Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Actiune in constatarea incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor

Actiune in constatarea incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor

  Publicat: 25 Feb 2019       396 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 13.05.2016 sub nr. x si precizata (f.18) reclamanta P_ M_ a chemat in judecata pe parata _ SRL solicitand:
- sa se constate incetarea contractului individual de munca cu data de 22.12.2015, prin acordul partilor;
- obligarea paratei la plata drepturilor salariale neachitate in suma de 850 lei si la compensarea in bani a concediului de odihna cuvenite;

Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
A fost promulgat la 11.09.1865
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.

In fapt, reclamanta a sustinut ca a fost angajata la societatea comerciala parata, a prestat activitate din martie 2015 pana la data de 22.12.2015 data de la care raporturile de munca au incetat, insa societatea nu i-a comunicat nici o decizie, nu a platit drepturile salariale cuvenite si nu i-a acordat concediul de odihna.


Actiunea este scutita de plata taxei de timbru conform art. 270 Codul muncii.


Parata nu a depus intampinare si nici acte in aparare.


Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:


Reclamanta a fost angajata societatii parate ca vanzator cu contract pe perioada nedeterminata. Conform contractului individual de munca incheiat intre parti si inregistrat sub nr. 4/02.03.2015 in registrul general de eviden?a a salariatilor salariul de baza lunar negociat a fost in suma de 975 lei, iar durata concediului anual de odihna de 21 de zile . (f. 2-3)


Potrivit mentiunilor din extrasul REVISAL, reclamanta a fost angajata la societate cu norma intreaga incepand cu data de 03.03.2015, nefiind operata mentiunea incetarii raporturilor de munca (f. 26).


Din probele testimoniale administrate in cauza rezulta ca reclamanta a lucrat efectiv pana in preajma sarbatorilor de C_ din 2015, respectiv 22 decembrie 2015, iar pe ultima luna de activitate nu i s-a achitat salariul. Martora audiata in cauza a precizat ca reclamanta nu a beneficiat de concediu de odihna in 2015 si ca parata nu mai desfasoara activitate in chio?cul in care a lucrat efectiv reclamanta, acest chio?c fiind in prezent inchiriat.


Conform verificarilor si fisei de informatii de baza pentru _ SRL Ha?eg, parata figureaza in intrerupere temporara de activitate .


In acest context, afirmatia reclamantei privind incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor se coroboreaza cu probatoriul administrat in cauza.


Prin urmare, se va constata incetarea contractului individual de munca incheiat intre reclamanta si parata cu data de 22 decembrie 2015, prin acordul partilor, conform art. 55 lit. b. Codul muncii.


In conformitate cu disp. art.159 Codul muncii fiecare salariat are dreptul pentru munca prestata la un salariu exprimat in bani iar disp. art. 166 C. muncii prevad ca salariul se plate?te in bani, cel putin odata pe luna la data stabilita.


Potrivit art. 272 sarcina probei in litigiile de munca revine angajatorului, care are obligatia sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare, iar in conformitate cu art.168 Codul muncii plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si orice alte justificative care demonstreaza efectuarea Platii catre salariatul indreptatit.


De asemenea, art.146 alin.3 Codul muncii prevede posibilitatea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat de salariat in situatia incetarii raporturilor de munca .


Avand in vedere ca societatea comerciala parata nu a depus acte prin care sa dovedeasca plata drepturilor salariale si a indemnizatiei de concediu, pretentiile reclamantei se apreciaza a fi fondate, urmand a fi admise astfel cum au fost formulate. Pe cale de consecinta parata va fi obligata sa-i plateasca reclamantei drepturile salariale restante in suma de 850 lei (brut) precum si sa compenseze in bani concediul de odihna neefectuat, aferent perioadei lucrate in cadrul societatii, respectiv pentru perioada 01.03.2015 - 22.12.2015. in suma de 6674 lei net.


Vazand ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE :Admite actiunea in conflict individual de munca formulata si precizata de reclamanta P_ M_, cu domiciliul in Ha?eg, _, jud.Hunedoara, CNP x, impotriva paratei _ SRL, cu sediul in Ha?eg, __, jud.Hunedoara, CUI x si in consecinta :


Constata incetarea contractului individual de munca inregistrat sub nr.4/02.03.2015, in temeiul art.55 lit.b din Codul Muncii.


Obliga pe parata sa plateasca reclamantei drepturi salariale brute in suma de 850 lei aferente perioadei 01.03.x15.


Obliga parata la compensarea in bani a indemnizatiei de concediu de odihna cuvenite reclamantei pentru perioada 01.03.x15.


Fara cheltuieli de judecata .


Executorie de drept .Pronuntata de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 612/2017, in sedinta publica din 14 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Constatarea incetarii contractului individual de munca    Despagubire concediu neefectuat    Concediu neefectuatComentează: Actiune in constatarea incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor
Alte Speţe