Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Constatare grupa a II-a de munca si eliberare adeverinta. Importanta expertizei

Constatare grupa a II-a de munca si eliberare adeverinta. Importanta expertizei

  Publicat: 13 Jan 2019       844 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Prin incheierea de sedinta din data de 12 septembrie 2016 tribunalul a respins exceptia lipsei de interes invocata de parata si a incuviintat in favoarea reclamantei probele cu inscrisuri si cu expertiza tehnica judiciara in specialitatea protectia muncii, cu obiectivele: sa se stabileasca conditiile de la fostul loc de munca al reclamantei, care rezulta din actele existente la sediul paratei preluate de la fostul C.A.P., din dispozitiile legale aplicabile la acel moment, dar si prin comparatie cu locurile de munca actuale care au conditii similare de munca si sa se stabileasca daca reclamanta a fost sau nu incadrata corect in grupa de munca in perioada 03.08.x88, iar in ipoteza in care nu a fost corect incadrata, sa precizeze expertul in ce grupa de munca trebuia incadrata conform Ordinului nr. 50/1990, Ordinului nr. 125/1990 si altor dispozitii legale in materie, cu indicarea exacta a punctului in functie de care se realizeaza incadrarea .

Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dovada scrisa prin care
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Dovada scrisa prin care
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

La data de 14.12.2016 expertul O__ N_ a depus la dosar raportul de expertiza.

Examinand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca prin cererea de chemare in judecata reclamanta B_ E__ a solicitat in contradictoriu cu parata P__ comunei G_ Sutii sa se constate ca a lucrat in grupa a II a de munca si sa se dispuna obligarea paratei la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca a lucrat in conditiile grupei a II a de munca in perioada 03.08.x88.

Din mentiunile inscrise in carnetul de munca al reclamantei rezulta ca aceasta a desfasurat activitate la fostul C.A.P. G_ Sutii in perioada 03.08.x88. Conform mentiunilor din carnetul de munca mai rezulta ca reclamanta a lucrat in meseriile de tehnician zootehnic si agronom zootehnist.

Prin raportul de expertiza intocmit in cauza, expertul O__ N_ a sustinut ca pentru perioada de activitate nominalizata, din punct de vedere al legislatiei specifice muncii, a fost in vigoare Ordinul nr.50/1990, cu completarile ulterioare, ca potrivit prevederilor - Ordinului nr. 50/1990 pentru nominalizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, se precizeaza ca ``Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2`` si ``incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe, depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii" si drept consecinta, afecteaza sanatatea lucratorilor.

In cazul activitatii reclamantei, indiferent de masurile tehnice si/sau organizatorice posibil de luat la postul de lucru, existenta noxelor nu poate fi anulata, deoarece aceste noxe sunt generate de insasi procesele de crestere si de exploatare a "septelului", adica de operatiile efectuate, pentru cresterea animalelor, mentinerea si controlul starii de sanatate, de cantitatea si calitatea produselor obtinute (lana, lapte, branza, carne, etc.) conditia stipulata de Ordinul nr. 50/90 si anume : ``incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa II, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 70%, din programul de lucru", este indeplinita si atestata in carnetul de munca al reclamantei chiar daca in acest act nu este inscrisa si grupa de munca .

S-a mai retinut ca in perioada nominalizata, reclamanta B_ E__ a activat exclusiv in acelasi loc de munca, avand aceleasi sarcini de munca, a fost expusa aceluiasi microclimat si mediu de munca si nu a ocupat alte functii si nu a schimbat meseria sau sarcina de munca, ca eventual un procent din timpul lucrat sa-l fi petrecut intr-un loc de munca lipsit de noxe, cu conditii normale de lucru si ca activitatea desfasurata de reclamanta B_ E__ se incadreaza in grupa a II-a de munca, in procent de 100%, in conformitate cu criteriile de incadrare stipulate in Ordinul nr.50/1990 si Ordinul nr.125/1990. Intocmirea Anexelor (1 si 2), la Ordinul nr.50/1990, Lista nr. 1 si Lista nr. 2, s-a bazat pe datele furnizate de catre intreprinderi prin procedurile de avizare prestabilite. Existenta conditiilor de munca si a mediului de munca la locul de munca al reclamantei, altfel spus a principalului criteriu de incadrare in grupe permite asimilarea activitatii reclamantei cu activitati incadrate in Grupa II de munca, nominalizate in Anexa nr. 2 a Ordinului nr.50/1990 (edi?ie 1994, completata) precum si in Anexa nr.2 a Ordinului nr. 125/1990, (completare a Ordinului nr.50/1990).

Referitor la temeiul legal al incadrarii activitatii reclamantei B_ E__, in grupa a II de munca, expertul a constatat ca activand in acelasi loc de munca, avand aceleasi sarcini de munca, ca tehnician si agronom zootehnist, reclamanta a fost expus mediului de munca agresiv, noxelor fizice si chimice cu efecte asupra sanatatii lucratorilor, pe termen mediu si lung. Activitatea reclamantei, se regaseste ca temei legal, la poz. 89 si 90, Anexa 2 a Ordinului nr. 125/1990, si la poz. 179, din Anexa II a Ordinului nr.50/1990 ( edi?ia din 1994). Activitatea reclamantei B_ E__, ca tehnician si agronom zootehnist, in perioada 03.08.x88, se incadreaza in grupa II de munca in procent de 100%, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.50/1990 (cu completarile ulterioare), ale Ordinului nr. 125/1990, nominalizate in Anexa nr.2, temeiul legal fiind nominalizat in pozi?iile indicate anterior.

Retine si tribunalul ca prin art. 1 alin. 1 din Ordinul nr. 50/20.03.1990 s-au precizat, in baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul Lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, locurile de munca, activitatile si categoriile de personal ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, iar, potrivit pct. 6 din acelasi ordin, nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii impreuna cu sindicatele libere din unitati.

Prin urmare, fata de concluziile raportului de expertiza, instanta constata ca reclamanta a lucrat in conditiile grupei a II-a de munca in procent de 100% (conform pct. 179 din Anexa 2 la Ordinul 50/1990) in perioadele 03.08.x82 si 01.01.x88.

Capatul de cerere privind eliberarea unei adeverinte in acest sens urmeaza a fi admis avand in vedere caracterul subsidiar al sau si chiar daca, avand in vedere prezenta hotarare, o astfel de adeverinta nu mai este necesara.

Cu privire la cheltuielile de judecata tribunalul urmeaza a respinge aceasta cerere, apreciind ca parata nu se afla in culpa procesuala intrucat a emis o adeverinta conform solicitarilor reclamantei. Intrucat angajatorul nu a incadrat activitatea reclamantei in grupa de munca la momentul respectiv, cel care a preluat arhiva acestuia, apreciaza tribunalul, nu poate fi obligat la cheltuieli de judecata intrucat nu putea cuprinde in adeverinta aspecte ce nu rezultau din actele preluate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

Admite cererea formulata de reclamanta B_ E__ (CNP x), domiciliata in _ Dambovi?a, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet avocat V_ I_ M_, din _, _. 127A, Judetul Dambovi?a, in contradictoriu cu parata P__ comunei G_ Su?ii, Judetul Dambovita.

Constata ca reclamanta a lucrat in conditiile grupei a II-a de munca in procent de 100% (conform pct. 179 din Anexa 2 la Ordinul 50/1990) in perioadele 03.08.x82 si 01.01.x88.

Obliga parata la emiterea unei adeverinte in acest sens.

Respinge cererea privind obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .Pronuntata de: Tribunalul Dambovita Sectia I civila, Sentinta civila nr. 143/2017, in sedinta publica din data de 26.01.2017


Citeşte mai multe despre:    Expertiza incadrare grupa munca    Zootehnist grupa a II-a    Tehnician zootehnic grupa munca    Agronom zootehnist grupa munca IIComentează: Constatare grupa a II-a de munca si eliberare adeverinta. Importanta expertizei
Alte Speţe