Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului. Acte de violenta asupra superiorului

Concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului. Acte de violenta asupra superiorului

  Publicat: 05 Apr 2017       1357 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 18.12.2015, contestatorul M_ N_ S_ a formulat contestatie impotriva deciziilor nr.7439/03.12.2015, respectiv nr. 7301/23.11.2015 emise de intimata ___ SRL solicitand anularea acestora, reintegrarea sa pe postul de reprezentant tehnic service; cu obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului individual de munca, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in calitate de salariat, de la data incetarii raporturilor de munca si pana la momentul platii efective a acestor drepturi; In subsidiar, a solicitat inlocuirea sanctiunii disciplinare a desfacerii CIM cu o sanctiune mai putin severa; obligarea paratei la plata daunelor morale in cuantum de 15.000 lei; cu cheltuieli de judecata .

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, Ón temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Parte dintr-un proces
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, contestatorul a aratat ca in data de 31.07.2014, a incheiat CIM nr.36/31.07.2014 pe perioada nedeterminata cu societatea intimata, prin care a fost incadrat pe functia de reprezentant tehnic service. Ulterior, prin actul aditional nr.2971/27.01.2015, s-a modificat elementul salariu, in sensul ca salariul sau lunar brut a fost stabilit la suma de 2847 lei.


La data de 23.11.2015, prin adresa nr.7307/23.11.2015, a fost convocat in data de 27.11.2015, la sediul societatii intimate in vederea realizarii cercetarii disciplinare prealabile pe motiv ca a savarsit o abatere disciplinara, respectiv violenta asupra superiorului si tentativa de sustragere a unui document apartinand firmei. I s-a adus la cunostinta totodata ca prin decizia nr.7301/23.11.2015 i se suspenda CIM pe perioada cercetarii disciplinare.


In data de 27.11.2015, i s-a adus comunicat contestatorului o noua convocare, fiind chemat sa se prezinte in data de 04.12.2015, la sediul societatii intimate pentru a da explicatii cu privire la fapta constand in avarierea serioasa si neanuntata a autoutilitarei inregistrate sub nr.XXXXXXX.


La data de 27.11.2015, s-a prezentat la convocare, sustinandu-si nevinovatia, iar la data de 04.12.2015, i s-a comunicat decizia nr.7439/03.12.2015, prin care i se aduce la cunostinta desfacerea disciplinara a CIM.


Contestatorul sustine in cuprinsul contestatiei ca decizia sus mentionata este nelegala pe motiv ca nu i s-a comunicat decizia de constituire a comisiei de disciplina in vederea efectuarii cercetarii disciplinare, apreciind ca este necesara desemnarea unor membri ai comisiei de disciplina prin decizie a angajatorului. Singura mentiune privind membrii comisiei de disciplina se regaseste in cuprinsul procesului verbal de cercetare disciplinara din data de 27.11.2015.Nici in convocarea la cercetarea disciplinara nu se precizeaza care este componenta unei astfel de comisii, convocarea emisa in data de 23.11.2015, comunicata contestatorului fiind semnata de directorul executiv, dl. M_ D_, contrar dispozitiilor art.251 alin.2 Codul muncii, potrivit carora salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea.


Totodata, s-a indicat gresit termenul de contestare a deciziei de sanctionare ca fiind 45 zile de la data comunicarii, desi Codul muncii prevede un termen de contestare a deciziei de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii deciziei, fapt ce atrage nulitatea absoluta, ce intervine ca sanctiune pentru lipsa mentiunii termenului de contestare a deciziei.


Decizia de sanctionare disciplinara nu cuprinde descrierea faptei care constituie abatere disciplinara aratand in mod succint faptele ce i se imputa, fara a se indica in ce context au fost savarsite sau consecintele acestor fapte .


In ce priveste temeinicia deciziei de sanctionare, se sustine de catre contestator ca evenimentele nu s-au petrecut astfel cum au fost expuse de angajator, ci in timp ce se afla in unul dintre birourile din incinta societatii intimate, in vederea reluarii activitatii dupa efectuarea concediului medical in perioada 16.11.xxxxxxxxxxxxx15, d-na M______ M______, avand functia de director vanzari, i-a inaintat cateva procese verbale de predare primire autovehicul pentru a le semna; la scurt timp, a fost sunat de un agent de politie care i-a solicitat sa se prezinte la sediul Politiei pentru a da o declaratie in dosarul penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, cercetari efectuate fata de conducatorii societatii intimate. A adus la cunostinta d-nei M______ faptul ca va semna procesele verbale la intoarcerea de la Politie, deoarece dorea sa verifice in mod amanuntit autovehiculul pe care urma sa il ia in primire, reprosandu-i-se faptul ca a avariat autovehiculul pe care l-a avut anterior in folosinta; A decis sa plece spre sectia de politie, luand de pe birou o mapa cu documente si un proces verbal asezat pe birou in fata sa, avand convingerea ca ii apartine, moment in care d-na M______ l-a prins de mana, acuzandu-l ca fura documentele societatii, adresand totodata cuvinte insultatoare.


Contestatorul a tras mana de care era tinut, inapoind documentul.


Pentru a putea angaja raspunderea disciplinara a unui salariat, se impun a fi intrunite urmatoarele conditii: sa fi fost savarsita o fapta in legatura cu munca(arata ca faptele retinute in sarcina sa nu au fost savarsite in legatura cu atributiile de serviciu); sa existe vinovatia salariatului(vinovatia sa nu a fost stabilita in concret de comisia de disciplina); sa existe incalcarea unor norme legale,a regulamentului intern, CIM , CCM(arata ca faptele imputate nu constituie abatere disciplinara); sa fi fost cauzat un prejudiciu(contestatorul arata ca nu s-a probat in concret savarsirea vreunei abateri disciplinare), sa existe legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu.


Sustine in continuare contestatorul faptul ca procedura cercetarii disciplinare prealabile a avut un rol strict formal, fiind declansata ca urmare a solicitarii acestuia de a i se achita orele suplimentare.


Avand in vedere nelegalitatea si netemeinicia deciziei de concediere, se impune in consecinta si anularea deciziei de suspendare a CIM nr.7301/23.11.2015, cu obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului individual de munca, in baza art.52 alin.2 Codul muncii.


Totodata, in baza art.80 alin.1 Codul muncii, solicita obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in calitate de salariat, de la data incetarii raporturilor de munca si pana la momentul platii efective a acestor drepturi .


In subsidiar, solicita inlocuirea sanctiunii disciplinare a desfacerii CIM cu o sanctiune mai putin severa, pe motiv ca daca se retine ca faptele invocate constituie abatere disciplinara, acestea au o gravitate redusa si nu justifica aplicarea celei mai drastice sanctiuni.


Totodata, a solicitat obligarea intimatei la plata sumei de 15.000 lei cu titlu de daune morale, parata dispunand incetarea raporturilor de munca in mod abuziv, fara ca salariatul sa fi savarsit o abatere disciplinara.


In drept, sunt invocate disp. Legii nr.53/2003, republicat.


In sustinere, s-a solicita proba cu acte, interogatoriu.


Intimata, legal citata, a formulat intampinare in cauza prin care a solicitat respingerea contestatiei, aratand ca societatea intimata a respectat toate prevederile legale privind cercetarea si sanctionarea disciplinara a salariatului. Astfel, decizia de constituire a comisiei de cercetare disciplinara nu este un document pe care legea il prevede a fi comunicat persoanei cercetate, in masura in care salariatul ar fi contestat legalitatea compunerii comisiei sau ar fi dorit consultarea documentului putea sa faca o solicitare in acest sens.


Adresa de convocare a fost semnata de directorul executiv al companiei, fiind persoana imputernicita contractual sa impuna si sa urmareasca disciplina in munca, directorul desemnand personalul specializat din companie sa efectueze cercetarile disciplinare, conform deciziei nr.7308/23.11.2015.


Sub aspectul termenului de contestare a deciziei, se sustine ca Legea nr.62/2011, stabileste la art.211 lit.a un termen de 45 zile pentru contestarea unei decizii de incetare a CIM, fiind respectata dispozitia legala in acest sens.


De asemenea, intimata a aratat ca decizia de sanctionare contine toate elementele faptei d-lui M___ necesare instantei pentru verificarea legalitatii si temeiniciei aplicarii sanctiunii.


Sub aspectul temeiniciei, fapta este cea descrisa in continutul deciziei, confirmata si prin declaratiile martorului B___, care a asistat la intregul eveniment, fapta a fost constienta, nefiind vorba de o eroare in care s-a aflat contestatorul.


In ce priveste solicitarea de inlocuire a sanctiunii cu alta mai putin severa, se arata ca sanctiunea este cea prevazuta de Regulamentul intern al societatii, faptele fiind de o gravitate extrem de ridicata.


In ce priveste solicitarea de acordare a daunelor morale, se invoca decizia RIL nr.40/2007, iar in lipsa vreunei prevederi stipulate in lege, CCM, CIM nu pot fi acordate.


In drept sunt invocate disp.art.248 lit.a, 265-268 Codul muncii; Regulamentul intern.


In sustinere, s-a solicitat proba cu inscrisuri .


La data de 01.03.2016, contestatorul a depus la dosar raspuns la intampinare.


Sub aspectul probelor, la termenul de judecata din data de 12.04.2016, instanta a admis pentru ambele parti proba cu inscrisuri iar pentru contestator si proba cu interogatoriu, dispunand din oficiu suplimentarea probatoriului, prin audierea martorului B___ D____, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Contestatorul a fost angajatul intimatei, in functia de reprezentant tehnic service iar prin Decizia nr.7439/03.12.2015 (fila 29) intimata a dispus sanctionarea contestatorului cu desfacerea disciplinara a contractului munca, conform art.248 lit.e din C.muncii.


Anterior, prin decizia nr.7301/23.11.2015, intimata a dispus suspendarea contractului individual de munca al contestatorului pe perioada cercetarii disciplinare prealabile.


Prin prezenta actiune, contestatorul a inteles sa formuleze contestatie impotriva deciziilor mai sus-mentionate, solicitand anularea acestora, reintegrarea sa pe postul de reprezentant tehnic service; obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului individual de munca, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in calitate de salariat, de la data incetarii raporturilor de munca si pana la momentul platii efective a acestor drepturi; In subsidiar, a solicitat inlocuirea sanctiunii disciplinare a desfacerii CIM cu o sanctiune mai putin severa; obligarea paratei la plata daunelor morale in cuantum de 15.000 lei


Analizand legalitatea concedierii contestatorului, prin prisma motivelor invocate de acesta, instanta retine urmatoarele:


Prin cererea de chemare in judecata, contestatorul a sustinut ca nu i-a fost comunicata decizia de constituire a Comisiei de disciplina in vederea efectuarii cercetarii disciplinare.


Potrivit art.251 C.muncii ``(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


Prin urmare, prealabil emiterii deciziei de sanctionare, trebuie efectuata cercetarea disciplinara prealabila ca o concretizare a dreptului la aparare al salariatului, legea reglementand expres modalitatea in care se efectueaza aceasta cercetare. Modul imperativ de redactare a textului de lege conduce la concluzia nulitatii actului de sanctionare emis cu nerespectarea acestei proceduri.


Cu probele administrate in cauza de fata, intimata a facut dovada respectarii dispozitiilor art.251 alin.2 din C.muncii, prealabil emiterii deciziei de sanctionare a contestatorului.


Astfel, potrivit dispozitiilor legale mai sus-mentionate, in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, contestatorul trebuia convocat in scris de persoana imputernicita de catre intimat sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


In cauza de fata convocarea contestatorului in vederea efectuarii cercetarii disciplinare prealabile a fost efectuata in scris, dupa cum rezulta din inscrisul aflat la fila 24 dosar, precizandu-se in concret obiectul pentru care s-a facut aceasta convocare,data, ora si locul intrevederii, adresa de convocare fiind semnata de directorul executiv al intimatei, d-nul M______ D_____ si purtand stampila societatii.


Sustinerile contestatorului in sensul ca nu i-a fost comunicata decizia de constituire a Comisiei de disciplina in vederea efectuarii cercetarii disciplinare nu poate atrage nulitatea dispozitiei de sanctionare, atata timp cat nici un text de lege nu prevede o asemenea obligatie, de vreme ce contestatorul a cunoscut numele persoanelor ce fac parte din aceasta comisie ulterior(acestea fiind consemnate in procesul verbal din data de 27.11.2015) si ar fi putut sa conteste numirea lor.


Chiar si in ipoteza in care salariatul nu ar fi fost convocat cu respectarea rigorilor stabilite de art.251 alin.2 Codul muncii, dar se efectueaza totusi cercetarea disciplinara prealabila, nerespectarea procedurii de convocare se acopera, neproducand nici un efect asupra validitatii deciziei de sanctionare disciplinara.


Totodata, s-a invocat faptul ca termenul de contestare a deciziei de sanctionare disciplinara a fost prevazut in scopul inducerii in eroare a contestatorului, fiind indicat un termen de 45 de zile in vederea contestarii deciziei, si nu cel de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, astfel cum prevad dispozitiile Codului muncii.


Instanta retine ca potrivit disp.art.211 alin.1 lit.a din Legea nr.62/2011, cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca pot fi formulate de cei ale caror drepturi au fost incalcate dupa cum urmeaza: masurile unilaterale de incetare a CIM pot fi contestate in termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa.


Asadar, societatea intimata a respectat dispozitia legala instituita de Legea nr.62/2011, iar simpla precizare in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara a oricarui termen( cel de 30 de zile, prevazut de Codul muncii sau 45 de zile, prevazut de Legea nr.62/2011), face ca decizia sa fie valabila sub acest aspect.


De asemenea, s-a sustinut ca decizia de sanctionare nu cuprinde descrierea faptei care constituie abatere disciplinara.


Instanta retine ca abaterea disciplinara retinuta in continutul deciziei de sanctionare consta in violenta impotriva superiorului si tentativa de sustragere a unui document apartinand firmei, fapte ce se sanctioneaza conform art.42 alin.4 din Regulamentul intern cu desfacerea contractului individual de munca .


Potrivit art. 252 alin.(2) lit. a) din Codul muncii, decizia de sanctionare disciplinara este nelegala, daca fapta savarsita de salariat pe care angajatorul o considera abatere disciplinara, nu este descrisa in concret in continutul deciziei de sanctionare disciplinara.


Nefiind descrisa fapta, nu se poate aprecia si analiza temeinicia deciziei, a savarsirii faptei si a masurii luate de angajator .


Descrierea presupune mentionarea aspectelor care individualizeaza fapta: in ce consta, modalitatea in care s-a comis, in raport cu care sa se poata verifica temeinicia celor retinute in sarcina salariatului. Din descrierea faptei trebuie sa rezulte in mod concret in ceea ce a constat actiunea sau inactiunea savarsita cu intentie de catre salariat, prin care a incalcat normele legale, regulamentul intern, etc.. De asemenea, trebuie sa rezulte in mod concret, circumstantele producerii sale, si in fine, toate elementele necesare pentru a creiona o imagine suficient de detaliata a faptei ilicite pentru ca atat salariatul cat si instanta de judecata sa poata avea o imagine exacta a faptei imputate.


In aceste conditii, instanta constata ca prin decizia de sanctionare, s-a realizat o descriere a faptelor imputate contestatorului in sensul celor de mai sus; astfel, s-a retinut ca in data de 23.11.2015, ora 11.30-12.00 dupa o discutie cu superiorul ierarhic d-na M___ M___ director de vanzari, privind rectificarea unui proces verbal de predare-primire autoutilitara de serviciu, contestatorul a incercat sa sustraga singurul document original semnat de tatal acestuia-intocmit in perioada concediului medical al d-lui M___, avand in vedere ca acesta nu se aflase la domiciliu-actiune care a culminat cu atitudinea violenta (fizic) fata de superior, imbrancind-o de doua ori.


Sub aspectul temeiniciei deciziei de sanctionare, instanta retine ca potrivit art.247 alin.2 din Codul muncii, abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.


Prin decizia nr.7439/03.12.2015 s-a retinut in sarcina contestatorului ca in data de 23.11.2015, ora 11.30-12.00 dupa o discutie cu superiorul ierarhic d-na M____ M____ director de vanzari, privind rectificarea unui proces verbal de predare-primire autoutilitara de serviciu, contestatorul a incercat sa sustraga singurul document original semnat de tatal acestuia-intocmit in perioada concediului medical al d-lui M___, avand in vedere ca acesta nu se aflase la domiciliu-actiune care a culminat cu atitudinea violenta(fizic) fata de superior, imbrancind-o de doua ori, fapte prin care au fost incalcate prevederile Regulamentului Intern.


Faptele retinute in sarcina contestatorului se verifica prin probele administrate in cauza de fata.


Astfel, din materialul de cercetare disciplinara prealabila (filele 48-50), respectiv declaratia data de numitul B_____ D_____,audiat in calitate de martor si cu ocazia cercetarii judecatoresti, adresa nr.xxxxxx/2015, emisa de Politia Mun.B_____, rezulta ca intr-adevar contestatorul se face vinovat de savarsirea faptelor imputate. Astfel, martorul a invederat in fata instantei ca impreuna cu reprezentanta societatii, d-na M______ M______, a fost acasa la contestator acesta fiind in concediu, unde l-a gasit pe tatal sau, care a semnat un proces verbal privind predarea unei dube a societatii, utilizata de contestator; duba a fost dusa la sediul societatii unde s-au constatat unele defectiuni, ocazie cu care la sediul firmei s-a refacut procesul verbal cu privire la starea dubei, fiind mentionate defectiunile constatate. Mai invedereaza martorul ca la intoarcerea contestatorului la serviciu, d-na M______ i-a cerut sa semneze procesul verbal refacut, lucru refuzat de contestator. Acesta a luat de pe o masa din biroul d-nei M______ procesul verbal semnat de tatal sau, intentionand sa plece cu actul, dar d-na M______ a reusit sa ii smulga documentul, context in care contestatorul a imbrancit-o pe aceasta, incidentul descris avand loc in luna noiembrie 2015. Despre acest document, martorul a afirmat ca reclamantul luase la cunostinta de continutul sau. A mai invederat ca in urma incidentului, d-na M______ s-a speriat foarte tare iar colegele care mai erau de fata i-au cerut martorului sa ramana in acea zi la firma.


Contestatorul a precizat cu ocazia cercetarii, ca nu a incercat sa sustraga documentul ci a crezut ca este unul dintre documentele ce-i apartineau, nu a avut o atitudine violenta, a restituit benevol actul in momentul in care a realizat ca nu-i apartinea, dar toate aceste sustineri sunt contrazise de probele administrate in cauza, astfel ca nu pot fi retinute.


Potrivit art.61 lit.a din C. muncii ``Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara``.


Prin urmare, angajatorul poate dispune concedierea disciplinara in cazul savarsirii cu vinovatie a unei singure fapte grave sau in cazul incalcarii repetate a obligatiilor de serviciu .


Faptele savarsite de contestator constituie abatere disciplinara grava, astfel ca decizia contestata este temeinica sub acest aspect, tentativa de sustragere a unui document apartinand societatii intimate precum si savarsirea unor acte de violenta asupra d-nei M__ M__, superiorul sau, neavand nicio justificare obiectiva sau subiectiva, intimata fiind indreptatita sa adopte masuri si politici pentru inlaturarea unor astfel de atitudini in randul salariatilor.


Se retine, de asemenea, ca intimata a realizat o individualizare corecta a sanctiunii aplicate in raport de dispozitiile art.250 din C.muncii, instanta tinand seama de faptul ca abaterea a afectat grav disciplina muncii, sanatatea si integritatea numitei M__M__.


Atitudinea neadecvata a contestatorului in relatiile de serviciu, in raporturile cu seful sau, afecteaza climatul de munca si poate cauza disfunctii atat in relatiile personale dintre oameni in timpul desfasurarii activitatii, cat mai ales in cele de munca . Aceasta atitudine ireverentioasa nu trebuie sa reprezinte normalitatea in relatiile de munca, in special, si in relatiile inter-umane, in general.


Instanta retine ca sanctiunea concedierii disciplinare este conforma gravitatii abaterii disciplinare retinute in sarcina contestatorului in raport de imprejurarile in care faptele au fost savarsite.


Constatand atat legalitatea, cat si temeinicia deciziei nr.7439/03.12.2015, instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiata prezenta contestatie, astfel cum a fost formulata.


In ce priveste solicitarea de acordare a daunelor morale, vazand solutia pronuntata in cauza, instanta nu va mai analiza cererea, in conditiile respingerii prezentei contestatii.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Respinge contestatia formulata de contestatorul M_ N_-S, domiciliat in Mioveni, jud. Arges, CNP xxxxxxxxxxxxx si cu domiciliul procesual ales la C__. av. P_ M_ C_ din Bucuresti, sector 3 in contradictoriu cu intimata __ SRL, cu sediul in B____ jud. B____.


Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Arges.


Pronuntata in sedinta publica azi, 21.06.2016, la Tribunalul Arges, sectia pentru litigii de munca si asigurari sociale.
Pronuntata de: Tribunalul Arges, Sectia Conflicte de munca si Asigurari sociale, Sentinta Civila nr. 1693/2016 din 21.06.2016


Citeşte mai multe despre:    desfacerea disciplinara a contractului de munca    cercetare disciplinara prealabila    abatere disciplinara grava    sustragerea documentelor de serviciu    atitudine violenta fata de superior
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Desfacere disciplinara a contractului de munca. Depunere demisie fara preaviz. Rejudecarea fondului
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa NR. 1317 din 18 noiembrie 2020

Demisie salariat. Evitarea unei cercetari disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel GALATI - DECIZIA CIVILa Nr. 191 din 26 Martie 2019

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru neindeplinirea atributiilor. Ocol silvic.
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 107/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017

Concedierea cadrului didactic pentru incalcarea indatoririlor de supraveghere in timpul desfasurarii examenelor nationale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 113/2017, in sedinta din 14 februarie 2017

Raspunderea patrimoniala a salariatului poate fi atrasa numai daca datoria a fost constata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 294/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel C, Sectia I Civila, Decizia nr. 275 CM din 30.05.2016Articole Juridice

Modificarea felului muncii fara consimtamantul salariatului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

[Av. muncii] Schimbarea felului muncii de catre angajator. Retrogradarea din functie ca sanctiune disciplinara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Refuzul angajatorului de a trasa sarcini de serviciu unui salariat
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Procedura desfacerii disciplinare a contractului individual de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Demisia, act unilateral al angajatului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului
Sursa: EuroAvocatura