Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Imposibilitatea stabilirii altor zile libere pentru persoanele fara confesiune religioasa

Imposibilitatea stabilirii altor zile libere pentru persoanele fara confesiune religioasa

  Publicat: 17 Mar 2017       850 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost promulgat la 11.09.1865
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante sub dosar nr. XXXXXXXXXXX reclamantul C. A. in contradictoriu cu parata ADLEX S. SRL, a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta, in temeiul Art. 266 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, sa se dispuna:

Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

- Obligarea paratei sa aprobe cererea de reprogramare a efectuarii sarbatorilor religioase de Pasti in perioada 30 iunie 2016 - 1 iulie 2016


Reclamantul sustine ca cererea a fost depusa la sediul paratei si a primit numarul de inregistrare 8/1 1.03.2016, dar i-a fost refuzata aprobarea ei. Tot in aceasta zi, angajatorul i-a comunicat un raspuns la cerere, prin care acesta motiveaza refuzul de reprogramare prin faptul ca legea nu permite o reprogramare a perioadelor in care se acorda zilele libere aferente sarbatorilor religioase persoanelor care nu apartin cultelor religioase legale, altele decat cele crestine. Totodata, prin dreptul angajatorului prevazut la Art. 139 alin (2) din Legea nr. 53/2003, respectiv dreptul de a acorda zilele libere, a stabilit perioada efectuarii zilelor libere aferente sarbatorii religioase de Pasti conform perioadei stabilite de catre cultul religios al Bisericii Ortodoxe Romane, cult de care nu apartin.


Prin refuzul de a-i aproba aceasta solicitare, se produce o discriminare pe baza religioasa, fapt interzis de prevederile Art. 5 din Legea nr. 53/2003;


Mai arata ca in data de 11.03.2016 a adresat o cerere angajatorului, prin care a solicitat ca:


-conform Art. 1 alin (2) din Legea nr. 489/2006, nimeni nu poate fi supus vreunei discriminari, urmarit sau pus intr-o situatie de inferioritate pentru credinta, apartenenta ori neapartenenta sa la o grupare, asociatie religioasa sau un cult ori pentru exercitarea, in conditiile prevazute de lege, a libertatii religioase;


-programarea zilelor libere aferente sarbatorilor religioase conform perioadelor stabilite de catre cultul Bisericii Ortodoxe Romane este abuziva, deoarece conform Art. 9 alin (1) din Legea nr. 489/2006, in Romania nu exista religie de stat, acesta fiind neutru fata de orice credinta religioasa sau ideologie atee;


-actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru, potrivit Art. 270 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;


Daca este posibil, solicita comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, prin email, la adresa mentionata in preambulul cererii, in temeiul Art. 154 alin (6) NCPC. Totodata, solicita judecarea in lipsa, pe baza probelor aflate la dosar.


In drept se invoca dispozitiile Legii nr. 134/2010, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii; Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.


Parata ADLEX S. SRL legal citata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, din urmatoarele motive:


In fapt se sustine ca in urma refuzului de a aproba reclamantului solicitarea acestuia de a-i reprograma efectuarea zilelor libere aferente sarbatorilor religioase de Pasti in perioada 30 iunie 2016 - 1 iulie 2016, acesta a formulat o actiune prin care solicita instantei obligarea societatii de a-i aproba aceasta cerere .


In sustinerea actiunii, reclamantul a invocat faptul ca prin refuzul de a i se aproba solicitarea, i se produce o discriminare pe baza religioasa, iar conform Art. 1 alin (2) din Legea nr. 489/2006, nimeni nu poate fi supus vreunei discriminari, pus intr-o situatie de inferioritate pentru credinta, apartenenta ori neapartenenta sa la o grupare, asociatie religioasa sau un cult [. . . ]. Solicita ca aceste consideratii sa fie apreciate ca nefondate, deoarece acesta nu a fost supus vreunei discriminari. Legea nu prevede posibilitatea reprogramarii perioadei in care sa acorda zilele libere aferente sarbatorilor religioase. Se mai solicita a se constata ca sub punctul Art. 139 alin (1) din Legea nr. 53/2003 pe care reclamantul l-a invocat in cererea sa, referitor la acordarea a doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora`` se refera strict la acordarea suplimentara a doua zile libere in perioadele declarate ca sarbatori religioase de catre cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele ce apartin acestora, respectiv Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic si Cultul Musulman. Reclamantul neapartinand niciunui cult religios, acestuia nu i se cuvin aceste zile libere suplimentare. De asemenea, reclamantul a sustinut ca "programarea zilelor libere aferente sarbatorilor religioase conform perioadelor stabilite de catre cultul Bisericii Ortodoxe Romane este abuziva ``, deoarece in Romania nu exista religie de stat .


