Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Decizia de reducere a sporului reprezinta un atribut al angajatorului, iar in lipsa unor texte de lege care sa fie vadit incalcate, masura este legala si temeinica

Decizia de reducere a sporului reprezinta un atribut al angajatorului, iar in lipsa unor texte de lege care sa fie vadit incalcate, masura este legala si temeinica

  Publicat: 26 Jan 2019       753 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
In fapt, numitul ROMAC D__ in numele si pentru care sindicatul reclamant a promovat prezenta actiune, este angajat a spitalului parat in meseria de asistent medical principal, conform contractului individual de munca nr. 53/2001 (fila 32 si fila 42 dosar fond). Locul de desfasurare a activitatii salariatului este laboratorul de anatomie patologica din cadrul spitalului parat.


(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Prin dispozitia nr. 604/2015 atacata in speta (fila 77 dosar fond), conducerea spitalului parat a hotarat ca incepand din data de 01.01.2016 sporul acordat salariatului pentru conditii deosebit de periculoase sa fie redus de la procentul de 100% la procentul de 75% din salariul de baza .


Motivele care au stat la baza reducerii sporului pentru conditii periculoase, au fost, conform celor rezultate din cuprinsul Hotararii Comitetului Director al spitalului, hotarare cu nr. 1/01.10.2015 (fila 90 dosar fond) ``crearea unor conditii de munca mai bune in scopul evitarii incadrarii personalului in locuri de munca cu conditii deosebit de periculoase``, obiectivul principal fiind acela al reducerii cheltuielilor cu personalul angajat si incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului.


La dosarul cauzei a fost depusa si cererea formulata de catre medicul sef al laboratorului de anatomie patologica, numitul O__ S_ (fila 89 dosar fond) adresata conducerii spitalului, prin care se indica procentul de timp in care salariatul Romac D__ isi va desfasura activitatea la compartimentul prosectura, procentul din program la compartimentul histopatologie, solicitandu-se modificarea sporului pentru conditii periculoase acordat salariatului, in sensul diminuarii acestuia la procentul de 75% din salariul de baza .


In drept, tribunalul a retinut prevederile art. 40 Codul muncii, care stipuleaza:


(1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:


a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;


b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii.


Dispozitiile mai sus citate confera prerogativa angajatorului de a dispune asupra modalitatii efective de organizare a activitatii sale in functie de personalul angajat si de mijloacele financiare de care dispune, in scopul desfasurarii unei activitati eficiente din toate punctele de vedere (profesional, financiar).


In exercitarea acestei prerogative, conducerea spitalului parat a adoptat Hotararea Comitetului Director nr. 1/01.10.2015 prin care a votat mai multe masuri pentru incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli a unitatii, reducerea riscurilor profesionale, imbunata?irea protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor.


Dispozitia ce face obiectul prezentei cauze a fost emisa in baza celor hotarate de Comitetul Director la data de 01.10.2015 si a referatului nr. x/4819/27.11.2015 formulat de medicul sef laborator anatomie patologica.


Actul atacat in speta este un act legal si temeinic. El a fost emis, astfel cum s-a aratat mai sus, in exercitarea de catre angajator a prerogativei sale de eficientizare a activitatii. Sporul de 75% la salariul de baza stabilit in beneficiul angajatului prin dispozitia nr. 604/2015 este legal, conform pct. 2 lit. A din Anexa II la regulamentul de aplicare a OMS nr. 547/2010, sporul incadrandu-se intre minimul si maximul stabilit de legiuitor. Conform CCM aplicabil la nivel de unitate nr. 71/2015 in situatia in care cuantumul sporurilor de care beneficiaza salariatii se incadreaza intre un minim si un maxim se va acorda cuantumul stabilit de catre angajator prin hotararea comitetului director cu consultarea sindicatului, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli .


Impotriva acestei sentinte s-a declarat apel de apelanta reclamanta S_ S_ C_, criticandu-o pentru nelegalitate si netemeinicie.


In dezvoltarea motivelor de apel sentinta este criticata pentru faptul ca instanta nu a staruit in cercetarea atenta a afirma?iilor paratei cu privire la dificulta?ilor financiare si necesitatea reducerii cheltuielilor cu salariile, angajatorul nu a probat in vreun fel aceasta situatie de care face vorbire in sensul in care nu a comunicat date economico - financiare care sa sustina masura luata, singurul document expus fiind Hotararea nr. 1 din 01.10.2015 a Comitetului Director, care stabileste aceste masuri de reducere a sporurilor pentru salariatii Laboratorului de Anatomie Patologica.


Se mai arata in continuarea motivelor de apel ca incepand cu data de 01.10.2015, cuantumul salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din sistemul public sanitar, precum si personalul din cadrul Institutului national de Expertiza Medicala si recuperare a capacitatii de munca si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala aflate in subordinea caselor teritoriale de pensii se majoreaza cu 25 % fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.


Prin urmare, angajatorul avea obligatia sa asigure majorarea veniturilor incepand cu data de 01.10.2015 nu sa diminueze veniturile salariatilor sau sa le mentina la acelasi nivel, ori sa le reduca Asa cum s-a intamplat in situatia contestatorului.


Se mai arata ca potrivit dispozitiilor art. 15 din Regulament, o astfel de masura trebuia adoptata numai cu acordul Sindicatelor reprezentative lucru care nu s-a intamplat.


In consecinta, se solicita admiterea apelului si schimbarea sentintei civile atacate in sensul anularii dispozitiei nr. 604/2015 prin care s-a dispus reducerea salariului contestatorului.


Examinand sentinta atacata in raport de criticile formulate, instanta apreciaza ca apelul nu este intemeiat si, in consecinta, va fi respins, iar sentinta primei instante va fi pastrata ca legala si temeinica in baza dispozitiilor art. 480 alin. 2 din Codul de procedura civila pentru urmatoarele considerente:


Prima instanta a retinut in mod corect starea de fapt si a procedat la aplicarea judicioasa a textelor de lege incidente in cauza.


Astfel s-a retinut in mod corect faptul ca locul de munca in care reclamantul isi desfasura activitatea in calitate de asistent medical era laboratorul de anatomie patologica din cadrul Spitalului Judetean C_.


La nivelul conducerii unitatii spitalicesti s-a adoptat de catre Comitetul Director Hotararea nr. 1/1.10.2015 al carui obiectiv a fost acela al reducerii cheltuielilor cu personalul angajat si crearii unor conditii de munca mai bune in scopul evitarii incadrarii personalului in locuri de munca cu conditii deosebit de periculoase.


In ceea ce il priveste pe contestator s-a retinut ca medicul sef al laboratorului de anatomie patologica unde isi desfasoara activitatea contestatorul a propus conducerii spitalului, procentul din timp in care acesta isi va desfasura activitatea, respectiv 75 % din timp in compartimentul ``Prosectura`` si 25 % din timp in compartimentul ``Histopatologie``. Totodata, s-a propus modificarea sporului salarial acordat pentru conditii periculoase, in cuantum de 75%, corespunzator timpului de lucru desfasurat in sectorul ``Prosectura``.


In consecinta, sporul de 75 % acordat astfel contestatorului se incadreaza in limitele stabilite de lege, respectiv intre 50% si 100 %, motiv pentru care nu se pune problema nelegalitatii acestuia. De asemenea, Comitetul Director in exercitarea prerogativelor pe care le are, privind gestionarea resurselor umane si financiare ale unitatii spitalice?ti, a considerat ca masura reducerii sporurilor aflate in plata, este una oportuna bunei functionari a acesteia, astfel ca cenzura instantei de judecata nu este posibila, decat in situatia in care au fost incalcate dispozitii imperative ale legii.


In lipsa unor texte de lege care sa fie incalcate in mod vadit prin Hotararea Comitetului Director, instanta apreciaza ca masura adoptata in acest context este una legala si temeinica.


In ce priveste inaplicabilitatea dispozitiilor legale care vizeaza majorarea salariilor din sistemul public de sanatate incepand cu data de 1.10.2015, aceasta chestiune este una care excede cadrului procesual si nu poate fi analizata in prezenta cauza, in raport de obiectul cererii de chemare in judecata .


Referitor la critica ce vizeaza lipsa acordului Sindicatului reprezentativ, se poate constata faptul ca in speta de fata, sporul acordat contestatorului se incadreaza in limitele legale, Asa cum am aratat mai sus, motiv pentru care apreciem ca nu se impunea cu necesitate existenta acordului Sindicatului reprezentativ, totodata nefiind vorba despre o modificare unilaterala a contractului de munca in accep?iunea dispozitiilor art. 41 din Codul muncii.


In lipsa altor critici, instanta apreciaza ca apelul este neintemeiat si, in consecinta, va fi respins, iar sentinta primei instante va fi pastrata ca legala si temeinica.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


D E C I D E:In complet de divergenta cu unanimitate:


Respinge apelul declarat de apelanta S_ C_ impotriva sentintei civile nr. 671/2016 pronuntata de Tribunalul C_ pe care o pastreaza.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 23 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Asistent medical    Reducere spor conditii    Prerogative angajator drepturi angajator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

In lipsa indicarii datei savarsirii faptei instanta este in imposibilitate a verifica respectarea termenului de prescriptie pentru aplicarea sanctinii disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov - Sentinta civila nr. 1043 din data de 05 Aprilie 2019

Nulitatea deciziei de concediere. Neindicarea datei la care a fost savarsita fapta
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 1043/05.04.2019 Tribunalul Ilfov

Sanctionarea disciplinara a salariatului pentru nerespectarea programului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 135 din data de 11 Februarie 2019

Mentinerea deciziei de sanctionare disciplinara. Disciplina muncii este o conditie obiectiva necesara si indispensabila desfasurarii activitatii angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 135/2019

Inlocuirea de catre instanta de judecata a sanctiunii disciplinare prin aplicarea criteriului proportionalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 311/2020

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Cuantificarea prejudiciilor materiale si morale in cazul accidentelor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti - Sentinta Penala nr. 358 din 25.04.2019Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Majorarile salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

ORDONANTA privind efectuarea examinarii fizice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Examinarea fizica. Art. 190 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lucratorii angajati pe platforme marine de extractie a gazului situate in zona platoului continental adiacent unui stat membru sunt in principiu supusi dreptului Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro