Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie la executare. Rolul activ al judecatorului conform art. 129 (5) c.p.c. si art. 129 pct. 6 c.p.c.

Contestatie la executare. Rolul activ al judecatorului conform art. 129 (5) c.p.c. si art. 129 pct. 6 c.p.c.

  Publicat: 04 May 2008       7492 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Imposibilitatea introducerii in cauza, din oficiu, a altor persoane .

Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Prin sentinta civila nr. 4656/2007 Judecatoria Slatina a admis contestatia la executare formulata de contestatorul S.M., in contradictoriu cu A.F.P., a desfiintat actul de executare – anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile emis de intimata sub nr. 29648/06.06.2007.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca din continutul sentintei civile nr. 2662/2002, definitiva si irevocabila, rezulta ca procesul verbal de licitatie nr. 8069/2002 constituie titlu de proprietate pentru imobilul transmis, acesta fiind ulterior inscris la Biroul de Carte Funciara la nr. 266, fiind astfel opozabil tuturor.

A considerat astfel instanta de fond ca prin anuntul privind vanzarea de bunuri mobile emis de AFP Slatina s-a scos la vanzare imobilul proprietatea contestatorului si nu al debitorului S.P.G.C.L. Potcoava, actul de executare urmand a fi anulat.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs A.F.P. Slatina considerand-o netemeinica si nelegala intrucat instanta de fond nu a tinut cont de inscrisurile depuse din care rezulta ca S.M. nu este proprietarul imobilului ce face obiectul anuntului de vanzare.

Din extrasul de carte funciara imobilul adjudecat prin licitatie nu corespunde cu imobilul inscris in baza procesului verbal de licitatie nr. 8069/2002 intrucat prin acest act s-a cumparat o centrala termica in suprafata de 112 m.p. si nu un spatiu de productie in suprafata construita de 121,20 m.p.

De asemenea, instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca anuntul de vanzare a fost intocmit conform dispozitiilor art. 158 alin. 1 din OG 92/2003, anuntul privind vanzarea imobilului fiind facut la sediul organului de executare al debitoarei si in doua cotidiane locale, aplicandu-se astfel legea speciala in materie fata de dispozitiile Codului de procedura civila, avute in vedere de instanta de fond .

Mai mult chiar, Judecatoria Slatina nu a tinut cont nici de procesul verbal nr. 8396/2002 incheiat de AFP Slatina, prin care s-a anulat licitatia din 4 februarie 2002 si procesul verbal nr. 8069/2002.

Prin sentinta nr. 2662/2002 definitiva si irevocabila a fost respinsa actiunea contestatorului S.M. privind anularea hotararii prin care s-a anulat licitatia centralei termice, sentinta aflata la dosarul de fond si care a fost interpretata eronat de catre aceasta.

Instanta de fond trebuia sa introduca in cauza in baza rolului activ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara avand in vedere neconcordantele din extrasul de carte funciara si adresele emise de aceasta privind mentinerea transcrierii efectuata sub nr. 196/2001 a procesului verbal de identificare bunuri imobile si somatia pentru executare silita a acestuia facandu-i-se cunoscu ca datorita unor cauze aparute ulterior comisia de licitatie a hotarat anularea acesteia si respectiv a procesului verbal nr. 8069/2002.

Fata de motivele de recurs invocate intimatul S.M. a depus o intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat intrucat comisia de licitatie nu putea sa anuleze un titlu de proprietate, iar diferentele dintre suprafata mentionata in procesul verbal de licitatie si cea consemnata in cartea funciara se datoreaza faptului ca de la data cumpararii si pana la data inscrierii in cartea funciara constructia a suferit modificari.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate cat si in lumina dispozitiilor art. 304 indice 1 c.p.c. tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este nefondat.
Din probatoriile administrate la instanta de fond rezulta ca contestatorul S.M. a dovedit dreptul de proprietate conform procesului verbal de licitatie nr. 8069/2002, titlul acestuia fiind transcris in CFN individuala nr. 266 partea I si II.

Actiunea sa este justificata de dispozitiile art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila ce a dat posibilitatea contestarii oricarui act de executare de catre cei interesati, in speta proprietarul unui imobil ce a fost scos la vanzare prin licitatie pentru debitul datorat de o alta persoana .

In atare situatie, cadrul procesual este dat de dispozitiile Codului de procedura civila care reglementeaza actiunea avand ca obiect contestatie la executare chiar daca aceasta executare este pornita in baza unei legi speciale, respectiv a Codului de procedura fiscala, legiuitorul neimpunand o cale speciala de atac impotriva executarii, norma speciala facand trimitere tot la Cartea V din Codul de procedura civila.

Din continutul motivelor de recurs invocate nu rezulta faptul ca imobilul proprietatea contestatorului nu ar fi corect individualizat atata timp cat in procesul verbal de adjudecare exista o sumara identificare a imobilului, fata de mentiunile din CFN 266.
De asemenea, din considerentele hotararilor judecatoresti invocate in aparare de catre contestatorul S.M. rezulta faptul ca acesta este proprietar al imobilului in litigiu, titlul sau de proprietate fiind concretizat conform dispozitiile art. 67 din OG 11/1996 de procesul verbal de licitatie, ce nu putea fi anulat pe cale administrativa de catre emitent dupa ce acesta si-a produs efectele juridice prevazute de legiuitor si a intrat in circuitul civil.
Hotararile judecatoresti invocate de contestator si de catre recurenta au intrat in puterea lucrului judecat, respectiv a situatiei de fapt retinute de instanta ce a cercetat continutul proceselor verbale de licitatie, cele constatate anterior neputand fi contrazise printr-o alta hotarare judecatoreasca.

Cu privire la exercitarea rolului activ a judecatorului, tribunalul contata ca acesta in conformitate cu dispozitiile art. 129 (5) Cod procedura civila are indatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza si sa ordone administrarea probelor pe care le considera necesare chiar impotriva vointei partilor, dar nu se poate substitui acestora prin introducerea ,,din oficiu” altor parti fata de cele chemate in judecata de cel ce promoveaza o actiune in justitie.

Adresele invocate de recurenta privind imobilul in litigiu nu duc la concluzia ca acesta ar avea ca proprietar pe debitoarea Serviciul Public de Gospodarire Comunala si Locativa Potcoava impotriva caruia s-a inceput executarea silita, astfel incat, tribunalul urmeaza sa constate ca instanta de fond a dat o interpretare corespunzatoare probatoriilor administrate de catre parti, situatie ce impune in conformitate cu dispozitiile art. 312 c.p.c. respingerea recursului.

Pronuntata de: Tribunalul Olt - Sectia Penala , Decizie 236 (11.02.2008)


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Contestatie la executare. Rolul activ al judecatorului conform art. 129 (5) c.p.c. si art. 129 pct. 6 c.p.c.
Articole Juridice

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere – echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea implementarii de catre angajatori a unui sistem de inregistrare a timpului de lucru zilnic al salariatilor
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice

MApN a modificat Instructiunile privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor
14 May 2019 | 320

Legislaţie

Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat
In Monitorul Oficial nr. 386 din 16.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea ...

Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu prec
Publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 17.05.2019. ...

Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intra
Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare V ...