Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Relevant pentru determinarea calitatii procesuale pasive este stabilirea „detinatorului legal” al arhivei si al documentelor verificabile de incadrare in grupe superioare de munca

Relevant pentru determinarea calitatii procesuale pasive este stabilirea „detinatorului legal” al arhivei si al documentelor verificabile de incadrare in grupe superioare de munca

  Publicat: 26 Jan 2019       854 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Constata ca prin sentinta civila nr. 949 din 27 octombrie 2016, pronuntata de Tribunalul C_ in dosarul nr. x a fost respinsa cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul L_ I_ in contradictoriu cu parata S.C.E_ S.A, ca fiind indreptata impotriva unei parti fara calitate procesuala pasiva.


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana desemnata de catre tragator sau de catre unul dintre giranti ori avalisti, la emiterea cambiei sau in cursul circulatiei acesteia, pentru a evita regresul,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:


In fapt, potrivit inscrierilor din carnetul de munca (fila 7 dosar fond, pozitia 1) reclamantul de la data de 01.08.1970 a fost incadrat la IRE B_, pana la data de 16.02.1972 cand a fost incorporat. Din data de 27.06.1973 reclamantul, revenit din armata si-a continuat activitatea la aceeasi societate IRE B_ in aceeasi meserie de electrician, pana la data de 10.07.1978.


Analizand cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a S.C. E_ S.A, invocata de partea parata prin intampinare, tribunalul a retinut urmatoarele:


Conform art. 36 din Codul de procedura civila, calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii.


Raportul juridic litigios ce face obiectul cauzei are in continutul sau dreptul fostului angajat care a prestat activitate in perioada de timp in care Ordinul 50/1990 a fost in vigoare, de a beneficia de recunoasterea muncii lui ca fiind incadrata in grupa I de munca, in conditiile prevazute de actul normativ anterior indicat . Corelativ acestui drept se afla obligatia fostului angajator de a urma procedura stipulata in ordin si de a face, impreuna cu organizatiile sindicale, nominalizarile angajatilor care au desfasurat munca in conditii grele. (grupa I) Rezultatul analizei acordarii grupelor de munca si a nominalizarii angajatilor beneficiari, trebuia consemnat in actele angajatorului.


Cum prezenta cauza este una de asigurari sociale, vizand acordarea grupei I de munca, sarcina probei revine, in temeiul art.249 noul Cod de procedura civila, partii reclamante.


Inscrierile din carnetul de munca (fila 7 dosar fond, pozitia 1) atesta faptul ca reclamantul in perioadele: 01.08.x72, 27.06.1973-1.09.1975, 1.x-10.07.1978 a fost angajat la IRE B_.


De aici rezulta ca societatea cu care reclamantul a avut raporturi de munca a fost IRE B_ si nu S.C. E_ S.A.. Avand in vedere ca reclamantul nu a facut dovada faptului ca a avut raporturi de munca cu S.C. E_ S.A., acesta din urma societate nu poate fi titularul obligatiilor corelative pretinse de reclamant.


In concluzie, tribunalul a retinut ca aceasta parte parata chemata in judecata nu are calitate procesuala pasiva in cauza.


Prin urmare, fata de argumentele de fapt si de drept ce preced, retinand cu prioritate si dispozitiile art.32 alin lit. a si art.36 din Noul cod de procedura civila, tribunalul a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a partii parate S.C. E_ S.A., si pe cale de consecinta a respins cererea reclamantului formulata in contradictoriu cu acest parat, ca fiind indreptata impotriva unei parti fara calitate procesuala pasiva.


Impotriva sentintei de mai sus a formulat apel apelantul L_ I_, iar solutia atacata este criticata pentru urmatoarele considerente:


Perioadele mentionate sunt anterioare intrarii in vigoare a H.G. nr. 1342/2001.


Potrivit art. 1 din H.G. nr. 1342/2001, Societatea Comerciala de Distribu?ie si Furnizare a Energiei Electrice ,,E_`` S.A., s-a reorganizat prin infiintarea a opt societati comerciale si opt sucursale de intretinere si servicii energetice, care au preluat toate drepturile si obligatiile, ,,E_`` S.A. substituindu-se in drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile in curs (art. 45 din H.G. nr. 1342/2001).