Fata de aceste sustineri, solicita a se retine ca, zilele libere nu sunt acordate si remunerate de catre stat, ci de catre angajator, in temeiul legii, potrivit Art. 139 alin (2) din Legea nr. 53/2003.


In temeiul art. 223 din NCPC, parata solicita judecarea in lipsa .


In drept s-au invocat dispozitiile Art. 154, Art. 205, Art. 223 din NCPC; Legea nr. 53/2003; Legea nr. 489/2006.


Analizand probele administrate in cauza, Tribunalul retine urmatoarele:


Potrivit disp. art. 139 din Codul Muncii, zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:


-1 si 2 ianuarie;


-prima si a doua zi de Pasti;


-1 mai;


-prima si a doua zi de Rusalii;


-Adormirea Maicii Domnului;


-30 Noiembrie Sfantul A. A. ;


-1 Decembrie;


-Prima si a doua zi de C. ;


-doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale,declarate astfel de cultele religioase legale,altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.


Acordarea zilelor libere se face de catre angajator .


In cauza, reclamantului i-a fost respinsa cererea din 11.03.2016 pentru reprogramarea zilelor de sarbatoare legala aferente primei si celei de a doua zi de Pasti, in perioada 30. 06. 1.07.2016, deoarece nu apartine nici unui cult religios, urmand ca aceste zile sa i se acorde in 1 si 2 mai (f. 2,3).


Desi disp. art. 139 al. 1 se refera doar la zilele libere care se acorda cultelor religioase legale, altele decat crestine, nu si la persoane fara confesiune religioasa, nu se poate retine ca o asemenea reglementare este discriminatorie, deoarece principiul constitutional al egalitatii in drepturi nu presupune uniformitate, angajatul avand posibilitatea de a negocia potrivit disp. art. 17 al. 6 din codul muncii clauzele contractului individual de munca inclusiv cu privire la acordarea zilelor libere, iar angajatorul are posibilitatea, in virtutea art. 143 Codul muncii de a stabili in cuprinsul contractelor colective de munca aplicabile si alte zile libere, incluzandu-se si zilele libere care pot fi acordate persoanelor fara confesiune, cum este reclamantul.


Potrivit disp. art. 11 din codul muncii,clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contractele colective de munca . Deoarece zilele libere solicitate de reclamant nu sunt prevazute prin contractul colectiv sau individual de munca, cererea sa este neintemeiata si va fi respinsa.


Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Respinge ca neintemeiata actiunea formulata de reclamantul C. A., cu domiciliul in loc. Micesti (Mun. A. I. ),, CNP xxxxxxxxxxxxx in contradictoriu cu parata ADLEX S., cu sediul in loc. Micesti (Mun. A. I. ),, CUI xxxxxxxx, nr. inreg. JXXXXXXXXXX.


Fara cheltuieli de judecata .


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare . Cererea de apel se depune la Tribunalul A. .


Pronuntata in sedinta publica de la 25. 05. 2016.Pronuntata de: Tribunalul Alba, Sectia I Civila, Sentinta nr. 928/2016 din 25.05.2016


Citeşte mai multe despre:    zile libere aferente sarbatorilor religioase    discriminare pe baza religioasa    principiul egalitatii in drepturi    negocierea clauzelor din contract privind acordarea zilelor libereComentează: Imposibilitatea stabilirii altor zile libere pentru persoanele fara confesiune religioasa
Alte Speţe