Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Control de constitutionalitate ale CC. Decizii de admitere » DECIZIA 55/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

DECIZIA 55/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

  Publicat: 22 Jan 2009       4781 citiri        Secţiunea: Control de constitutionalitate ale CC. Decizii de admitere  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
DECIZIA NR.55 din 14 ianuarie 2009
asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006

Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Caracteristica a hotararilor judecatoresti definitive sau a hotararilor cu executie provizorie, pronuntate de instantele judecatoresti, a hotararilor altor organe jurisdictionale,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ceea ce este ingaduit de lege,
Ceea ce este ingaduit de lege,
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Textul deciziei:


In temeiul prevederilor art.146 lit.a) din Constitutie si al art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, la data de 24 octombrie 2008, Presedintele Romaniei a solicitat Curtii Constitutionale sa se pronunte asupra constitutionalitatii Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006.
Sesizarea de neconstitutionalitate a fost inregistrata la Curtea Constitutionala sub nr.11474 din 24 octombrie 2008 si constituie obiectul Dosarului nr.2099A/2008.
In motivarea sesizarii de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca prevederile art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, potrivit carora, „In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Fundatia Nationala pentru Tineret, infiintata la data de 27 ianuarie 2007 prin actul constitutiv autentificat sub nr.183 din 29 ianuarie 2007 la Biroul Notarial CONFIDES, se va reorganiza potrivit prevederilor prezentei legi, schimbandu-si denumirea in Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret”, sunt contrare dispozitiilor constitutionale ale art.1 alin.(4) referitoare la separatia puterilor in stat . Apreciaza ca Parlamentul, ca unica putere legiuitoare a tarii, nu poate interveni in atributiile autoritatii judecatoresti, incalcand, prin aceasta, dispozitiile constitutionale ale art.124 alin.(1) privind infaptuirea justitiei si ale art.40 alin.(1) relative la dreptul de asociere . In acest sens, invoca Decizia nr.333/2002 prin care Curtea Constitutionala, facand referire la dreptul de asociere, a statuat ca, „fiind un drept fundamental al cetatenilor, de el nu pot beneficia agentii economici sau,
ca in cauza, agentii imobiliari sau agentiile imobiliare. Asocierea agentilor economici in asociatii sau uniuni la nivel regional sau national este posibila insa pe baze contractuale.”
Totodata, se sustine ca prevederile art.14 alin.(2) din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 potrivit carora „Patrimoniul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret este constituit din imobilele - constructii si terenuri - care au fost in posesia structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist […]” contravin dispozitiilor constitutionale ale art.44 referitoare la garantarea proprietatii private, deoarece Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret devine proprietar asupra unor imobile care nu s-au aflat in proprietatea Uniunii Tineretului Comunist, ci doar in posesia acesteia.
In fine, se invoca si Decizia nr.600/2005, in care Curtea Constitutionala a retinut faptul ca un act normativ nu poate avea ca obiect de reglementare un interes personal, ci un interes general, statuand, in acest sens, ca, „in ipoteza in care, insa, reglementarea speciala, diferita de cea constitutiva de drept comun, are caracter individual, fiind adoptata intuitu personae, ea inceteaza de a mai avea legitimitate, dobandind caracter discriminatoriu si, prin aceasta, neconstitutional.”
In conformitate cu dispozitiile art.16 alin.(2) din Legea nr.47/1992, sesizarea a fost transmisa presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra sesizarii de neconstitutionalitate.
Guvernul apreciaza ca sesizarea de neconstitutionalitate este intemeiata sub aspectul criticii aduse prevederilor art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 si neintemeiata sub aspectul criticii aduse prevederilor art.14 alin.(2) din aceeasi lege, pentru urmatoarele considerente:
Fundatia Nationala pentru Tineret, a carei reorganizare urmeaza a se realiza, potrivit prevederilor art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, este o persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in temeiul Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, si este supusa regimului juridic reglementat de acest act normativ. In acest sens, arata ca, potrivit acestui din urma act normativ, dobandirea personalitatii juridice a asociatiei se realizeaza prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, iar reorganizarea, prin fuziune si divizare, cat si dizolvarea asociatiei sunt modalitati de incetare a existentei asociatiei, aflate in competenta exclusiva a adunarii generale a asociatilor. In aceste conditii, arata ca reorganizarea asociatiei in temeiul Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 nu constituie o reorganizare in sensul prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2000, fiind contrara acestor din urma reglementari speciale privind regimul persoanelor juridice de drept privat, precum si reglementarilor generale privind regimul persoanelor juridice, prevazute de Decretul nr.31/1954. Avand in vedere toate acestea, considera ca prevederile criticate sunt neconstitutionale, fiind contrare atat dispozitiilor art.1 alin.(4) referitoare la separatia puterilor in stat, cat si dispozitiilor alin.(5) al aceluiasi articol privind principiul legalitatii. In acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr.333/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.95 din 17 februarie 2003, in care s-a retinut ca „Guvernul nu poate printr-o ordonanta sa modifice sau sa desfiinteze o hotarare judecatoreasca de constituire a unei asociatii, indiferent de natura ei, fara ca prin aceasta sa incalce principiul separatiei puterilor in stat . […] agentii imobiliari, persoane fizice sau societati comerciale, constituiti in Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliare in temeiul unei hotarari judecatoresti, sunt obligati sa alcatuiasca o uniune unica, cu caracter de monopol, prin reorganizarea
Asociatiei, si sa-si desfasoare activitatea potrivit acestor dispozitii, desi astfel de uniuni pot fi constituite in exclusivitate pe baze contractuale si nu prin acte de putere .”
Totodata, considera ca prevederile art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 care obliga reprezentantii fundatiilor judetene pentru tineret, constituite pe baza acordului asociatilor lor, sa faca parte din Fundatia Nationala pentru Tineret, care isi schimba denumirea in Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret, constituita la randul ei in baza acordului propriilor asociati, este neconstitutionala, fiind contrara principiului libertatii de asociere a membrilor acestor persoane juridice de drept privat, de vreme ce se impune prin lege apartenenta la o alta persoana juridica de drept privat.
In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art.14 alin.(2) din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, arata ca acestea reiau, pe fond, continutul prevederilor in vigoare ale articolului mentionat si precizeaza ca acestea au mai facut obiectul controlului de constitutionalitate, prin Decizia nr.272/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.332 din 25 aprilie 2008, Curtea Constitutionala constatand ca acestea sunt constitutionale. Apreciaza ca problema stabilirii titularului dreptului de proprietate asupra imobilelor, a valabilitatii titlurilor cu care aceste imobile – constructii si terenuri - au intrat in patrimoniul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret reprezinta o chestiune de fapt care este de competenta instantei de judecata .
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra sesizarii de neconstitutionalitate.
Fundatia Nationala pentru Tineret a depus la dosar un memoriu, inregistrat la Curtea Constitutionala sub nr.12737 din 24 noiembrie 2008, prin care solicita sa se respinga sesizarea, deoarece legea criticata este constitutionala.

C U R T E A,


examinand sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele :
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.a) din Constitutie si celor ale art.1, art.10, art.15, art.16 si art.18 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate.
Obiectul sesizarii de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.648 din 27 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatorul continut:
<< Art.I.- Legea tinerilor nr.350/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.648 din 27 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
1. La Capitolul III, titlul Sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:

„Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret.”
1. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

„Art.14.- (1) Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret este persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, a carei adunare generala este constituita din reprezentantii fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti.
(2) Patrimoniul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret este constituit din imobilele – constructii si terenuri - care au fost in posesia structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, respectiv fondurile banesti si alte active care au apartinut acestora la data de 22 decembrie 1989, precum si din imobilele, fondurile materiale si financiare dobandite in timpul functionarii sale.
(3) Sediul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret se afla in municipiul Bucuresti.
(4) Modul de organizare si functionare, precum si alte prevederi privind Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare, in conformitate cu legislatia in vigoare.”
Art.II.- In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Fundatia Nationala pentru Tineret, infiintata la data de 27 ianuarie 2007 prin actul constitutiv autentificat sub nr.183 din 29 ianuarie 2007 la Biroul notarial CONFIDES, se va reorganiza potrivit prevederilor prezentei legi, schimbandu-si denumirea in Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret. >>
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art.77 alin.(2), cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Critica de neconstitutionalitate consta, in esenta, in sustinerea ca redactarea textelor de lege criticate este neconforma cu urmatoarele dispozitii constitutionale:
- art.1 alin.(4) din Constitutie, conform caruia „Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei
constitutionale.”; - art.40 alin.(1) din Constitutie, care prevede ca „Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere .” ;
- art.44 din Constitutie, potrivit caruia „(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire .
(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
(6) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
(7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
(8 )Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.
- art.124 alin.(1) din Constitutie, care prevede ca „Justitia se infaptuieste in numele legii.”
Examinand sesizarea, Curtea constata ca dispozitiile art.II din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 sunt contrare prevederilor art.40 alin.(1) din Constitutie referitoare la dreptul de asociere .
Potrivit art.14 alin.(1) din Legea tinerilor nr.350/2006, Fundatia Nationala pentru Tineret este persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ, a carei adunare generala este constituita din reprezentantii fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, care isi exprima adeziunea la scopul acesteia. Or, Curtea constata ca acest organism, Fundatia Nationala pentru Tineret, prin schimbarea denumirii in Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret, ce are ca scop domeniul tinerilor, respectiv stimularea participarii la viata comunitatii si realizarea protectiei sociale a acestora, nu are reprezentativitate la nivel national, deoarece si-au exprimat adeziunea la realizarea scopului sau doar o parte dintre fundatiile judetene pentru tineret.
De altfel, obligarea fundatiilor judetene pentru tineret care si-au exprimat anterior adeziunea sa faca parte din Fundatia Nationala pentru Tineret este contrara principiului libertatii de asociere a membrilor acesteia, de vreme ce se impune, prin lege, apartenenta la o alta persoana juridica de drept privat, Consiliul National al Fundatiilor pentru Tineret.
In ceea ce priveste critica potrivit careia dispozitiile art.14 alin.(2) din Legea pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 contravin prevederilor
art.44 din Constitutie, Curtea retine ca si aceasta este intemeiata, intrucat se transfera in patrimoniul Consiliului National al Fundatiilor pentru Tineret imobile care s-au aflat in posesia Uniunii Tineretului Comunist, imobile care, anterior anului 1990, au fost folosite pentru „instruirea practica a tineretului pentru apararea patriei.”
In fine, Curtea retine ca modificarile propuse prin legea criticata sunt imprecise si inadecvate, intrucat sunt utilizate expresii a caror sfera de cuprindere nu poate fi determinata. De aceea, Curtea constata ca, in conditiile in care, prin legea criticata, sunt reglementate masuri insuficient elaborate, cu efect evident neconstitutional, este necesara inlaturarea acestora.
Potrivit argumentelor expuse, Curtea considera ca prevederile Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 sunt neconstitutionale.
Pentru considerentele aratate, in temeiul art.146 lit.a) si art.147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.11 alin.(1) lit.A.a), al art.15 alin.(1) si al art.18 alin.(2) din Legea nr.47/1992, cu majoritate de voturi,

C U R T E A C O N S T I T U T I O N A L A
In numele legii
Decide:


Constata ca dispozitiile Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 sunt neconstitutionale.
Definitiva si general obligatorie.
Decizia se comunica presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si primului-ministru si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 14 ianuarie 2009 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lazaroiu, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán, Tudorel Toader si Augustin Zegrean, judecatori

Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:   Comentează: DECIZIA 55/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
Articole Juridice

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea implementarii de catre angajatori a unui sistem de inregistrare a timpului de lucru zilnic al salariatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Termenul de apel in litigiile de munca – constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria DiculescuŞtiri Juridice
Legislaţie

Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat
In Monitorul Oficial nr. 386 din 16.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea ...

Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu prec
Publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 17.05.2019. ...

Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intra
Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare V ...