parate SRL, pe functia de lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore/zi, cu un salariu de baza lunar brut in cuantum de 525 lei, in temeiul art. 40 alin. 2 lit. c) si f) din Codul muncii, va fi obligata parata sa acorde reclamantului toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariatul sau (impozitul si contributiile catre bugetele speciale de asigurari sociale, pensie si somaj), in conditiile art. 55 alin. 1 si 2 din Codul fiscal, a Legii nr. 263/2010, Legii nr. 95/2006, Legii nr. 346/2002, Legii nr. 76/2002.


P. HG nr. 500/ 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, se stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta care prevede la art. 2 alin. (2), fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.


Potrivit art. 7 din acelasi act normativ, registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului, la art. 6 alin. (1) se prevede obligatia angajatorilor sau, dupa caz, a prestatorilor de servicii de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia conform art. 3.


In aceste conditii, parata va fi obligata sa opereze in REVISAL cuvenitele modificari, conform prezentei hotarari, iar in caz contrar, ITM, autoritatea publica competenta in administrarea acestui registru va dispune in consecinta.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de paratul I. T. de M. A. .


Admite cererea formulata si precizata de reclamantul S. O., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in A. I., . 35 A, jud. A., cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat S. I. S. - A. I., P-ta. I. M., nr. 22, parter, jud. A. impotriva paratilor SRL cu sediul in Cimpeni,, jud. A. si I. T. DE M. A. cu sediul in A. I., . 7, jud. A. si, in consecinta:


Constata ca reclamantul a desfasurat raporturi de munca in perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15, in cadrul unitatii parate SRL, pe functia de lucrator comercial, cu o fractiune de norma de 4 ore/zi, cu un salariu de baza lunar brut in cuantum de 525 lei.


Constata incetat raportul de munca al reclamantului S. O. cu unitatea parata SRL, incepand cu data de 30.11.2015, potrivit art. 55 lit. b din Codul Muncii.


Obliga parata sa procedeze la virarea obligatiilor banesti datorate bugetului asigurarilor sociale si fond de somaj, pentru perioada 27. 04. xxxxxxxxxxxxx15, sa depuna declaratiile lunare si dovezile de calculare a drepturilor salariale aferente perioadei mentionate.


Obliga parata sa opereze in REVISAL mentiunile corespunzatoare, conform prezentei hotarari.


Fara cheltuieli de judecata .


Executorie.Pronuntata de: Tribunalul Alba, Sectia I Civila, Sentinta Civila nr. 822/2016 din data de 12.05.2016


Citeşte mai multe despre:    neinregistrare salariat    registrul de evidenta al salariatilor    fractiune de norma    raport juridic de munca    inspectoratul teritorial de muncaComentează: Obligatia angajatorului de a infiinta registrul general de evidenta a salariatilor
Alte Speţe

Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Analizarea organigramelor si a statelor de functii ale angajatorului in aprecierea caracterului efectiv al desfiintarii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1275/2016 din 10.06.2016Articole Juridice

Codul muncii aplicabil in anul 2017. Interpretare, Modificari si Adnotari
Sursa: MCP Cabinet avocati