Considera apelantul ca, in mod corect cererea de chemare in judecata a fost indreptata impotriva societatii mama, prezumtiva detinatoare a arhivelor, din perioadele de referinta ce fac obiectul prezentei cauze .


Apelantul mentioneaza ca, intr-o multitudine de actiuni identice cu cea care face obiectul prezentei cauze, au fost solutionate de catre tribunale si Curti de apel din tara, retinandu-se pentru acest gen de cauze calitatea de parata a S.C. ,,E_`` S.A.


In acest sens, apelantul invedereaza o speta similara, respectiv dosarul nr. x, solutionata de Tribunalul B_ prin sentinta civila nr. 1119/R/13.10.2010 a Curtii de Apel B_, prin respingerea recursului, in care au figurat un numar de 564 de reclamanti, iar ca parat a figurat S.C. ,,E_`` S.A.


Analizand solutia atacata prin prisma motivelor de apel, precum si in baza caracterului devolutiv al acestei cai de atac, Curtea retine ca apelul paratei este intemeiat pentru urmatoarele considerente:


Actiunea dedusa judecatii are ca obiect obligarea angajatorului de a recunoaste activitatea desfasurata de catre reclamant in functia de electrician in perioada 1970-1978 ca fiind efectuata in grupa I de munca .


Potrivit art.34 alin.5 din Codul muncii, ``la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate``.


De asemenea, potrivit art. 158 alin. (3^2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ``In situatia in care perioadele de vechime in munca realizate in grupa I si/sau a II-a de munca nu sunt inregistrate in carnetul de munca sau inregistrarea acestor perioade este efectuata incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinte eliberate de catre angajatori sau detinatorii legali de arhive`` si pe baza documentelor verificabile aflate intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.


Pentru a determina titularul obligatiei de atestare a activitatii in grupa superioara de munca este necesar sa se determine cine este detinatorul documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.


Acest lucru este cu atat mai important cu cat fosta Intreprindere de Retele Electrice in cadrul careia alucrat reclamantul in perioada 1970-1978 a suferirit numeroase reorganizari dupa 1990. Astfel, prin Hotararea nr. 1199 din 12 noiembrie 1990 a fost infiintata Regia autonoma de electricitate "Renel" organizata in filiale (FRE-uri in loc de IRE-uri). Prin art. 1 din HG nr. 365/1998 Renel a fost desfiintata prin divizare, infiintandu-se, printre altele, Compania nationala de Energie Electrica, care, la randul ei a fost desfiintata prin HG nr. 627/2000 cand au fost infiintate Termoelectrica, Hidroelectrica si E_ SA, aceasta din urma fiind reorganizata prin HG nr. 1342/2001 prin infiintarea a 9 filiale zonale.


Toate aceste transformari ale societatii parate nu au relevanta directa in solutionarea cauzei deoarece reclamantul a lucrat la fosta IRE B_ in perioada anterioara acestor reorganizari, respectiv in perioada 1970-1978, iar noile societati infiintate au preluat doar personalul existent in functie (a se vedea in acest sens art. 46 din HG. nr. 1342 din 27 decembrie 2001).


Ceea ce este relevant pentru determinarea calitatii procesuale pasive este stabilirea ``detinatorului legal``al arhivei fostei IRE B_ si al documentelor verificabile de incadrare in grupe superioare de munca efectuate in baza Ordinului nr. 50/1990.


Solutionand cauza fara lamurirea acestor aspecte instanta de fond a dat o hotarare nelegala si, intrucat a solutionat procesul in mod gresit fara cercetarea fondului, iar reclamantul a solicitat expres trimiterea cauzei spre rejudecare, in temeiul art. 480 alin. 3 din Codul de procedura civila apelul reclamantului va fi admis, hotararea atacata va fi anulata iar cauza va fi trimisa spre rejudecare aceleiasi instante.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


D E C I D E:Admite apelul formulat de apelantul L_ I_ impotriva sentintei civile nr. 949/ 27.10.2016 a Tribunalului C_, Sectia civila, pe care o anuleaza in tot, si in consecinta:


Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei _>


Trimite cauza spre rejudecare primei instante.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 248/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Reorganizare calitate procesuala    Detinator arhiva    Fost angajat    Reorganizare succesiva
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe