Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Acordarea drepturilor cuvenite dupa incetarea motivelor de suspendare a contractului de munca. Recalcularea salariului in conformitate cu vechimea in munca

Acordarea drepturilor cuvenite dupa incetarea motivelor de suspendare a contractului de munca. Recalcularea salariului in conformitate cu vechimea in munca

  Publicat: 03 Apr 2017       949 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Sub nr. XXXXXX/01.02.2016, a fost inregistrata la aceasta instanta contestatia reclamantei V M, avand CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in mun. M C, 18, jud. Harghita, in contradictoriu cu parata S Judetean de Urgenta M C nr. 2, cod fiscal xxxxxxx, jud. Harghita, prin care se solicita, obligarea acestuia din urma, la majorarea/reintregirea salariului de baza la nivel maxim, in conformitate cu vechimea in functie, precum si achitarea retroactiva a diferentei de salariu indexat, cu aplicarea sporurilor aferente si a dobanzii legale, calculate de la data majorarii salariilor de baza si pana la data pronuntarii hotararii.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

La data de 19 aprilie 2016, reclamanta si-a precizat actiunea, solicitand urmatoarele:1) Obligarea paratei, sa procedeze la recalcularea/stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 11 aprilie 2012, prin aplicarea tuturor majorarilor prevazute de legislatia in vigoare pe perioada suspendarii contractului individual de munca, cat si de prevederile legale, ce vizeaza perioada ulterioara incetarii motivelor de suspendare (O.G. nr. 23/2006, O.G. nr. 23/2007, respectiv O.G. nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2004 si legile ce reglementeaza salarizarea unica a personalului platit din fonduri publice), functie de activitatea efectiv desfasurata in cadrul institutiei angajatoare; 2) Obligarea paratei la plata in favoarea reclamantei, a diferentelor de drepturi salariale rezultate din modificarea salariului de baza, ca urmarea a aplicarii acestor majorari, incepand cu data de 1 februarie 2013 si pana la data la care, aceste majorari vor fi aplicate efectiv; 3) Obligarea paratei, la plata dobanzii legale, aferente acestor sume; 4) Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu prezenta cauza.


In fapt, reclamanta arata ca este salariata institutiei in cauza incepand cu anul 2005, ocupand functia de asistent medical principal - Sectia Obstetrica Ginecologie si, in perioada 01.04.2008 - 03.02.2010, respectiv 10.04.2010 - 11.04.2012, i-a fost suspendat contractul individual de munca in baza art. 51 lit. a din Codul muncii, ca urmare a indeplinirii conditiilor pentru a beneficia de concediu de cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.


Legat de pretentiile solicitate prin prezenta actiune, reclamanta apreciaza ca institutia in cauza a calculat si stabilit in mod gresit drepturile salariale, odata cu incetarea motivelor care au dus la suspendarea contractului sau de munca, respectiv cu data de 11.04.2012, neluandu-se in considerare reglementarile legislative prin care s-au aplicat majorari la salariu, inca din perioada cat contractul a fost suspendat. Se apreciaza ca, prin neaplicarea acestor majorari salariale, s-a creat o situatie discriminatorie intre reclamanta si alti salariati ai entitatii parate, persoane aflate in situatii comparabile, atat in ceea ce priveste functia cat si vechimea in munca si in specialitate.


Prin intampinarea depusa la dosar, paratul a invocat in principal exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, raportat la termenul general de prescriptie de 3 ani, iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii ca fiind netemeinica si nelegala, fara a-si argumenta sustinerile.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:


I.Tinand cont de prevederile art. 248, pct. 1 din Codul de procedura civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor invocate in cauza.


In primul rand, instanta va respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, apreciind ca este neintemeiata, pentru urmatoarele:


Conform art. 268 lit. c din Codul Muncii,a€¦``cererile trebuie formulate in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune in situatia in care obiectul conflictului de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat .``


De asemenea, la art. 171, pct.1 din Codul muncii, s-a reglementat in sensul caa€¦``dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate``.


Analizand cauza dedusa judecatii prin prisma exceptiei invocate, instanta constata ca reclamanta a promovat cerere la instanta de judecata in termenul legal de 3 ani, caz in care, textele de lege mai sus enuntate nu-si mai gasesc aplicabilitatea.


In context, de retinut este faptul ca reclamanta solicita acordarea/plata unor diferente de drepturi banesti, in termenul legal de prescriptie, incepand cu data de 1 februarie 2013, termen calculat in raport de data introducerii cererii, 1 februarie 2016 si nicidecum din data de 01.04.2008 (data suspendarii contractului) sau 11.04.2012 (data la care au incetat motivele de suspendare), dupa cum sustine parata.


II. Reclamanta este angajata Spitalului Judetean de Urgenta M__ C__, in functia de asistent medical principal - Sectia Obstetrica Ginecologie.


La data de 01.04.2008, contractul individual de munca al reclamantei a fost suspendat in temeiul prevederilor art. 51 alin.1 lit. a din Codul muncii, aceasta fiind beneficiara concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani. Suspendarea contractului de munca a fost prelungita la data de 23.05.2008, pentru aceleasi considerente avute in vedere la data de 01.04.2008.


La data de 11.04.2012, ca urmare a expirarii perioadei de suspendare, reclamanta si-a reluat activitatea la locul de munca, data la care, salarizarea personalului din sectorul public sanitar a fost reglementata de noile legi de salarizare aplicabile in domeniul bugetar.


In perioada cat contractul de munca al reclamantei a fost suspendat, in sectorul sanitar au operat majorari ale salariilor de baza, cresteri salariale ce s-au datorat reglementarilor survenite prin OUG nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice, respectiv prin Legea nr. 330/2009 si Legea nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.


Prin urmare, in ceea ce priveste stabilirea nivelului salariilor de baza intre limitele minime si maxime, incepand cu luna aprilie 2008, legiuitorul a statuat prin art. 5 alin. 5 din O.G. nr. 17/2008 de modificare si completare a O.U.G. nr. 115/2004, ca salariile de baza individuale ale personalului contractual de executie din sectorul sanitar avute la data de 31 martie 2008, salariile de baza la limita minima ierarhizate potrivit prevederilor alin. (4), precum si salariile de baza la limita maxima se majoreaza in doua etape, astfel:


a) cu 6%, incepand cu data de 1 aprilie 2008, fata de nivelul din luna martie 2008;


b) cu 5%, incepand cu data de 1 octombrie 2008, fata de nivelul din luna septembrie 2008.


(6) Prevederile alin. (5) se aplica si pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza .


La art. 17 alin. 2 din OG nr. 17/2008, s-a stabilit de asemenea ca,..pentru personalul incadrat si care incepand cu data de 1 aprilie 2008 urmeaza sa beneficieze de salarizarea prevazuta in anexa nr. I, salariile de baza individuale se stabilesc pe functia, gradul sau treapta profesionala avuta, dupa cum urmeaza:


a) la limita minima, daca salariul de baza individual se situeaza sub salariul de baza minim;


b) se mentine salariul de baza individual, daca acesta se situeaza intre salariul de baza minim si maxim;


c) conform evaluarii performantelor profesionale individuale, cu respectarea prevederilor alin. (1)."


Astfel, in raport de functia, nivelul de studii si vechimea in munca, prin Anexa nr. 1 la OG nr. 17/2008, s-a stabilit nivelul salariilor de baza a personalului medico-sanitar si auxiliar sanitar, intre limitele minime si maxime incepand cu data de 01.04.2008, respectiv 01.10.2008.


Asadar, stabilirea salariului de baza intre limitele minime si maxime urma sa se faca in anul 2008 in doua etape si anume, in aprilie 2008, respectiv octombrie 2008, cu respectarea prevederilor ce reglementeaza nivelul de salarizare pentru personalul din unitatile sanitare de stat .


Este de stiut, ca in situatii aproximativ similare, au fost admise catre instantele de judecata, cererile salariatilor care au solicitat stabilirea salariului de baza la nivel maxim, conform vechimii in specialitate la data respectiva, functie de prevederile Deciziei nr. 115/2008, emisa de catre conducerea spitalului, ca urmare a intelegerii cu reprezentantii Sindicatului Sanitas.


Asadar, in acele cauze (ex. dos. 4362/96/07.12.2012, s.a.), s-a retinut ca prin Decizia nr. 115/2008, emisa in conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 115/2004, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2005, al Ordinului Min. Sanatatii nr. 1470/2005, privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, precum si in baza intelegerii cu Sindicatul Sanitas, concretizata prin Procesul Verbal nr. xxxxx/25.09.2008, s-a statuat ca incepand cu data de 01.09.2008 sa se majoreze salariile de baza pentru medici sefi de sectie la salariu maxim, pentru asistenti medicali sefi de sectie la salariu maxim si pentru celelalte categorii de personal dupa vechimea in functie, modificandu-se sporurile de periclitate , conform anexei I.


Referitor la posibilitatea aplicarii acestor majorari si in cazul angajatilor care au avut contractele de munca suspendate, instanta retine ca aceste cresteri salariale trebuiau sa se regaseasca in cuantumul salariului odata cu incetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului. Evident ca o crestere a salariului unui angajat nu este posibila pe perioada cat acesta are contractul de munca suspendat (cazul reclamantei, pe perioada cat a fost in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani), de vreme ce pentru perioada respectiva beneficiaza si de indemnizatie, insa acest lucru este posibil, din momentul in care au incetat cauzele de suspendare.


Suspendarea contractului este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte - prestarea muncii si plata acesteia, ce se manifesta printr-o incetare temporara a traducerii lor in viata si se deosebeste de incetarea contractului, care presupune disparitia efectelor sale.


Faptul ca in perioada cat reclamanta a avut contractul de munca suspendat, au intervenit modificari legislative sub aspectul majorarii cuantumului salariilor celor care desfasurau activitate in sectorul sanitar, nu inseamna ca salariata este privata de acest drept pe toata durata existentei raportului de munca, ci urmeaza a i se acorda dreptul cuvenit, imediat ce au incetat motivele de suspendare.


Contrar celor sustinute de catre parat prin intampinare, instanta constata ca prin modificarile legale survenite in mod succesiv asupra salarizarii personalului angajat din sectorul sanitar, legiuitorul nu a urmarit excluderea posibilitatii acordarii vreunei majorari de salariu, odata ce au incetat motivele de suspendare si salariatul si-a reluat activitatea, pentru ca astfel, s-ar crea o situatie discriminatorie intre angajati, ceea ce ar afecta principiile fundamentale ale dreptului muncii.


Prin urmare, instanta apreciaza ca institutia parata trebuia sa stabileasca pe seama reclamantei, incepand cu data de 11.04.2012, salariul de baza lunar conform noii legi de salarizare, insa cu aplicarea majorarilor prevazute de O.G. nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2004.


Pe de alta parte, instanta constata ca drepturile salariale ale reclamantei au fost acordate incepand cu anul 2012, in concordanta cu noile reglementari legale in domeniul salarizarii, insa fara a se avea in vedere salariul avut la data expirarii perioadei de suspendare a contractului, cu majorarile cuvenite conform actelor normative mai sus enuntate, ori in cazul petentei, toate majorarile si reincadrarile ce aveau a fi facute in baza Legii nr. 330/2009, Legii nr. 285/2010, ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 si OUG nr. 19/2012 s.a., trebuiau raportate la nivelul salariului majorat la inceputul anului 2010.


Pentru aceste considerente, instanta va obliga parata sa recalculeze si sa stabileasca pe seama reclamantei, incepand cu data de 11.04.2012, salariul de baza lunar, cu aplicarea majorarilor prevazute de O.G. nr. 17/2008, pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2004, la care se vor avea in vedere toate celelalte majorari salariale, reglementate prin alte acte normative, incepand cu anul 2010 si in continuare, functie de activitatea efectiv desfasurata in cadrul institutiei parate.


De asemenea, instanta va obliga parata la plata diferentelor de drepturi salariale rezultate ca urmare a aplicarii acestor majorari, incepand cu data de 01.02.2013 si pana la data la care aceste majorari vor fi aplicate efectiv.


Totodata, in temeiul prevederilor art. 2 din OG nr. 13/2011, instanta va obliga paratul sa achite pe seama reclamantei, dobanzile legale penalizatoare, aferente sumelor datorate.


In temeiul prevederilor art. 451 alin. 1, coroborat cu art. 453 alin. 1 din Cod proc. civ., instanta va obliga parata sa plateasca pe seama reclamantei suma de 600,00 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de catre paratul S Judetean de Urgenta M C.


Admite actiunea civila formulata de catre reclamanta VM, avand CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in mun. M C, 18, jud. Harghita, in contradictoriu cu parata S Judetean de Urgenta M C, nr. 2, cod fiscal xxxxxxx, jud. Harghita si, in consecinta:


Obliga paratul sa recalculeze si sa stabileasca pe seama reclamantei, incepand cu data de 11.04.2012, salariu de baza lunar, cu aplicarea majorarilor prevazute de O.G. nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice.


Obliga paratul sa recalculeze si sa stabileasca pe seama reclamantei, incepand cu data de 11.04.2012, drepturile salariale cuvenite, prin aplicarea tuturor majorarilor prevazute de legislatia in vigoare, functie de activitatea efectiv desfasurata in cadrul institutiei parate.


Obliga paratul sa plateasca pe seama reclamantei diferentele salariale rezultate ca urmare a aplicarii majorarilor prevazute de O.G. nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2004, incepand cu data de 01.02.2013 si pana la data la care aceste majorari vor fi aplicate efectiv.


Obliga paratul sa plateasca pe seama reclamantei dobanda legala aferenta acestor sume.


Obliga paratul sa plateasca pe seama reclamantei suma de 600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecat


Executorie.


Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare . Apelul se depune la Tribunalul Harghita.


Pronuntata in sedinta publica din data de 09.06.2016.Pronuntata de: Tribunalul Harghita, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 934 din 09.06.2016


Citeşte mai multe despre:    suspendare contract de munca    drepturi cuvenite    recalcularea salariului    majorare salariu    dobanda legala    vechime in muncaComentează: Acordarea drepturilor cuvenite dupa incetarea motivelor de suspendare a contractului de munca. Recalcularea salariului in conformitate cu vechimea in munca
Alte Speţe

Savarsirea de catre angajator a unei fapte prin care se aduce atingere valorilor personale nepatrimoniale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1158 din 19.05.2016

Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca. Repunerea salariatului in situatia anterioara concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul T, Sectia Civila de Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1165/2016 din 11.07.2016

Plata indemnizatiei concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 271 din 17.03.2016Articole Juridice

[Av. Muncii] Suspendarea termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim